Свободни работни места

 Министерството на образованието и науката предвижда новата учебна година в системата на предучилищното и училищното образование да стартира присъствено. Отчитайки рисковете, свързани с пандемичната обстановка, пред които е изправено учителското съсловие, считаме за целесъобразно и навременно създаването на резерв от кадри, които да се включат при необходимост като учители по различните предмети. 

С тази цел се изгражда информационна база от „заместващи учители“, които да бъдат временно назначавани в системата на предучилищното и училищното образование, в случай на отсъстващи учители по време на учебните занятия през учебната година.
В информационната база могат да се регистрират:
- специалисти с вече придобита професионална квалификация „учител“ и "учител по.." учебен предмет
- студенти в последната година от обучението си за придобиване на ОКС „бакалавър“ от професионално направление „Педагогика" или „Педагогика на обучението по…“, както и обучаващи се за придобиване на професионална квалификация по професията, по която се извършва обучение за придобиване на професионална квалификация в институция от системата на училищното и предучилищното образование
- студенти, обучаващи се за придобиване на ОКС „магистър“ по професията, по която се извършва обучение за придобиване на професионална квалификация в институция от системата на училищното и предучилищното образование, могат да преподават обща, отраслова и специфична подготовка.
Желаещите да се включат в информационната база на „заместващи учители“ е необходимо да попълнят формуляра, за да имат възможност с тях да се свързват директорите на детски градини и училища, в обстоятелства на епидемична обстановка или друга извънредна ситуация и отсъстващ учител.

 линк: https://forms.gle/PmW3D3ohCvUhyeGw6

 

Информацията се намира от учебното заведение за свободно работно място и документи за кандидатстване по задължителни позиции, които се предоставят в самото учебно заведение, а не в РУО - Варна

  

Длъжност Чл. по  КТ Училище / Детска градина / ЦПЛР Валидност до:
Учител, теория и практика - Геодезия чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 ПГСАГ "Васил Левски" - Варна 31.12.2020 г.
Технически секретар чл.67, ал.1, т.1+ чл.70 ОУ "Г. С. Раковски" - Варна 19.11.2020 г.
Учител с предучилищна педагогика чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ЧОУ "Монтесори Варна" - Варна 31.10.2020 г.
Учител по БЕЛ чл.67, ал.1, т.1  + чл.70 ЧСУ "Юрий Гагарин" - к.к. Камчия 31.10.2020 г.
Учител по БЕЛ - ЧПГ "Антоан дьо Сент-Екзюпери" - Варна 31.10.2020 г.
Учител по БЕЛ - ЧОУ "Малкият принц" - Варна 31.10.2020 г.
Помощник възпитател - 3 щ. бр. - ДГ №24 "Детско градче" - Варна 30.10.2020 г.
Огняр -0,5 щ. бр. чл.68, ал.1, т.1 + чл. 70 ДГ №30 "Синчец" - Варна 28.10.2020 г.
Образователен медиатор - ОбУ "Св. Ив. Рилски" - Червенци 28.10.2020 г.
Образователен медиатор - ОбУ "Васил Левски" - Михалич 28.10.2020 г.
Огняр - 2 часа чл.114 СУХНИ "К. Преславски" - Варна 28.10.2020 г.
Чистач/Хигиенист чл.67, ал.1, т.1 СУХНИ "К. Преславски" - Варна 26.10.2020 г.
Заместник-директор по учебна дейност - 0,5 щ. бр. чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ДГ№1 "Светулка" - Варна 23.10.2020 г.
Помощник на учителя чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ДГ№42 "Българче" - Варна 23.10.2020 г.
Учител по немски език чл.67 СУЕО "А. С. Пушкин" - Варна 23.10.2020 г.
Огняр чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Св. Иван Рилски" - Варна 23.10.2020 г.
Учител по химия и биология чл.67, ал.1, т.1+ чл.70 СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Белослав 23.10.2020 г.
Чистач/Хигиенист чл.68, ал.1, т.3 + чл.70 СУ "Св. Кл. Охридски" - Варна 22.10.2020 г.
Учител практическо обучение, направление "Компютърни науки" чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГЕ - Варна -
Образователен медиатор - 0,5 бр. чл.67, ал.1, т.2 ОУ "Отец Паисий" - Бяла -
Учител, теоретично обучение - лектор чл.114 ПГХХВТ "Д. И. Менделеев" - Варна неопределен

 

Забележка: Съгласно правната информация на сайта на РУО - Варна, настоящата страница има само информация.

 

Използвайте НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС - заместване на отсъстващи учители в училищата,

РУО - ВАРНА КАНИ ВСИЧКИ УЧИТЕЛИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В БАНКАТА КАДРИ, ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ .

Заявление може да изтеглите от тук

 

МЯРКА “БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС” ЦЕЛИ ПОСТИГАНЕ НА ОПТИМАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА УЧИТЕЛ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОГРАМНОТО ФИНАНСИРАНЕ.

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова