Свободни работни места

Министерството на образованието и науката предвижда новата учебна година в системата на предучилищното и училищното образование да стартира присъствено. Отчитайки рисковете, свързани с пандемичната обстановка, пред които е изправено учителското съсловие, считаме за целесъобразно и навременно създаването на резерв от кадри, които да се включат при необходимост като учители по различните предмети.
С тази цел се изгражда информационна база от „заместващи учители“, които да се включат в системата на предучилищното и училищното образование, в случай на отсъстващи учители по време на учебните занятия през учебната година.
В информационната база могат да се регистрират:
- специалисти с вече придобита професионална квалификация „учител“  и "учител по.." учебен предмет
- студенти, обучаващите се за придобиване на педагогическа квалификация
Желаещите да се включат в информационната база на „заместващи учители“ е необходимо да попълнят формуляра, за да имат възможност с тях да се свързват директорите на детски градини и училища, в обстоятелства на епидемична обстановка или друга извънредна ситуация и отсъстващ учител.

 линк: https://forms.gle/PmW3D3ohCvUhyeGw6

 

Информацията от образователната институция за свободно работно място и документи за кандидатстване по заявените позиции, се предоставят само в учебното заведение, не в РУО - Варна.

  

Длъжност Чл. по  КТ Училище / Детска градина / ЦПЛР Валидност до:
Помощник-възпитател чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ДГ №22 "Мечо Пух" - Варна 10.02.2021 г.
Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии" чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Георги Сава Раковски" - Варна 05.02.2021 г.
Учител по информационни технологии чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Стоян Михайловски" - Варна 05.02.2021 г.
Огняр и общ работник чл.68, ал.1, т.3 ОУ "Св. Кл. Охридски" - Дъбравино 31.01.2021 г.
Български език и литература - ЧПГ "Антоан дьо Сент-Екзюпери" - Варна 30.01.2021 г.
Домакин чл.68, ал.1, т.3 + чл.70 СУ "Васил Левски" - Девня 29.01.2021 г.
Чистач/Хигиенист чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 СУ "Васил Левски" - Девня 29.01.2021 г.
Учител по информатика и информационни технологии чл.67 МГ "Д-р Петър Берон" - Варна 29.01.2021 г.
Ресурсен учител чл.68, ал.1, т.1 ОУ "Васил Априлов" - Варна 28.01.2021 г.
Учител прогимназиален етап в група целодневна организация на учебния ден чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Белослав 28.01.2021 г.
Учител по математика чл.68, ал.1, т.3 ОУ "Васил Левски" - Бозвелийско -
Учител по БЕЛ чл.68, ал.1, т.3 + чл.70 СУ "Христо Ботев" - Ветрино -
Учител по математика чл.68, ал.1, т.3 + чл.70 СУ "Н. Й. Вапцаров" - Суворово -
Учител за практическо обучение, направление "Компютърни науки" чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГЕ - Варна -

 

Забележка: Съгласно правната информация на сайта на РУО - Варна, в настоящата страница има само информация.

 

Използвайте НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС - заместване на отсъстващи учители в училища,

РУО - ВАРНА КАНИ ВСИЧКИ УЧИТЕЛИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В БАНКАТА КАДРИ, ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ .

Заявление може да изтеглите от тук

Банка Кадри

 

МЯРКА “БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС” ЦЕЛИ ПОСТИГАНЕ НА ОПТИМАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА УЧИТЕЛ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНО НА ПРОГРАМА .

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова