Свободни работни места

Информация се получава от учебното заведение подало свободното работно място и документите за кандидатстване по обявените позиции се подават съответно в самото учебно заведение, а не в РУО – Варна

 

 

Длъжност Чл. по КТ Училище /Детска градина /ЦПЛР Валидност до:
Учител по БЗО и ХООС - 0,5 бр. - ОбУ "Св. Иван Рилски" - Червенци 15.09.2019 г.
Учител по изобразително изкуство, музика и технологии и предприемачество - ОбУ "Св. Иван Рилски" - Червенци 15.09.2019 г.
Учител по руски език чл.68, ал.1, т.1 ОУ "П. Хилендарски" - Горен чифлик 10.09.2019 г.
Учител по БЗО и География и икономика чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГХРТ "Цар Симео Велики" - Провадия 09.09.2019 г.
Учител в група за ЦДО - начален етап чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Христо Ботев" - Пчелник 05.09.2019 г.
Учител по ФВС, допълващ с БЗО и ХООС чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Христо Ботев" - Пчелник 05.09.2019 г.
Учител по руски език чл.68, ал.1, т.3 ОУ "Христо Ботев" - Пчелник 05.09.2019 г.
Учител, теоретично обучение - Архитектура" - 8 часа чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 ПГСАГ "В. Левски" - Варна 05.09.2019 г.
Учител по химия чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 ПГСАГ "В. Левски" - Варна 05.09.2019 г.
Учител по физика чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 ПГСАГ "В. Левски" - Варна 05.09.2019 г.
Учител по БЕЛ чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 ПГСАГ "В. Левски" - Варна 05.09.2019 г.
Учител по математика чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 ПГСАГ "В. Левски" - Варна 05.09.2019 г.
Учител по английски език чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 ПГСАГ "В. Левски" - Варна 05.09.2019 г.
Учител, практическо обучение - 0,5 бр. чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 ПГСАГ "В. Левски" - Варна 05.09.2019 г.
Лектор-учител по музика чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 ПГСАГ "В. Левски" - Варна 05.09.2019 г.
Учител по ФВС - начален етап чл.68, ал.1, т.1 СУ "В. Левски" - Долни чифлк 05.09.2019 г.
Учител по английски език - прогимназиален етап чл.68, ал.1, т.1 СУ "В. Левски" - Долни чифлк 05.09.2019 г.
Учител по физика и астрономия - гимназиален етап чл.68, ал.1, т.1 СУ "В. Левски" - Долни чифлк 05.09.2019 г.
Учител по руски език - гимназиален етап чл.68, ал.1, т.1 СУ "В. Левски" - Долни чифлк 05.09.2019 г.
Учител по математика чл.68, ал.1, т.1 СУ "В. Левски" - Долни чифлк 05.09.2019 г.
Педагогически съветник чл.67, т.1 + чл.70 ВМГ "Св. Н. Чудотворец" - Варна 04.09.2019 г.
Чистач/деловодител - 0,5 бр. чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Стефан Караджа" - Варна 03.09.2019 г.
Учител по руски език чл.67, т.1 + чл.70 ВМГ "Св. Н. Чудотворец" - Варна 02.09.2019 г.
Учител по история и цивилизация чл.67, т.1 + чл.70 ВМГ "Св. Н. Чудотворец" - Варна 02.09.2019 г.
Учител по химия и биология чл.67, т.1 + чл.70 ВМГ "Св. Н. Чудотворец" - Варна 02.09.2019 г.
Учител по английски език чл.68, ал.1, т.3 ВМГ "Св. Н. Чудотворец" - Варна 02.09.2019 г
Учител по БЕЛ - лектор - ВМГ "Св. Н. Чудотворец" - Варна 02.09.2019 г.
Учител по ФВС - лектор - ВМГ "Св. Н. Чудотворец" - Варна 02.09.2019 г.
Учител по изобразително изкуство - лектор - ВМГ "Св. Н. Чудотворец" - Варна 02.09.2019 г.
Учител по музика - лектор - ВМГ "Св. Н. Чудотворец" - Варна 02.09.2019 г.
Учител в начален етап чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ЧОУ "Д-р М. Монтесори Варна" ЕООД 02.09.2019 г.
Учител по математика, физика и информационни технологии чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ЧОУ "Д-р М. Монтесори Варна" ЕООД 02.09.2019 г.
Учител по БЗО и ХООС чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ЧОУ "Д-р М. Монтесори Варна" ЕООД 02.09.2019 г.
Учител по историв и география чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ЧОУ "Д-р М. Монтесори Варна" ЕООД 02.09.2019 г.
Учител в детска градина - 2 бр. чл.67, ал.1 ЧДГ "Д-р М. Монтесори Варна" ЕООД 02.09.20109 г.
Учител по ФВС чл.68, ал.1, т.1 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"-Девня 01.09.2019 г.
Училищен психолог  - НУ "Иван Вазов" - Дългопол 01.09.2019 г.
Логопед - НУ "Иван Вазов" - Дългопол 01.09.2019 г.
Учител по ФВС - НУ "Иван Вазов" - Дългопол 01.09.2019 г.
Учител в подготвителна група - НУ "Иван Вазов" - Дългопол 01.09.2019 г.
Старши учител - ЦДО начален етап чл.67, ал.1, т.1 ОУ "Христо Ботев" - Партизани 01.09.2019 г.
Учител, детска градина - 2 бр. чл.67, ал.1, т.1 + чл. 70 ДГ №15 "Гълъбче" - Варна 31.08.2019 г.
Детски учител чл.67, ал.1, т.1 ДГ "Първи юни" - Партизани 31.08.2019 г.
Помощник-възпитател - 2 бр. чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 ДГ №24 "Детско градче" - Варна 30.08.2019 г.
Работник поддръжка чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 ДГ №24 "Детско градче" - Варна 30.08.2019 г.
Учител по английски език в начален етап чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 НУ "Отец Паисий" - Белослав 30.08.2019 г.
Учител, начален етап в група за целодневна организация на учебния ден - 2 бр. чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 СУ "Димчо Дебелянов" - Варна 30.08.2019 г.
Учител, начален етап - 2 бр. чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 СУ "Димчо Дебелянов" - Варна 30.08.2019 г.
Учител по БЕЛ чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 СУ "Димчо Дебелянов" - Варна 30.08.2019 г.
Учител по математика чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 СУ "Димчо Дебелянов" - Варна 30.08.2019 г.
Учител по английски език - 2 бр. чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 СУ "Димчо Дебелянов" - Варна 30.08.2019 г.
Учител по история и география чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 СУ "Димчо Дебелянов" - Варна 30.08.2019 г.
Ресурсен учител чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 СУ "Димчо Дебелянов" - Варна 30.08.2019 г.
Чистачка чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 СУ "Димчо Дебелянов" - Варна 30.08.2019 г.
Чистач чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 СУ "Гео Милев" - Варна 30.08.2019 г.
Ресурсен учител чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 ДГ №46 "Горска приказка" - Варна 30.08.2019 г.
Учител в начален етап - целодневна организация /сборна група I-IV клас/ чл.68, ал.1, т.3 ОУ "Св. П. Евтимий" - Белослав 30.08.2019 г.
Учител по изобразително изкуство - 190 часа - ОУ "Св. П. Евтимий" - Белослав 30.08.2019 г.
Учител по музика - 190 часа - ОУ "Св. П. Евтимий" - Белослав 30.08.2019 г.
Учител по история и цивилизации и география и икономика  - 0,5 бр. - ОУ "Св. П. Евтимий" - Белослав 30.08.2019 г.
Учител, детска градина - 2 бр. чл.67, ал.1, т.1 + чл. 70 ДГ "Незабравка" - Девня 30.08.2019 г.
Учител по БЕЛ V-XII клас чл.68, ал.1, т.1 СУ "Назъм Хикмет" - Медовец 30.08.2019 г.
Педагогически съветник чл.68, ал.1, т.1 ОУ "Захари Стоянов" - Варна 30.08.2019 г.
Учител начален етап чл.68, ал.1, т.3 + чл.70 СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Белослав 30.08.2019 г.
Учител по английски език - 144 часа - ПГССТ - Бяла 30.08.2019 г.
Учител по физика и астрономия - 126 часа - ПГССТ - Бяла 30.08.2019 г.
Учител по история и цивилизация - 288 часа - ПГССТ - Бяла 30.08.2019 г.
Учител по философски дисциплини - 260 часа - ПГССТ - Бяла 30.08.2019 г.
Учител по музика - 36 часа - ПГССТ - Бяла 30.08.2019 г.
Учител по изобразително изкуство - 36 часа - ПГССТ - Бяла 30.08.2019 г.
Учител по професионална подготовка по професия "Готвач" - ПГССТ - Бяла 30.08.2019 г.
Учител по професионална подготовка по професия "Администратор в хотелиерството" - ПГССТ - Бяла 30.08.2019 г.
Учител по математика и информационни технолигии - ПГССТ - Бяла 30.08.2019 г.
Учител по ФВС - ПГССТ - Бяла 30.08.2019 г.
Учител по английски език чл.68, ал.1, т.1 СУ "Назъм Хикмет" - Медовец 30.08.2019 г.
Педагогически съветник / психолог чл.68, т.3 ДГ 11 "Незабравка" - Варна 29.08.2019 г.
Учител детска градина чл.68, ал.1, т.3 ДГ "Дора Габе" - Езерово 28.08.2019 г.
Учител по английски език в начален етап чл.67, ал.1, т.1 СУ "Димитър Благоев" - Провадия 28.08.2019 г.
Учител по английски език чл.68, ал.1, т.3 СУ "Димитър Благоев" - Провадия 28.08.2019 г.
Учител ДЦО в прогимназиален етап чл.68, ал.1, т.1 СУ "Димитър Благоев" - Провадия 28.08.2019 г.
Учител в начален етап чл.68, ал.1, т.1 СУ "Димитър Благоев" - Провадия 28.08.2019 г.
Оперативен счетоводител чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Стефан Караджа" - Варна 28.08.2019 г.
Огняр чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Стефан Караджа" - Варна 28.08.2019 г.
Програмист "Бази данни" чл.68, ал.1, т.3 + чл.70 ПГТМД - Варна 28.08.2019 г.
Лектор - компютърен машинопис и текстообработка чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 СУХНИ "К. Преславски" - Варна 28.08.2019 г.
Учител по география - 0,5 бр. чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 СУХНИ "К. Преславски" - Варна 28.08.2019 г.
Учител по ФВС чл.68, ал.1, т.3 + чл.70 ОУ "Г. С. Раковски" - Варна 28.08.2019 г.
Корепетитор чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 СУХНИ "К. Преславски" - Варна 28.08.2019 г.
Учител ресурсен чл.68, ал.1, т.1 РЦПППО - Варна 27.08.2019  г.
Психолог чл.68, ал.1, т.1 РЦПППО - Варна 27.08.2019 г.
Помощник-възпитател чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ДГ №12 "Ян Бибиян" - Варна 26.08.2019 г.
Помощник-възпитател чл.68, ал.1, т.3 ДГ №12 "Ян Бибиян" - Варна 26.08.2019 г.
Детски учител чл.67 ДГ 2 "Щастливо детство" - Варна 26.08.2019 г.
Учител - начален етап - СУ "Любен Каравелов" - Варна 26.08.2019 г.
Учител ЦДО- начален етап - СУ "Любен Каравелов" - Варна 26.08.2019 г.
Учител по английски език - 2бр. чл.67, ал.1, т.1 СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Белослав 26.08.2019 г.
Учител в ЦОУД в начален етап чл.68, ал.1, т.3 ОУ "Христо Ботев" - Чернево 26.08.2019 г.
Учител ЦДО - начален етап - 2 бр. - СУ "Васил Левски" - Вълчи дол 25.08.2019 г.
Учител по математика, информатика - СУ "Васил Левски" - Вълчи дол 25.08.2019 г.
Учител по математика - СУ "Васил Левски" - Вълчи дол 25.08.2019 г.
Учител ЦДО - прогимназиален етап - СУ "Васил Левски" - Вълчи дол 25.08.2019 г.
Готвач в ученически стол - СУ "Васил Левски" - Вълчи дол 25.08.2019 г.
Хигиенист - СУ "Васил Левски" - Вълчи дол 25.08.2019 г.
Учител ЦДО начален етап чл.68, ал.1, т.3 СУ "Васил Левски" - Вълчи дол 25.08.2019 г.
Логопед чл.67, ал.1, т.1 СУ "Васил Левски" - Вълчи дол 25.08.2019 г.
Учител начален етап чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Христо Ботев" - Варна 23.08.2019 г.
ФВС чл.68, ал.1, т.3 + чл.70 ОУ "Васил Априлов" - Варна 23.08.2019 г.
Учител по математика чл.68, ал.1 + чл.70 ОУ "Васил Левски" - Бозвелийско 23.08.2019 г.
Педагогически съветник чл.68, ал.1, т.1 ОУ "Добри Чинтулов" - Варна 23.08.2019 г.
Училищен психолог чл.67, ал.1, т.1  ОУ "Добри Чинтулов" - Варна 23.08.2019 г.
Начален учител чл.67, ал.1 + чл.70 ОУ "Св. Иван Рилски" - Варна 23.08.2019 г.
Учител по английски език чл.68, ал.1, т.3 + чл.70 ПГИ "Д-р Иван Богоров" - Варна 23.08.2019 г.
Ръководител направление ИКТ чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГИ "Д-р Иван Богоров" - Варна 23.08.2019 г.
Учител по английски език чл.68, ал.1, т.3 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Варна 23.08.2019 г.
Кариерем консултант чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 ЦПЛР - Център за кариерно ориентиране - Варна 23.08.2019 г.
Учител ЦОУД, начален етап чл. 68, ал.1, т.3 ОУ "Иван Вазов" - Любен Каравелово 23.08.2019 г.
Учител по музика - 0,5 бр. чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ДГ №41 "Първи юни" - Варна 23.08.2019 г.
Учител в детска градина - 3 бр. чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ДГ №41 "Първи юни" - Варна 23.08.2019 г.
Учител/старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - испански език - 237 часа - ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" - Варна 23.08.2019 г.
Учител/старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - изобразително изкуство - 441 часа - ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" - Варна 23.08.2019 г.
Учител/старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - музика - 441 часа - ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" - Варна 23.08.2019 г.
Старши учител/Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - английски език  чл.68, ал.1, т.3 + чл.70 ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" - Варна 23.08.2019 г.
Старши учител/Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - руски език  чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" - Варна 23.08.2019 г.
Старши учител/Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - немски език  чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" - Варна 23.08.2019 г.
Старши учител/Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - френски език  чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" - Варна 23.08.2019 г.
Учител по английски език в прогимназиален етап чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 I ОУ"Хр. Смирненски" - Провадия 23.08.2019 г.
Учител по английски език в начален етап чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 I ОУ"Хр. Смирненски" - Провадия 23.08.2019 г.
Учител по математика - 0,5 бр. чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 I ОУ"Хр. Смирненски" - Провадия 23.08.2019 г.
Учител по английски език - СУ "Л. Каравелов" - Варна 23.08.2019 г.
Учител изобразително изкуство 8-10 клас - лектор 324 часа чл.68, ал.1, т.1 + чл. 70 ПГИ "Д-р Иван Богоров" - Варна 23.08.2019 г.
Учител - инженер - направление "Компютърни науки" - ПГЕ - Варна 23.08.2019 г.
Хигиенист чл.68, ал.1, т.1 + чл. 70 ПГТМД - Варна 23.08.2019 г.
Учител в детска градина чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ДГ "Пролет" - Цонево 21.08.2019 г.
Учител ДГ - 2 бр. чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ДГ №21 "Калина Малина" - Варна 23.08.2019 г.
Начален учител ЦОУД I-IV клас чл.68, ал.1, т.3 ОУ "Св. Кл. Охридски" - Дъбравино -
Лектор - ландшафтен архитект по професионална подготовка (теория и пректика) по специалност чл. 67, т.1 + чл.70 ЦСОП - Варна -
Учител детска група чл. 67, ал. 1, т. 1 ДГ "Славейче" - Любен Каравелово -
Учител по физика и химия чл. 68, ал. 1 ПГЗГС - Стефан Каарджа -
Учител по история чл. 68, ал. 1 ПГЗГС - Стефан Караджа -
Учител по математика чл. 68, ал. 1 ПГЗГС - Стефан Караджа -
Учител - агроном чл. 68, ал. 1 ПГЗГС - Стефан Караджа -
Учител по физика и химия - МФУ "Шарл Перо" - Варна -
Учител в начален етап - МФУ "Шарл Перо" - Варна -
Помощник на учителя - МФУ "Шарл Перо" - Варна -
Учител по английски език  чл.68,ал.1,т.1 ОУ "Христо Смирненски" - Гроздьово -
Библиотекар - 1/2 бр. чл.68,ал.1,т.1 СУ "Васил Левски" - Вълчи дол -
Портиер чл. 68, ал. 1, т. 1 ОУ "Хр. Смирненски" - Тополи -

 

Забележка: Съгласно правната информация на сайта на РУО – Варна, настоящата страница има само информативен характер.

 В изпълнение на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА ”, Мярка – „Без свободен час” – заместване на отсъстващи учители в училищата,

РУО – ВАРНА КАНИ ВСИЧКИ УЧИТЕЛИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В БАНКАТА КАДРИ, ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ.

Заявлението може да изтеглите от тук

Във връзка с поддържането на актуална база данни за заместване всички данни, по стари от една учебна година ще бъдат изтрити и ще бъдат оставени само нови и актуални заявления.

МЯРКА “БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС” ЦЕЛИ ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ НА УЧИЛИЩАТА ЧРЕЗ ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА И КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ. ЧРЕЗ НЕЯ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА РЕАЛНО ВЗЕТИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ОТ УЧИТЕЛИ, КОИТО ЗАМЕСТВАТ ОТСЪСТВАЩИ ОТ РАБОТА УЧИТЕЛИ.

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова