baner rio 1

Свободни работни места

Министерството на образованието и науката поддържа от 2020 г. информационна база от „заместващи учители“, които да се включат в системата на предучилищното и училищното образование, в случай на отсъстващи учители по време на учебните занятия през учебната година.
В информационната база могат да се регистрират:
- специалисти с вече придобита професионална квалификация „учител“  и "учител по.." учебен предмет
- студенти, обучаващите се за придобиване на педагогическа квалификация
Желаещите да се включат в информационната база на „заместващи учители“ е необходимо да попълнят формуляра, за да имат възможност с тях да се свързват директорите на детски градини и училища, в обстоятелства на епидемична обстановка или друга извънредна ситуация и отсъстващ учител.

 линк: https://forms.gle/PmW3D3ohCvUhyeGw6

Регистрирани за област Варна към януари 2022 г.

 Информацията от образователната институция за свободно работно място и документи за кандидатстване по заявените позиции, се предоставят само в учебното заведение, не в РУО - Варна.

  

Длъжност Чл.от КТ Училище / Детска градина / ЦПЛР Валидност до:
Огняр чл. 68, ал. 1, т. 3 ОУ "Св. Кл. Охридски" - Дъбравино -
Учител по физика и информационни технологии - гимназиален етап чл. 68, ал. 1 + чл. 70 СУ "Неофит Бозвели" - Варна -
Учител по математика за начален етап - ЧОУ "Прогресивно образование 2 - Варна" - Варна -
Работник поддръжка - 0,5 щ. бр. чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ДГ №29 "Звънче" - Варна 20.05.2022 г.
Огняр - 0,5 щ. бр. чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 ДГ №29 "Звънче" - Варна 20.05.2022 г.
Детски учител - 2 щ. бр. чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ДГ №36 "Морска звездица" - Варна 18.05.2022 г.
Помощник-възпитател чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ДГ №36 "Морска звездица" - Варна 18.05.2022 г.
Ресурсен учител чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 ДГ №36 "Морска звездица" - Варна 18.05.2022 г.
Помощник-възпитател - 2 щ. бр.
чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 ДГ №36 "Морска звездица" - Варна 18.05.2022 г.
Заместник-директор АСД чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 III ПМГ "Акад. М. Попов" - Варна 16.05.2022 г.
Учител по история и цивилизации, допълващ норматива предмет ФВС чл.68, ал.1, т.3 + чл.70 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Венелин 13.05.2022 г.
Учител по изобразително изкуство чл.68, ал.1, т.3 + чл.70 СУХНИ "К. Преславски" - Варна 13.05.2022 г.
Огняр чл. 67, ал. 1,т. 1 + чл. 70 ДГ №44 "Валентина Терешкова' - Варна 13.05.2022 г.
Учител в детска градина - 2 бр. чл. 68, ал. 1,т. 3 ДГ 45 "Морски свят" - Варна 13.05.2022 г.

 

Забележка: Съгласно правната информация на сайта на РУО - Варна, в настоящата страница има само информация.

 

Използвайте НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС  - заместване на отсъстващи учители в училища,

РУО - ВАРНА КАНИ ВСИЧКИ УЧИТЕЛИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В БАНКАТА КАДРИ, ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ .

Заявление може да изтеглите от тук

Банка Кадри

 

Търси

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева