baner rio 1

Физическо възпитание и спорт

 

26.04.2022 г.

 Лекоатлетически крос "Великден с децата на Варна"

24.11.2021 г.

Европейска баскетболна седмица на Спешъл олимпикс 2021

29.10.2021 г.

<Правила за организиране и провеждане на ученическите игри за ученици от V до XII клас през учебната 2020/2021 година

Правила за организиране и провеждане на ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2021/2022 година

20.09.2021 г.

Национален спортен календар на МОН за учебната 2021/2022 година (Приложение)

27.10.2020 г.

Правила за организиране и провеждане на ученическите игри за ученици от V до XII клас през учебната 2020/2021 година

Правила за организиране и провеждане на ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2020/2021 година

23.09.2020 г.

Национален спортен календар на МОН за учебната 2020/2021 година (Приложение)

10.01.2020 г.

Правила за организиране и провеждане на ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение , физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2019/2020 година

24.09.2019 г.

Система за оценка на физическата дееспособност на учениците

19.09.2019 г.

Автоматично оценяване в електронен формат

График за провеждане на областни ученически игри през учебната 2018/2019 година

Заповед №РД09-544/09.11.2018г. за утвърждаване на "Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри с увреден слух, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2018/2019 г."

Заповед № РД09-2658/17.09.2018 г. за утвършдаване на Национален спортен календар

Национален спортен календар на МОН за учебната 2018/2019 година

Заповед № РД09-469/13.09.2018 г. за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри през учебната 2018/2019 година

 

Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри през учебната 2018/2019 година

Финансов план към Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри през учебната 2018/2019 година

 

 

 

 

09.10.2018 г.

ПЪРВА ГРУПА Български народни хора и танци в уроците по физическо възпитание от 09.11.2018 г. до 11.11.2018 г.

ВТОРА ГРУПА ЗА Български народни хора и танци в уроците по физическо възпитание от 16.11.2018 г. до 18.11.2018 г.

14.11.2017 г.

26.09.2017 г.

Национален спортен календар

05.05.2017 г.

Финални състезания на ученическите игри

29.03.2017 г.

Писмо № 910611-171/27.03.2017 г. за графици за провеждане на Зонални ученически игри 2017 г.

06.03.2017 г.

Писмо №910611-99/21.02.2017 г. за изпълнението на Националния спортен календар

21.02.2017 г.

График за провеждане на Областни ученически игри 2016/2017 г.

18.11.2016 г.

Обучение на начални учители и учители по Физическо възпитание и спорт

25.10.2016 г.

Заповед на министъра на младежта и спорта и Правила за организиране  и провеждане на Ученически игри през учебната 2016/2017 г.

18.10.2016 г.

Формуляр за участие в открит урок по баскетбол

16.09.2016 г.

Заповед утвърждаване на Национален спортен календар на МОН за учебната 2016/2017 г.

02.09.2016 г.

Обобщени постижения и резултати по ФВ и спорт - входно ниво пол (м/ж)

08.08.2016 г.

Презентация за новите учебни програми по ФВС за I и V клас

15.06.2016 г.

Бланка на годишно тематично разпределение

06.04.2016 г.

Финали на Националните ученически игри 2015/2016 г.

30.03.2016 г.

График на зонални ученически игри

 11.03.2016 г.

Формуляр - Открит урок по ФВС - СОУ "Елин Пелин"

09.03.2016 г.

График на областни ученически игри по футбол - организирани от ЗС на БФС

08.03.2016 г.

Поздравление от Българската асоциация спорт за учащи (БАСУ) за високи постижения в областта на ученическия спорт

25.02.2016 г.

Информация за треньори в училищата

22.02.2016 г.

12.02.2016 г.

23.11.2015 г.

Формуляр за участие в открит урок по ФВС

13.11.2015 г.

Формуляр за участие в обучение на тема "Методическа подкрепа на новоназначени учители по ФВС с до 3 години стаж и учители с преквалификация по ФВС"

21.10.2015 г.

Заповед № РД-09-467/06.10.2015 г. на министерството на младежта и спорта за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри през учебната 2015/2016 година

14.10.2015 г.

Информация за новоназначени учители по ФВС (попълва се от учебното заведение)

17.06.2015 г.

 11.04.2015 г.

Информация за провеждане на финалните състезания на ученически игри 2015 г.

07.04.2015 г.

Графици за провеждане на Зонални ученически игри през 2015 г.

27.02.2015 г.

  • Правила за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2014/2015 г.
  • Графици за провеждане на ученически игри през учебната 2014/2015 г.

27.11.2014 г.

Турнирът по футбол за „Купата на Coca-Cola” - регламент, заявка и други.

19.11.2014 г.

Участие в открит урок по хандбал - заявка

27.10.2014 г.

Картотека на учители по ФВС.

11.09.2014 г.

Заповед № РД09-1368/03.09.2014 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Националния спортен календар на МОН за учебната 2014/2015 година.

02.07.2014 г.

Указания за трети допълнителен час по ФВС.

17.06.2014 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77 ОТ 4 АПРИЛ 2014 Г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2003 г

 

 

Търси

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева