Свободни работни места

 

 

Информация се получава от учебното заведение подало свободното работно място и документите за кандидатстване по обявените позиции се подават съответно в самото учебно заведение, а не в РУО – Варна

 

Длъжност Чл. по КТ Училище /Детска градина /Обсл. звено Валидност до:
Учител - инженер - Компютърни науки - ПГЕ - Варна 17.10.2017 г.
Ръководител на направление ИКТ чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 СУ "Св. Кл. Охридски" - Аксаково 04.10.2017 г.
Училищен психолог чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ЧСУ "Юрий Гагарин" - к.к. Камчия 30.09.2017 г.
Учител по музика - 0.5 бр. чл. 67, т. 1 + чл. 70 ДГ №16 "Слънчева дъга" - Варна 30.09.2017 г.
Учител в детска градина чл. 67, ал. 1 + чл. 70 ДГ № 31 "Крилатко" - Варна 28.09.2017 г.
Ресурсен учител - 2 бр. чл. 68, ал. 1, т. 1 II ОУ "Н. Вапцаров"- Варна 28.09.2017 г.
Сътрудник по управление на европейски проекти и програми чл. 68, т. 1 ОУ "Д. Чинтулов" - Варна 28.09.2017 г.
Огняр - 0.5 бр. чл. 68, т. 1 + чл. 70 ДГ № 26 "Изворче" - Варна 28.09.2017 г.
Работник - поддръжка - 0.5 бр. чл. 68, т. 1 + чл. 70 ДГ №26 "Изворче" - Варна 28.09.2017 г.
Помощник - възпитател чл. 68, т. 1 + чл. 70 ДГ № 26 "Изворче" - Варна 28.09.2017 г.
Учител по музика - 0.5 бр. чл. 68, т. 1 + чл. 70 ДГ №26 "Изворче" - Варна 28.09.2017 г.
Чистач чл. 68, ал. 1, т. 1 СУ "П. Яворов" - Варна 28.09.2017 г.
Пазач-портиер и умение за поддръжка чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70, ал. 1 ОУ "Иван Вазов" - Варна 28.09.2017 г.
Учител ЦОУД чл. 67, ал. 1 + чл. 70 ЦСОП - Варна 27.09.2017 г.
Учител на деца с умствена изостаналост чл. 67, ал. 1 + чл. 70 ЦСОП - Варна 27.09.2017 г.
Психолог училищен - СУ "Н. Вапцаров' - Суворово 25.09.2017 г.
Ресурсен учител - СУ "Н. Вапцаров' - Суворово 25.09.2017 г.
Лектор по информационни технологии - СУ "Л. Каравелов" - Варна 25.09.2017 г.
Учител по музика чл. 68, т. 3 СУ "Хр. Ботев" - Ветрино 25.09.2017 г.
Учител по професионална подготовка - Готвач чл. 68, ал. 1, т. 1 ПГСС "Ив. Вл. Мичурин" - Долни чифлик -
Учител - агрономия чл. 68 ПГЗГС - Стефан Караджа -
Учител по математика чл. 68 ПГЗГС - Стефан Караджа -
Учител - физика и химия чл. 68 ПГЗГС - Стефан Караджа -
Учител по английски език  чл.68,ал.1,т.1 ОУ "Христо Смирненски" - Гроздьово -
Учител по история и география чл. 67 ПГХРТ "Цар Симеон Велики" - Провадия -
Учител по математика и физика чл.68,ал.1,т.3 + чл.70 ОУ "Д-р Петър Берон" - с. Царевци -
Учител по английски език чл. 68, ал. 1, т. 1 ОУ "Хр. Смирненски" - Гроздьово -
Библиотекар - 1/2 бр. чл.68,ал.1,т.1 СУ "Васил Левски" - Вълчи дол -
Портиер чл. 68, ал. 1, т. 1 ОУ "Хр. Смирненски" - Тополи -
Учител по химия и физика
чл.68 ПГЗГС - Стефан Караджа -
Огняр чл. 68, ал. 1 ОУ "Св. Ив. Рилски" - с. Червенци -

 

Забележка: Съгласно правната информация на сайта на РУО – Варна, настоящата страница има само информативен характер.

 

СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ ПО ПРОЕКТ "УСПЕХ" 

Позиция Училище
   

 

В изпълнение на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА ”, Мярка – „Без свободен час” – заместване на отсъстващи учители в училищата,

РИО – ВАРНА КАНИ ВСИЧКИ УЧИТЕЛИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В БАНКАТА КАДРИ, ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ.

Заявлението може да изтеглите от тук

Във връзка с поддържането на актуална база данни за заместване всички данни, по стари от една учебна година ще бъдат изтрити и ще бъдат оставени само нови и актуални заявления.

МЯРКА “БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС” ЦЕЛИ ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ НА УЧИЛИЩАТА ЧРЕЗ ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА И КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ. ЧРЕЗ НЕЯ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА РЕАЛНО ВЗЕТИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ОТ УЧИТЕЛИ, КОИТО ЗАМЕСТВАТ ОТСЪСТВАЩИ ОТ РАБОТА УЧИТЕЛИ.

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова