Свободни работни места

Информация се получава от учебното заведение подало свободното работно място и документите за кандидатстване по обявените позиции се подават съответно в самото учебно заведение, а не в РУО – Варна

  

Длъжност Чл. по КТ Училище /Детска градина /ЦПЛР Валидност до:
Учител, теоретично обучение - Строителен инженер чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГСАГ "Васил Левски" - Варна 10.09.2020 г.
Учител по БЕЛ чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГСАГ "Васил Левски" - Варна 10.09.2020 г.
Учител по математика и информатика чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГСАГ "Васил Левски" - Варна 10.09.2020 г.
Учител, практическо обучение  чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГСАГ "Васил Левски" - Варна 10.09.2020 г.
Учител, теория и практика - геодезия чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГСАГ "Васил Левски" - Варна 10.09.2020 г.
Общ работник, поддръжка чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГСАГ "Васил Левски" - Варна 10.09.2020 г.
Учител по БЕЛ чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГСС "Иван Вл. Мичурин" - Долни чифлик 04.09.2020 г.
Учител по руски език чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГСС "Иван Вл. Мичурин" - Долни чифлик 04.09.2020 г.
Учител по математика чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГСС "Иван Вл. Мичурин" - Долни чифлик 04.09.2020 г.
Учител по физика и астрономия и математика чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГСС "Иван Вл. Мичурин" - Долни чифлик 04.09.2020 г.
Учител по философия чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГСС "Иван Вл. Мичурин" - Долни чифлик 04.09.2020 г.
Учител по ФВС чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГСС "Иван Вл. Мичурин" - Долни чифлик 04.09.2020 г.
Учител по теория и практика със специалност "Агрономство" и допълнителна квалификация учител чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГСС "Иван Вл. Мичурин" - Долни чифлик 04.09.2020 г.
Учител по теория и практика със специалност "Технология на храните" и допълнителна квалификация учител чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГСС "Иван Вл. Мичурин" - Долни чифлик 04.09.2020 г.
Учител по теория и практика със специалност "Туризъм" и допълнителна квалификация учител чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГСС "Иван Вл. Мичурин" - Долни чифлик 04.09.2020 г.
Учител в група целодневна организация на учебния ден - начален етап чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Христо Ботев" - Партизани 01.09.2020 г.
Учител практическо обучение - Корабни машини и механизми или Двигатели с вътрешно горене чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГ "Св. Д. Солунски" - Белослав 01.09.2020 г.
Учител по изобразително изкуство - 0,5 бр. чл.67, т.1 + чл.70 ОУ "Св. П. Евтимий" - Белослав 31.08.2020 г.
Учител по математика чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 СУ "Назъм Хикмет" - Медовец 31.08.2020 г.
Учител по немски език - лектор чл.111 СУ "Назъм Хикмет" - Медовец 31.08.2020 г.
Ръководител направление ИКТ чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ГПЧЕ "Йоан Екзарх" - Варна 31.08.2020 г.
Учител по математика чл.68, ал.1, т.3 СУ "Васил Левски" - Долни чифлик 31.08.2020 г.
Учител технологии и предприемачество чл.68, ал.1, т.1 СУ "Васил Левски" - Долни чифлик 31.08.2020 г.
Учител по БЕЛ чл.68, ал.1, т.1 СУ "Васил Левски" - Долни чифлик 31.08.2020 г.
Учител по английски език чл.68, ал.1, т.1 СУ "Васил Левски" - Долни чифлик 31.08.2020 г..
Учител в група целодневна организация на учебния ден- V клас чл.68, ал.1, т.1 СУ "Васил Левски" - Долни чифлик 31.08.2020 г.
Учител, детска градина чл.68, ал.1, т.1 ДГ "Мир" - Игнатиево 28.08.2020 г.
Учител по математика чл.67, ал.1, т.1 IОУ "Хр. Смирненски" - Провадия 28.08.2020 г.
Учител в детска градина чл.68, ал.1, т.1 ДГ "Детелина" - Изворско 28.08.2020 г.
Учител по математика чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГЕ - Варна 26.08.2020 г.
Учител по английски език - 144 часа - ПГССТ - Бяла 25.08.2020 г.
Учител по физика и астрономия - 126 часа - ПГССТ - Бяла 25.08.2020 г.
Учител по история и цивилизации - 270 часа - ПГССТ - Бяла 25.08.2020 г.
Учител по философия - 144 часа - ПГССТ - Бяла 25.08.2020 г.
Учител по математика и физика чл.67 ОУ "Св. Кл. Охридски" - Константиново 25.08.2020 г.
Учител по БЕЛ и руски език или английски език чл.67 ОУ "Св. Кл. Охридски" - Константиново 25.08.2020 г.
Учител в начален етап за група целодневна организация на учебния ден чл.68, ал.1, т.3 ОУ "Св. Кл. Охридски" - Константиново 28.08.2020 г.
Учител, начален етап чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Д. Войников" - Каменар 26.08.2020 г.
Учител по БЕЛ - ЦПЛР-ОДК - Провадия 24.08.2020 г.
Учител чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ДГ №28 "Пролет" - Варна 22.08.2020 г.
Учител по история и цивилизации чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Цар Симеон I" - Варна 21.08.2020 г.
Учител в начален етап - целодневна организация на учебния ден чл.68, ал.1, т.3 + чл.70 СУ "Св. Кл. Охридски" - Аксаково 21.08.2020 г.
Чистач чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Захари Стоянов" - Варна 21.08.2020 г.
Учител по БЕЛ чл.68, т.3 + чл.70 СУ "Христо Ботев" - Ветрино 21.08.2020 г.
Ръководител на направление ИКТ чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Св. П. Евтимий" - Варна 21.08.2020 г.
Помощник-възпитател чл.67, т.1 + чл.70 ДГ №28 "Пролет" - Варна 21.08.2020 г.
Учител по БЕЛ - ЧПГ "Антоан дьо Сент-Екзюпери" - Варна 17.08.2020 г.
Помощник-възпитател - 2 бр. чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ДГ №29 "Звънче" - Варна 14.08.2020 г.
Учител по ФВС чл.68, ал.1, т.2 + чл.70 ПГТМД - Варна 14.08.2020 г.
Учител по история и цивилизации - лектор чл.111 ОУ "Панайот Волов" - Варна 14.08.2020 г.
Учител по математика и информатика чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Варна 12.08.2020 г.
Чистачка чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Никола Йонков Вапцаров" - Варна 07.08.2020 г.
Портиер - 0,5 бр. чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Никола Йонков Вапцаров" - Варна 07.08.2020 г.
Учител - 2 бр. чл.68, ал.1, т.1 ДГ №35 "Детска радост" - Варна 07.08.2020 г.
Ресурсен учител чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГГСД "Николай Хайтов" - Варна 07.08.2020 г.
Учител по БЕЛ чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 ПГХХВТ "Д. И. Менделеев" - Варна 07.08.2020 г.
Учител по английски език чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 ПГХХВТ "Д. И. Менделеев" - Варна 07.08.2020 г.
Учител теоритично и практично обучение ("Оптика", "Фина механика") чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 ПГХХВТ "Д. И. Менделеев" - Варна 07.08.2020 г.
Учител, детска градина чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ДГ№11 "Незабравка" - Варна 07.08.2020 г.
Учител, детска градина чл.68, т.3 + чл.70 ДГ№11 "Незабравка" - Варна 07.08.2020 г.
Учител по англйски език в прогимназиален етап чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Христо Ботев" - Варна 07.08.2020 г.
Учител по математика чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Христо Ботев" - Варна 07.08.2020 г.
Учител по БЕЛ чл.68, ал.1, т.3 СУЕО "А. С. Пушкин" - Варна 06.08.2020 г.
Учител по английски език, гимназиален етап чл.67, ал.1, т.1 СУ "Димитър Благоев" - Варна 05.08.2020 г.
Ръководител направление ИКТ чл.70 СУ "Найден Геров" - Варна 05.08.2020 г.
Учител по английски език чл.67, ал.1, т.1 СУ "Димитър Благоев" - Провадия 05.08.2020 г.
Учител в група ЦОУД в прогимназиален етап чл.68, ал.1, т.3 СУ "Димитър Благоев" - Провадия 05.08.2020 г.
Образователен медиатор - 0,5 бр. чл.67, ал.1, т.2 ОУ "Отец Паисий" - Бяла -
Ландшафтен архитект - лектор чл.68 ЦСОП - Варна -
Учител, теоретично обучение - лектор чл.114 ПГХХВТ "Д. И. Менделеев" - Варна неопределен

 

Забележка: Съгласно правната информация на сайта на РУО – Варна, настоящата страница има само информативен характер.

 

В изпълнение на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС – заместване на отсъстващи учители в училищата,

РУО – ВАРНА КАНИ ВСИЧКИ УЧИТЕЛИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В БАНКАТА КАДРИ, ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ.

Заявлението може да изтеглите от тук

Във връзка с поддържането на актуална база данни за заместване всички данни, по стари от една учебна година ще бъдат изтрити и ще бъдат оставени само нови и актуални заявления.

МЯРКА “БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС” ЦЕЛИ ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ НА УЧИЛИЩАТА ЧРЕЗ ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА И КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ. ЧРЕЗ НЕЯ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА РЕАЛНО ВЗЕТИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ОТ УЧИТЕЛИ, КОИТО ЗАМЕСТВАТ ОТСЪСТВАЩИ ОТ РАБОТА УЧИТЕЛИ.

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова