Олимпиади и състезания

 

ОЛИМПИАДИ И НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ -2017/2018 г.

 

21.02.2018 г.

Резултати на явилите се ученици от IV, V и VI клас на областен кръг на олимпиадата по математика за учебната 2017/2018 година, област Варна

19.02.2018 г.

Квестори на Национално математическо състезание "Европейско кенгуру" I - IV клас      

Квестори на Национално математическо състезание "Европейско кенгуру" V- XII клас     

16.02.2018 г.

 

Във връзка със заповед № РД 09 – 5411/10.10.2017 год. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2017/ 2018 г., регламентът на олимпиадата по физика и заповед № РД06 – 183/13.02.2018 год. на началника на РУО – Варна, Ви уведомявам:

 • Областният кръг на олимпиадата по физика ще се проведе на 18.02.2018 год.
 • Начало на олимпиадата: 14:00 часа.
 • Продължителност: 4 астрономически часа за всички възрастови групи.
 • До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, които имат оценка най-малко половината от максималния брой точки, т.е. най-малко 30 точки.
 • Домакин на олимпиадата е ОУ „Георги Сава Раковски“, гр. Варна
 • Участниците се явят в училището домакин до 13:25 часа и заемат работните си места до 13:30 часа.
 • Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.
 • Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи – моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).

15.02.2018 г.

Областният кръг на олимпиадата по информатика ще се проведе в МГ "Д-р Петър Берон", гр. Варна. Начало на състезателния ден 09,00 часа на 17.02.2018 г. Учениците класирани за участие трябва да заемат местата си в залите не по-късно от 08,30 ч.

15.02.2018 г.

Протокол за класираните на областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование

15.02.2018 г.

Областния кръг на олимпиадата по физика ще се проведе на 18.02.2018г. от 14:00 часа в сградата на ОУ "Георги С. Раковски", гр. Варна;
Областния кръг на олимпиадата по астрономия ще се проведе на 24.02.2018г. от 14:00 часа в сградата на ОУ "Йордан Йовков", гр. Варна;
Областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование ще се проведе на 25.02.2018г. от 9:00 часа в сградата на III ПМГ "Акад. Методий Попов", гр. Варна.

Участниците е необходимо да заемат местата си половин час преди стартиране на съответната олимпиада.

15.02.2018 г.

 • Училище – домакин на областния кръг на олимпиадата по немски език: Гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх“, гр. Варна. Начало на състезателния ден – 09.00 часа на 17.02.2018 г. Учениците трябва да се явят в 08.30 часа в Гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх“, гр. Варна
 • Училище – домакин на областния кръг на олимпиадата по френски език:Четвърта езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. Варна. Начало на състезателния ден – 09.00 часа на 17.02.2018 г. Учениците трябва да се явят в 08.30 часа в Четвърта езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. Варна
 • Училище – домакин на областния кръг на олимпиадата по испански език: Четвърта езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. Варна. Начало на състезателния ден – 09.00 часа на 17.02.2018 г. Учениците трябва да се явят в 08.30 часа в Четвърта езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. Варна.

09.02.2018 г.

Списъци на допуснати ученици до областен кръг на националната олимпиада по информатика

Резултати от областен кръг на олимпиадата по български език и литература - 04. 02. 2018 г. - V  и VI клас

06.02.2018 г.

Протокол за класираните на областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда 11.02.2018 г.

06.02.2018 г.

Областният кръг на олимпиадата по руски език ще се проведе в Средно училище „Гео Милев“, гр. Варна.
Начало на състезателния ден – 09.00 часа на 10.02.2018 г. Учениците, класирани за участие, трябва да се явят в 08.
30 часа в СУ „Гео Милев“, гр. Варна.

 06.02.2018 г.

Областният кръг на националната олимпиада по английски език ще се проведе в Първа езикова гимназия, гр. Варна.
Начало на състезателния ден – 1
4.00 часа на 10.02.2018 г. Учениците, класирани за участие, трябва да се явят в 13.30 часа в Първа езикова гимназия, гр. Варна.

 

05.02.2018 г.

Списък с допуснатите ученици до областния кръг на Националната олимпиада по математическа лингвистика за учебната 2017/2018 година, област Варна

Протоколи за олимпиада по български език и литература

01.02.2018 г.

Разпределение по изпитни зали на допуснатите ученици до областния кръг на националната олимпиада по математика за учебната 2017/2018 година, област Варна

29.01.2018 г.

Протокол за класирани на областен кръг на олимпиадата по астрономия

26.01.2018 г.

Класирани за областен кръг на олимпиадата по физика

19.01.2018 г.

Заявка за общински кръг на олимпиадата по биология и здравно образование

17.01.2018 г.

Информация за общински кръг на олимпиадата по астрономия

12.01.2018 г.

Национална олимпиада по химия - заявка за областен кръг

11.01.2018 г.

Списък на допуснатите ученици до областния кръг на олимпиадата по математика, съгласно протоколите получени в РУО - Варна.

Протокол с допуснатите на областен кръг на олимпиадата по български език и литература

09.01.2018 г.

 Национална олимпиада по физика 2018 - общински кръг

22.12.2017 г.

 • От 10 до 16 януари 2018г. в гр. Алматъ, Република Казахстан ще се проведе 14-та Международна жаутъковска олимпиада по физика, математика и информатика за ученици от средните училища.
  В Олимпиадата могат да участват отбори от природо-математическите гимназии и паралелки на страната. Съставът на всеки отбор включва 7 участници: 3-ма участници по математика, 2-ма по физика и 2-ма по информатика, 1-2 ръководители (учители по физика, математика, информатика), които да владеят един от трите официални езика на олимпиадата: руски, английски или казахстански. Допуска се участие на отбори в непълен състав. Регламентът включва такса правоучастие в размер на 100$ за участник и ръководител. Допълнителна информация за условията за участие може да се получи от сайта www.fizmat.kz

 

 05.12.2017 г.

Заявка за участие в общински кръг на национална олимпиада по руски език за учебната 2017/2018 година

Във връзка с изпълнение наПриложение №1 къмЗаповед № РД 09-5411 / 12.10.2017 г. на Министър на образованието и науката и Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по руски език за учебната 2017 / 2018 година, Ви уведомявам за следното:

 • Общинският кръг на олимпиадата ще се проведе на 13.01.2018 г. от 9.00 ч.
 • Необходимо да заявите участие в срок до 10.01.2018 г. по служебната електронна поща на РУО – Варна.
 • Материалите за провеждане на общински кръг ще бъдат публикувани в сайта на РУО – Варна. За достъп до тях по електронната поща на училищата, заявили участие, ще бъде изпратена парола 10 минути преди началото на олимпиадата.

01.12.2017 г.

 Регламент, програми и задачи за олимпиада по астрономия

21.11.2017 г.

Протокол от областен кръг на многоезично национално състезание

08.11.2017 г.

Заповед №РД06-1369/06.11.2017 г. на началника на РУО - Варна за комисия за организиране на общински кръг на ученическите олимпиади

13.10.2017 г.

Заповед № РД09-5367/06.10.2017 г. за утвърждаване на Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2017/2018 година

 

РЕГЛАМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНИ ОЛИМПИАДИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

РЕГЛАМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

ОЛИМПИАДИ И НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ -2016/2017 г.

ТЕМИ ЗА ОЛИМПИАДА ПО РУСКИ ЕЗИК

15.05.2017 г.

Резултати от Националната олимпиада по информационни технологии

05.04.2017 г.

Резултатите от областния кръг на олимпиадата по История и цивилизация

04.04.2017 г.

Класиране от Регионален кръг на Националното състезание по професии 24-26 март
Протокол от състезание "Мога и зная как"

Класирани от Националния кръг по информатика

29.03.2017 г. 

Резултати от олимпиада по география

28.03.2017 г.

Резултати от областен кръг по математика

17.03.2017 г.

Във връзка със Закона за защита на личните данни информация за резултатите от олимпиадите по история и цивилизация, география и икономика, философия и гражданско образование няма да бъде качвани на сайта на РУО – Варна. Резултатите ще бъдат изпратени до директорите на училищата след окончателното класиране, извършено от Националните комисии и разсекретяване на писмените работи, които са анонимни.

14.03.2017 г.

ВАЖНО !!! Всички участници в областен кръг на състезанието "Европейско кенгуру" да представят в деня на състезанието документ за самоличност ( бележник ).

Разпределение на учениците по сгради и стаи за областен кръг на "Европейско кенгуру"- IV клас

10.03.2017 г.

Пролетни математически състезания за ученици (IV - VIII клас) от 3103.2017 г. до 02.04.2017 г.

22.02.2017 г.

20.02.2017 г.

Резултати  от областен кръг на олимпиадата по математика за учебната 2016 /2017 г. ( IV - IV клас)

17.02.2017 г.

 • Областният кръг на олимпиадата по география и икономика ще започне от 9.00 часа на 18.02.2017 г. в сградата на ОУ „Добри Чинтулов”, гр. Варна. Квесторите да се явят до 7.45 ч. на 18.02.2017 г. в сградата на ОУ „Добри Чинтулов”, гр. Варна.  Учениците следва да заемат работните си места в сградата на ОУ „Добри Чинтулов”, гр. Варна не по-късно от 8.30 ч. на 18.02.2017 г. Същите да носят ученическа лична карта или документ за самоличност.
 • Указания за областен кръг на олимпиада по физика

15.02.2017 г.

На 18.02.2017 г. ще се проведе областният кръг на олимпиадите по чужди езици, както следва:

Областен кръг на националната олимпиада по немски език от 13.00 часа в Гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх“, гр. Варна. Класираните ученици следва да се явят в 12.30 часа за участие в олимпиадата.

 Областен кръг на националната олимпиада по испански език от 13.00 часа в IV Езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. Варна. Класираните ученици следва да се явят в 12.30 часа за участие в олимпиадата.

 Областен кръг на националната олимпиада по френски език от 09.00 часа в IV Езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. Варна. Класираните ученици следва да се явят в 08.30 часа за участие в олимпиадата.

 Областен кръг на националната олимпиада по италиански език от 09.00 часа в СУЕО „А. С. Пушкин“, гр. Варна. Класираните ученици следва да се явят в 08.30 часа за участие в олимпиадата.

 

14.02.2017 г.

Заповед № РД09-1636/14.02.2017 г. на МОН за промяна в началния час на  областните кръгове  на олимпиадите по Испански език и Немски език  - започват в 13:00 ч. на 18.02.2017 г.

07.02.2017 г.

Указания за областеният кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда

03.02.2017 г.

Указания за областен кръг на олимпиадата по математическа лингвистика

02.02.2017 г.

Областният кръг на националната олимпиада по Руски език ще се проведе в СУЕО "А. С. Пушкин", гр. Варна. Начало на състезателния ден - 09:00 часа на 11.02.2017 г.

Учениците, класирани за участие, трябва да се явят в 08:30 часа в СУЕО "А. С. Пушкин", гр. Варна.

01.02.2017 г.

Указания за областния кръг на олимпиадата по математика

Указания за областен кръг на олимпиадата по български език и литература

30.01.2017 г.

Областен кръг на националната олимпиада по английски език ще се проведе на 06.02.2017 г. в Първа езикова гимназия, гр. Варна. Началото на състезателния ден 15:00 часа. Учениците, класирани за участие в обласния кръг, трябва да се явят в 14:30 часа в Първа езикова гимназия, гр. Варна

26.01.2017 г.

Покана за участие в XXI Московска олимпиада за малки ученици от 1 до 4 клас

25.01.2017 г.

Заповед № РД09-855/24.01.2017 г. на МОН - Областен кръг - Английски език

19.01.2017 г.

Във връзка с организиране и провеждане на Общински кръг от ученически игри 2016/2017 г., обявените неучебни дни поради лошите метеорологични условия и промени в календара на БФ Хандбал Ви информирам, че срещите по хандбал предвидени за ученици от V-VII, VIII-X и XI-XII клас, ще се състоят по следния променен график и място:

В зала на ОУ „Стоян Михайловски":

-   21.01.2017 г. /събота/ от 08.30 – 19.00 ч. VIII-X клас юноши

-   28.01.2017 г. /събота/ от 08.30 – 15.00 ч. XI-XII клас девойки

-   11.02.2017 г. /събота/ от 08.30 – 17.00 ч. V-VII клас момичета

В зала Първа езикова гимназия:

-   22.01.2017 г. (неделя) от 09.00 – 16.00 ч. VIII-X клас юноши и девойки

-   29.01.2017 г. (неделя) от 09.00 – 15.00 ч. XI-XII клас юноши

- 19.02.2017 г. (неделя) от 09.00 – 17.00 ч. V-VII клас момчета

 

09.01.2017 г.

Поздравления към всички директори и учители за професионализма, енергията и огромната любов към учениците за организирането и провеждането на 08.01.2017 г. /неделя/ на общинския кръг на олимпиадите по български език и литература и по руски език .

 Гордеем се с учениците, участвали в състезанието с ентусиазъм и старание! РУО - Варна изцяло подкрепя техните усилия и очаква бъдещите им успехи. Благодарим на родителите за подкрепата и съпричастността.

3  sn-bel08

snbel1 snbel2

snbel3

Писмо 9106 -1/09.01.2017 г. за Национално състезание по счетоводство

Писмо910606-2/09.01.2017 г. за Национално състезание "Най-добър техник в машиностроенето"

Писмо910606-1/09.01.2017 г. за Национално състезание "Млад фермер"

 

Писмо0602-19/09.01.2017 г. за Национално състезание "Най-добър млад фризьор и гримьор"

 

Писмо 0602-18/09.01.2017 г. за Национално състезание "Млади таланти в модата"

 

 

Писмо №910610-2/04.01.2017 г. за "Знам и мога"

Писмо №910613-2/04.01.2017 г. за олимпиада по философия

Писмо №91060301-1/04.01.2017 г. за олимпиада по география и икономика

Писмо №91060301-2/04.01.2017 г. за олимпиада по история и цивилизация

Писмо №910611-5/04.01.2017 г. за олимпиада по гражданско образование

Писмо №910611-3/04.01.2017 г. за олимпиада по информационни технологии. Приложения

Писмо №910611-405/30.12.2016 г. за олимпиадата по математическа лингвистика

Писмо №910611-403/29.12.2016 г. за олимпиада по химия и опазване на околната среда

Писмо №910611-402/29.12.2016 г. за олимпиада по физика

Писмо №91060301-128/28.12.2016 г. за олимпиада по български език и литература

Писмо №910606-7/28.12.2016 г. за олимпиада по техническо чертане

Заповед РД06 - 1407/17.11.2016 г. за организиране  и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2016/2017 г.

Заповед № РД09-1369/15.09.2016 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2016-2017 година

Теми за общински кръг на олимпиада по астрономия:

Програми за олимпиада по астрономия:

 Програми за олимпиада по физика

Програми за състезание по физика

 

РЕГЛАМЕНТИ на ученическите олимпиади за УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

РЕГЛАМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

РЕГЛАМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ ПО ПРОФЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

 

18.11.2016 г.

Заповед №РД06-1407/17.11.2016 г. за комисия за организиране на общински кръг на ученическите олимпиади за учебната 2016/2017 година в област Варна

03.11.2016 г.

07.10.2016 г.

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците (НКИИ) за учебната 2016/2017 година

 

ОЛИМПИАДИ И НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ -2015/2016 г.

КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 година - обявени класирания на страницата на МОН

Протоколи за резултатите от областен кръг на Националната олимпиада по информационни технологии

ДВАНАДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

§ Протоколи от Национално състезание "Фолклорна плетеница"

§ Протокол от регионален кръг на състезание по приложна електроника "Мога и зная как"

§ Протокол за резултатите от Национална олимпиада по техническо чертане

§Протокол от областния кръг по история и цивилизация

§Протокол от областния кръг на олимпиадата по немски език

§ ПРОТОКОЛ за резултатите на учениците, участвали в Националното състезание "Ключът към музиката", 19-20 март 2016 г.

§ Протоколи от областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование през учебната 2015/2016 г.

§ Протокол за резултатите на учениците от Областен кръг на Национална олимпиада "Знам и мога" - 20.02.2016 година

§ Протоколи с резултатите от областния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика, проведен на 05.02.2016 г.

§ Протокол от областен кръг на олимпиадата по Философия - 2015/2016 учебна година област Варна

§ Протоколи от областния кръг на олимпиадата по астрономия от 7 до 6 клас за област Варна

§ Протоколи за резултатите от областния кръг на олимпиадата по математика от 7 до 12 клас за област Варна, проведен на 02.02.2016 г.

§ Резултати от областния кръг на олимпиадата по испански език

§ Протоколи от областния кръг на олимпиадата по физика .

§ Протокол от областния кръг на олимпиадата по география и икономика

§ На 18.03.2016 г. от 14.00 ч. в МГ "Д-р Петър Берон" ще се проведе областният кръг на Националната олимпиада по информатика. Учениците, допуснати до областен кръг, следва да се явят до 13.30 ч. в сградата на МГ "Д-р Петър Берон" и да носят документ за самоличност

§ Резултати от областния кръг на олимпиадата по френски език

§ Резултати от националния кръг на олимпиадата по руски език

§ Протоколи от областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда.

§ Протокол от резултати областен кръг на олимпиадата по руски език.

§ Резултатите от олимпиадите се публикуват след получаване на разсекретените работи в РИО - Варна

§ На 13.03.2016 г. в МГ "Д-р Петър Берон" - гр. Варна ще се проведе публична защита на проектите, допуснати до областен кръг на олимпиадата по информационни технологии по следния график:

§ Резултати от областен кръг на олимпиадата по английски език

§ Протоколи с резултати от областен кръг на олимпиадата по БЕЛ

§ Протоколи на явилите се ученици областен кръг на Национално състезание "Ключът на музиката"

§ Протоколи на класиралите се ученици за национален кръг на Национално състезание "Ключът на музиката"

§ Заповед областен кръг на Фестивала на авторска драматургия и театър на английски език.

§ Списък с класираните от регионалното състезание по информационни технологии "България - древна и млада" 2016

§ Протокол с класираните ученици за областен кръг на олимпиадата по биология и здравно образование.

§ Областният кръг на олимпиадата по биология и здравно образование ще се проведе на 27.02.2016 година с начален час 9.00 часа в СОУ "Св. Климент Охридски", град Варна. Учениците, допуснати до областния кръг, трябва да се явят в сградата на СОУ "Св. Климент Охридски", град Варна до 8.30 часа и да носят документ за самоличност.

§ Областният кръг на олимпиадата по астрономия ще се проведе на 26.02.2016 г. от 14.00 часа в Професионална техническа гимназия - Варна. Учениците, класирали се за областния кръг следва да се явят до 13.30 часа в сградата на ПТГ и да носят документ за самоличност.

§ Протоколи с класирани ученици за областен кръг на олимпиадата по астрономия, 2015/2016 г.

§ Награждаването на всички участници в регионалния кръг на ІІІ Регионално състезание по ИТ „България древна и млада” ще се проведе на 24.02.2016г. от 1230часа в актовата зала на ОУ „Цар Симеон І”

§ На 28.02.2016 г. (неделя) от 11:00 ч. в ОУ „Цар Симеон І” ще се проведе училищния кръг от Международно състезание „Лингвистично кенгуру” за ученици от ІІІ до VІІІ клас. Продължителност на състезанието – 75 минути. Такса за участие – 6 лв. Желаещите да участват могат да се запишат в ОУ „Цар Симеон І”, стая 201 от 11-12 часа и от 13-14 часа до 24.02.2016 г. Всички участници трябва да се явят в 1045 часа в сградата на ОУ „Цар Симеон І”. За допълнителна информация: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , тел.: 0886 145530

§ Заповед РД06-184/16.02.2016 г. - относно областен кръг на олимпиадата по немски език

§ Олимпиадата по немски език – областен кръг, ще се проведе на 20.02.2016 г. събота, от 9,00 ч. в ГПЧЕ „Йоан Екзарх“– гр. Варна. Учениците да се явят в училището не по- късно от 8,30 ч., като носят със себе си документи за самоличност – ученическа лична карта, бележник или лична карта.

§ Областният кръг на олимпиадата по История и цивилизация ще се проведе от 14.00 часа на 20.02.2016 г. в ОУ „Цар Симеон І”, гр. Варна. Квесторите да се явят в 12.45 часа на 20.02.2016 г. в сградата на ОУ „Цар Симеон І”, гр. Варна за инструктаж. Учениците да се явят до 13.30 часа на 20.02.2016 г. и да носят документ за самоличност – лична карта, ученическа лична карта или ученическа книжка.

§ Протокол за допуснати до областният кръг на олимпиадата по История и цивилизация.

§ Олимпиадата по френски език – областен кръг, ще се проведе на 19.02.2016 г. петък, от 14,00 ч. в IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“ – гр. Варна.Учениците да се явят в училището не по- късно от 13,30 ч., като носят със себе си документи за самоличност – ученическа лична карта, бележник или лична карта.

§ Олимпиадата по испански език – областен кръг, ще се проведе на 19.02.2016 г. петък, от 14,00 ч. в IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“ – гр. Варна. Учениците да се явят в училището не по- късно от 13,30 ч., като носят със себе си документи за самоличност – ученическа лична карта, бележник или лична карта.

§ Резултати от областен кръг на Национална олимпиада по математика - 02.02.2016 г.:

§ Протокол на класиралите се за областен кръг на национална олимпиада "Знам и мога" 2016 г. Областният кръг на олимпиадата "Знам и мога" , ще се проведе на 20.02.2016 г. от 9:00 часа в СОУ "Д.Дебелянов" - Варна.

§ Заповед РД06-175/15.02.2016 г. относно областен кръг на олимпиадата по Френски език.

§ Заповед РД06-176/15.02.2016 г. относно областен кръг на олимпиадата по Испански език.

§ Протокол за допуснатите ученици за областен кръг на Национална олимпиада по информатика

§ Областният кръг на олимпиадата по Химия и ООС ще се проведе от 14.00 часа на 13.02.2016 г. в VII СОУ„Найден Геров”, гр. Варна. Учениците да се явят до 13.30 часа на 13.02.2016 г. и да носят документ за самоличност – лична карта, ученическа лична карта или ученическа книжка.

§ Областният кръг на олимпиадата по Физика ще се проведе от 14.00 часа на 14.02.2016 г. в МГ „Д-р Петър Берон”, гр. Варна. Учениците да се явят до 13.30 часа на 14.02.2016 г. и да носят документ за самоличност – лична карта, ученическа лична карта или ученическа книжка.

§ Протокол за класирани ученици на областен кръг по БЕЛ

§ Протоколи за класираните ученици в областните кръгове по чужди езици:

§ Олимпиадата по руски език – областен кръг, ще се проведе на 13.02.2016 г. от 9,00 ч. в VIII СОУПЧЕ „Ал. С. Пушкин“ – гр. Варна.Учениците да се явят в училището не по- късно от 8,30 ч., като носят със себе си документи за самоличност – ученическа лична карта, бележник или лична карта.

§ Областният кръг на олимпиадата по Философия ще се проведе от 14.00 часа на 12.02.2016 г. в ОУ „Цар Симеон І”, гр. Варна. Квесторите да се явят в 12.45 часа на 12.02.2016 г. в сградата на ОУ „Цар Симеон І”, гр. Варна за инструктаж. Учениците да се явят до 13.30 часа на 12.02.2016 г. и да носят документ за самоличност – лична карта, ученическа лична карта или ученическа книжка.

§Списък с класираните ученици за областен кръг на олимпиадата по физика:

§ Списък с класираните ученици за областен кръг на олимпиадата по химия:

§ На 05.02.2016 г. от 14:00 ч. в МГ "Д-р Петър Берон" ще се проведе областен кръг на Национална олимпиада по математическа лингвистика. Учениците да се явят в МГ "Д-р Петър Берон" до 13:30 ч. с лична карта, ученическа лична карта или ученическа книжка.

§ Олимпиадата по английски език – областен кръг, ще се проведе на 01.02.2016 г. от 14.00 часа в Първа езикова гимназия, гр. Варна. Учениците да се явят в училището в 13.30 часа, като носят ученическа или лична карта.

§ Заповед №РД06-82/27.01.2016 г. за областен кръг на олимпиадата по английски език.

§ Заповед №РД06-86/27.01.2016 г. за определяне на Областна комисия за организация и провеждане на олимпиада по география и икономика

§ Протокол за допуснати до областен кръг на олимпиадата по философия

§ На 02.02.2016 г. от 9:00 ч. в МГ "Д-р Петър Берон" ще се проведе областен кръг на Национална олимпиада по математика. Учениците да се явят в МГ "Д-р Петър Берон", с ученическа лична карта до 8:30 ч. Разпределение на учениците по стаите.

§ Областният кръг на олимпиадата по География и икономика ще се проведе от 9.00 часа на 05.02.2016 г. в ОУ „Добри Чинтулов”, гр. Варна. Квесторите да се явят в 7.45 часа на 05.02.2016 г. в сградата на ОУ „Добри Чинтулов”, гр. Варна за инструктаж.Учениците да се явят до 8.30 часа на 05.02.2016 г. и да носят документ за самоличност – лична карта, ученическа лична карта или ученическа книжка.

§ Протокол за допуснати до областен кръг на олимпиада по география и икономика

§ Протоколи за допуснатите до областен кръг по математическа лингвистика

§ Ключ с верни отговори от тест по БЕЛ - 7 клас

§ Протоколи за допуснатите ученици до областен кръг на олимпиадата по математика за учебната 2015/2016 година

§ Заявка за общински кръг на олимпиадата по физика, която ще се проведе на 16.01.2016 г. 14,00 часа

§ Заявка за общински кръг на олимпиадата по химия и ООС, която ще се проведе на 23.01.2016 г. 9,00 часа

§ Заявка за общински кръг на олимпиадата по биология и здравно образование, която ще се проведе на 28.01.2016 г. 9,00/14,00 часа

§ Общински кръг на Националната олимпиада по математика ще се проведе на 12.12.2015 г. от 9:00 ч. Училищата могат да заявят участие чрез: заявка

Протокол за резултатите от общински кръг /попълва се от училищните комисии/;
Протокол за класираните ученици за областен кръг /попълва се от училищните комисии/.

Резултати от областен кръг на Националното многоезично състезание
Списък на училищата, заявили участие в олимпиадата по математика

§ Теми за общинския кръг на олимпиадата по астрономия за учебната 2015/2016 година:

ЗАПОВЕДИ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

РЕГЛАМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

РЕГЛАМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ ПО ПРОФЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

Архив "ОЛИМПИАДИ И НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ -2014/2015 г."

ПРОТОКОЛ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА ФЕСТИВАЛА НА АВТОРСКАТА ДРАМАТУРГИЯ И ТЕАТЪР НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Протоколи с резултатите на Регионален етап на XIV Национален конкурс "Бог е Любов"- 2015г.

Протоколи с резуктатите на учениците от областния кръг на Националното състезание "Фолклорна платеница"

Протоколи за резултатите на участниците в областния кръг на олимпиадата по философия

Протокол с резултатите на участниците от областен кръг на олимпиадата по испански език

Протокол с резултатите на участниците от областен кръг на олимпиадата по френски език.

Протокол с резултатите от областен кръг на олимпиада по география и икономика

Протокол  от олимпиада по руски език - резултати от областен кръг

Протоколи с допуснатите ученици за участие в областния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика за учебната 2014/2015 година:

Национален спортен календар на МОН за учебната 2014/2015 година,утвърден със ЗАПОВЕД № 09-1368 от 03.09.2014 г.

Теми и регламент за олимпиада по астрономия.

Протоколи с допуснатите  ученици за участие в областния кръг на олимпиадата по математика за учебната 2014/2015г.

Регламенти на ученическите олимпиади за учебната 2014/2015 година

РЕГЛАМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА

 03.11.2014 г.

Резултати от областния кръг на национално състезание по речеви и комуникативни умения на английски език.

Архив "ОЛИМПИАДИ И НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ -2013/2014 г."

06.06.2014 г.

Национална образователна инициатива "Цветна олимпиада"

25.04.2014 г.

Протокол от проведения областен кръг на олимпиада по география и икономика

22.04.2014 г.

Протокол с резултатите на участниците в областния кръг на олимпиадата по гражданско образование.

17.04.2014 г.

Протокол за класирани от "Бог е любов".

15.04.2014 г.

ПРОТОКОЛ с резултатите на участниците от областен кръг на олимпиадата по френски език.

11.04.2014 г.

Националният кръг на олимпиадата по информатика ще се проведе от 25.04 до 27.04.2014г. в град Варна. Писмо, предварителна програма, електроннен формуляр.

09.04.2014 г.

 • Протоколи с резултати на учениците от областен кръг на националната олимпиада по математика.
 • Протокол от национално състезание "Фолклорна плетеница".

02.04.2014 г.

 • Протокол от регионално състезание по "Електроенергетика".

28.03.2014 г.

 • Резултати от подборния кръг за участие в националното състезание по ХООС 2013/2014 г;
 • Областният кръг на олимпиадата по География и икономика ще се проведе от 9.00 часа на 31.03.2014 г. в ОУ „Добри Чинтулов", гр. Варна. Квесторите да се явят в 7.45 часа на 31.03.2014 г. в сградата на ОУ „Добри Чинтулов", гр. Варна за инструктаж.Учениците да се явят до 8.30 часа на 31.03.2014 г. и да носят документ за самоличност – лична карта, ученическа лична карта или ученическа книжка;
 • Протокол за допуснати ученици до областен кръг на олимпиадата по география и икономика;
 • Заповед № РД 06-393/26.03.2014 г. на началника на РИО - Варна за определяне на комисия за организация и провеждане на олимпиада по география и икономика;
 • Окончателен протокол с резултатите от областен кръг на олимпиадата по история и цивилизация;
 • Окончателен протокол с резултатите от областен кръг на олимпиадата по философия;
 • Протокол от състезанието по приложна електроника "Мога и зная как";
 • Класирани на Национален кръг на XXX Национална олимпиада по техническо чертане

27.03.2014 г.

 Общ протокол с резултатите на участниците от областен кръг на олимпиадата по испански език

26.03.2014 г.

 • Общ протокол с резултатите на участниците от областен кръг на олимпиада по немски език.
 • Общ протокол с резултатите на участниците от областен кръг на олимпиада по английски език.

25.03.2014 г.

 • Писмо и списък на класираните за областен кръг на олимпиадата по информатика.
 • Писмо и списък на класираните за областен кръг на олимпиадата по математика.

 19.03.2014 г.

       Протоколи с резултати от Областен кръг на олимпиадата по биология и здравно образование.

17.03.2014 г.

Протокол с класирани ученици за националният кръг на олимпиадата по английски език

10.03.2014 г.

Протокол с резултатите от защитата на проектите на областен кръг на олимпиадата по информационни технологии. Група А. и  Група В.

07.03.2014 г.

 • Протокол с резултатите от областен кръг на олимпиадата по руски език
 • Резултати от олимпиада по техническо чертане VI-ти и VII-ми клас.

06.03.2014 г. 

 • Протоколи  с резултати на ученици от областния кръг на олимпиадата "Знам и мога" 2013-2014 г.
 • Протоколи с класираните ученици за националния кръг на олимпиадата по физика 2013-2014 г.

05.03.2014 г. 

 • Областният кръг на олимпиадата по информационни технологии ще се проведе на 09.03.2014 г. от 09.00 часа в МГ "Д-р Петър Берон", гр. Варна. Учениците трябва да се явят за публична защита на проектите, според публикувания график.
 • протокол на националната комисия за допуснатите ученици до участие в националния кръг на олимпиадата по руски език
 • Допуснати ученици до областен кръг на Националната олимпиада по информатика
 • Допуснати ученици до областен кръг на Националната олимпиада по математика
 • Национално състезание "Ключът на музиката": протокол - 4-ти клас; протокол - 5-ти клас;
 • Областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование.
 • Тема за регионално външно оценяване по физика и астрономия за VII клас.

17.02.2014 г.

 • Протокол  за резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по химия.
 • Протокол за резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по физика.

11.02.2014 г.

07.02.2014 г.

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ НА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ “ЗНАМ И МОГА”.

29.01.2014 г.

28.01.2014 г.

 • Писмо № 910611-47/28.01.2014 г.  и списък на класираните за областен кръг на олимпиадата по математическа лингвистика.
 • Заповед РД06-125/28.01.2014 г. относно областен кръг на олимпиадата по английски език.
 • Заповед РД06-127/28.01.2014 г. относно областен кръг на олимпиадата по немски език.
 • Заповед РД06-126/28.01.2014 г. относно областен кръг на олимпиадата по френски език.
 • Заповед РД06-91/22.01.2014 г. относно областен кръг на олимпиадата по руски език.
 • Заповед РД06-108/24.01.2014 г. относно областен кръг на олимпиадата по испански език.
 • Заповед РД06-117/27.01.2014 г. относно областен кръг на олимпиадата по италиански език.
 • Протокол на допуснатите до областния кръг на олимпиадата по история
 • Протокол на допуснатите до областния кръг на олимпиадата по философия

16.12.2013 г.

28.11.2013 г.

Заповед РД06-1104/28.11.2013 г. изменение на дати за провеждане на общински кръг на олимпиади

18.11.2013 г.

З аповед №РД06-1071/18.11.2013 г. за определяне комисия за организиране на общински кръг на ученическите олимпиади за учебната 2013/2014 година в област Варна.

РЕГЛАМЕНТИ на ученическите олимпиади по:

РЕГЛАМЕНТИ на национални състезания:

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова