Свободни работни места

 

 

Информация се получава от учебното заведение подало свободното работно място и документите за кандидатстване по обявените позиции се подават съответно в самото учебно заведение, а не в РУО – Варна

 

Длъжност Чл. по КТ Училище /Детска градина /ЦПЛР Валидност до:
Учител по биология и химия - ЧОУ "Малкият принц" и ЧПГ "Антоан дьо Сент-Екзюпери" 08.03.2019 г.
Помощник-възпитател чл. 67, т.1 + чл.70 ДГ №19 "Славейче" - Варна 01.03.2019 г.
Учител по музика - 0,5 бр. чл.68, ал.1, т.3  ДГ №28 "Пролет" - Варна 28.02.2019 г.
Ресурсен учител с логопедия чл.68, ал.1, т.3 + чл.70 ОУ "Цар Симеон I" - Варна 28.02.2019 г.
Хигиенист чл. 68, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Цар Симеон I" - Варна 28.02.2019 г.
Учител/Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) чл.68, ал.1, т.3 + чл.70 ОУ "Васил Априлов" - Варна 27.02.2019 г.
Учител на деца с умствена изостаналост чл. 67, т.1 + чл.70 ЦСОП - Варна 26.02.2019 г.
Ерготерапевт л. 67, т.1 + чл.70 ЦСОП - Варна -
Лектор - ландшафтен архитект по професионална подготовка (теория и пректика) по специалност л. 67, т.1 + чл.70 ЦСОП - Варна -
Домакин чл. 68, ал.1, т.1 + чл.70 III ОУ "Ангел Кънчев" - Варна 26.02.2019 г.
Заместник-директор АСД чл. 68, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Стефан Караджа" - Варна 25.02.2019 г.
Огняр чл. 68, ал.1, т.1 ДГ №9 "Ален мак" - Варна 22.02.2019 г.
Учител в детска градина чл. 68, ал.1, т.1 + чл.70 ДГ №7 "А. С. Пушкин" - Варна 22.02.2019 г.
Учител по музика чл. 68, ал. 1, т. 3 ОУ "Св. Кл. Охтидски" - Дъбравино

-

Учител/инженер по компютърни науки - ПГЕ -
Учител по музика чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ДГ №26 "Изворче" - Варна -
Учител по английски език - ПГЕ - Варна

-

Учител детска група чл. 67, ал. 1, т. 1 ДГ "Славейче" - Любен Каравелово -
Учител по физика и химия чл. 68, ал. 1 ПГЗГС - Стефан Каарджа -
Учител по история чл. 68, ал. 1 ПГЗГС - Стефан Караджа -
Учител по математика чл. 68, ал. 1 ПГЗГС - Стефан Караджа -
Учител - агроном чл. 68, ал. 1 ПГЗГС - Стефан Караджа -
Учител по физика и химия - МФУ "Шарл Перо" - Варна -
Учител в начален етап - МФУ "Шарл Перо" - Варна -
Помощник на учителя - МФУ "Шарл Перо" - Варна -
Учител по английски език  чл.68,ал.1,т.1 ОУ "Христо Смирненски" - Гроздьово -
Библиотекар - 1/2 бр. чл.68,ал.1,т.1 СУ "Васил Левски" - Вълчи дол -
Портиер чл. 68, ал. 1, т. 1 ОУ "Хр. Смирненски" - Тополи -

 

Забележка: Съгласно правната информация на сайта на РУО – Варна, настоящата страница има само информативен характер.

 В изпълнение на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА ”, Мярка – „Без свободен час” – заместване на отсъстващи учители в училищата,

РУО – ВАРНА КАНИ ВСИЧКИ УЧИТЕЛИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В БАНКАТА КАДРИ, ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ.

Заявлението може да изтеглите от тук

Във връзка с поддържането на актуална база данни за заместване всички данни, по стари от една учебна година ще бъдат изтрити и ще бъдат оставени само нови и актуални заявления.

МЯРКА “БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС” ЦЕЛИ ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ НА УЧИЛИЩАТА ЧРЕЗ ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА И КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ. ЧРЕЗ НЕЯ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА РЕАЛНО ВЗЕТИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ОТ УЧИТЕЛИ, КОИТО ЗАМЕСТВАТ ОТСЪСТВАЩИ ОТ РАБОТА УЧИТЕЛИ.

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова