baner rio 1

Чужди езици

 

20.06.2024 г.

my photo1

В изпълнение на Годишен план за дейността на РУО – Варна за учебната 2023/2024 година, на 07.06.2024 г. в Първа езикова гимназия - Варна се проведе открит урок и работна среща на учители по чужди езици, целяща идентифициране, демонстриране и споделяне на добри педагогически практики, насочени към подобряване качеството на обучение и образователните резултати на учениците.

По време на открития урок в X клас на тема „Изкуството да говорим за изкуство“, подготвен и реализиран от г-жа Донета Митева, беше демонстрирано интегрирано развиване на четирите езикови умения: слушане, четене, говорене и писане. Десетокласниците умело съчетаха „твърди умения“- отлично владеене на английски език и „меки умения“- комуникация, работа в екип, устойчивост, критично мислене и вземане на решения.

В рамките на последвалото методическо обсъждане, се изведе работеща методика с практически дейности за комплексно подобряване на уменията на учениците по чужд език.

14.05.2024 г. 

Във връзка с изпълнение на Годишен план за дейността на РУО, на 25.04.2024 г. в СУЕО „Ал. С. Пушкин“, град Варна се проведе открита педагогическа практика с учители по чужд език от област Варна. Целта на събитието е методическа подкрепа на учителите при създаване на бинарни и интердисциплинарни уроци и разширяване на междупредметните връзки между чужд език и другите учебни предмети. Материали от работната среща можете да намерете тук.

437171757 1478505989409653 3697071523549208165 n

20.02.2024 г.

В изпълнение на Годишен план за дейността на РУО – Варна за учебната 2023/2024 година, на 26.02.2024 г. от 12.30 ч. в ОУ "П. Р. Славейков" гр. Варна ще се проведе семинар за споделяне на добри практики на учители по чужди езици. Целта на инициативата е  повишаване на мотивацията за обхват и предотвратяване на отпадането на ученици чрез включването им в интердисциплинарни и STEM/STEAM дейности. Учителите, които желаят да се включат в семинара, следва да се регистрират на следния линк.

20.12.2024 г.

Интердисциплинарен урок за 5 клас на тема "Празниците в българския фолклорен календар. Коледа", включващ междупредметни връзки по английски език, български език и литература и музика. Урокът е разработен по модела 1:1 (всеки ученик с устройство) и демонстрира прилагане на различни дигитални приложения и инструменти в работата на учителя. Урокът е създаден и приложен за първи път в ОУ "Йордан Йовков" гр. Варна преди две години, като всяка следваща учебна година той се мултиплицира според нуждите на съответните класове. На 07.12.2023 г. урокът е представен от екип учители - Цветанка Пенчева, Анелия Петрова и Севдалина Михова, в рамките на методическо събитие за споделяне на добри педагогически практики, целящо подобряване качеството на обучение и образователните резултати на учениците. Материалите, представени на откритата практика (план-конспект на урока, работни листове, дигитални ресурси), са предоставени за ползване на присъстващите на събитието учители. Достъпът до всички образователни ресурси, създадени от учители от училището-домакин на събитието, е безплатен и неограничен на сайта на ОУ „Йордан Йовков“ гр. Варна – секция „Иновативно училище“.

Publication1

 

28.11.2023 г.

РУО – Варна поздравява екипите на ДГ №39 „Приказка“ и ДГ №44 „Валентина Терешкова“ град Варна за полученото престижното отличие eTwinning school

  Publication2 

FB IMG 1701183588954  1222

30.08.2023 г.

Формуляр за учителите по чужд език - 2023/2024 учебна година.

13.07.2023 г.

Обучение с цел повишаване професионалната квалификация на учители по английски език в гимназиален етап на тема “TEACH ENGLISH DIFFERENTLY", организирано от БАПА и Издателска група "Просвета".

15.02.2022 г.

Министерството на образованието и науката, община Варна, Фондация "Българска памет" и Първа езикова гимназия - Варна обявяват Национален литературен конкурс за създаване на авторски текстове на английски и немски език "Този безкраен свят" - Регламент

 

 

 

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE

В изпълнение на Годишен план за дейността на РУО – Варна за учебната 2023/2024 година, на 07.06.2024 г. в Първа езикова гимназия - Варна се проведе открит урок и работна среща на учители по чужди езици, целяща идентифициране, демонстриране и споделяне на добри педагогически практики, насочени към подобряване качеството на обучение и образователните резултати на учениците.

По време на открития урок в X клас на тема „Изкуството да говорим за изкуство“, подготвен и реализиран от г-жа Донета Митева, беше демонстрирано интегрирано развиване на четирите езикови умения: слушане, четене, говорене и писане. Десетокласниците умело съчетаха „твърди умения“- отлично владеене на английски език и „меки умения“- комуникация, работа в екип, устойчивост, критично мислене и вземане на решения.

 В рамките на последвалото методическо обсъждане, се изведе работеща методика с практически дейности за комплексно подобряване на уменията на учениците по чужд език.

 

Търси

шаблоны joomla
baner116111 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева