Свободни работни места

 

 

Информация се получава от учебното заведение подало свободното работно място и документите за кандидатстване по обявените позиции се подават съответно в самото учебно заведение, а не в РУО – Варна

 

Длъжност Чл. по КТ Училище /Детска градина /ЦПЛР Валидност до:
Учител ЦОУД - начален етап чл.68, ал.1, т.1 ЧСУ "Юрий Гагарин" 05.11.2018 г. 
Учител ФВС чл.68, ал.1, т.1 ЧСУ "Юрий Гагарин" 05.11.2018 г.
Специалист деловодство и архив чл.68, ал.1, т.1 ЧСУ "Юрий Гагарин" 05.11.2018 г.
Експерт труд и работна заплата чл.68, ал.1, т.1 ЧСУ "Юрий Гагарин" 05.11.2018 г.
Технически сътрудник чл.68, ал.1, т.1 ЧСУ "Юрий Гагарин" 05.11.2018 г.
Експерт програми и проекти чл.68, ал.1, т.1 ЧСУ "Юрий Гагарин" 05.11.2018 г.
Психолог - ЦСОП - Варна 31.10.2018 г.
Логопед - ЦСОП - Варна 31.10.2018 г.
Огняр чл. 68, ал. 1, т. 2
ДГ "Незабравка", филиал "Детелина" - Девня 31.10.2018 г.
Чистачка/хигиенист чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" - Варна 30.10.2018 г.
Начален учител ЦОУД чл. 68, ал. 1, т. 1  ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Варна 29.10.2018 г.
Учител начален етап ЦДО чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Иван Вазов" - Варна 26.10.2018 г.
Завеждащ административна служба чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Иван Вазов" - Варна 26.10.2018 г.
Учител в детска градина чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ДГ №29 "Звънче" - Варна 26.10.2018 г.
Чистач чл. 67 МГ "Д-р Петър Берон" - Варна 26.10.2018 г.
Логопед - 0,5 бр. чл. 67, ал. 1, т. 1  ДГ "Щастливо детство" - Варна 26.10.2018 г.
Библиотекар - 0,5 бр. Архивар - 0,5 бр. чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 СУ "Димчо Дебелянов" 26.10.2018 г.
Технически изпълнител чл. 68, ал. 1, т. 1
ДГ №28 "Пролет" - Варна 26.10.2018 г.
Учител по английски език чл. 68, ал. 1, т. 3 ВТГ "Георги Стойков Раковски" - Варна 25.10.2018 г.
Помощник на учителя чл. 68, т. 1 + чл.78
ЦСОП - Варна 24.10.2018 г.
Лектор по професионална подготовка (теория и практика)за специалност "Парково строителство и озеленяване" - ЦСОП - Варна 24.10.2018 г.
Чистач чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ГПЧЕ "Йоан Екзарх" - Варна 22.10.2018 г.
Огняр чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ПГИ "Д-р Иван Богоров" - Вачрна 22.10.22018 г.
Заместник-директор АСД чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ДГ №17 "Д-р П. Берон" - Варна 19.10.2018 g.
Учител по история и география чл. 67, ал. 1, т. 1  ОУ "Васил Друмев" - Варна 19.10.2018 г.
Заместник-директор учебна дейност чл.67, ал.1, т.1 ЦСОП - Кривня 18.10.2018 г.
Учител чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ДГ №18 "Чайка" - Варна 18.10.2018 г.
Начален учител ЦОУД I-IV клас чл. 68, ал. 1, т. 3 ОУ "Св. Кл. Охридски" - Дъбравино -
Учител по музика чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ДГ №26 "Изворче" - Варна -
Учител по професионална подготовка /теория и практика/ за професия "Икономист", специалност "Земеделско стопанство" чл. 68, ал. 1, т. 1
ПГСС "Иван Вл. Мичурин" - Долни чифлик

-

Учител по английски език - ПГЕ - Варна

-

Учител по професионална подготовка /теория и практика/ за професия "Готвач" - 0,5 бр. чл. 68, ал. 1, т. 1 ПГСС "Ив. Вл. Мичурин" - Долни чифлик -
Учител по професионална подготовка /теория и практика/ за професия "Камериер" - 1 бр. чл. 68, ал. 1, т. 1 ПГСС "Ив. Вл. Мичурин" - Долни чифлик -
Учител по БЕЛ и История и цивилизация чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "Св. Кл. Охридски" - Дъбравино -
Учител детска група чл. 67, ал. 1, т. 1 ДГ "Славейче" - Любен Каравелово -
Учител по физика и химия чл. 68, ал. 1 ПГЗГС - Стефан Каарджа -
Учител по история чл. 68, ал. 1 ПГЗГС - Стефан Караджа -
Учител по математика чл. 68, ал. 1 ПГЗГС - Стефан Караджа -
Учител - агроном чл. 68, ал. 1 ПГЗГС - Стефан Караджа -
Учител по физика и химия - МФУ "Шарл Перо" - Варна -
Учител в начален етап - МФУ "Шарл Перо" - Варна -
Помощник на учителя - МФУ "Шарл Перо" - Варна -
Учител по български език и литература и английски език чл. 68, ал. 1, т. 3 СУ "Хр. Ботев" - Ветрино -
Учител - агрономия чл. 68 ПГЗГС - Стефан Караджа -
Учител по математика чл. 68 ПГЗГС - Стефан Караджа -
Учител - физика и химия чл. 68 ПГЗГС - Стефан Караджа -
Учител по английски език  чл.68,ал.1,т.1 ОУ "Христо Смирненски" - Гроздьово -
Учител по английски език чл. 68, ал. 1, т. 1 ОУ "Хр. Смирненски" - Гроздьово -
Библиотекар - 1/2 бр. чл.68,ал.1,т.1 СУ "Васил Левски" - Вълчи дол -
Портиер чл. 68, ал. 1, т. 1 ОУ "Хр. Смирненски" - Тополи -
Учител по химия и физика
чл.68 ПГЗГС - Стефан Караджа -
Огняр чл. 68, ал. 1 ОУ "Св. Ив. Рилски" - с. Червенци -

 

Забележка: Съгласно правната информация на сайта на РУО – Варна, настоящата страница има само информативен характер.

 

СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ ПО ПРОЕКТ "УСПЕХ" 

Позиция Училище
   

 

В изпълнение на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА ”, Мярка – „Без свободен час” – заместване на отсъстващи учители в училищата,

РИО – ВАРНА КАНИ ВСИЧКИ УЧИТЕЛИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В БАНКАТА КАДРИ, ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ.

Заявлението може да изтеглите от тук

Във връзка с поддържането на актуална база данни за заместване всички данни, по стари от една учебна година ще бъдат изтрити и ще бъдат оставени само нови и актуални заявления.

МЯРКА “БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС” ЦЕЛИ ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ НА УЧИЛИЩАТА ЧРЕЗ ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА И КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ. ЧРЕЗ НЕЯ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА РЕАЛНО ВЗЕТИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ОТ УЧИТЕЛИ, КОИТО ЗАМЕСТВАТ ОТСЪСТВАЩИ ОТ РАБОТА УЧИТЕЛИ.

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова