Свободни работни места

 

 

Информация се получава от учебното заведение подало свободното работно място и документите за кандидатстване по обявените позиции се подават съответно в самото учебно заведение, а не в РУО – Варна

 

Длъжност Чл. по КТ Училище /Детска градина /ЦПЛР Валидност до:
Учител по музика в детска градина - 0.5 бр. чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ДГ №33 "Делфинче" - Варна 31.08.2018 г.
Учител по професионална подготовка, Корабни машини и механизми чл. 67, т. 1 + чл. 70 ВМГ "Св. Н. Чудотворец" - Варна 31.08.2018 г.
Учител, практическо обучение - строителство на сгради и съоръжения чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70, ал. 1 ПГСАГ "В. Левски" - Варна 15.07.2018 г.
Учител по изобразително изкуство чл. 68, ал. 1, т. 3 + чл. 70 ОУ "П. Р. Славейков" - Варна 09.07.2018 г.
Учител в начален етап - 2 бр. чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "П. Р. Славейков" - Варна 09.07.2018 г.
Учител по музика чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ОУ "П. Р. Славейков" - Варна 09.07.2018 г.
Учител по английски език - 2 бр. - МГ "Д-р П. Берон" - Варна 06.07.2018 г.
Учител по информатика и информационни технологии - МГ "Д-р П. Берон" - Варна 06.07.2018 г.
Учител по история - МГ "Д-р П. Берон" - Варна 06.07.2018 г.
Учител по физика - МГ "Д-р П. Берон" - Варна 06.07.2018 г.
Учител по немски език - МГ "Д-р П. Берон" - Варна 06.07.2018 г.
Учител по математика - МГ "Д-р П. Берон" - Варна 06.07.2018 г.
Заместник - директор УД - МГ "Д-р П. Берон" - Варна 06.07.2018 г.
Начален учител - ЦОУД чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 СУЕО "Ал. С. Пушкин" - Варна 04.07.2018 г.
Учител по руски език чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 СУЕО "Ал. С. Пушкин" - Варна 04.07.2018 г.
Учител по човекът и природата чл. 68, ал. 1, .т. 1 + чл. 70 СУЕО "Ал. С. Пушкин" - Варна 04.07.2018 г.
Учител по БЕЛ чл. 68, ал. 1, т. 3 + чл. 70 СУЕО "Ал. С. Пушкин" - Варна 04.07.2018 г.
Учител ФВС чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 СУЕО "Ал. С. Пушкин" - Варна 04.07.2018 г.
Учител по БЕЛ - 2 бр. чл. 68, ал. 1, т. 1 I ЕГ - Варна 04.07.2018 г.
Училищен психолог чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70, ал. 1 ОУ "Г. С. Раковски" - Варна 04.07.2018 г.
Учител по музика в прогимназиален етап чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70, ал. 1 ОУ "Г. С. Раковски" - Варна 04.07.2018 г.
Учител по история чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 III ПМГ "Акад. М. Попов" - Варна 30.06.2018 г.
Училищен психолог чл. 68, ал. 1, т. 1 СУ "П. Яворов" - Варна 29.06.2018 г.
Завеждащ административна служба чл. 68, ал. 1, т. 1 ДГ №28 "Пролет" - Варна 29.06.2018 г.
Помощник възпитател чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 Дг №42 "Българче" - Варна 29.06.2018 г.
Учител по математика и ИТ чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 III ОУ "А. Кънчев" - Варна 28.06.2018 г.
Учител по БЕЛ чл, 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 III ОУ "А. Кънчев" - Варна 28.06.2018 г.
Учител в детска градина чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ДГ №44 "В. Терешкова" - Варна 28.06.2018 г.
Чистач чл. 68, ал. 1, т. 1 СУ "Г. Бенковски" - Варна 27.06.2018 г.
Начален учител ДЦО чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 III ОУ "А. Кънчев" - Варна 27.06.2018 г.
Учител по английски език чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 III ОУ "А. Кънчев" - Варна 27.06.2018 г.
Ресурсен учител чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 III ОУ "А. Кънчев" - Варна 27.06.2018 г.
Чистач/хигиенист - 2 бр. чл. 68, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ПГТ "Проф. д-р А. Златаров" - Варна 27.06.2018 г.
Учител в детска градина чл. 67 и чл. 70 ДГ №7 "А.С. Пушкин" - Варна 26.06.2018 г.
Главен счетоводител - 0.5 бр. чл. 68, т. 1 + чл. 70 ДГ №16 "Слънчева дъга" - Варна 26.06.2018 г.
Огняр чл. 68, ал. 1, т. 3 + чл. 70, ал. 1 ДГ №29 "Звънче" - Варна 22.06.2018 г.
Чистач - ЦПЛР - НАОП - Варна 22.06.2018 г.
Заместник директор учебна дейност с руски език чл. 68, ал. 1, т. 1 ЧСУ "Юрий Гагарин" - к.к. Камчия 22.06.2018 г.
Учител по специален предмет - кларинет - 0.5 бр. чл. 68, ал. 1, т. 1 НУИ "Д. Христов" - Варна 22.06.2018 г.
Учител по специален предмет - кавал - 0.5 бр. чл. 68, ал. 1, т. 1 НУИ "Д. Христов" - Варна 22.06.2018 г.
Учител по физическо възпитание и спорт чл. 68, ал. 1, т. 1 НУИ "Д. Христов" - Варна 22.06.2018 г.
Учител по БЕЛ чл. 68, ал. 1, т. 1 СУ "П. Яворов" - Варна 21.06.2018 г.
Учител в ЦОУД в начален етап чл. 68, ал. 1, т. 1 СУ "П. Яворов" - Варна 21.06.2018 г.
Начален учител чл. 68, ал 1, т. 1 СУ "П. Яворов" - Варна 21.06.2018 г.
Огняр чл. 68, ал. 1, т. 1 СУ "Д. Благоев" - Провадия 20.06.2018 г.
Учител в детска градина чл. 67, ал. 1, т. 1 + чл. 70 ДГ №34 "Лястовичка" - Варна 20.06.2018 г.
Чистач помещения чл. 68, ал. 1, т. 3 + чл. 70, ал. 1 ПГСАГ "В. Левски" - Варна 19.06.2018 г.
Учител по физика и химия - МФУ "Шарл Перо" - Варна -
Учител в начален етап - МФУ "Шарл Перо" - Варна -
Помощник на учителя - МФУ "Шарл Перо" - Варна -
Учител по български език и литература и английски език чл. 68, ал. 1, т. 3 СУ "Хр. Ботев" - Ветрино -
Учител по професионална подготовка - Готвач чл. 68, ал. 1, т. 1 ПГСС "Ив. Вл. Мичурин" - Долни чифлик -
Учител - агрономия чл. 68 ПГЗГС - Стефан Караджа -
Учител по математика чл. 68 ПГЗГС - Стефан Караджа -
Учител - физика и химия чл. 68 ПГЗГС - Стефан Караджа -
Учител по английски език  чл.68,ал.1,т.1 ОУ "Христо Смирненски" - Гроздьово -
Учител по английски език чл. 68, ал. 1, т. 1 ОУ "Хр. Смирненски" - Гроздьово -
Библиотекар - 1/2 бр. чл.68,ал.1,т.1 СУ "Васил Левски" - Вълчи дол -
Портиер чл. 68, ал. 1, т. 1 ОУ "Хр. Смирненски" - Тополи -
Учител по химия и физика
чл.68 ПГЗГС - Стефан Караджа -
Огняр чл. 68, ал. 1 ОУ "Св. Ив. Рилски" - с. Червенци -

 

Забележка: Съгласно правната информация на сайта на РУО – Варна, настоящата страница има само информативен характер.

 

СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ ПО ПРОЕКТ "УСПЕХ" 

Позиция Училище
   

 

В изпълнение на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА ”, Мярка – „Без свободен час” – заместване на отсъстващи учители в училищата,

РИО – ВАРНА КАНИ ВСИЧКИ УЧИТЕЛИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В БАНКАТА КАДРИ, ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ.

Заявлението може да изтеглите от тук

Във връзка с поддържането на актуална база данни за заместване всички данни, по стари от една учебна година ще бъдат изтрити и ще бъдат оставени само нови и актуални заявления.

МЯРКА “БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС” ЦЕЛИ ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ НА УЧИЛИЩАТА ЧРЕЗ ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА И КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ. ЧРЕЗ НЕЯ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА РЕАЛНО ВЗЕТИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ОТ УЧИТЕЛИ, КОИТО ЗАМЕСТВАТ ОТСЪСТВАЩИ ОТ РАБОТА УЧИТЕЛИ.

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова