Свободни работни места

 

 

Информация се получава от учебното заведение подало свободното работно място и документите за кандидатстване по обявените позиции се подават съответно в самото учебно заведение, а не в РУО – Варна

 

Длъжност Чл. по КТ Училище /Детска градина /ЦПЛР Валидност до:
Учител в ЦДО чл. 68, ал. 1 ОбУ "Св. И. Рилски" - Червенци 15.09.2018 г.
Агроном - лектор - ОбУ "Св. И. Рилски" - Червенци 15.09.2018 г.
Учител по математика чл. 68, ал. 1 ОбУ "В. Левски"- Михалич 14.09.2018 г.
Учител по музика - 0.5 бр. чл. 68, ал. 1, т. 3 ДГ №3 "Звездичка" - Варна 12.09.2018 г.
Учител по математика и информационни технологии чл. 67, ал. 1, т. 1 ОУ "Д-р Петър Берон" - Царевци 11.09.2018 г.
Логопед - НУ "Иван Вазов"- Дългопол 10.09.2018 г.
Учител ФВС лектор - НУ "Иван Вазов"- Дългопол 10.09.2018 г.
Учител- солфеж, народни инструменти лектор - НУ "Иван Вазов"- Дългопол 10.09.2018 г.
Учител- солфеж, народно пеене лектор - НУ "Иван Вазов"- Дългопол 10.09.2018 г.
Хореограф /народни танци/ I-IV клас лектор - НУ "Иван Вазов"- Дългопол 10.09.2018 г.
Портиер чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ПГТМД 10.09.2018 г.
Учител по музика 126 часа чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ПГТМД 10.09.2018 г.
Учител теоретично и практическо обучение по класически и лечебен масаж 126 часа чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ПГТМД 10.09.2018 г.
Учител практическо обучение по фризьорство чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ПГТМД 10.09.2018 г.
Учител теоретично обучение по счетоводство и икономика чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ПГТМД 10.09.2018 г.
Учител по математика и информатика чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ПГТМД 10.09.2018 г.
Учител по английски език с руски език 0,5
чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ПГТМД 10.09.2018 г.
Учител по английски език чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ПГТМД 10.09.2018 г.
Учител по география и икономика 0,5 чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ПГТМД 10.09.2018 г.
Учител по история и цивилизация чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ПГТМД 10.09.2018 г.
Учител по английски език 216 часа, лектор чл. 68, ал. 1, т. 1 ПГСС "Св. Г. Победоносец" - Суворово 07.09.2018 г.
Учител по история и цивилизация чл. 68, ал. 1, т. 1 ПГСС "Св. Г. Победоносец" - Суворово 07.09.2018 г.
Помощник на учителя - 2 бр. чл. 68, ал.1, т. 1 + чл. 7, ал. 1 и 2 ДГ №8 "Христо Ботев" - Варна 07.09.2018 г.
Логопед - 0,5 чл. 68, ал.1, т. 1 + чл. 7, ал. 1 и 2 ДГ №8 "Христо Ботев" - Варна 07.09.2018 г.
Ресурсен учител - 0,5 чл. 68, ал.1, т. 1 + чл. 7, ал. 1 и 2 ДГ №8 "Христо Ботев" - Варна 07.09.2018 г.
Психолог чл. 68, ал.1, т. 1 + чл. 7, ал. 1 и 2 ДГ №8 "Христо Ботев" - Варна 07.09.2018 г.
Учител в детска градина  2бр. чл. 67, ал.1, т. 1 + чл. 7, ал. 1 и 2 ДГ №8 "Христо Ботев" - Варна 07.09.2018 г.
Учител по професионална подготовка - Финанси и банково дело чл. 68, ал. 1, т. 3 + чл. 70 ПГИ "Д-р И. Богоров"- Варна 07.09.2018 г.
Детски учител чл. 68 + чл. 70, ал. 1 ДГ №8 "Христо Ботев" - Варна 06.09.2018 г.
Помощник на учителя - 2 бр. чл. 68 + чл. 70, ал. 1 ДГ №8 "Христо Ботев" - Варна 06.09.2018 г.
Логопед - 0,5 бр. чл. 68+ чл. 70, ал. 1 ДГ №8 "Христо Ботев" - Варна 06.09.2018 г.
Ресурсен учител - 0.5 бр. чл. 68 + чл. 70, ал. 1 ДГ №8 "Христо Ботев" - Варна 06.09.2018 г.
Психолог чл. 68 + чл. 70, ал. 1 ДГ №8 "Христо Ботев" - Варна 06.09.2018 г.
Учител по музика 226 часа - ОбУ "В. Левски" - Михалич 01.09.2018 г.
Учител по изобразително изкуство 226 часа - ОбУ "В. Левски" - Михалич 01.09.2018 г.
Учител по английски език - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Девня 01.09.2018 г.
Лектор по технологии и предприемачество - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Девня 01.09.2018 г.
Лектор по история и цивилизация - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Девня 01.09.2018 г.
Лектор по география и икономика - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Девня 01.09.2018 г.
Лектор по музика - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Девня 01.09.2018 г.
Учител по БЕЛ - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Девня 01.09.2018 г.
Учител по ФВС - ПГССТ - Бяла 01.09.2018 г.
Учител по математика и ИТ - ПГССТ - Бяла 01.09.2018 г.
Учител по проф.подготовка - Администратор в хотелиерството - ПГССТ - Бяла 01.09.2018 г.
Учител по проф.подготовка - Готвач - ПГССТ - Бяла 01.09.2018 г.
Учител по изобразително изкуство - 36 часа - ПГССТ - Бяла 01.09.2018 г.
Учител по музика - 36 часа - ПГССТ - Бяла 01.09.2018 г.
Учител по философски дисциплини - 260 часа - ПГССТ - Бяла 01.09.2018 г.
Учителпо история и цивилизация - 288 часа - ПГССТ - Бяла 01.09.2018 г.
Учител по физика и астрономия - 126 часа - ПГССТ - Бяла 01.09.2018 г.
Учител по химия и опазване на околната среда - 126 часа - ПГССТ - Бяла 01.09.2018 г.
Учител по английски език - 144 часа - ПГССТ - Бяла 01.09.2018 г.
Учител ПГ чл. 68, ал. 1, т. 3 Дг №42 "Българче" - Варна 01.09.2018 г.
Учител по английски език - 288 часа лектор чл. 68, ал. 1, т. 1 ОУ "Васил Друмев" - Варна 31.08.2018г.
Учител по химия и биология - 6 часа (0.8 щат) чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 СУ "Д. Дебелянов" - Варна 31.08.2018 г.
Учител по математика - 2 бр. чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 СУ "Д. Дебелянов" - Варна 31.08.2018 г.
Учител по информационни технологии чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 СУ "Д. Дебелянов" - Варна 31.08.2018 г.
Учител по английски език чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 СУ "Д. Дебелянов" - Варна 31.08.2018 г.
Учител по руски език - СУ "В. Левски" - Вълчи дол 31.08.2018 г.
Учител по български език и литература - СУ "В. Левски" - Вълчи дол 31.08.2018 г.
Лектор по музика - 394 часа чл. 68, ал. 1, т. 1 ОУ "В. Друмев" - Варна 31.08.2018 г.
Учител по испански език чл. 68, ал. 1, т. 1 ВТГ "Г. С. Раковски"- Варна 31.08.2018 г.
Логопед - 0.5 бр. - ОУ "Св. П. Евтимий"- Белослав 31.08.2018 г.
Ресурсен учител - ОУ "Св. П. Евтимий"- Белослав 31.08.2018 г.
Лектор по музика - 190 часа - ОУ "Св. П. Евтимий"- Белослав 31.08.2018 г.
Лектор по изобразително изкуство - 190 часа - ОУ "Св. П. Евтимий"- Белослав 31.08.2018 г.
Лектор по география и икономика и история и цивилизация - 382 часа - ОУ "Св. Патриарх Евтимий"- Белослав 31.08.2018 г.
Начален учител за ЦДО чл. 68, ал. 1, т. 3 ОУ "Св. Кл. Охридски"- Константиново 31.08.2018 г.
Учител по БДП - 372 часа чл. 111 СУ "Н. Хикмет"- Медовец 31.08.2018 г.
Учител по растениевъдни науки - 248 часа чл. 111 СУ "Н. Хикмет"- Медовец 31.08.2018 г.
Учител по немски език - 144 часа чл. 111 СУ "Н. Хикмет"- Медовец 31.08.2018 г.
Учител по английски език чл. 68, ал. 1, т. 1 СУ "Н. Хикмет"- Медовец 31.08.2018 г.
Учител в детска градина чл. 68, ал. 1, т. 3 ДГ "Незабравка" - Девня 31.08.2018 г.
Учител в начален етап - 2 бр. чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Хр. Ботев" -Николаевка 31.08.2018 г.
Учител в детска градина - 2 бр. чл. 68, ал. 1, т. 1 ДГ "Първи юни" - Партизани 31.08.2018 г.
Учител по музика в детска градина - 0.5 бр. чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ДГ №33 "Делфинче" - Варна 31.08.2018 г.
Учител по професионална подготовка, Корабни машини и механизми чл. 67, т. 1 + чл. 70 ВМГ "Св. Н. Чудотворец" - Варна 31.08.2018 г.
Учител в ЦДО чл. 68, ал. 1, т. 3 ОУ "В. Друмев"- Варна 31.08.2018 г.
Чистач - хигиенист чл. 68, ал. 1, т. 3 ОУ "Д. Войников" - Каменар 30.08.2018 г.
технически секретар чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 7 ОУ "Д. Войников" - Каменар 30.08.2018 г.
Помощник на учителя - 4 бр. чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Д. Войников"- Каменар 30.08.2018 г.
Заместник директор УД чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Д. Войников"- Каменар 30.08.2018 г.
Учител инженер - Компютърни науки - ПГЕ - Варна 30.08.2018 г.
Учител по английски език чл. 68, ал. 1, т. 1 ПГСС "Св. Г. Победоносец" - Суворово 30.08.2018 г.
Учител по математика и ИТ чл. 68, ал. 1, т. 1 СУ "П. Яворов" - Варна 30.08.2018 г.
Учител в прогимназиален етап в ЦДО чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Д. Войников" - Каменар 30.08.2018 г.
Учител по ФВС чл. 68, ал. 1, т.1 + чл. 70 ОУ "Д. Войников" - Каменар 30.08.2018 г.
Завеждащ административна служба чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Йордан Йовков"- Варна
29.08.2018 г.
Старши учител ЦДО /V-VII клас/ БЕЛ или математика чл. 68, ал. 1, т. 1 ОУ "Христо Смирненски" - Въглен 29.08.2018 г.
Учител по география - 174 часа лектор чл. 68, ал. 1, т. 1 ОУ "Христо Смирненски" - Въглен 29.08.2018 г.
Чистач-хигиенист чл. 68, ал. 1, т. 1 ОУ "Христо Смирненски" - Въглен 29.08.2018 г.
Чистач/хигиенист чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ПГТ "Проф. д-р А. Златаров" - Варна 29.08.2018 г.
Учител по проф. подготовка - ТО - хотелиерство, ресторантьоство и кетъринг
чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ПГТ "Проф. д-р А. Златаров"- Варна 29.08.2018 г.
Учител по проф. подготовка - УП - хотелиерство, ресторантьоство и кетъринг - 2 бр. чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ПГТ "Проф. д-р А. Златаров"- Варна 29.08.2018 г.
Учител по философия - 4 часа чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ПГТ "Проф. д-р А. Златаров"- Варна 29.08.2018 г.
Учител по английски език - 2 бр. чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ПГТ "Проф. д-р А. Златаров" - Варна 29.08.2018 г.
Учител по изобразително изкуство - 252 часа чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ПГТ "Проф. д-р А. Златаров" - Варна 29.08.2018 г.
Учител по музика - 252 часа чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ПГТ "Проф. д-р А. Златаров" - Варна 29.08.2018 г.
Учител по БЕЛ - 2 бр. чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ПГТ "Проф. д-р А. Златаров" - Варна 29.08.2018 г.
Учител по БЕЛ чл. 68, ал. 1, т. 3 + чл. 70 СУ "Гео Милев" - Варна 28.08.2018 г
Учител, детска градина чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ДГ №25 "Зклатно зрънце" - Варна 28.08.2018 г.
Учител музика детска градина 0,5 чл. 111 ДГ №25 "Зклатно зрънце" - Варна 28.08.2018 г.
Учител по ФВС чл. 68, ал. 1, т. 1 ОУ "В. Левски" - Бозвелийско 28.08.2018 г.
Помощник възпитател чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ДГ №26 "Изворче" - Варна 27.08.2018 г.
Учител по музика 0,5 чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ДГ №26 "Изворче" - Варна 27.08.2018 г.
Учител по информатика и информационни технологии чл. 68, ал. 1, т. 1 ЧСУ "Юрий Гагарин" - Камчия 27.08.2018 г.
Заместник - директор УД - ОУ "П. Р. Славейков"- Варна 27.08.2018 г.
Работник по ремонт и подръжка на сгради и машини чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ПГСС "Земя" - Провадия 24.08.2018 г.
Учител начален етап с английски език
чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Йордан Йовков" - Варна
24.08.2018 г.
Учител начален етап чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Йордан Йовков" - Варна 24.08.2018 г.
Учител по информационни технологии и физика и астрономия чл. 68, ал. 1, т. 1 Второ ОУ "Н. Й. Вапцаров" - Варна 24.08.2018 г.
Учител по изобразително изкуство чл. 68, ал. 1, т. 1 Второ ОУ "Н. Й. Вапцаров" - Варна 24.08.2018 г.
Учител по биология и здравно образование 543 часа чл. 68, ал. 1, т. 1 Второ ОУ "Н. Й. Вапцаров" - Варна 24.08.2018 г.
Учител по ФВС чл. 68, ал. 1, т. 1 Второ ОУ "Н. Й. Вапцаров" - Варна 24.08.2018 г.
Учител по математика чл. 68, ал. 1, т. 1 Второ ОУ "Н. Й. Вапцаров" - Варна 24.08.2018 г.
Заместник-директор УД чл. 67, ал. 1, т. 1 Второ ОУ "Н. Й. Вапцаров" - Варна 24.08.2018 г.
Корепетотор чл. 68, ал. 1, т. 1 Второ ОУ "Н. Й. Вапцаров" - Варна 24.08.2018 г.
Чистачка - 3 бр. чл. 67, ал. 1, т. 1 Второ ОУ "Н. Й. Вапцаров" - Варна 24.08.2018 г.
Помощник-възпитател чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ДГ №31 "Крилатко" - Варна 24.08.2018 г.
Ресурсен учител чл. 68 ОУ "П. Волов" - Варна 24.08.2018 г.
Служител човешки ресурси чл. 68 ОУ "П. Волов" - Варна 24.08.2018 г.
Учител по музика чл. 68 ОУ "П. Волов" - Варна 24.08.2018 г.
Заместник директор АСД чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Ч. Храбър" - Варна 24.08.2018 г.
Логопед - 4 часа чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Св. П. Евтимий"- Варна 24.08.2018 г.
Учител в начален етап с английски език чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Св. П. Евтимий"- Варна 24.08.2018 г.
Учител по физика и човекът и природата чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Св. П. Евтимий"- Варна 24.08.2018 г.
Чистач - хигиенист чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70, ал. 1 СУ "В. Левски" - Девня 24.08.2018 г.
Учител ЦДО - прогимназиален етап чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70, ал. 1 СУ "В. Левски" - Девня 24.08.2018 г.
Учител ЦДО - начален етап чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70, ал. 1 СУ "В. Левски"- Девня 24.08.2018 г.
Учител по ИТ и професионална подготовка - Електротехника чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70, ал. 1 СУ "В. Левски" - Девня 24.08.2018 г.
Учител по английски език чл. 68, ал. 1, т. 3 + чл. 70, ал. 1 СУ "В. Левски" - Девня 24.08.2018 г.
Учител по английски език чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70, ал. 1 СУ 'В. Левски"- Девня 24.08.2018 г.
Учител по български език и литература чл. 68, ал. 1, т. 3 + чл. 70, ал. 1 СУ "В. Левски" - Девня 24.08.2018 г.
Учител по музика - 270 часа чл. 68, ал. 1, т. 2 ОУ "З. Стоянов" - Варна 24.08.2018 г.
Огняр чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Й. Йовков" - Варна 24.08.2018 г.
Заместник директор УД - СУ "Л. Каравелов' - Варна 24.08.2018 г.
Учител по история и география чл. 67 + чл. 70 СУ "Хр. Ботев" - Ветрино 24.08.2018 г.
Учител по английски език чл. 68, т. 1 + чл. 70 СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Белослав 24.08.2018 г.
Учител в прогимназиален етап ЦОУД чл. 68, т. 1 + чл. 70 СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Белослав 24.08.2018 г.
Учител по ФВС чл. 68, ал. 1, т. 3 + чл. 70 СУ "Св. Св. Кирил и Методий"- Белослав 24.08.2018 г.
Учител в начален етап ЦОУД - 2 бр. чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 СУ "Св. Св. Кирил и Методий"- Белослав 24.08.2018 г.
Учител по изобразително изкуство чл. 68, ал. 1, т. 1 СУ "Д. Благоев" - Провадия 24.08.2018 г.
Учител по английски език чл. 68, ал. 1, т. 1 СУ "Д. Благоев" - Провадия 24.08.2018 г.
Учител по математика чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 I ОУ "Хр. Смирненски"- Провадия 24.08.2018 г.
Учител в ГЦОУД - начален етап чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 I ОУ "Хр. Смирненски"- Провадия 24.08.2018 г.
Портиер - СУ "Л. Каравелов" - Варна 24.08.2018 г.
Учител по музика - 468 часа чл. 67, ал. 1, т. 1 IV ЕГ "Фр. Жолио-Кюри" - Варна 23.08.2018 г.
Учител по английски език чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 СУ "Св. Кл. Охридски" - Аксаково 23.08.2018 г.
Учител по химия и ООС чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70, ал. 1 IV ЕГ "Фр. Жолио -Кюри" - Варна 23.08.2018 г.
Учител по биология и здравно образование чл. 68, ал. 1, т. 3 IV ЕГ "Фр. Жолио Кюри"- Варна 23.08.2018 г.
Учител, практическо обучение - Ресторантьорство чл. 68 ПГХРТ "Цар Симеон Велики"- Провадия 23.08.2018 г.
Заместник-директор АСД чл. 67 ПГХРТ "Цар Симеон Велики" - Провадия 23.08.2018 г.
Учител по математика чл. 68, ал. 1, т. 1 ПГСС "Свети Г. Победоносец"-Суворово 22.08.2018 г.
Учител на деца с умствена изостаналост чл. 68, ал. 1 + чл. 70 ЦСОП - Варна 22.08.2018 г.
Учител на деца с умствена изостаналост чл. 68, ал. 1 + чл. 70 ЦСОП - Варна 22.08.2018 г.
Учител на деца с умствена изостаналост чл. 67, ал. 1 + чл. 70 ЦСОП - Варна 22.08.2018 г.
Учител на деца с умествена изостаналост чл. 68, ал. 3 + чл. 70 ЦСОП - Варна 22.08.2018 г.
Учител по български език и литература чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Цар Симеон I"- Варна 22.08.2018 г.
Учител в начален етап - ЦДО чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Цар Симеон I"- Варна 22.08.2018 г.
Учител по технологии и предприемачество - 348 часа чл. 114 + чл. 70 ОУ "Цар Симеон I" - Варна 22.08.2018 г.
Учител по история и цивилизация - 340 часа чл. 114 + чл. 70 ОУ "Цар Симеон I"- Варна 22.08.2018 г.
Огняр чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Цар Симеон I" - Варна 22.08.2018 г.
Хигиенист - 2 бр. чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Цар Симеон I" - Варна 22.08.2018 г.
Програмист "База данни" чл. 68, ал. 1, т. 3 ПГТМД - Варна 21.08.2018 г.
Учител по БЕЛ и история и цивилизация чл. 68, ал. 1, т. 1 ЦПРЛ-ОДК - Провадия 21.08.2018 г.
Учител по изобразително изкуство чл. 68, ал. 1, т. 1 ЦПРЛ-ОДК - Провадия 21.08.2018 г.
Учител по английски език чл. 70 + чл. 68, ал. 1, т. 1 СУ "Хр. Ботев" - Ветрино 21.08.2018 г.
Учител в ГЦОУД на деца със СОП - 2бр. чл.68+ чл. 70 ЦСОП "Св.св. Кирил и Методий" - Кривня 20.08.2018 г
Учител професионална подготовка - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг чл.68+ чл. 70 ЦСОП "Св.св. Кирил и Методий" - Кривня 20.08.2018 г
Учител ЦДО в начален етап чл. 68, ал. 1, т. 3 ОУ "Христо Ботев" - Варна 20.08.2018 г
Учител по ФВС чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Ст. Михайловски" - Варна 20.08.2018 г
Учител в начален етап чл. 68 ОУ "П. Волов" -Варна 20.08.2018 г.
Заместник-директор учебна дейност чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70, ал. 1 ОУ "Г. С. Паковски" - Варна 20.08.2018 г.
Учител по БЕЛ и история и цивилизация чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70, ал. 1 ОУ "Св. Кл. Охридски"- Дъбравино 20.08.2018 г.
Учител по ИТ чл. 68 СУ "Л. Каравелов"- Варна 20.08.2018 г.
Учител по история и цивилизация чл. 68 СУ "Л. Каравелов" - Варна 20.08.2018 г.
Учител - теоретично обучение ГФК чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70, ал. 1 ПГСАГ "В. Левски" - Варна 20.08.2018 г.
Учител по БЕЛ чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70, ал. 1 ПГСАГ "В. Левски" - Варна 20.08.2018 г.
Учител по физика - 4 часа чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70, ал. 1 ПГСАГ "В. Левски"- Варна 20.08.2018 г.
Учител по теоретично обучение - строителен инженер чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70, ал. 1 ПГСАГ "В. Левски" - Варна 20.08.2018 г.
Учител по химия - 4 часа чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70, ал. 1 ПГСАГ "В. Левски" - Варна 20.08.2018 г.
Чистач чл. 68, ал. 1, т. 3 + чл. 70 СУ "Св. Кл. Охридски"- Аксаково 20.08.2018 г.
Учител по математика и информатика - ОбУ "Хр. Ботев" - Цонево 20.08.2018 г.
Огняр чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ДГ №29 "Звънче" - Варна 17.08.2018 г.
Огняр чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Хр. Ботев" - Варна 17.08.2018 г.
Учител природоматематически учебни предмети чл. 68, ал. 1, т. 1 ЦПЛР - НАОП "Н. Коперник" - Варна 17.08.2018 г.
Учител в детска градина чл. 68, ал. 1, т. 1 ДГ №23 "Иглика" - Варна 17.08.2018 г.
Заместник директор УД в начален етап чл. 67 ОУ "Хр. Ботев" - Варна 17.08.2018 г.
Учител по английски език чл. 67 ОУ "Хр. Ботев" - Варна 17.08.2018 г.
Учител по география - лектор 306 часа чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Хр. Ботев" - Варна 17.08.2018 г.
Учител по история и география чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Хр. Ботев" - Варна 17.08.2018 г.
Учител ЦДО в начален етап - 2бр. чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Хр. Ботев" - Варна 17.08.2018 г.
Учител по ФВС - лектор - 224 часа - ОУ "Д. Чинтулов"- Варна 17.08.2018 г.
Учител по биология и химия чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 СУ "Н. Бозвели"- Варна 17.08.2018 г.
Учител по ФВС чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 СУ "Н. Бозвели"- Варна 17.08.2018 г.
Учител по музика - 500 часа чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 СУ "Н. Бозвели"- Варна 17.08.2018 г.
Учител физика и астрономия чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 СУ "Н. Бозвели" - Варна 17.08.2018 г.
Учител информатика и ИТ чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 СУ "Н. Бозвели" - Варна 17.08.2018 г.
Учител ПГ чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 СУ "Н. Бозвели" - Варна 17.08.2018 г.
Учител в начален етап в ГЦДО чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 СУ "Н. Бозвели"- Варна 17.08.2018 г.
Учител по история - ЧОУ "Малкият принц" - Варна 17.08.2018 г.
Учител по български език и литература - ЧОУ "Малкият принц" - Варна 17.08.2018 г.
Учител по математика - ЧОУ "Малкият принц" - Варна 17.08.2018 г.
Начален учител - ЧОУ "Малкият принц" - Варна 17.08.2018 г.
Детски учител - ЧОУ "Малкият принц" - Варна 17.08.2018 г.
Учител по музика 0,5 щ. бр. чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Стефан Караджа" - Варна 16.08.2018 г.
Зам. директор АСД - ОУ "Антон Страшимиров" 16.08.2018 г.
Учител по физика и химия чл. 68, ал. 1 ПГЗГС - Стефан Каарджа -
Учител по история чл. 68, ал. 1 ПГЗГС - Стефан Караджа -
Учител по математика чл. 68, ал. 1 ПГЗГС - Стефан Караджа -
Учител - агроном чл. 68, ал. 1 ПГЗГС - Стефан Караджа -
Учител по физика и химия - МФУ "Шарл Перо" - Варна -
Учител в начален етап - МФУ "Шарл Перо" - Варна -
Помощник на учителя - МФУ "Шарл Перо" - Варна -
Учител по български език и литература и английски език чл. 68, ал. 1, т. 3 СУ "Хр. Ботев" - Ветрино -
Учител по професионална подготовка - Готвач чл. 68, ал. 1, т. 1 ПГСС "Ив. Вл. Мичурин" - Долни чифлик -
Учител - агрономия чл. 68 ПГЗГС - Стефан Караджа -
Учител по математика чл. 68 ПГЗГС - Стефан Караджа -
Учител - физика и химия чл. 68 ПГЗГС - Стефан Караджа -
Учител по английски език  чл.68,ал.1,т.1 ОУ "Христо Смирненски" - Гроздьово -
Учител по английски език чл. 68, ал. 1, т. 1 ОУ "Хр. Смирненски" - Гроздьово -
Библиотекар - 1/2 бр. чл.68,ал.1,т.1 СУ "Васил Левски" - Вълчи дол -
Портиер чл. 68, ал. 1, т. 1 ОУ "Хр. Смирненски" - Тополи -
Учител по химия и физика
чл.68 ПГЗГС - Стефан Караджа -
Огняр чл. 68, ал. 1 ОУ "Св. Ив. Рилски" - с. Червенци -

 

Забележка: Съгласно правната информация на сайта на РУО – Варна, настоящата страница има само информативен характер.

 

СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ ПО ПРОЕКТ "УСПЕХ" 

Позиция Училище
   

 

В изпълнение на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА ”, Мярка – „Без свободен час” – заместване на отсъстващи учители в училищата,

РИО – ВАРНА КАНИ ВСИЧКИ УЧИТЕЛИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В БАНКАТА КАДРИ, ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ.

Заявлението може да изтеглите от тук

Във връзка с поддържането на актуална база данни за заместване всички данни, по стари от една учебна година ще бъдат изтрити и ще бъдат оставени само нови и актуални заявления.

МЯРКА “БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС” ЦЕЛИ ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ НА УЧИЛИЩАТА ЧРЕЗ ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА И КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ. ЧРЕЗ НЕЯ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА РЕАЛНО ВЗЕТИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ОТ УЧИТЕЛИ, КОИТО ЗАМЕСТВАТ ОТСЪСТВАЩИ ОТ РАБОТА УЧИТЕЛИ.

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова