Свободни работни места

Министерството на образованието и науката предвижда новата учебна година в системата на предучилищното и училищното образование да стартира присъствено. Отчитайки рисковете, свързани с пандемичната обстановка, пред които е изправено учителското съсловие, считаме за целесъобразно и навременно създаването на резерв от кадри, които да се включат при необходимост като учители по различните предмети.
С тази цел се изгражда информационна база от „заместващи учители“, които да се включат в системата на предучилищното и училищното образование, в случай на отсъстващи учители по време на учебните занятия през учебната година.
В информационната база могат да се регистрират:
- специалисти с вече придобита професионална квалификация „учител“  и "учител по.." учебен предмет
- студенти, обучаващите се за придобиване на педагогическа квалификация
Желаещите да се включат в информационната база на „заместващи учители“ е необходимо да попълнят формуляра, за да имат възможност с тях да се свързват директорите на детски градини и училища, в обстоятелства на епидемична обстановка или друга извънредна ситуация и отсъстващ учител.

 линк: https://forms.gle/PmW3D3ohCvUhyeGw6

 Информацията от образователната институция за свободно работно място и документи за кандидатстване по заявените позиции, се предоставят само в учебното заведение, не в РУО - Варна.

  

Длъжност Чл. по  КТ Училище / Детска градина / ЦПЛР Валидност до:
Учител в начален етап чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Добри Войников" - Каменар 12.10.2021 г.
Огняр чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Добри Чинтулов" - Варна 08.10.2021 г.
Отговорник спомагателни дейности - 0,5 щ. бр. чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 ЦПЛР СО "Михаил Колони" - Варна 04.10.2021 г.
Специална педагогика (Логопедия) - 0,125 щ. бр. чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ДГ "Калина Малина" - Белослав 30.09.2021 г.
Хигиенист чл.67 ЧСУ "Монтесори" - Варна 30.09.2021 г.
Учител по теория - ел. инженер силнотоков чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГЕ - Варна 30.09.2021 г.
Учител по практика - компютърни науки чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГЕ - Варна 30.09.2021 г.
Учител по практика за професия "Готвач" чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Синдел -
Учител по английски език чл.67 + чл.70 VII СУ "Найден Геров" - Варна 29.09.2021 г.
Чистач/Хигиенист чл.68, ал.1, т.3 + чл.70 IV ЕГ "Фредерик Жолио Кюри" - Варна 29.09.2021 г.
Ресурсен учител чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ЧСУ "Монтесори" - Варна 28.09.2021 г.
Логопед чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 РЦПППО - Варна 27.09.2021 г.
Психолог чл.68, ал.1, т.1 СУ "Назъм Хикмет" - Медовец 27.09.2021 г.
Чистач чл.68, ал.1, т.1 СУ "Назъм Хикмет" - Медовец 27.09.2021 г.
Вокален педагог в Детски хор "Добри Христов" - 0,5 щ. бр. чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 ЦПЛР ОДК - Варна 27.09.2021 г.
Образователен медиатор чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Христо Ботев" - Варна 26.09.2021 г.
Координатор дейности чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Васил Априлов" - Варна 24.09.2021 г.
Учител детска градина чл.68, ал.1, т.3 ДГ "Щастливо детство" - Белоградец 24.09.2021 г.
Портиер чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 СУЕО "А. С. Пушкин" - Варна 24.09.2021 г.
Огняр чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 СУЕО "А. С. Пушкин" - Варна 24.09.2021 г.
Огняр чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ДГ №19 "Славейче" - Варна 24.09.2021 г.
Учител по изобразително изкуство и технологии и предприемачество чл.68, ал.1, т.2 + чл.70 ОУ "Христо Ботев" - Николаевка 23.09.2021 г.
Помощник на учителя чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Христо Ботев" - Николаевка 23.09.2021 г.
Учител по испански език чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 IV ЕГ "Фредерик Жолио Кюри" - Варна 23.09.2021 г.
Чистач/Хигиенист чл.68, ал.1, т.3 + чл.70 IV ЕГ "Фредерик Жолио Кюри" - Варна 23.09.2021 г.
Учител по физическо възпитание и спорт - 576 часа чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГКМКС - Варна 23.09.2021 г.
Учител по английски език чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГКМКС - Варна 21.09.2021 г.
Учител в група чл.67, ал.1, т.1 ДГ "Пролет" - Провадия 21.09.2021 г.
Домакин-библиотекар чл.67, т.1 + чл.70 Първо ОУ "Св. княз Борис I" - Варна 21.09.2021 г.
Завеждащ административна служба - касиер чл.67, т.1 + чл.70 Първо ОУ "Св. княз Борис I" - Варна 21.09.2021 г.
Учител по БЕЛ чл.68, ал.1, т.3 + чл.70 СУ "Христо Ботев" - Ветрино -

 

Забележка: Съгласно правната информация на сайта на РУО - Варна, в настоящата страница има само информация.

 

Използвайте НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС - заместване на отсъстващи учители в училища,

РУО - ВАРНА КАНИ ВСИЧКИ УЧИТЕЛИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В БАНКАТА КАДРИ, ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ .

Заявление може да изтеглите от тук

Банка Кадри

 

МЯРКА “БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС” ЦЕЛИ ПОСТИГАНЕ НА ОПТИМАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА УЧИТЕЛ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНО НА ПРОГРАМА .

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева