Свободни работни места

Информация се получава от учебното заведение подало свободното работно място и документите за кандидатстване по обявените позиции се подават съответно в самото учебно заведение, а не в РУО – Варна

 

 

Длъжност Чл. по КТ Училище /Детска градина /ЦПЛР Валидност до:
Технически изпълнител - 0,75 бр. чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ДГ №28 "Пролет" - Варна 08.01.2020 г.
Учител по БЕЛ чл.68, ал.1, т.3 + чл.70 СУ "Св. Климент Охридски" - Аксаково 31.12.2019 г.
Учител на група V-VII клас в ЦОУД чл.68, ал.1, т.3 СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Синдел -
Счетоводител - 0,5 бр. чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Синдел -
Учител начален етап в ЦОУД чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Иван Вазов" - Варна 18.12.2019 г.
Учител по математика и ИТ чл.68, ал.1, т.3 СУ "П. Кр. Яворов" - Варна 16.12.2019 г.
Портиер - 2 бр. чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГТ "Проф. Д-р. Асен Златаров" - Варна 16.12.2019 г.
Учител по БЕЛ, допълващ с предмет музика чл.68, ал.1, т.3+ чл.70 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Венелин 15.12.2019 г.
Логопед чл.68 РЦПППО - Варна 13.12.2019 г.
Учител теоретично обучение - Виола - 0,5 бр. - НУИ "Добри Христов" - Варна 13.12.2019 г.
Учител по ФВС - НУИ "Добри Христов" - Варна 13.12.2019 г.
Заместник-директор административно-стопанска дейност чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Стоян Михайловски" - Варна 13.12.2019 г.
Ресурсен учител чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 СУ "Димчо Дебелянов" - Варна 11.12.2019 г.
Касиер, домакин чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Стефан Караджа" - Варна 10.12.2019 г.
Училищен психолог - 0,5 бр. чл.68 + чл.70 ЦСОП "Св. Св. Кирил и Методий" - Кривня -
Учител по английски език чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 СУ "Христо Ботев" - Ветрино -
Учител по БЕЛ и руски език чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Д. Войников" - Каменар 10.12.2019 г.
Главен счетоводител - ПГХиХВТ "Д. И. Менделеев" - Варна 09.12.2019 г.
Служител, човешки ресурси - ПГХиХВТ "Д. И. Менделеев" - Варна 09.12.2019 г.
Детски учител  чл.68, т.3 ДГ "Васил Левски" - Ветрино 06.12.2019 г.
Помощник възпитател  - ДГ №13 "Мир" - Варна 06.12.2019 г.
Логопед - НУ "Иван Вазов" - Дългопол 06.12.2019 г.
Учител, детска градина чл.68, ал.1, т.3 ДГ №25 "Златно зрънце" - Варна 06.12.2019 г.
Учител по английски език чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 СУ "Гео Милев" - Варна 05.12.2019 г.
Помощник на учителя - ДГ №9 "Христо Ботев" - Варна  -
Ландшафтен архитект - лектор чл.68 ЦСОП - Варна -
Учител, теоретично обучение - лектор чл.114 ПГХХВТ "Д. И. Менделеев" - Варна неопределен

 

Забележка: Съгласно правната информация на сайта на РУО – Варна, настоящата страница има само информативен характер.

 

В изпълнение на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА ”, Мярка – „Без свободен час” – заместване на отсъстващи учители в училищата,

РУО – ВАРНА КАНИ ВСИЧКИ УЧИТЕЛИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В БАНКАТА КАДРИ, ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ.

Заявлението може да изтеглите от тук

Във връзка с поддържането на актуална база данни за заместване всички данни, по стари от една учебна година ще бъдат изтрити и ще бъдат оставени само нови и актуални заявления.

МЯРКА “БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС” ЦЕЛИ ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ НА УЧИЛИЩАТА ЧРЕЗ ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА И КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ. ЧРЕЗ НЕЯ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА РЕАЛНО ВЗЕТИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ОТ УЧИТЕЛИ, КОИТО ЗАМЕСТВАТ ОТСЪСТВАЩИ ОТ РАБОТА УЧИТЕЛИ.

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова