baner rio 1

Олимпиади и състезания

ОЛИМПИАДИ И НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ - 2021/2022 г.

 

13.05.2022 г.

Разпределение на учениците от IV клас по зали за състезанието "Математика за всеки" за ученици от IV клас на 14.05.2022 г.

 

27.04.2022 г.

Протоколи за резултатите на учениците от Пролетни математически състезания за V- VII клас и VIII - XII клас

 

27.04.2022 г.

Математическо състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас през учебната 2021/2022 година ще се проведе на 14.05.2022 г. от 09:00 часа в МГ „Д-р Петър Берон“, гр. Варна, което е училище - домакин и училище - координатор на състезанието.

В срок до 05.05.2022 г. за участието в математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ от името на ученика, родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност за ученика, подава Заявление за участие /по образец/ до директора на МГ „Д-р П. Берон“ – Варна, чрез директора на училището, в което се обучава ученикът и декларация за информираност и съгласие /по образец/.

На 12.05.2022г. на сайта на МГ „Д-р П. Берон“ ще бъдат оповестени работните места на учениците.

 

13.04.2022 г.

 

Резултати от областния кръг на олимпиадата по математика за учениците от 7. до 12. клас, които областната комисия не предлага за участие в националния кръг

 

11.04.2022 г.

Заповед №РД09-2798/06.04.2022 г. за провеждане на олимпиадите

 

11.04.2022 г.

Резултатите от Пролетно математическо състезание за ученици от 4 клас

 

05.04.2022 г.

Резултати от Европейско кенгуру

 

31.03.2022 г.

Национален кръг на олимпиадата по лингвистика ще се проведе на 09.04.2022 г. от 09:00 часа в Първа езикова гимназия – Варна.

Всички ученици, които са класирани за национален кръг на олимпиадата по лингвистика от област Варна следва да се явят в Първа езикова гимназия, гр. Варна в 08:15 часа, като ще се допускат в сградата срещу документ за самоличност - лична карта или ученическа книжка.

Национален кръг на олимпиадата по лингвистика ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки.

28.03.2022 г.

Национален кръг на олимпиадата по немски език


Националният кръг на олимпиадата по немски език ще се проведе на 01.04.2022 г. от 09.00 часа в Гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх", гр. Варна.

Класираните за националния кръг ученици трябва да се явят на 01.04.2022 г. от 08.30 часа в ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, гр. Варна.

Необходимо е учениците да носят защитна маска за лице и пособия за писане – химикалка с черен цвят. Допускането ще става с документ за самоличност.

 

 

Национален кръг на олимпиадата по физика


Националният кръг на олимпиадата по физика ще се проведе на 01.04.2022 г. от 14.00 ч. в Трета природоматематическа гимназия „Академик Методий Попов“, гр. Варна.

Допуснатите до национален кръг ученици да се явят в сградата на училището не по късно от 13.30 часа.

Необходимо е учениците да носят документ за самоличност, защитна маска за лице и пособия за писане.

 

25.03.2022 г.

Разпределение на учениците по зали на Пролетно математическо състезание за учениците на 26.03.2022 г. (събота) от 09:00 часа в сградата на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, гр. Варна

23.03.2022 г.

Национален кръг на олимпиадата по испански език

Националният кръг на олимпиадата по испански език ще се проведе на 27.03.2022 г. от 10.00 часа в IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. Варна.

Класираните за националния кръг ученици трябва да се явят на 27.03.2022 г. в 09.00 часа в сградата на IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. Варна.

Провеждането на олимпиадата ще се осъществи при спазване на всички противоепидемични мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице. Допускането ще става с документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

 

Национален кръг на олимпиадата по биология и здравно образование

Националният кръг на олимпиадата по биология и здравно образование ще се проведе на 26.03.2022 г. от 09.00 ч. в Трета природоматематическа гимназия „Академик Методий Попов“, гр. Варна.
Допуснатите до национален кръг ученици да се явят в сградата на училището, както следва:
- тези с валиден документ за ваксинация, преболедуване или изследване не по късно от 08.30 часа.
- тези, които ще бъдат тествани – 08.00 часа.
Провеждането на олимпиадата ще се осъществи при спазване на всички противоепидемични мерки.
Необходимо е учениците да носят документ за самоличност, защитна маска за лице, зелен сертификат (тези, които разполагат с такъв ) и пособия за писане.

Национален кръг на олимпиадата по английски език

Националният кръг на олимпиадата по английски език ще се проведе на 26.03.2022 г. от 10.00 часа в Първа езикова гимназия, гр. Варна.

Класираните за националния кръг ученици трябва да се явят на 26.03.2022 г. в 09.30 часа в Първа езикова гимназия, гр. Варна.

Провеждането на олимпиадата ще се осъществи при спазване на всички противоепидемични мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице.Допускането ще става с документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

18.03.2022 г.

Резултати на учениците от областния кръг по английски език, проведен на 19.02.2022 г. (Протокол №2)

17.03.2022 г.

Резултатите от областния кръг на олимпиадата по физика може да видите на сайта на III ПМГ "Акад. М. Попов", гр. Варна - рубрика Олимпиади

Резултати от областния кръг на олимпиадата по биология

16.03.2022 г.

Заповед № РД 09-2611/16.03.2022 г. за изменение на Заповед № РД09-1883/02.09.2021 г. за графика за провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2021/2022 година (публ. 16.03.2022 г. г.)

14.03.2022 г.

Резултатите на учениците от областния кръг на НО "Знам и мога", които областната комисия Не предлага за допускане на национален кръг

09.03.2022 г.

Резултатите от областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда.

08.03.2022 г.

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас през учебната 2021/2022 година ще се проведе на 26.03.2022 г. от 09:00 часа в МГ „Д-р Петър Берон“, гр. Варна, което е училище - домакин и училище - координатор на състезанието.

 В срок до 15.03.2022 г. за участието  в Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас  от името на ученика, родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност за ученика, подава Заявление за участие по образец до директора на МГ „Д-р П. Берон“ – Варна, чрез директора на училището, в което се обучава ученикът, декларация за информираност и съгласие и декларация за съгласие за тестване.

На 24.03.2022 г. на сайта на МГ „Д-р П. Берон“ ще бъдат оповестени работните места на учениците от IV клас.

 

07.03.2022 г.

Резултати от областен кръг на олимпиада по френски език

Резултати от областен кръг на олимпиада по испански език

 

05.03.2022 г.

Резултати от областния кръг на олимпиадата по математика за област Варна за учениците от IV, V и VI клас

02.03.2022 г.

Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ ще се проведе на 17.03.2022 г. от 12:00 ч. във всяко училище, в което има ученици, изявили желание да се включат в състезанието, чрез заявление до директора на училището, подадено по ред и в срок определени от директора.
Съгласно Регламент за организиране и провеждане на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ през учебната 2021/2022 година в срок до 04.03.2022 г. родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава заявление за участие в състезанието и декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни  /трите имена, училище, клас, населено място, снимка и/или видео с негово участие/ за целите на популяризиране на събитието. Заявлението и декларацията се подават до директора на училището, в което се обучава ученикът. При липса на изрично изразено съгласие, резултатите на ученика се обявяват с идентификационен код. В заявлението за участие в Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“ родителят /настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност, декларира, че е запознат и приема правилата на Регламент за организиране и провеждане на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ през учебната 2021/2022 година.

01.03.2022 г.

Информация за разпределението на учениците по зали на областния кръг на олимпиадата по български език и литература

01.03.2022 г.

Резултати от конкурс за есе "Дали мишката ще изяде книжката, или мишката ще ни води към книжката"

25.02.2022 г.

Областният кръг на олимпиадата по български език и литература ще се проведе на  06.03.2022 г. от 09:00 часа в СУЕО „Александър Сергеевич Пушкин“ – Варна.
Класираните за областен кръг ученици, които имат подадени декларации за съгласие за тестване, следва да се явят на 06.03.2022 г. в 08:00 ч. в сградата на СУЕО „Александър Сергеевич Пушкин“ – Варна.
Класираните за областен кръг ученици, които имат валиден сертификат, следва да се явят на 06.03.2022 г. в 08:30 ч. в сградата на СУЕО „Александър Сергеевич Пушкин“ – Варна.
На 01.03.2022 г. на сайта на СУЕО „Александър Сергеевич Пушкин“  ще бъде публикувана информация за разпределението на учениците по зали.
Провеждането на олимпиадата ще се осъществява при спазване на всички противоепидемични  мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице и документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

25.02.2022 г.

ПРАВИЛА за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, утвърдени със Заповед № РД 09-2784 от 29.10.2019 г., изменена и допълнена със Заповед № РД 09-474 от 25.02.2021 г., допълнена със Заповед № РД 09-1248 от 14.06.2021 г., изменена и допълнена със Заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката

21.02.2022 г.

Заповед №РД09-2418/18.02.2021 г. за изменение и допълнение на заповед №РД09-1883/02.09.2021 г.

Заповед №РД09-2419/18.02.20221 г. за изменение на заповед №РД09-2637/30.09.2021 г.

18.02.2022 г.

Областен кръг на Националното състезание по финансова грамотност ще се проведе на  19.02.2022 г. от 11:00 часа в Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ – Варна.
Заявилите участие ученици, които имат подадени декларации за съгласие за тестване, следва да се явят на 19 февруари 2022 г. в 09:45 ч. в ПГИ „Д-р Иван Богоров“.
Заявилите участие ученици, които имат валиден сертификат, следва да се явят на 19 февруари 2022 г. в 10:00 ч. в ПГИ„Д-р Иван Богоров“.
Провеждането на състезанието ще се осъществява при спазване на всички противоепидемични  мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице и документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

Областен кръг на олимпиадата по английски език
Областният кръг на олимпиадата по английски език ще се проведе на 19.02.2022 г. от 09.00 часа в Първа езикова гимназия, гр. Варна.
Класираните за областния кръг ученици, които имат подадени декларации за съгласие за изследване за COVID-19 с бързи антигенни тестове, трябва да се явят на 19.02.2022 г. в 08.00 часа в Първа езикова гимназия, гр. Варна.
Класираните за областния кръг ученици, които имат валидни документи (сертификат) за ваксинация, преболедуване или изследване, трябва да се явят на 19.02.2022 г. в 08.30 часа в Първа езикова гимназия, гр. Варна.
Провеждането на олимпиадата ще се осъществи при спазване на всички противоепидемични мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице. Допускането ще става с документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

Областен кръг на олимпиадата по физика
Областният кръг на олимпиадата по физика ще се проведе на 19.02.2022 г. от 14.00 часа в III ПМГ „Акад. М. Попов“, гр. Варна.
Класираните за областния кръг ученици, които имат подадени декларации за съгласие за изследване за COVID-19 с бързи антигенни тестове, трябва да се явят на 19.02.2022 г. в 12,45 часа в III ПМГ „Акад. М. Попов“, гр. Варна.
Класираните за областния кръг ученици, които имат валидни документи (сертификат) за ваксинация, преболедуване или изследване, трябва да се явят на 19.02.2022 г. в 13.30 часа в III ПМГ „Акад. М. Попов“, гр. Варна.
Провеждането на олимпиадата ще се осъществи при спазване на всички противоепидемични мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице. Допускането ще става с документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

Областен кръг на олимпиадата по биология и здравно образование
Областният кръг на олимпиадата по биология и здравно образование ще се проведе на 20.02.2022 г. от 09.00 часа в III ПМГ „Акад. М. Попов“, гр. Варна.
Класираните за областния кръг ученици, които имат подадени декларации за съгласие за изследване за COVID-19 с бързи антигенни тестове, трябва да се явят на 20.02.2022 г. в 07,45 часа в III ПМГ „Акад. М. Попов“, гр. Варна.
Класираните за областния кръг ученици, които имат валидни документи (сертификат) за ваксинация, преболедуване или изследване, трябва да се явят на 20.02.2022 г. в 08.30 часа в III ПМГ „Акад. М. Попов“, гр. Варна.
Провеждането на олимпиадата ще се осъществи при спазване на всички противоепидемични мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице. Допускането ще става с документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

 

11.02.2022 г.

Разпределение на учениците по зали за провеждане на областния кръг на олимпиада по математика

08.02.2022 г.

Областен кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на  12.02.2022 г. от 09:00 часа в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна.
Класираните за областен кръг ученици, които имат подадени декларации за съгласие за тестване, следва да се явят на 12 февруари 2022 г. в 08:00 ч. в МГ „Д-р Петър Берон“.
Класираните за областен кръг ученици, които имат валиден сертификат, следва да се явят на 12 февруари 2022 г. в 08:30 ч. в МГ „Д-р Петър Берон“.
На 10.02.2022 г. на сайта на гимназията ще бъде публикувана информация за разпределението на учениците по зали.
Провеждането на олимпиадата ще се осъществява при спазване на всички противоепидемични  мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице и документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).
Проверените и оценени писмени работи на учениците ще се съхраняват в училищата-координатори, както следва:

 • в МГ „Д-р Петър Берон“ – писмените работи на учениците от IV клас и от VII, VIII, IX, X, XI и XII клас (за недопуснатите до национален кръг);
 • в ОУ „Захари Стоянов“ – писмените работи на учениците от V и VI клас


Редът и начинът за запознаване с проверените и оценени писмени работи на учениците от областен кръг на олимпиадата по математика за учебната 2021/2022 г. се определят от директорите на училищата-координатори и ще бъдат оповестени след приключване на проверката на сайта на съответното училище.

29.12.2021 г.

Регионално управление на образованието - Варна поздравява победителите в състезанието „Game of Codes“

11 сайт

07.12.2021 г.

Заповед за определяне на училищата и институциите в системата на предучилищното и училищното образование за координатори и домакини на областните кръгове на олимпиадите през учебната 2021-2022 г.

25.11.2021 г.

На 27.11.2021 г. (събота), в сградата на Гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх", гр. Варна, ще се проведе националният кръг на Националното многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език. Учениците, допуснати след областния кръг до националния кръг на състезанието, трябва да се явят на 27.11.2021 г. в 09.30 часа в двора на ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, гр. Варна.

 

17.11.2021 г.

Общинският кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 11.12.2021 г. от 9.00 часа по училища при спазване на противоепидемичните мерки.
Ученииците следва да се явят в сградата на училището до 8.30 часа.

 

12.11.2021 г.

Класирани ученици от V Национален ученически конкурс за историческа памет "Будител"

05.11.2021 г.

Заповед №РД09-397/29.10.2021 г. за график на ученически олимпиади и национални състезания

28.10.2021 г.

Протокол за резултатите на явилите се ученици на областен кръг на състезанието за речеви и комуникативни умения по английски език област Варна

27.10.2021 г.

Във връзка с Европейската седмица на програмирането, ПГ по компютърно моделиране и компютърни системи - Варна организира събитие "Война на кодове". Участие са взели 33 ученици от ПГЕ , Трета ПМГ "Акад. М. Попов, ПГИ "Д-р Иван Богоров", СУ "Св. Кл. Охридски" и ПГКМКС  град Варна. Класирани са 19 ученици за финалния кръг, който ще се проведе през месец декември по случай "Часът на кода".

22.10.2021 г.

Регламенти на национални олимпиади за учебната 2021/2022 година

01.10.2021 г.

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2021/2022 година - Заповед, Приложение

 ОЛИМПИАДИ И НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ - 2020/2021 г.

28.05.2021 г.

Резултати от състезанието „Математика за всеки“ за ученици от IV клас, проведено на 15.05.2021 г.

20.05.2021 г.

Резултати от Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас, проведено на 08.05.2021 г.

14.05.2021 г.

Математическо състезание за ученици от IV клас "Математика за всеки" на 15.05.2021 г.

10.05.2021 г.

Резултати и статистика от провеждането на Националното средношколско състезание "Енергетиката и ние", 2021 г.

Протокол с резултати от провеждането на Националното средношколско състезание "Енергетиката и ние", 2021 г.

07.05.2021 г.

Информация за Пролетното математическо състезание за ученици от VII-XII клас, което ще се проведе на 9 май 2021 г. в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна.

05.05.2021 г.

Разпределение на учениците по стаи за Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас, което ще се проведе на 8 май 2021 г. в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна. В състезанието участват ученици, които предварително са подали заявки за участие.

29.04.2021 г.

Протокол за вписване на резултатите от крайно отборно класиране на регионален кръг на националното състезание "Млад фермер"

28.04.2021 г.

Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ през учебната 2020/2021 година ще се проведе на 15.05.2021 г. от 09:00 часа в МГ „Д-р Петър Берон“, гр. Варна, което е училище - домакин и училище - координатор на състезанието.
За участие  в математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ от името на ученика, родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност за ученика, до 10.05.2021 г. подава Заявление за участие /по образец/ до директора на МГ „Д-р П. Берон“ – Варна, чрез директора на училището, в което се обучава ученикът и декларация за информираност и съгласие /по образец/.
На 13.05.2021г. на сайта на МГ „Д-р П. Берон“ ще бъдат оповестени работните места на учениците

20.04.2021 г.

І място - "Аз и моите 100 лева в условията на пазарна икономика и световна пандемия"
ВТГ „Г. С. Раковски“, гр. Варна
ІІ място - "Аз и моите 100 лева в условията на пазарна икономика и световна пандемия"
ПГСАГ „Васил Левски“, гр. Варна
ІІІ място – "Аз и моите 100 лева в условията на пазарна икономика и световна пандемия"
ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Варна
Най-приложима идея за "Аз и моите 100 лева в условията на пазарна икономика и световна пандемия"
СУ „П. Кр. Яворов“, гр. Варна
Най-успешно взаимодействие между ученици и родители при "Аз и моите 100 лева в условията на пазарна икономика и световна пандемия"
ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Белослав - наградата ще се връчи на директора на училището, поради отказ на родителите да я получат

20.04.2021 г.

Провеждането на предстоящи изяви от Националния календар за изяви по интереси за учебната 2020/2021 година

14.04.2021 г.

Промени в Националния календар за изяви по интереси на МОН за учебната 2020/2021 година.

07.04.2021 г.

Заповед №РД09-827/05.04.2021 г. на МОН за възможна промяна на датите за провеждане на спортни инициативи в Националния спортен календар до края на учебната 2020/2021 година

05.04.2021 г.

Заповед № РД 09-823/05.04.2021 г. за изменение на Заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2020 - 2021 година, изменена със Заповед № РД 09-2998/30.10.2020

05.04.2021 г.

Резултати от областния кръг на олимпиадата по математика за учениците от 7. до 12. клас

31.03.2021 г.

Протокол с допуснатите до национален кръг на олимпиадата по лингвистика за учебната 2020-2021 г.

26.03.2021 г.

Резултати от областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации за учебната 2020-2021 г.

22.03.2021 г.

Резултати от областния кръг на олимпиадата по БЗО за учебната 2020-2021 г.

Резултати от областния кръг на олимпиадата по физика за учебната 2020/2021 година.

17.03.2021 г.

Протокол за резултатите на учениците, допуснати до национален кръг по астрономия

12.03.2021 г.

Резултати от областния кръг на олимпиадата по география и икономика за V и VI клас

10.03.2021 г.

Допуснати ученици за участие в Национален кръг на Националната олимпиада по информатика

09.03.2021 г.

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас през учебната 2020/2021 година ще се проведе на 27.03.2021 г. от 09:00 часа в МГ „Д-р Петър Берон“, гр. Варна, което е училище-домакин и училище-координатор на състезанието.
За участието в пролетно математическо състезание за ученици от IV клас  от името на ученика, родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност за ученика, в срок до 17.03.2021 г. подава Заявление за участие по образец до директора на МГ „Д-р П. Берон“ – Варна, чрез директора на училището, в което се обучава ученикът.
На 25.03.2021г. на сайта на МГ „Д-р П. Берон“ ще бъдат оповестени работните места на учениците.

02.03.2021 г.

На 07. 03. 2021 г. ще се проведе Областният кръг на олимпиадата по български език и литература както следва:
1. За учениците от 5 – 7 клас – в СУХНИ «Константин Преславски»
2. За учениците от 8 – 12 клас – в СУЕО „А. С. Пушкин“ – Варна
Началният час на олимпиадата за всички е 09.00 часа, учениците трябва да са в изпитните сгради не по-късно от 08.30 часа!
3. На 04. 03. 2021 г. в СУЕО „А. С. Пушкин“ – Варна ще бъдат обявени списъците с разпределението на учениците по зали.
На учениците от 7, от 11 и от 12 клас се предоставя за ползване конкретният литературен текст, върху който е формулирана съответната задача, ако той е в обем до 2 страници!

26.02.2021 г.

Резултати от областния кръг на олимпиадата по математика за област Варна за учениците от: 5 клас  и   6 клас

26.02.2021 г.

Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“ ще се проведе на 18.03.2021 г. от 12:00 ч.
   В срок до 05.03.2021 г. родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава заявление за участие в състезанието и декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни за целите на популяризиране на събитието. Заявлението и декларацията се подават до директора на училището, в което се обучава ученикът.
   Регламент за организиране и провеждане на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ през учебната 2020/2021 година е публикуван на електронната страница на МОН, секция „Олимпиади и състезания“.

25.02.2021 г.

Резултати от областен кръг на олимпиадата по руски език

09.02.2021 г.

Областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 13.02.2021 г. от 09:00 часа в МГ „Д-р Петър Берон“ – гр. Варна.
На 13 февруари 2021 г., всички ученици, класирани за областния кръг на олимпиадата по математика следва да се явят в МГ „Д-р Петър Берон“ – гр. Варна не по-късно от 08:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност – лична карта или ученическа книжка. Учениците следва да носят лични предпазни средства.
На 11.02.2021 г.  на сайта на МГ „Д-р Петър Берон“ – гр. Варна ще бъде публикувана информация за разпределението на учениците по зали.

09.02.2021 г.

Областен кръг на олимпиадата по лингвистика ще се проведе на  12 февруари 2021 г. от 14:00 часа в Първа езикова гимназия – Варна.
Всички ученици, които са класирани за областен кръг на олимпиадата по лингвистика следва да се явят в Първа езикова гимназия в 13:30 часа с лични предпазни средства, като ще се допускат в сградата срещу документ за самоличност  - лична карта или ученическа книжка.

 28.01.2021 г.

Графици за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2020-2021 година
                                              Общински кръг

Община

Населено място

Име на институцията

График

Аврен

Аврен

ОУ"Христо Бoтев"

График 

Аврен

Аврен

ЧСУ "Юрий Гагарин"

 График

Аврен

Дъбравино

ОУ "Свети Климент Охридски"

 График

Аврен

Приселци

ОУ"Д-р Петър Берон"

 График

Аврен

Синдел

СУ " Св.Св.Кирил и Методий"

 График

Аврен

Тръстиково

ОУ"Св. св. Кирил и Методий"

 График

Аврен

Царевци

ОУ "Д-р П. Берон"

 График

Аксаково

Аксаково

СУ "Св. Климент Охридски"

 График

Аксаково

Въглен

ОУ "Хр.Смирненски"

 График

Аксаково

Игнатиево

СУ "Св. Св. Кирил и Методий"

 

Аксаково

Изворско

ОУ "Св.Кл.Охридски"

 

Аксаково

Кичево

ОУ "Св.Климент Охридски"

 График

Аксаково

Любен Каравелово

ОУ "Иван Вазов"

 

Белослав

Белослав

НУ "Отец Паисий"

 График

Белослав

Белослав

СУ "Св. св. Кирил и Методий"

 График

Белослав

Белослав

ОУ "Св. П. Евтимий"

 График

Белослав

Белослав

ПГ "Св.Д.Солунски"

 

Белослав

Езерово

ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

 

Бяла

Бяла

ОУ "Отец Паисий"

 График

Бяла

Бяла

ПГССТ

 

Варна

Варна

НУ "Васил Левски"

 График

Варна

Варна

ОУ "Антон Страшимиров"

 График

Варна

Варна

ОУ "Васил Априлов"

 График

Варна

Варна

ОУ "Г. С. Раковски"

 График

Варна

Варна

ОУ "Добри Чинтулов"

 График

Варна

Варна

ОУ "Захари Стоянов"

 График

Варна

Варна

ОУ "Иван Вазов"

 График

Варна

Варна

ОУ "Св. Иван Рилски"

 

Варна

Варна

ОУ "Йордан Йовков"

 График

Варна

Варна

ОУ "Константин Арабаджиев"

 График

Варна

Варна

ОУ "Кап. Петко войвода"

 График

Варна

Варна

ОУ "Отец Паисий"

 

Варна

Варна

ОУ "Панайот Волов"

 График

Варна

Варна

ОУ "Св. Патриарх Евтимий"

 График

Варна

Варна

ОУ "Петко Р. Славейков"

 График

Варна

Варна

ОУ "Св.св.Кирил и Методий"

 График

Варна

Варна

ОУ "Стефан Караджа"

 График

Варна

Варна

ОУ "Стоян Михайловски"

 График

Варна

Варна

ОУ "Христо Ботев"

 График

Варна

Варна

ОУ "Цар Симеон І"

 График

Варна

Варна

ОУ"Черноризец Храбър"

 График

Варна

Варна

VІІ СУ "Найден Геров"

 График

Варна

Варна

СУЕО "Ал. С. Пушкин"

 График

Варна

Варна

ОУ "Васил Друмев"

 График

Варна

Варна

СУ "Георги Бенковски"

 График

Варна

Варна

СУ "Гео Милев"

 График

Варна

Варна

СУ "Елин Пелин"

 График

Варна

Варна

СУ "Любен Каравелов"

 

Варна

Варна

СУ "Пейо Кр. Яворов"

 График

Варна

Варна

СУ "Св.Климент Охридски"

 График

Варна

Варна

III ПМГ "Акад. М. Попов"

 График

Варна

Варна

IV ЕГ "Фредерик Жолио - Кюри"

 График

Варна

Варна

ГПЧЕ "Йоан Екзарх"

 График

Варна

Варна

ПГИ"Д-р Иван Богоров"

 График

Варна

Варна

1 ЕГ

 График

Варна

Варна

МГ "Д-р П. Берон"

 График

Варна

Варна

СУ за ХНИ "К. Преславски"

 График

Варна

Варна

СУУНЗ "Проф. д-р Иван Шишманов

 

Варна

Варна

ПТГ

 График

Варна

Варна

ПГХиХВТ "Д.И.Менделеев"

 

Варна

Варна

ЧСУ "Аз съм българче"

 График

Варна

Варна

ПГКМКС

 График

Варна

Варна

ПГСАГ "В. Левски"

 

Варна

Варна

ЧОУ"Прогресивно образование 2"

 

Варна

Варна

ЧТГ "Конто Трейд" ЕООД

 

Варна

Варна

ЧПГ "Антоан дьо Сент-Екзюпери"

 График

Варна

Варна

ЧОУ "Малкият принц"

 График

Варна

Варна

ЧЕГИЧЕ "Джордж Байрон"

 График

Варна

Варна

ВТГ "Г. С. Раковски"

 График

Варна

Варна

ПГТМД

 

Варна

Варна

ПГГСД "Н. Хайтов"

 

Варна

Варна

ВМГ "Св. Н. Чудотворец"

 График

Варна

Варна

ПГЕ

 График

Варна

Варна

ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров"

 График

Варна

Варна

І ОУ " Св. княз Борис І "

 График

Варна

Варна

ІІІ ОУ "А. Кънчев"

 График

Варна

Варна

СУ "Димчо Дебелянов"

 График

Варна

Варна

СУ "Неофит Бозвели"

 График

Варна

Варна

Второ ОУ "Н.Й.Вапцаров"

 График

Варна

Варна

ЧСУ "Мечтатели"

 График

Варна

Варна

ЧСУ "Д-р Мария Монтесори"

 

Варна

Варна

НУИ "Д.Христов"

 График

Варна

Каменар

ОУ "Д. Войников"

 

Варна

Константиново

ОУ "Свети Климент Охридски"

 

Варна

Тополи

ОУ "Христо Смирненски"

 График

Ветрино

Ветрино

СУ"Христо Ботев"

 График

Вълчи дол

Вълчи дол

СУ "В. Левски"

 График

Вълчи дол

Михалич

ОбУ "Васил Левски"

 

Вълчи дол

Стефан Караджа

ПГ по земедeлиe и горско ст-во

 

Вълчи дол

Стефан Караджа

ОУ "Климент Охридски"

 

Вълчи дол

Червенци

ОбУ "Св.И.Рилски"

 

Девня

Девня

СУ "В. Левски"

 График

Долни чифлик

Венелин

ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

 

Долни чифлик

Голица

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

 

Долни чифлик

Горен чифлик

ОУ"П.Хилендарски"

 

Долни чифлик

Гроздьово

ОУ "Христо Смирненски"

 

Долни чифлик

Долни чифлик

СУ "В. Левски"

 График

Долни чифлик

Долни чифлик

ПГСС "Иван Вл. Мичурин"

 

Долни чифлик

Пчелник

ОУ "Христо Ботев"

 

Долни чифлик

Старо Оряхово

ОУ "Св. св. Кирил и Методий"

 График

Дългопол

Дългопол

СУ "Св.Климент Охридски"

 

Дългопол

Дългопол

НУ "Иван Вазов"

 

Дългопол

Лопушна

ОУ "Митко Палаузов"

 

Дългопол

Медовец

СУ "Назъм Хикмет"

 График

Дългопол

Партизани

ОУ "Христо Ботев"

 

Дългопол

Поляците

ОУ"Васил Левски "

 

Дългопол

Цонево

ЧЕГИЧЕ-Прогрес

 

Дългопол

Цонево

ОбУ "Христо Ботев"

 

Провадия

Блъсково

ОбУ"Св.Св.Кирил и Методий"

 График

Провадия

Бозвелийско

ОУ "Васил Левски"

 

Провадия

Градинарово

ОУ"Св.Св.Кирил и Методий"

 

Провадия

Житница

ОУ "Хр. Ботев"

 

Провадия

Провадия

I ОУ "Христо Смирненски"

 График

Провадия

Провадия

II ОУ "Иван Вазов"

 График

Провадия

Провадия

СУ "Д.Благоев"

 График

Провадия

Провадия

ПГХРТ "Цар Симеон Велики"

 График

Провадия

Провадия

ПГСС "Земя"

 График

Провадия

Славейково

ОУ "А. Златаров"

 

Провадия

Снежина

НУ"Христо Ботев"

 

Суворово

Николаевка

ОУ "Хр.Ботев"

 

Суворово

Суворово

СУ "Никола Й. Вапцаров"

 График

Суворово

Суворово

ПГСС"Св. Г. Победоносец"

 

Суворово

Чернево

ОУ "Христо Ботев"

 

 

16.12.2020 г.

Регламент на конкурса "Аз и моите 100 лева в условията на пазарна икономика и световна пандемия" за учебната 2020/2021 година

11.12.2020 г.

В изпълнение на заповед № РД 09-2134 от 28.08.2020 г., изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., № РД 09-3263/16.11.2020 г., № РД 09-3313/18.11.2020 г., №РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година, Ви уведомявам, че общинският кръг на олимпиадата по математика за възрастови групи IV клас, VIII клас, IX клас, X клас, XI клас и XII клас се отлага за 16.01.2021 г. от 09:00 ч.

По решение на директора на съответното училище общинският кръг на олимпиадата по математика за класовете от V до VII, за които подготовката на изпитните материали се осъществява от училищни комисии може да се проведе и на друга дата или час, в изпълнение на заповед №РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката.

03.12.2020 г.

Заповед №РД09-3519/02.12.2020 г. за изменение и допълнение организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания през 2020-2021 година

01.12.2020 г.

Регламент за провеждане на конкурс за написване на есе "Библиотеката в училището, библиотека на бъдещето"

18.11.2020 г.

Заповед №РД09-3263/16.11.2020 г. за изменение на организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2020-2021 г.

16.11.2020 г.

Резултати от класирането на учениците, участвали в конкурса за написване на есе на тема „Моята голяма помощничка – училищната библиотека“, организиран от Регионално управление на образованието – Варна за учебната 2019/2020 година:

•В категория „Начален етап“
Първо място – СУ „П. Кр. Яворов“, гр. Варна, ученик от 4 „г“ клас
Второ място - СУ „П. Кр. Яворов“, гр. Варна, ученик от 4 „в“ клас
Трето място – СУ „Гео Милев“, гр. Варна, ученик от 3 „в“ клас
•В категория „Прогимназиален етап“
Първо място – СУ „Гео Милев“, гр. Варна, ученик от 7 „г“ клас
Второ място – ОУ „Черноризец Храбър“, гр. Варна, ученик от 5 „б“ клас
Трето място – ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Варна, ученик от 5 „а“ клас
Поощрителна награда - ОУ „Черноризец Храбър“, гр. Варна, ученик от 5 „а“ клас
•В категория „Гимназиален етап“
Първо място – Професионална гимназия по електротехника, Варна, ученик от 11„б“ клас
Второ място – ПГТ „Проф. Д-р Асен Златаров“, гр. Варна, ученик от 10 „д“ клас
Трето място – СУЕО „Ал. С. Пушкин“, гр. Варна, ученик от 9 „г“ клас
Поощрителна награда – Първа езикова гимназия, гр. Варна, ученик от 11 „в“ клас

 13.11.2020  г.

Протокол за резултатите на учениците, допуснати до участие в националния кръг на Многоезичното състезание

10.11.2020 г.

Протокол за националния кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език

05.11.2020 г.

Заповед №РД06-1424/04.11.2020 г. за определяне на училищата и институциите в системата на предучилищното и училищното образование за координатори и домакини на областните кругове на олимпиадите през учебната 2020-20201 година.

27.10.2020 г.

Заповед №РД09-2134/28.08.2020 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2020/2021 година
Регламенти на национални олимпиади за учебната 2020/2021 година

20.10.2020 г.

Областният кръг на Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език за 2020 – 2021 учебна година ще се проведе на 24.10.2020 г. в ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, гр. Варна. 

Началото на състезателния ден е 10.00 часа. Учениците следва да се явят най - късно в 09.30 часа с документ за самоличност и лични предпазни средатва в сградата на ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, гр. Варна.

15.10.2020 г.

Областният кръг на Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език ще се проведе на 17.10.2020 г. в  СУХНИ "Константин Преславски", гр. Варна.Начало на състезателния ден – 10.00 часа за възрастова група VI-VIII клас; 11.30 часа за възрастова група IX-XI клас. Учениците от съответната възрастова група следва да се явят 15 минути преди обявения начален час с документ за самоличност и лични предпазни средатва в сградата на СУХНИ "Константин Преславски", гр. Варна.

ОЛИМПИАДИ И НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ - 2019/2020 г.

06.07.2020 г.

Резултати от състезанието „Математика за всеки“ за ученици от IV клас, проведено на 28.06.2020 г.

26.06.2020 г.

Състезанието „Математика за всеки“ за ученици от IV клас ще се проведе в  МГ „Д-р Петър Берон“ на 28.06.2020 г - разпределение по зали

26.06.2020 г.

Покана за заявяване на интерес за участие в предизвикателство "Дебати" за средни училища

Заявление

22.06.2020 г.

Национален кръг на олимпиади и състезания:

На 27 юни 2020 г., 08.00 ч.

Олимпиада

Провежда се в:

Знам и мога

VII СУ „Найден Геров“ - Варна

Руски език

СУ „Гео Милев“ - Варна

Италиански език

   СУЕО „Ал. С. Пушкин“ - Варна

Информационни технологии

   МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна

Философия

СУ „Димчо Дебелянов“- Варна

Химия и опазване на околната среда

СУ „Св. Климент Охридски“ - Варна

На 27 юни 2020 г., 14.00 ч.

Олимпиада по:

Провежда се в:

Немски език

ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ - Варна

Испански език

IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“ - Варна

Френски език

IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“ - Варна

Астрономия

ЦПЛР-НАОП "Николай Коперник" Варна

На 28 юни 2020 г., 08.00 ч.

Олимпиада по:

Провежда се в:

Български език и  литература

СУЕО „Ал. С. Пушкин“ - Варна

Гражданско образование

ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ - Варна

Физика

Първа езикова гимназия - Варна

Техническо чертане

Професионална техническа гимназия - Варна

На 28 юни 2020 г., 08.00 ч.

Национално състезание:

Провежда се в:

Математика за всеки – за ученици от IV клас

МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна

Природни науки и екология

Национална природо-математическа гимназия „Акад. Л. Чакалов“, гр. София

На 28 юни 2020 г., 14.00 ч.

Олимпиада по:

Провежда се в:

Информатика

   МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна

Математическа   лингвистика

Първа езикова гимназия - Варна

История и цивилизация

ОУ „Цар Симеон I“ - Варна

На 29-30 юни 2020 г., 09.00 ч.

Олимпиада по:

Провежда се в:

Математика VII клас

   МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна

Математика VIII – XII клас

Национална природо-математическа гимназия „Акад. Л. Чакалов“, гр. София

На 29 юни 2020 г., 14.00 ч.

Олимпиада по:

Провежда се в:

Английски език

Първа езикова гимназия - Варна

География и икономика

ОУ „Г. С. Раковски“ - Варна

На 30 юни 2020 г., 14.00 ч.

Олимпиада по:

Провежда се в:

Биология и здравно образование

Трета природо-математическа гимназия „Акад. М. Попов“ - Варна

 

23.06.2020 г.

На 27.06.2020 г. ще се проведе национален кръг на олимпиадата "Знам и мога"

Резултати от областен кръг на олимпиада по български език и литература

Резултати от областен кръг на олимпиада по английски език

Резултати от областен кръг на олимпиада по математическа лингвистик

Резултати от областен кръг на олимпиада по история и цивилизации

Резултати от областния кръг на олимпиадата по астрономия

Резултати от областен кръг на олимпиада по италиански език

Резултати от областен кръг на олимпиада по философия

Резултати от областен кръг на олимпиада по биология и здравно образование

Резултати от областен кръг на олимпиада по химия и опазване на околната среда

22.06.2020 г.

Резултати от олимпиади по френски и испански език

08.06.2020 г.

Заповед № РД09-1264/02.06.2020 г. за изменение организирането и провеждането на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2019 – 2020 година

22.05.2020 г.

Математическо състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас ще се проведе на 28 юни 2020 г. в МГ „Д-р Петър Берон“, гр. Варна.

За участието си в състезанието в срок до 15.06.2020 г. от името на ученика, родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава Заявление за участие  до директора на училището, в което се обучава ученикът.

На 26.06.2020г. на сайта на МГ „Д-р П. Берон“ ще бъдат оповестени работните места на учениците.

18.05.2020 г.

Резултати от конкурса на тема: „Изготвяне на идеен проект и количествено-стойностна сметка при ремонт на домашно помещение“за учениците от прогимназиален и гимназиален етап на обучение, подкрепени и със съдействието на родителите им.
 
Основна цел на организирания конкурс бе да стимулира уменията на учениците да прилагат усвоеното в нови ситуации и среда, да решават проблеми, да предлагат и аргументират идеи, да покажат креативно мислене, да развият социалните си умения и творческия си потенциал.
Отбори по училища: ученици - получили грамота и предметна награда, учители – ръководители на отборите от ученици – получили грамоти и родители – участващи в подготовката на проекта – получили сертификат.
 
 • Първа награда – 271 точки - Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "В. Левски" – Варна
 • Втора награда – 268 точки - Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Н. Хайтов" – Варна
 • Трета награда – 261 Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" – Варна
 • Награда за най-успешно взаимодействие между ученици и родители при изработка на „Най-добър идеен проект и количествено-стойностна сметка при ремонт на домашно помещение” – 260 точки - Варненска търговска гимназия "Г. Ст. Раковски" – Варна
 • Награда за присъдено място в конкурса за най-иновативна идея за „Най-добър идеен проект и количествено-стойностна сметка при ремонт на домашно помещение” – 259 точки - Средно училище "П. К. Яворов" – Варна
 • Награда за отлично представяне в конкурса за изработка на „Най-добър идеен проект и количествено-стойностна сметка при ремонт на домашно помещение”   - 253 точки - Средно училище "Св. Кл. Охридски" – Аксаково
 • Награда за показани високи знания и умения при представяне в конкурса за изработка на „Най-добър идеен проект и количествено-стойностна сметка при ремонт на домашно помещение”– 252 точки - Основно училище „Васил Друмев“, гр. Варна
 • Награда за най-прецизно разработена идея при представяне в конкурса за изработка на „Най-добър идеен проект и количествено-стойностна сметка при ремонт на домашно помещение” - 247 точки - Средно училище "В. Левски" - Вълчи дол
 • Награда за най-добра идея за създаване на защита на дома при представяне в конкурса за изработка на „Най-добър идеен проект и количествено-стойностна сметка при ремонт на домашно помещение” - 237 точки - III Основно училище "Ангел Кънчев"- Варна
 • Награда за проявено творческо представяне в конкурса за изработка на „Най-добър идеен проект и количествено-стойностна сметка при ремонт на домашно помещение”, 236 точки - Основно училище „Захари Стоянов“, гр. Варна
 • Награда за присъдено място в конкурса за най – функционална идея при изработка на „Най-добър идеен проект и количествено-стойностна сметка при ремонт на домашно помещение” – 230 точки - Обединено училище "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Блъсково, община Провадия
 • Награда за проявена креативност при представяне в конкурса за изработка на „Най-добър идеен проект и количествено-стойностна сметка при ремонт на домашно помещение” - 223 точки - Средно училище „Димчо Дебелянов“,гр. Варна
 • Награда за най-активно участи при представяне в конкурса за изработка на „Най-добър идеен проект и количествено-стойностна сметка при ремонт на домашно помещение” - 220 точки - Професионална гимназия по електротехника – Варна

 

       Отбори по училища: ученици - получили грамота, учители – ръководители на отборите от ученици – получили грамоти и родители – участващи в подготовката на проекта – получили сертификат.

 

12.05.2020 г.

Резултати от от областен кръг на олимпиадата по физика            

11.05.2020 г.

Резултати от областен кръг на олимпиадата по гражданско образование                           

07.05.2020 г.

Резултати от областен кръг на олимпиадата по немски език

Резултати от областен кръг на олимпиада по география и икономика

23.04.2020 г.

Резултати от областния кръг на олимпиадата по математика VII - XII клас

Резултати от областния кръг на олимпиадата по информационни технологии

16.04.2020 г.

Резултати от областен кръг на олимпиадата по немски език през учебната 2019-2020 година

09.03.2020 г.

Заповед №РД09-602/06.03.2020 г.  за изменение на организирането и провеждането на ученическите олимпиади и на национални състезания през учебната 2019-2020 година.

06.03.2020 г.

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас ще се проведе на 28.03.2020 г. в МГ „Д-р Петър Берон“, гр. Варна.
За участие в състезанието в срок до 19.03.2020 г. от името на ученика, родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава Заявление за участие по образец до директора на МГ „Д-р П. Берон“ – Варна, чрез директора на училището, в което се обучава ученикът.

21.02.2020 г.

Резултати от областен кръг на олимпиадата по математика за учениците от IV, V и VI клас

21.02.2020 г.

Заповед №РД09-159/27.01.2020 г. на МОН за промяна на областен кръг на олимпиадата по физика от 22.02.2020 г., начало 9.00 часа на 23.02.2020 г. с начало 14.30 часа 

29.01.2020 г.

Във връзка със заповед № РД09-227/29.01.2020 г. на министъра на образованието и науката, областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 05.02.2020 г., начало 09:00 часа.

29.01.2020 г.

Информация за областен кръг на олимпиада по математика

28.01.2020 г.

Във връзка с преустановяване на учебните занятия за периода 28.01.2020г. до 05.02.2020г. включително Ви информираме, че няма да има промяна в датите и училищата определени за координатори и домакини на областните кръгове на олимпиадите през учебната 2019-2020 година.    

23.12.2019 г.

Математическо състезание за ученици от IV клас "Млади таланти"

12.12.2019 г.

Общински кръг на олимпиадата по математика, възрастова група VIII-XII клас

Във връзка с публикуване на Регламент за организиране и провеждане на ученическата олимпиада по математика през учебната 2019/2020 година (възрастова група VIII-XII клас), напомняме, че Общинският кръг на олимпиадата по математика в област Варна за възрастова група VIII-XII клас, ще се проведе на 14.12.2019 г. от 09,00 часа.

Учениците следва да се явят половин час преди започване на олимпиадата в училището, в което се обучават и е създадена организация за провеждане на олимпиадата.

03.12.2019 г.

Заповед № РД 06-1535/02.12.2019 г. за определяне училища и институции в системата на предучилищното и училищното образование за координатори и домакини на областните кръгове на олимпиадите през учебната 2019-2020 година.

20.11.2019 г.

Графици за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2019-2020 година
                                              Общински кръг

Община

Населено място

Име на институцията

График

Аврен

Аврен

ОУ"Христо Бoтев"

График 

Аврен

Аврен

ЧСУ "Юрий Гагарин"

 График

Аврен

Дъбравино

ОУ "Свети Климент Охридски"

 График

Аврен

Приселци

ОУ"Д-р Петър Берон"

 График

Аврен

Синдел

СУ " Св.Св.Кирил и Методий"

 График

Аврен

Тръстиково

ОУ"Св. св. Кирил и Методий"

 График

Аврен

Царевци

ОУ "Д-р П. Берон"

 График

Аксаково

Аксаково

СУ "Св. Климент Охридски"

 График

Аксаково

Въглен

ОУ "Хр.Смирненски"

 График

Аксаково

Игнатиево

СУ "Св. Св. Кирил и Методий"

 

Аксаково

Изворско

ОУ "Св.Кл.Охридски"

 

Аксаково

Кичево

ОУ "Св.Климент Охридски"

 График

Аксаково

Любен Каравелово

ОУ "Иван Вазов"

 

Белослав

Белослав

НУ "Отец Паисий"

 График

Белослав

Белослав

СУ "Св. св. Кирил и Методий"

 График

Белослав

Белослав

ОУ "Св. П. Евтимий"

 График

Белослав

Белослав

ПГ "Св.Д.Солунски"

 

Белослав

Езерово

ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

 

Бяла

Бяла

ОУ "Отец Паисий"

 График

Бяла

Бяла

ПГССТ

 

Варна

Варна

НУ "Васил Левски"

 График

Варна

Варна

ОУ "Антон Страшимиров"

 График

Варна

Варна

ОУ "Васил Априлов"

 График

Варна

Варна

ОУ "Г. С. Раковски"

 График

Варна

Варна

ОУ "Добри Чинтулов"

 График

Варна

Варна

ОУ "Захари Стоянов"

 График

Варна

Варна

ОУ "Иван Вазов"

 График

Варна

Варна

ОУ "Св. Иван Рилски"

 

Варна

Варна

ОУ "Йордан Йовков"

 График

Варна

Варна

ОУ "Константин Арабаджиев"

 График

Варна

Варна

ОУ "Кап. Петко войвода"

 График

Варна

Варна

ОУ "Отец Паисий"

 

Варна

Варна

ОУ "Панайот Волов"

 График

Варна

Варна

ОУ "Св. Патриарх Евтимий"

 График

Варна

Варна

ОУ "Петко Р. Славейков"

 График

Варна

Варна

ОУ "Св.св.Кирил и Методий"

 График

Варна

Варна

ОУ "Стефан Караджа"

 График

Варна

Варна

ОУ "Стоян Михайловски"

 График

Варна

Варна

ОУ "Христо Ботев"

 График

Варна

Варна

ОУ "Цар Симеон І"

 График

Варна

Варна

ОУ"Черноризец Храбър"

 График

Варна

Варна

VІІ СУ "Найден Геров"

 График

Варна

Варна

СУЕО "Ал. С. Пушкин"

 График

Варна

Варна

ОУ "Васил Друмев"

 График

Варна

Варна

СУ "Георги Бенковски"

 График

Варна

Варна

СУ "Гео Милев"

 График

Варна

Варна

СУ "Елин Пелин"

 График

Варна

Варна

СУ "Любен Каравелов"

 

Варна

Варна

СУ "Пейо Кр. Яворов"

 График

Варна

Варна

СУ "Св.Климент Охридски"

 График

Варна

Варна

III ПМГ "Акад. М. Попов"

 График

Варна

Варна

IV ЕГ "Фредерик Жолио - Кюри"

 График

Варна

Варна

ГПЧЕ "Йоан Екзарх"

 График

Варна

Варна

ПГИ"Д-р Иван Богоров"

 График

Варна

Варна

1 ЕГ

 График

Варна

Варна

МГ "Д-р П. Берон"

 График

Варна

Варна

СУ за ХНИ "К. Преславски"

 График

Варна

Варна

СУУНЗ "Проф. д-р Иван Шишманов

 

Варна

Варна

ПТГ

 График

Варна

Варна

ПГХиХВТ "Д.И.Менделеев"

 

Варна

Варна

ЧСУ "Аз съм българче"

 График

Варна

Варна

ЧПГИТКН

 

Варна

Варна

ПГСАГ "В. Левски"

 

Варна

Варна

ЧОУ"Прогресивно образование 2"

 

Варна

Варна

ЧТГ "Конто Трейд" ЕООД

 

Варна

Варна

ЧПГУТ "Константин Фотинов"

 

Варна

Варна

ЧПГ "Антоан дьо Сент-Екзюпери"

 График

Варна

Варна

ЧОУ "Малкият принц"

 График

Варна

Варна

ЧЕГИЧЕ "Джордж Байрон"

 График

Варна

Варна

ВТГ "Г. С. Раковски"

 График

Варна

Варна

ПГТМД

 

Варна

Варна

ПГГСД "Н. Хайтов"

 

Варна

Варна

ВМГ "Св. Н. Чудотворец"

 График

Варна

Варна

ПГЕ

 График

Варна

Варна

ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров"

 График

Варна

Варна

І ОУ " Св. княз Борис І "

 График

Варна

Варна

ІІІ ОУ "А. Кънчев"

 График

Варна

Варна

СУ "Димчо Дебелянов"

 График

Варна

Варна

СУ "Неофит Бозвели"

 График

Варна

Варна

Второ ОУ "Н.Й.Вапцаров"

 График

Варна

Варна

ЧСУ "Мечтатели"

 График

Варна

Варна

ЧОУ "Д-р Мария Монтесори"

 

Варна

Варна

НУИ "Д.Христов"

 График

Варна

Каменар

ОУ "Д. Войников"

 

Варна

Константиново

ОУ "Свети Климент Охридски"

 

Варна

Тополи

ОУ "Христо Смирненски"

 График

Ветрино

Ветрино

СУ"Христо Ботев"

 График

Вълчи дол

Вълчи дол

СУ "В. Левски"

 График

Вълчи дол

Михалич

ОбУ "Васил Левски"

 

Вълчи дол

Стефан Караджа

ПГ по земедeлиe и горско ст-во

 

Вълчи дол

Стефан Караджа

ОУ "Климент Охридски"

 

Вълчи дол

Червенци

ОбУ "Св.И.Рилски"

 

Девня

Девня

СУ "В. Левски"

 График

Девня

Девня

ОУ"Св.св.Кирил и Методий"

 

Долни чифлик

Венелин

ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

 

Долни чифлик

Голица

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

 

Долни чифлик

Горен чифлик

ОУ"П.Хилендарски"

 

Долни чифлик

Гроздьово

ОУ "Христо Смирненски"

 

Долни чифлик

Долни чифлик

СУ "В. Левски"

 

Долни чифлик

Долни чифлик

ПГСС "Иван Вл. Мичурин"

 

Долни чифлик

Пчелник

ОУ "Христо Ботев"

 

Долни чифлик

Старо Оряхово

ОУ "Св. св. Кирил и Методий"

 График

Дългопол

Дългопол

СУ "Св.Климент Охридски"

 

Дългопол

Дългопол

НУ "Иван Вазов"

 

Дългопол

Лопушна

ОУ "Митко Палаузов"

 

Дългопол

Медовец

СУ "Назъм Хикмет"

 

Дългопол

Партизани

ОУ "Христо Ботев"

 

Дългопол

Поляците

ОУ"Васил Левски "

 

Дългопол

Цонево

ЧЕГИЧЕ-Прогрес

 

Дългопол

Цонево

ОбУ "Христо Ботев"

 

Провадия

Блъсково

ОбУ"Св.Св.Кирил и Методий"

 График

Провадия

Бозвелийско

ОУ "Васил Левски"

 

Провадия

Градинарово

ОУ"Св.Св.Кирил и Методий"

 

Провадия

Житница

ОУ "Хр. Ботев"

 

Провадия

Провадия

I ОУ "Христо Смирненски"

 График

Провадия

Провадия

II ОУ "Иван Вазов"

 График

Провадия

Провадия

СУ "Д.Благоев"

 График

Провадия

Провадия

ПГХРТ "Цар Симеон Велики"

 График

Провадия

Провадия

ПГСС "Земя"

 График

Провадия

Славейково

ОУ "А. Златаров"

 

Провадия

Снежина

НУ"Христо Ботев"

 

Суворово

Николаевка

ОУ "Хр.Ботев"

 

Суворово

Суворово

СУ "Никола Й. Вапцаров"

 График

Суворово

Суворово

ПГСС"Св. Г. Победоносец"

 

Суворово

Чернево

ОУ "Христо Ботев"

 
 

04.11.2019 г.

Протокол за резултатите на учениците, допуснати до участие в националния кръг на Многоезичното състезание за учебната 2019-2020 година

04.11.2019 г.

Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на национални състезания за 2019-2020 година

Декларация информираност и съгласие

22.10.2019 г.

Резултати на явилите се ученици от областен кръг на състезанието по речеви и комуникативни умения на англйски език в низходящ ред, област Варна

16.10.2019 г.

Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език – областен кръг ще се проведе на 19.10.2019 г. от 10.00 часа
Училище-домакин ГПЧЕ "Йоан Екзарх", гр. Варна
Учениците заявили желание за участие следва да се явят 30 минути преди обявения начален час с документ за самоличност в сградата на ГПЧЕ "Йоан Екзарх", гр. Варна

15.10.2019 г.

Списък на допуснатите до областен кръг на състезанието за речеви и комуникативни умения на английски език през учебната 2019-2020 г.

03.10.2019 г.

Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език  – областен кръг на 20.10.2019 г.
Училище-домакин  СУХНИ "Константин Преславски"гр. Варна.
Начало на състезателния ден – 10.00 часа за възрастова група VI-VIII клас; 11 часа за възрастова група IX-XI класУчениците от съответната възрастова група следва да се явят 30 минути преди обявения начален час с документ за самоличност в сградата на СУХНИ "Константин Преславски". 

 

ОЛИМПИАДИ И НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ -2018/2019 г.

28.05.2019 г.

Резултати по входящи номера на учениците от 4 класявили се на математическо състезание "Откриване на млади таланти". Учениците могат да се запознаят с писмените си работи в присъствието на родител в Математическа гимназия "Д-р Петър Берон" - Варна на 30.05.2019 г. от 11,30 часа до 13,30 часа и на 31.05.2019 г. от 11,30 часа до 13,30 часа.

16.05.2019г.

Разпределение на учениците по стаи в МГ "Д-р Петър Берон" - гр. Варна, за участие в математическо състезанието "Откриване на млади таланти" за ученици от IV клас

19.04.2019 г.

Учениците могат да се запознаят с писмената си работа в присъствието на родител или настойник в Математическа гимназия "Д-р Петър Берон" - Варна на 23.04.2019 г. (вторник) от 11.00 ч. до 15.00 ч.  и на 24.04.2019 г. (сряда) от 11.00 ч. до 13.00 ч. и от 17.00 ч. до 19.00 ч. Резултати от математическо състезание "Питагор" за ученици от IV клас.

18.04.2019 г.

Протокол на резултатите от Национално състезание "Фолклорна плетеница"

11.04.2019 г.

Разпределение на учениците по стаи в МГ "Д-р Петър Берон" - гр. Варна за участие в математическо състезание "Питагор"

08.04.2019 г.

Резултати от Пролетно математическо състезание за ученици от 4 клас
Учениците могат да се запознаят с писмената си работа в присъствието на родител или настойник в Математическа гимназия "Д-р Петър Берон" - гр. Варна на 10.04.2019 г. (сряда) от 11:00 до 15:00 часа и  на 11.04.2019 г. (четвъртък) от 12:00 до 15:00 часа.

28.03.2019 г.

Разпределение на учениците от 4. клас по стаи за участие в Пролетно математическо състезание 30 март 2019 г.

27.03.2019 г.

Национално математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас ще се проведе на 13.04.2019 г. в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, гр. Варна.
Начало на състезателния ден е 9:00 часа.
Времетраенето на състезанието е 120 минути.
Състезанието е анонимно.
Допускането на учениците до участие в състезанието ще се осъществява само срещу представяне на ученическа книжка или ученическа карта.
Срокът за записване за участие в Национално математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас е до 08.04.2019 г. чрез училището, в което ученикът се обучава. Чрез него ученикът ще получи входящ номер, с който ще може да провери в коя изпитна зала ще се състезава и резултата си от състезанието.
На 11.04.2019 г. на сайта на РУО-Варна ще бъдат оповестени работните места на учениците по входящ номер.
За участие в Национално математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас, родителят/настойникът/ попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава в училището, в което се обучава ученикът декларация (по образец) за съгласие за публично оповестяване на резултатите.

 

ВАЖНО!

РУО – Варна Ви информира, че в съответствие със заповед №РД09 - 2686/20. 09. 2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите – 2018 – 2019 г. разсекретяването на писмените работи от олимпиадите и обявяването на резултатите се извършва след получаване на протокола с окончателните оценки от арбитража на националната комисия.

25.03.2019 г.

Протокол за резултатите на учениците, които не са допуснати до национален кръгна Националната олимпиада по немски език за учебната 2018/2019 година.

21.03.2019 г.

Протокол за резултатите на учениците от област Варна, участници в областния кръг на Националната олимпиада по биология и здравно образование за учебната 2018/2019 година

20.03.2019 г.

Протокол от арбитражния преглерд на писмените работи на учениците, предложени от обласните комисии за участие в националния кръг на олимпиада по физика - 2019 г.

Протокол за резултатите на учениците от област Варна, участници в областния кръг на Националната олимпиада по физика за учебната 2018/2019 година - 7 клас

Протокол за резултатите на учениците от област Варна, участници в областния кръг на Националната олимпиада по физика за учебната 2018/2019 година - 8 клас

Протокол за резултатите на учениците от област Варна, участници в областния кръг на Националната олимпиада по физика за учебната 2018/2019 година - 9 клас

Протокол за резултатите на учениците от област Варна, участници в областния кръг на Националната олимпиада по физика за учебната 2018/2019 година - 10-12 клас

Протокол на резултатите от националния кръг на 51-ата Национална олимпиада по ХООС - 17-18.03.2019 г. Ямбол

18.03.2019 г.

Окончателен протокол на класираните ученици на националния кръг на олимпиадата по немски език за учебната 2018/20109 година

Списък с резултатите на учениците класирани на национален кръг на олимпиадата по астрономия

Протокол за резултатите от националното състезание по физика

13.03.2019 г.

Протокол № 1 за резултатите на учениците от 7-8 клас участвали в областния кръг на националната олимпиада по астрономия

Протокол № 1 за резултатите на учениците от 9-10 клас участвали в областния кръг на националната олимпиада по астрономия

Протокол № 1 за резултатите на учениците от 11-12 клас участвали в областния кръг на националната олимпиада по астрономия

12.03.2019 г.

Протокол на допуснатите ученици до националния кръг на олимпиадата по френски език

Протокол на допуснатите ученици до националния кръг на олимпиадата по испански език

Протокол с резултатите на участниците от областен кръг на олимпиадата по френски език

Протокол с резултатите на участниците от областен кръг на олимпиадата по испански език

11.03.2019 г.

Протокол с окончателните резултати на учениците от националния кръг на олимпиадата по руски език за учебната 2018/2019 година

07.03.2019 г.

Протокол за резултатите на учениците, допуснати до участие в националния кръг на олимпиадата по английски език

Общ протокол за резултатите от проверка на писмени работи от участие в областен крък на олимпиада по английски език

06.03.2019 г.

Протокол за резултатите на учениците, участници в обласния кръг на Националната олимпиада по ХООС

Окончателен протокол на допуснатите за участие в националния кръг на олимпиадата по ХООС

05.03.2019 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Протокол с окончателните резултати на учениците от XI и XII клас
Протокол с  резултати на учениците отVIII-X клас
Списък на учениците от VII - XII клас, допуснати и недопуснати до Националния кръг на олимпиадата по БЕЛ

01.03.2019 г.

Протокол за резултатите на учениците, участници в областния кръг на националната олимпиада по руски език

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас ще се проведе на 30.03.2019 г. в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, гр. Варна.
Начало на състезателния ден е 9:00 часа.
Времето за работа на учениците е 4 часа и 30 минути.
Състезанието е анонимно.
Допускането на учениците до участие в състезанието ще се осъществява само срещу представяне на ученическа книжка или ученическа карта.
Учебното съдържание е по учебната програма за задължителна подготовка за задача 1 и задача 2 и задължителноизбираема и/или свободноизбираема подготовка за задача 3 и задача 4. Задача 1 и задача 2 се оценяват от 0 до 6 точки, а задача 3 и задача 4 – от  0 до 7 точки, като максималния брой точки е 26.
Срокът за записване за участие в Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас е до 18.03.2019 г. чрез училището, в което ученикът се обучава. Чрез него ученикът ще получи входящ номер, с който ще може да провери в коя изпитна зала ще се състезава и резултата си от състезанието.
На 28.03.2019 г. на сайта на РУО-Варна ще бъдат оповестени работните места на учениците по входящ номер.
За участие в Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас,  родителят/настойникът/ попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава в училището, в което се обучава ученикът декларация (по образец) за съгласие за публично оповестяване на резултатите.
 
18.02.2019 г.
На 09.02.2019 г. в СУЕО„Александър С. Пушкин“ – Варна се проведе областен кръг на олимпиадата по руски език. Явиха се 111 ученици от VII до XII клас. За допускане до национален кръг бяха предложени общо двадесет ученици от Област Варна – един от VIII клас, петима ученици от IX клас, петима ученици от Xклас, четирима ученици от XI клас и петима ученици от XII клас.
РУО-Варна пожелава успех на класираните ученици!

 На 05.02.2019 г. в ОУ „Г.С.Раковски“ – Варна се проведе областен кръг на олимпиадата по физика. Явиха се 173 ученици от VII до XII клас. За допускане до национален кръг бяха предложени единадесет ученици от VII клас, двама ученици от VIII клас, тринадесет ученици  от IX клас, единадесет ученици от X - XII клас.

РУО-Варна пожелава успех на класираните ученици!

18.02.2019 г.

На 02.02.2019 г. в МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна се проведе областен кръг на олимпиадата по математика. Явиха се 635 ученици от IV до XII клас. За допускане до национален кръг бяха предложени шест ученици от VII клас, пет ученици от VIII клас, един ученик от IX клас, един ученик от X клас, двама ученици от XI клас и един ученик от XII клас.

РУО-Варна пожелава успех на класираните ученици.

Протокол за резултатите на явилите се ученици на областен кръг по математика за учебната 2018-2019 г. - 4 клас

Протокол за резултатите на явилите се ученици на областен кръг по математика за учебната 2018-2019 г. - 5 клас

Протокол за резултатите на явилите се ученици на областен кръг по математика за учебната 2018-2019 г. - 6 клас

12.02.2019 г.

На 03. 02. 2019 г. в СУХНИ „Константин Преславски“ – Варна се проведе областният кръг на олимпиадата по БЕЛ. Явиха се 374 ученици от 5. – 12. клас.
За класиране на национален кръг областната комисия предложи двама ученици от 12. клас, четирима ученици от 8 – 10 клас и четирима ученици от 11. клас.
Няма предложени за класиране на национален кръг от 7. клас.
РУО – Варна пожелава успех на класираните!
Протокол №1 за резултатите от областен кръг на олимпиадата по БЕЛ - 5 клас
Протокол №1 за резултатите от областен кръг на олимпиадата по БЕЛ - 6 клас
Протокол №2 за резултатите от областен кръг на олимпиадата по БЕЛ - 7 клас
 
29.01.2019 г.

Зповед № РД 06-120/29.01.2019 г. за изменение и допълнение на заповед РД 06-1385/07.11.2018 г.

25.01.2019 г.

Заповед № РД 06-108/25.01.2019 г. за изменение и допълнение на заповед РД 06-1385/07.11.2018 г.

15.01.2019 г.

Заявка за участие в олимпиадата по химия и опазване на околната среда

17.12.2018 г.

На 15.12.2018 г. в област Варна се проведе общински кръг на олимпиадата по математика. Явиха се 3 614 ученици от четвърти до дванадесети клас, готови да покажат знания и да постигнат желаните резултати. Отчитаме високата мотивация за съизмерване на постигнатото при учениците, на прехода между етапите и степените на образование. Най-масово е участието на ученици от IV клас - 1 168.

 Регионално управление на образованието – Варна пожелава успех!

06.12.2018 г.

Заповед № РД 06-1541/ 06.12.2018 г. за изменение и допълнение на заповед РД 06-1385/07.11.2018 г.

16.11.2018 г.

Заповед  РД 06-1478/16.11.2018 г.  за организиране на общински кръг на ученическите олимпиади за учебната 2018/2019 година в област Варна

07.11.2018 г.

Заповед РД 06-1385/07.11.2018 г. за организиране на общински кръг на ученическите олимпиади за учебната 2018/2019 година в област Варна

20.10.2018 г.  

Н ационално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език– областен кръг

Училище-домакин – Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Варна.

Начало на състезанието за учениците, класирани за участие в областния кръг: 14.00 часа. Учителите, членове на журито, следва да се яват в 13.30 ч. в сградата на Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Варна.

20.10.2018 г.

Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език  – областен кръг

Училище-домакин  Първа езикова гимназиягр. Варна.

Начало на състезателния ден – 10.00 часа. Учениците следва да се явят в 9.30 часа в сградата на Първа езикова гимназия. Квесторите – в 9.00 часа, а четците – в 9.30 часа.

16.10.2018 г.

Заповед № РД09-2863/09.10.2018 г. за утвърждаване на Национален календар за изяви по интереси на децата и ученици

Заповед №РД09-2686/20.09.2018 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2018/2019 година


ОЛИМПИАДИ И НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ -2017/2018 г.

 18.06.2018 г.

Резултати от състезанието "Откриване на млади таланти"

Учениците могат да се запознаят с писмената си работа в присъствието на родител или настойник в МГ „Д-р Петър Берон“ в срок до 3 дни от обявяване на резултатите по ред, определен от директора на МГ „Д-р Петър Берон“ и обявен на сайта на училището.

06.06.2018 г.

Разпределение на учениците по стаи в сградата на МГ "Д-р Петър Берон" - гр. Варна, за участие в математическото състезание "Отриване на млади таланти" за ученици от 4 клас

15.05.2018 г.

Математическо състезание „Откриване на млади таланти“ за ученици от IV клас

Математическо състезание „Откриване на млади таланти“ за ученици от IV клас ще се проведе на 09.06.2018 г. в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, гр. Варна.

Начало на състезателния ден е 9:00 часа. Учениците заемат местата си не по-късно от 08:30 ч. на 09.06.2018 г., като ще бъдат допускани в сградата само срещу документ за самоличност – лична карта или ученическа книжка.

Записването за състезанието е до 28.05.2018 г. чрез училището, в което ученикът се обучава. Чрез училището учениците ще получат входящ номер, с който ще могат да проверят работните си места и резултата си от състезанието.

На 07.06.2018г. на сайта на РУО-Варна и МГ „Д-р П. Берон“ ще бъдат оповестени работните места на учениците по входящия номер.

Учениците, които не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично, подават декларация, подписана от тях и от родител до директора на училището домакин в деня на състезанието.

09.05.2018 г.

Резултати от Национално математическо състезание "Питагор" за ученици от IV клас

02.05.2018 г.

Протоколи от Национално състезание "Фолклорна плетеница"

26.04.2018 г.

Разпределение на учениците по стаи в сградата на МГ "Д-р Петър Берон", гр. Варна за участие в математическото състезание "Питагор" на 28.04.2018 г.

19.04.2018 г.

Резултати от областен кръг на олимпиадата по география

16.04.2018 г. 

Национално математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас ще се проведе на 28.04.2018 г. в МГ „Д-р Петър Берон“, гр. Варна.
Начало на състезателния ден е 9:00 часа. Времето за работа на учениците е 120 минути. Състезанието е анонимно.
Записването на учениците става в срок до 20.04.2018 г. в училището, в което ученикът се обучава.
След подаване на заявката училището подател ще получи имейл с входящи номера на учениците, с които те ще могат да проверят работните си места и резултата си от състезанието.
На 26.04.2018 г. на сайта на РУО-Варна и МГ „Д-р П. Берон“ ще бъдат оповестени работните места на учениците по входящия номер.
Учениците, които не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично, подават декларация, подписана от тях и от родител, до директора на училището домакин в деня на състезанието.

Приложение: Регламент за организиране и провеждане на Национално математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас през учебната 2017/2018 г.

 

Резултати от олимпиадата по философия

Резултати от областен кръг на олимпиадата по гражданско образование

Резултати от областен кръг на олимпиадата по история и цивилизация

12.04.2018 г.

Резултати на явилите се ученици от IV клас на пролетно математическо състезание

30.03.2018 г.

Протокол с резултатите на участниците от областен кръг на олимпиада по биология

Резултати от областния кръг на олимпиадата по математика на учениците от VII до XII клас, които не са допуснати до национален кръг

Резултати от областен кръг на олимпиадата по математическа лингвистика на учениците от 8 до 12 клас, които не са допуснати до национален кръг

Резултати от проведен подборен кръг за Националното състезание по химия - Ловеч 2018. - Първите 6 ученици участват в отбора, а останалите в индивидуалното представяне

 29.03.2018 г.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СТАИ В СГРАДАТА НА МГ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН", ГР. ВАРНА на учениците от IV клас, заявили участие в Пролетно математическо състезание

26.03.2018 г.

Протокол с резултатите на участниците от областен кръг на олимпиада по физика 2018

Резултати на участниците в областен кръг на национална олимпиада по немски език

21.03.2018 г.

Резултати от областния кръг на олимпиадата по астрономия 24.02.2018 г.

20.03.2018 г.

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас ще се проведе на 31.03.2018 г. в МГ „Д-р Петър Берон“, гр. Варна.
Начало на състезателния ден е 9
:00 часа. Времето за работа на учениците е 4 часа и 30 минути. Състезанието е анонимно.
Записването за състезанието е
до 22.03.2018 г. чрез училището, в което ученикът се обучава. Чрез училището ученикът ще получи входящ номер, с който ще може да провери резултата си от състезанието.
На 28.03.2018г. на сайта на РУО-Варна и МГ „Д-р П. Берон“ ще бъдат оповестени работните места на учениците по входящия номер.
Учениците, които не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично, подават декларация до директора на училището-домакин в деня на състезанието.

16.03.2018 г.

Резултати от областен кръг на олимпиадата по френски език

Резултати от областен кръг на олимпиадата по испански език

16.03.2018 г.

Разпределение на квесторите за I - IV клас на Националното математическо състезание "Европейско кенгуру". Квесторите е необходимо да се явят в съответното училище до 09.30 часа на 17.03.2018 г.

Квесторите за V - XII клас на Националното математическо състезание "Европейско кенгуру" е необходимо да се явят в МГ Д-р П. Берон" до 09.30 часа на 17.03.2018 г.

15.03.2018 г.

Разпределение на учениците за участие в Националното математическо състезание "Европейско кенгуру" 2017/2018 учебна година

 

13.03.2018 г.

Резултати от областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда - 11.02.2018 г.

12.03.2018 г.

Областен кръг на олимпиадата по английски език - резултати на участниците

08.03.2018 г.

Във връзка с организиране на математическото състезание „Европейско кенгуру“, Ви информираме, че областният кръг ще се проведе на 17.03.2018 г. от 11,00 до 12,30 часа. Състезанието е безплатно. Регламентът е публикуван на сайта на МОН в раздел „Олимпиади и състезания“.

Училища - домакини за провеждане на областния кръг:

За ученици от I до IV клас:

ОУ „Цар Симеон I“ – гр. Варна

ОУ „П. Р. Славейков“ – гр. Варна

ОУ „Васил Априлов“ – гр. Варна

ОУ „Йордан Йовков“ – гр. Варна

СУЕО „Ал. С. Пушкин“ – гр. Варна

СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Варна

ЧОУ „Малкият принц“ –гр. Варна

За ученици от V до XIIклас:

МГ „Д-р Петър Берон“- гр. Варна

Списъците с разпределението на учениците по училища и зали ще бъдат публикувани на сайта на РУО - Варна, секция „Олимпиади и състезания“ и на сайта на съответното училище до 15.03.2018 г.

Учениците следва да се явят до 10,30 ч. в съответното училище-домакин с ученическа карта/бележник или лична карта за заемане на места си и подготовка за състезанието.

06.03.2018 г.

Националният кръг на олимпиадата по руски език ще се проведе на 17.03.2018 г. от 9.00 ч. в СУ „Гео Милев”, град Варна.  Участниците в олимпиадата ще се допускат в сградата на училището  срещу документ за самоличност и ще заемат местата си между 8.20 и 8.30 часа.

Официалното откриване на националния кръг на олимпиадата по руски език ще се състои  на 16.03.2018 г. в зала Пленарна – община Варна от 18.00 ч.

СПИСЪК на класираните ученици от училищата на област Варна за участие в Националния кръг на олимпиадата по руски език

 06.03.2018 г.

Областен кръг на олимпиадата по информационни технологии: Защитата на проектите ще се проведе на 10.03.2018 г. в Математическа гимназия "Д-р Петър Берон" по график.

01.03.2018 г.

Резултати на участниците в областен кръг на национална олимпиада по руски език

Резултати от областен кръг на олимпиадата по български език и литература

21.02.2018 г.

Резултати на явилите се ученици от IV, V и VI клас на областен кръг на олимпиадата по математика за учебната 2017/2018 година, област Варна

19.02.2018 г.

Квестори на Национално математическо състезание "Европейско кенгуру" I - IV клас      

Квестори на Национално математическо състезание "Европейско кенгуру" V- XII клас     

16.02.2018 г.

 

Във връзка със заповед № РД 09 – 5411/10.10.2017 год. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2017/ 2018 г., регламентът на олимпиадата по физика и заповед № РД06 – 183/13.02.2018 год. на началника на РУО – Варна, Ви уведомявам:

 • Областният кръг на олимпиадата по физика ще се проведе на 18.02.2018 год.
 • Начало на олимпиадата: 14:00 часа.
 • Продължителност: 4 астрономически часа за всички възрастови групи.
 • До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, които имат оценка най-малко половината от максималния брой точки, т.е. най-малко 30 точки.
 • Домакин на олимпиадата е ОУ „Георги Сава Раковски“, гр. Варна
 • Участниците се явят в училището домакин до 13:25 часа и заемат работните си места до 13:30 часа.
 • Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.
 • Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи – моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).

15.02.2018 г.

Областният кръг на олимпиадата по информатика ще се проведе в МГ "Д-р Петър Берон", гр. Варна. Начало на състезателния ден 09,00 часа на 17.02.2018 г. Учениците класирани за участие трябва да заемат местата си в залите не по-късно от 08,30 ч.

15.02.2018 г.

Протокол за класираните на областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование

15.02.2018 г.

Областния кръг на олимпиадата по физика ще се проведе на 18.02.2018г. от 14:00 часа в сградата на ОУ "Георги С. Раковски", гр. Варна;
Областния кръг на олимпиадата по астрономия ще се проведе на 24.02.2018г. от 14:00 часа в сградата на ОУ "Йордан Йовков", гр. Варна;
Областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование ще се проведе на 25.02.2018г. от 9:00 часа в сградата на III ПМГ "Акад. Методий Попов", гр. Варна.

Участниците е необходимо да заемат местата си половин час преди стартиране на съответната олимпиада.

15.02.2018 г.

 • Училище – домакин на областния кръг на олимпиадата по немски език: Гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх“, гр. Варна. Начало на състезателния ден – 09.00 часа на 17.02.2018 г. Учениците трябва да се явят в 08.30 часа в Гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх“, гр. Варна
 • Училище – домакин на областния кръг на олимпиадата по френски език:Четвърта езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. Варна. Начало на състезателния ден – 09.00 часа на 17.02.2018 г. Учениците трябва да се явят в 08.30 часа в Четвърта езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. Варна
 • Училище – домакин на областния кръг на олимпиадата по испански език: Четвърта езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. Варна. Начало на състезателния ден – 09.00 часа на 17.02.2018 г. Учениците трябва да се явят в 08.30 часа в Четвърта езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. Варна.

09.02.2018 г.

Списъци на допуснати ученици до областен кръг на националната олимпиада по информатика

Резултати от областен кръг на олимпиадата по български език и литература - 04. 02. 2018 г. - V  и VI клас

06.02.2018 г.

Протокол за класираните на областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда 11.02.2018 г.

06.02.2018 г.

Областният кръг на олимпиадата по руски език ще се проведе в Средно училище „Гео Милев“, гр. Варна.
Начало на състезателния ден – 09.00 часа на 10.02.2018 г. Учениците, класирани за участие, трябва да се явят в 08.
30 часа в СУ „Гео Милев“, гр. Варна.

 06.02.2018 г.

О бластният кръг на националната олимпиада по английски език ще се проведе в Първа езикова гимназия, гр. Варна.
Начало на състезателния ден – 1
4.00 часа на 10.02.2018 г. Учениците, класирани за участие, трябва да се явят в 13.30 часа в Първа езикова гимназия, гр. Варна.

 

05.02.2018 г.

Списък с допуснатите ученици до областния кръг на Националната олимпиада по математическа лингвистика за учебната 2017/2018 година, област Варна

Протоколи за олимпиада по български език и литература

01.02.2018 г.

Разпределение по изпитни зали на допуснатите ученици до областния кръг на националната олимпиада по математика за учебната 2017/2018 година, област Варна

29.01.2018 г.

Протокол за класирани на областен кръг на олимпиадата по астрономия

26.01.2018 г.

Класирани за областен кръг на олимпиадата по физика

19.01.2018 г.

Заявка за общински кръг на олимпиадата по биология и здравно образование

17.01.2018 г.

Информация за общински кръг на олимпиадата по астрономия

12.01.2018 г.

Национална олимпиада по химия - заявка за областен кръг

11.01.2018 г.

Списък на допуснатите ученици до областния кръг на олимпиадата по математика, съгласно протоколите получени в РУО - Варна.

Протокол с допуснатите на областен кръг на олимпиадата по български език и литература

09.01.2018 г.

 Национална олимпиада по физика 2018 - общински кръг

22.12.2017 г.

 • От 10 до 16 януари 2018г. в гр. Алматъ, Република Казахстан ще се проведе 14-та Международна жаутъковска олимпиада по физика, математика и информатика за ученици от средните училища.
  В Олимпиадата могат да участват отбори от природо-математическите гимназии и паралелки на страната. Съставът на всеки отбор включва 7 участници: 3-ма участници по математика, 2-ма по физика и 2-ма по информатика, 1-2 ръководители (учители по физика, математика, информатика), които да владеят един от трите официални езика на олимпиадата: руски, английски или казахстански. Допуска се участие на отбори в непълен състав. Регламентът включва такса правоучастие в размер на 100$ за участник и ръководител. Допълнителна информация за условията за участие може да се получи от сайта www.fizmat.kz

 

 05.12.2017 г.

Заявка за участие в общински кръг на национална олимпиада по руски език за учебната 2017/2018 година

Във връзка с изпълнение наПриложение №1 къмЗаповед № РД 09-5411 / 12.10.2017 г. на Министър на образованието и науката и Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по руски език за учебната 2017 / 2018 година, Ви уведомявам за следното:

 • Общинският кръг на олимпиадата ще се проведе на 13.01.2018 г. от 9.00 ч.
 • Необходимо да заявите участие в срок до 10.01.2018 г. по служебната електронна поща на РУО – Варна.
 • Материалите за провеждане на общински кръг ще бъдат публикувани в сайта на РУО – Варна. За достъп до тях по електронната поща на училищата, заявили участие, ще бъде изпратена парола 10 минути преди началото на олимпиадата.

01.12.2017 г.

 Регламент, програми и задачи за олимпиада по астрономия

21.11.2017 г.

Протокол от областен кръг на многоезично национално състезание

08.11.2017 г.

Заповед №РД06-1369/06.11.2017 г. на началника на РУО - Варна за комисия за организиране на общински кръг на ученическите олимпиади

13.10.2017 г.

Заповед № РД09-5367/06.10.2017 г. за утвърждаване на Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2017/2018 година

 

РЕГЛАМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНИ ОЛИМПИАДИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

РЕГЛАМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

АРХИВ - ОЛИМПИАДИ И НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ -2016/2017 г.

 

17.03.2017 г.

Във връзка със Закона за защита на личните данни информация за резултатите от олимпиадите по история и цивилизация, география и икономика, философия и гражданско образование няма да бъде качвани на сайта на РУО – Варна. Резултатите ще бъдат изпратени до директорите на училищата след окончателното класиране, извършено от Националните комисии и разсекретяване на писмените работи, които са анонимни.

14.03.2017 г.

ВАЖНО !!! Всички участници в областен кръг на състезанието "Европейско кенгуру" да представят в деня на състезанието документ за самоличност ( бележник ).

10.03.2017 г.

Пролетни математически състезания за ученици (IV - VIII клас) от 3103.2017 г. до 02.04.2017 г.

22.02.2017 г.

 

17.02.2017 г.

 • Областният кръг на олимпиадата по география и икономика ще започне от 9.00 часа на 18.02.2017 г. в сградата на ОУ „Добри Чинтулов”, гр. Варна. Квесторите да се явят до 7.45 ч. на 18.02.2017 г. в сградата на ОУ „Добри Чинтулов”, гр. Варна.  Учениците следва да заемат работните си места в сградата на ОУ „Добри Чинтулов”, гр. Варна не по-късно от 8.30 ч. на 18.02.2017 г. Същите да носят ученическа лична карта или документ за самоличност.
 • Указания за областен кръг на олимпиада по физика

15.02.2017 г.

На 18.02.2017 г. ще се проведе областният кръг на олимпиадите по чужди езици, както следва:

Областен кръг на националната олимпиада по немски език от 13.00 часа в Гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх“, гр. Варна. Класираните ученици следва да се явят в 12.30 часа за участие в олимпиадата.

 Областен кръг на националната олимпиада по испански език от 13.00 часа в IV Езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. Варна. Класираните ученици следва да се явят в 12.30 часа за участие в олимпиадата.

 Областен кръг на националната олимпиада по френски език от 09.00 часа в IV Езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. Варна. Класираните ученици следва да се явят в 08.30 часа за участие в олимпиадата.

 Областен кръг на националната олимпиада по италиански език от 09.00 часа в СУЕО „А. С. Пушкин“, гр. Варна. Класираните ученици следва да се явят в 08.30 часа за участие в олимпиадата.

 

14.02.2017 г.

Заповед № РД09-1636/14.02.2017 г. на МОН за промяна в началния час на  областните кръгове  на олимпиадите по Испански език и Немски език  - започват в 13:00 ч. на 18.02.2017 г.

07.02.2017 г.

Указания за областеният кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда

03.02.2017 г.

Указания за областен кръг на олимпиадата по математическа лингвистика

02.02.2017 г.

Областният кръг на националната олимпиада по Руски език ще се проведе в СУЕО "А. С. Пушкин", гр. Варна. Начало на състезателния ден - 09:00 часа на 11.02.2017 г.

Учениците, класирани за участие, трябва да се явят в 08:30 часа в СУЕО "А. С. Пушкин", гр. Варна.

01.02.2017 г.

Указания за областния кръг на олимпиадата по математика

Указания за областен кръг на олимпиадата по български език и литература

30.01.2017 г.

Областен кръг на националната олимпиада по английски език ще се проведе на 06.02.2017 г. в Първа езикова гимназия, гр. Варна. Началото на състезателния ден 15:00 часа. Учениците, класирани за участие в обласния кръг, трябва да се явят в 14:30 часа в Първа езикова гимназия, гр. Варна

26.01.2017 г.

Покана за участие в XXI Московска олимпиада за малки ученици от 1 до 4 клас

19.01.2017 г.

Във връзка с организиране и провеждане на Общински кръг от ученически игри 2016/2017 г., обявените неучебни дни поради лошите метеорологични условия и промени в календара на БФ Хандбал Ви информирам, че срещите по хандбал предвидени за ученици от V-VII, VIII-X и XI-XII клас, ще се състоят по следния променен график и място:

В зала на ОУ „Стоян Михайловски":

-   21.01.2017 г. /събота/ от 08.30 – 19.00 ч. VIII-X клас юноши

-   28.01.2017 г. /събота/ от 08.30 – 15.00 ч. XI-XII клас девойки

-   11.02.2017 г. /събота/ от 08.30 – 17.00 ч. V-VII клас момичета

В зала Първа езикова гимназия:

-   22.01.2017 г. (неделя) от 09.00 – 16.00 ч. VIII-X клас юноши и девойки

-   29.01.2017 г. (неделя) от 09.00 – 15.00 ч. XI-XII клас юноши

- 19.02.2017 г. (неделя) от 09.00 – 17.00 ч. V-VII клас момчета

 

09.01.2017 г.

Поздравления към всички директори и учители за професионализма, енергията и огромната любов към учениците за организирането и провеждането на 08.01.2017 г. /неделя/ на общинския кръг на олимпиадите по български език и литература и по руски език .

 Гордеем се с учениците, участвали в състезанието с ентусиазъм и старание! РУО - Варна изцяло подкрепя техните усилия и очаква бъдещите им успехи. Благодарим на родителите за подкрепата и съпричастността.

3  sn-bel08

snbel1 snbel2

snbel3

Писмо 9106 -1/09.01.2017 г. за Национално състезание по счетоводство

Писмо910606-2/09.01.2017 г. за Национално състезание "Най-добър техник в машиностроенето"

Писмо910606-1/09.01.2017 г. за Национално състезание "Млад фермер"

 Писмо0602-19/09.01.2017 г. за Национално състезание "Най-добър млад фризьор и гримьор"

 Писмо 0602-18/09.01.2017 г. за Национално състезание "Млади таланти в модата"

 Писмо №910610-2/04.01.2017 г. за "Знам и мога"

Писмо №910613-2/04.01.2017 г. за олимпиада по философия

Писмо №91060301-1/04.01.2017 г. за олимпиада по география и икономика

Писмо №91060301-2/04.01.2017 г. за олимпиада по история и цивилизация

Писмо №910611-5/04.01.2017 г. за олимпиада по гражданско образование

Писмо №910611-3/04.01.2017 г. за олимпиада по информационни технологии. Приложения

Писмо №910611-405/30.12.2016 г. за олимпиадата по математическа лингвистика

Писмо №910611-403/29.12.2016 г. за олимпиада по химия и опазване на околната среда

Писмо №910611-402/29.12.2016 г. за олимпиада по физика

Писмо №91060301-128/28.12.2016 г. за олимпиада по български език и литература

Писмо №910606-7/28.12.2016 г. за олимпиада по техническо чертане

Заповед № РД09-1369/15.09.2016 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2016-2017 година

Теми за общински кръг на олимпиада по астрономия:

Програми за олимпиада по астрономия:

 Програми за олимпиада по физика

Програми за състезание по физика

 

07.10.2016 г.

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците (НКИИ) за учебната 2016/2017 година

 

ОЛИМПИАДИ И НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ -2015/2016 г.

§ На 18.03.2016 г. от 14.00 ч. в МГ "Д-р Петър Берон" ще се проведе областният кръг на Националната олимпиада по информатика. Учениците, допуснати до областен кръг, следва да се явят до 13.30 ч. в сградата на МГ "Д-р Петър Берон" и да носят документ за самоличност

§ Резултатите от олимпиадите се публикуват след получаване на разсекретените работи в РИО - Варна

§ Областният кръг на олимпиадата по биология и здравно образование ще се проведе на 27.02.2016 година с начален час 9.00 часа в СОУ "Св. Климент Охридски", град Варна. Учениците, допуснати до областния кръг, трябва да се явят в сградата на СОУ "Св. Климент Охридски", град Варна до 8.30 часа и да носят документ за самоличност.

§ Областният кръг на олимпиадата по астрономия ще се проведе на 26.02.2016 г. от 14.00 часа в Професионална техническа гимназия - Варна. Учениците, класирали се за областния кръг следва да се явят до 13.30 часа в сградата на ПТГ и да носят документ за самоличност.

§ Награждаването на всички участници в регионалния кръг на ІІІ Регионално състезание по ИТ „България древна и млада” ще се проведе на 24.02.2016г. от 1230часа в актовата зала на ОУ „Цар Симеон І”

§ На 28.02.2016 г. (неделя) от 11:00 ч. в ОУ „Цар Симеон І” ще се проведе училищния кръг от Международно състезание „Лингвистично кенгуру” за ученици от ІІІ до VІІІ клас. Продължителност на състезанието – 75 минути. Такса за участие – 6 лв. Желаещите да участват могат да се запишат в ОУ „Цар Симеон І”, стая 201 от 11-12 часа и от 13-14 часа до 24.02.2016 г. Всички участници трябва да се явят в 1045 часа в сградата на ОУ „Цар Симеон І”. За допълнителна информация: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , тел.: 0886 145530

§ Олимпиадата по немски език – областен кръг, ще се проведе на 20.02.2016 г. събота, от 9,00 ч. в ГПЧЕ „Йоан Екзарх“– гр. Варна. Учениците да се явят в училището не по- късно от 8,30 ч., като носят със себе си документи за самоличност – ученическа лична карта, бележник или лична карта.

§ Областният кръг на олимпиадата по История и цивилизация ще се проведе от 14.00 часа на 20.02.2016 г. в ОУ „Цар Симеон І”, гр. Варна. Квесторите да се явят в 12.45 часа на 20.02.2016 г. в сградата на ОУ „Цар Симеон І”, гр. Варна за инструктаж. Учениците да се явят до 13.30 часа на 20.02.2016 г. и да носят документ за самоличност – лична карта, ученическа лична карта или ученическа книжка.

§ Олимпиадата по френски език – областен кръг, ще се проведе на 19.02.2016 г. петък, от 14,00 ч. в IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“ – гр. Варна.Учениците да се явят в училището не по- късно от 13,30 ч., като носят със себе си документи за самоличност – ученическа лична карта, бележник или лична карта.

§ Олимпиадата по испански език – областен кръг, ще се проведе на 19.02.2016 г. петък, от 14,00 ч. в IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“ – гр. Варна. Учениците да се явят в училището не по- късно от 13,30 ч., като носят със себе си документи за самоличност – ученическа лична карта, бележник или лична карта.

§Областният кръг на олимпиадата "Знам и мога" , ще се проведе на 20.02.2016 г. от 9:00 часа в СОУ "Д.Дебелянов" - Варна.

§ Областният кръг на олимпиадата по Химия и ООС ще се проведе от 14.00 часа на 13.02.2016 г. в VII СОУ„Найден Геров”, гр. Варна. Учениците да се явят до 13.30 часа на 13.02.2016 г. и да носят документ за самоличност – лична карта, ученическа лична карта или ученическа книжка.

§ Областният кръг на олимпиадата по Физика ще се проведе от 14.00 часа на 14.02.2016 г. в МГ „Д-р Петър Берон”, гр. Варна. Учениците да се явят до 13.30 часа на 14.02.2016 г. и да носят документ за самоличност – лична карта, ученическа лична карта или ученическа книжка.

§ Олимпиадата по руски език – областен кръг, ще се проведе на 13.02.2016 г. от 9,00 ч. в VIII СОУПЧЕ „Ал. С. Пушкин“ – гр. Варна.Учениците да се явят в училището не по- късно от 8,30 ч., като носят със себе си документи за самоличност – ученическа лична карта, бележник или лична карта.

§ Областният кръг на олимпиадата по Философия ще се проведе от 14.00 часа на 12.02.2016 г. в ОУ „Цар Симеон І”, гр. Варна. Квесторите да се явят в 12.45 часа на 12.02.2016 г. в сградата на ОУ „Цар Симеон І”, гр. Варна за инструктаж. Учениците да се явят до 13.30 часа на 12.02.2016 г. и да носят документ за самоличност – лична карта, ученическа лична карта или ученическа книжка.

§ На 05.02.2016 г. от 14:00 ч. в МГ "Д-р Петър Берон" ще се проведе областен кръг на Национална олимпиада по математическа лингвистика. Учениците да се явят в МГ "Д-р Петър Берон" до 13:30 ч. с лична карта, ученическа лична карта или ученическа книжка.

§ Олимпиадата по английски език – областен кръг, ще се проведе на 01.02.2016 г. от 14.00 часа в Първа езикова гимназия, гр. Варна. Учениците да се явят в училището в 13.30 часа, като носят ученическа или лична карта.

§ На 02.02.2016 г. от 9:00 ч. в МГ "Д-р Петър Берон" ще се проведе областен кръг на Национална олимпиада по математика. Учениците да се явят в МГ "Д-р Петър Берон", с ученическа лична карта до 8:30 ч.

§ Областният кръг на олимпиадата по География и икономика ще се проведе от 9.00 часа на 05.02.2016 г. в ОУ „Добри Чинтулов”, гр. Варна. Квесторите да се явят в 7.45 часа на 05.02.2016 г. в сградата на ОУ „Добри Чинтулов”, гр. Варна за инструктаж.Учениците да се явят до 8.30 часа на 05.02.2016 г. и да носят документ за самоличност – лична карта, ученическа лична карта или ученическа книжка.

§ Ключ с верни отговори от тест по БЕЛ - 7 клас

§ Заявка за общински кръг на олимпиадата по физика, която ще се проведе на 16.01.2016 г. 14,00 часа

§ Заявка за общински кръг на олимпиадата по химия и ООС, която ще се проведе на 23.01.2016 г. 9,00 часа

§ Заявка за общински кръг на олимпиадата по биология и здравно образование, която ще се проведе на 28.01.2016 г. 9,00/14,00 часа

§ Общински кръг на Националната олимпиада по математика ще се проведе на 12.12.2015 г. от 9:00 ч. Училищата могат да заявят участие чрез: заявка

§ Теми за общинския кръг на олимпиадата по астрономия за учебната 2015/2016 година:

 

Архив "ОЛИМПИАДИ И НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ -2014/2015 г."

Теми и регламент за олимпиада по астрономия.

 

Архив "ОЛИМПИАДИ И НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ -2013/2014 г."

06.06.2014 г.

Национална образователна инициатива "Цветна олимпиада"

11.04.2014 г.

Националният кръг на олимпиадата по информатика ще се проведе от 25.04 до 27.04.2014г. в град Варна. Писмо, предварителна програма, електроннен формуляр.

28.03.2014 г.

 • Областният кръг на олимпиадата по География и икономика ще се проведе от 9.00 часа на 31.03.2014 г. в ОУ „Добри Чинтулов", гр. Варна. Квесторите да се явят в 7.45 часа на 31.03.2014 г. в сградата на ОУ „Добри Чинтулов", гр. Варна за инструктаж.Учениците да се явят до 8.30 часа на 31.03.2014 г. и да носят документ за самоличност – лична карта, ученическа лична карта или ученическа книжка;

25.03.2014 г.

 • Писмо за областен кръг на олимпиадата по информатика.
 • Писмо за областен кръг на олимпиадата по математика.

 05.03.2014 г.

 • Областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование.
 • Тема за регионално външно оценяване по физика и астрономия за VII клас.

 

РЕГЛАМЕНТИ на ученическите олимпиади по:

 

 

 

 

 

 

 

Областен кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на  12.02.2022 г. от 09:00 часа в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна.

Класираните за областния кръг ученици, които имат подадени декларации за съгласие за тестване, следва да се явят на 12 февруари 2022 г. в 08:00 ч. в МГ „Д-р Петър Берон“.

Класираните за областния кръг ученици, които имат валиден сертификат, следва да се явят на 12 февруари 2022 г. в 08:30 ч. в МГ „Д-р Петър Берон“.

На 10.02.2022 г. на сайта на гимназията ще бъде публикувана информация за разпределението на учениците по зали.

Провеждането на олимпиадата ще се осъществява при спазване на всички противоепидемични  мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице и документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

Проверените и оценени писмени работи на учениците ще се съхраняват в училищата-координатори, както следва:

Ø  в МГ „Д-р Петър Берон“ – писмените работи на учениците от IV клас и от VII, VIII, IX, X, XI и XII клас (за недопуснатите до национален кръг);

Ø  в ОУ „Захари Стоянов“ – писмените работи на учениците от V и VI клас.

Редът и начинът за запознаване с проверените и оценени писмени работи на учениците от областния кръг на олимпиадата по математика за учебната 2021/2022 г. се определят от директорите на училищата-координатори и ще бъдат оповестени след приключване на проверката на сайта на съответното училище.

 

 

 

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас през учебната 2021/2022 година ще се проведе на 26.03.2022 г. от 09:00 часа в МГ „Д-р Петър Берон“, гр. Варна, което е училище - домакин и училище - координатор на състезанието.

В срок до 15.03.2022 г. за участието  в Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас  от името на ученика, родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност за ученика, подава Заявление за участие по образец до директора на                          МГ „Д-р П. Берон“ – Варна, чрез директора на училището, в което се обучава ученикът, декларация за информираност и съгласие и декларация за съгласие за тестване.

На 24.03.2022 г. на сайта на МГ „Д-р П. Берон“ ще бъдат оповестени работните места на учениците от IV клас.

Търси

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева