Свободни работни места

Информация се получава от учебното заведение подало свободното работно място и документите за кандидатстване по обявените позиции се подават съответно в самото учебно заведение, а не в РУО – Варна

 

 

Длъжност Чл. по КТ Училище /Детска градина /ЦПЛР Валидност до:
Лектор по професионална педагогика (теория и практика) по специалността чл.68 + чл.70 ЦСОП - Варна 04.11.2019 г.
Специалист, обучение и развитие чл.67, ал.1, т.1+ чл.70 СУ "Д. Дебелянов" - Варна 28.10.2019 г.
Библиотекар - 0,5 бр. Архивар - 0,5 бр. чл.67, ал.1, т.1+ чл.70 СУ "Д. Дебелянов" - Варна 28.10.2019 г.
Учител, начален етап в грипа ЦОУД чл.67, ал.1, т.1+ чл.70 СУ "Д. Дебелянов" - Варна 28.10.2019 г.
Учител в детска градина чл.68, ал.1, т.3 + чл.70 ДГ №3 "Звездичка" - Варна 25.10.2019 г.
Учител по английски език - лектор 244 часа чл.114 ПГТМД - Варна 25.10.2019 г,
Помощник на учителя чл.67, ал.1, т.2 ДГ №4 "Теменужка" - Варна 25.10.2019 г.
Помощник-възпитател чл.67, ал.1, т.2 ДГ №4 "Теменужка" - Варна 25.10.2019 г.
Учител по музика - 0,5 бр. чл.67, ал.1, т.1+ чл.70 ДГ №4 "Теменужка" - Варна 25.10.2019 г.
Учител по музика - 0,5 бр. чл.68, ал.1, т.3 ДГ №28 "Пролет" - Варна 25.10.2019 г.
Огняр чл.68, ал.1, т.1 ДГ №12 "Ян Бибиян" - Варна 24.10.2019 г.
Учител по английски език в прогимназиален етап чл.68, ал.1, т.3 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Варна 24.10.2019 г.
Помощник на учителя  - ДГ №14 "Дружба" - Варна 23.10.2019 г.
Организатор-химик в закрит училищен плувен басейн чл.68, ал.1, т.1 СУ "П. кр. Яворов" - Варна 23.10.2019 г.
Пазач чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 ПГСС "Земя" - Провадия 21.10.2019 г.
Пазач-НВО чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ДГ №34 "Лястовичка" - Варна 18.10.2019 г.
Огняр чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 ПГТМД - Варна 18.10.2019 г.
Ресурсен учител - 0,5 бр. - ДГ №13 "Мир" - Варна 18.10.2019 г.
Помощник на учителя - ДГ №13 "Мир" - Варна 18.10.2019 г.
Пом. възпитател по проект  - ДГ №13 "Мир" - Варна 18.10.2019 г.
Психолог по проект  - ДГ №13 "Мир" - Варна 18.10.2019 г.
Огняр - ОУ "Иван Вазов" - Варна 18.10.2019 г.
Помощник на учителя чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 ДГ №27 "Успех" - Варна 18.10.2019 г.
Помощник възпитател в Детска градина чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 ДГ №27 "Успех" - Варна 18.10.2019 г.
Помощник на учителя чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 ДГ №43 "Пинокио" - Варна 18.10.2019 г.
Начален учител в ЦОУД чл.68+ чл.70 ОУ "Иван Вазов" - Варна 18.10.2019 г.
Архивист - ПГТ "Проф. Д-р Асен Златаров" - Варна 18.10.2019 г.
Чистач чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 НГХНИ "К. Преславски" - Варна 17.10.2019 г.
Учител начален етап в група ЦОУД чл.68, ал.1, т.3 + чл.70 ОУ "Васил Априлов" - Варна 17.10.2019 г.
Помощник на учителя  чл.67, ал.1, т.2 + чл.70 ДГ №44 "Валентина Терешкова" - Варна 17.10.2019 г.
Помощник-възпитател - 2 бр. чл.67, ал.1, т.2 + чл.70 ДГ №44 "Валентина Терешкова" - Варна 17.10.2019 г.
Учител-лектор по история и цивилизации VII клас - 186 ч. чл.68, ал.1, т.1  ОУ "Христо Ботев" - Варна 16.10.2019 г.
Учител по информационни технологии чл.68, ал.1, т.3 + чл.70 ПГИ "Д-р Иван Богоров" - Варна 16.10.2019 г.
Огняр чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 ПГИ "Д-р Иван Богоров" - Варна 16.10.2019 г.
Учител, теоретично обучение - лектор чл.114 ПГХХВТ "Д. И. Менделеев" - Варна неопределен

 

Забележка: Съгласно правната информация на сайта на РУО – Варна, настоящата страница има само информативен характер.

 

В изпълнение на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА ”, Мярка – „Без свободен час” – заместване на отсъстващи учители в училищата,

РУО – ВАРНА КАНИ ВСИЧКИ УЧИТЕЛИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В БАНКАТА КАДРИ, ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ.

Заявлението може да изтеглите от тук

Във връзка с поддържането на актуална база данни за заместване всички данни, по стари от една учебна година ще бъдат изтрити и ще бъдат оставени само нови и актуални заявления.

МЯРКА “БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС” ЦЕЛИ ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ НА УЧИЛИЩАТА ЧРЕЗ ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА И КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ. ЧРЕЗ НЕЯ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА РЕАЛНО ВЗЕТИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ОТ УЧИТЕЛИ, КОИТО ЗАМЕСТВАТ ОТСЪСТВАЩИ ОТ РАБОТА УЧИТЕЛИ.

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова