baner rio 1

Начален етап

13.01.2022 г.

Национална олинпиада "Знам и мога" - 2022 г.

05.11.2021 г.

Оптимизиране на документи, свързани с провеждане на Национално външно оценяване в края на четвърти клас

29.04.2021 г.

График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2021/2022 година

19.04.2021 г.

Заповед № РД09-905/14.04.2021 г. на МОН за провеждане на национален кръг на олимпиадата "Знам и мога на 24.04.2021 г., вместо на "15.05.2021 г.", начало 9.00 часа

03.02.2021 г.

Резултати на учениците от приключения първи учебен срок на учебната 2020/2021 г.

03.02.2021 г.

Национално състезание по компютърно моделиране

06.01.2020 г.

Заявка за участие в  НО "Знам и мога " за ученици от IV клас за учебната 2020-2021 година

03.11.2020 г.

"Мониторинг на подкрепата за деца от уязвими групи на прехода 4 ПГ група-първи клас, с фокус взаимовръзката посещаемост-дисциплина-резултати-присъствие и умения за писане, четене и разбиране"

08.09.2020 г.

Доставяне на познавателни книжки и учебници

30.04.2020 г.

Изпълнение на График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

10.02.2020 г.

Областен кръг на НО "Знам и мога" - квестори

07.01.2020 г.

Национална олимпиада "Знам и мога" - 2020 г.

16.12.2019 г.

Компютърно моделиране в ОУ "Цар Симеон I" - Варна

26.11.2019 г.

Работа във виртуална среда -  програмиране и алгометрично мислене.

25.11.2019 г.

Умници - Гладници - инициатива за здравословно и балансирано хранене - за деца от 1 до 4 клас

10.09.2019 г.

1. ДЪРЖАВНИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА

Държавни и частни детски градини и училища Осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2019/2020 година

2. ОБЩИНИ

Осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2019/2020 година

 

08.07.2019 г.

1. ДЪРЖАВНИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА

 

2. ОБЩИНИ
 

02.07.2019 г.

Национално външно оценяване на учениците от 4 клас - 2019 г.

Обобщени резултати за Област Варна на НВО 4 клас - 2019 г.

24.06.2019 г.

1. ОБЩИНИ: Осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

2. ЧАСТНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА: Осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти  

 16.04.2019 г.

Оценители на НВО - IV клас, 2019 г.

12.04.2019 г.

Компютърно моделиране в СУ "Димчо Дебелянов"

21.02.2019 Г.

ОУ Св. П. Евтимий" - 

15.02.2019 г.

Квестори на общински кръг на НО "Знам и мога" 23.02.2019 г.

31.01.2019 г.

Отчет за изпълнение на Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда-2018, модул "Подкрепа на целодневното обучение на учениците"

09.01.2019 г.

Национална олимпиада "Знам и мога" - 2019 г.

Протокол за явилите се ученици

Протокол на класираните за областен кръг

09.11.2018 г.

Методическа среща и демонстрация в реална среда за начални учители - https://goo.gl/forms/tfYyqbpMA4dCjJx43

04.10.2018 г.

Организация на дейностите в училищното образование

05.09.2018 г.

ПОДГОТОВКА НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА ЗА ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА

https://goo.gl/forms/VuooPGpG5AZ6yx3Y2

 Осигуряване на учебници и учебни комплекти за учениците от III клас и учебници за учениците от VII клас за учебната 2018/2019 година

1.Общинска администрация
https://goo.gl/forms/5vZuZMUUTI2RrTRU2

2.Директори на училища
https://goo.gl/forms/utNXw5iLZ0ZsNY9B3

07.06.2018 г.

Формуляр - технически грешки - 1 клас

11.05.2018 г.

Детска градина/училище с ПГ - Осигуряване на познавателни книжки за трета подготвителна група и четвърта подготвителна група за учебната 2018/2019 година

10.05.2018 г.

ОБЩИНИ - Осигуряване на познавателни книжки за трета подготвителна група и четвърта подготвителна група

03.05.2018 г.

През месец април, 2018 г. в Юнашки салон – град Варна се проведе Първото градско състезание по правоговор и правопис БУКВОПЛЕТ 2018, което се организира в партньорство на Лайънс клуб Варна, Лайънс клуб Варна Академика и Регионално управление на образованието - Варна.Повече информация за състезанието, може да прочетете тук

23.04.2018 г.

Оценители на НВО - IV клас, 2018 г.

12.04.2018 г.

Открит урок : в СУ "Д. Дебелянов" - Варна; в ЧСУ "Мечтатели" - Варна

22.03.2018 г.

Компютърно моделиране в начален етап

21.03.2018 г.

Оценяване постиженията на учениците в начален етап с електронни тестове

 16.02.2018 г.

Заявка за участие в Национално математическо състезание "Европейско кенгуру" за ученици със СОП до IV клас

Заявка за участие в Национално математическо състезание "Европейско кенгуру" на френски език за ученици от III и IV клас

Заявка за участие в Национално математическо състезание "Европейско кенгуру" за ученици от I до IV клас                  

08.02.2018 г.

Квестори на Областен кръг на НО "Знам и мога"

07.02.2018 г.

Създаване на креативна и мотивираща среда

24.01.2018 г.

Протокол за явилите се участници в "Знам и мога"

Протокол за класираните участници в "Знам и мога"

03.01.2018 г.

„Знам и мога – 2018“ - заявка за участие

13.12.2017 г.

Организация на подкрепяща и мотивираща среда

27.11.2017 г.

Заявка за участие в открит урок - дискусия

14.11.2017 г.

Дигиталните компетентности и съвременните методи на обучение за повишаване на качеството на образователния процес

05.09.2017 г. 

28.06.2017 г.

Предложения за изменения и допълнения на Наредба № 8/11.08.2016 г.

07.06.2017 г.

ОСИГУРЯВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА      

ОБЩИНИ - ОСИГУРЯВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА  

25.04.2017 г.

Оценители НВО - IV клас, 2017 г.

20.04.2017 г.

Областма педагогическа конференция под мотото "Учене през целия живот - от малки до големи" - 30 и 31 май 2017 г. РУО - Пазарджик

19.03.2017 г.

СУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" - ВАРНА - ДИГИТАЛНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ В УРОКА ПО МАТЕМАТИКА 

23.03.2017 г.

Анкета "Е-образователни портали и платформи ...."

22.03.2017 г.

ОУ "Цар Симеон I" - Варна "Изграждане на иновативна урочна среда...,"

22.02.2017 г.

Дигиталните инструменти в начален етап

16.02.2017 г.

Квестори на областен кръг "Знам и Мога", 2017 г.

01.02.2017 г.

26.01.2017 г.

Покана за участие в XXI Московска олимпиада за малки ученици от 1 до 4 клас

04.01.2017 г.

Заявка за участие в "Знам и мога"

15.11.2016 г.

Открит урок по математика в ОУ "П. Р. Славейков" - Варна

14.11.2016 г.

"Електронните тестове в начален етап"

20.10.2016 г.

"Учител - учи учител" - открити уроци и дискусии

11.10.2016 г.

Картотека на начални учители

04.10.2016 г.

Национално финално състезание на Сдружение на българските начални учители от I - IV  клас за учебната 2016/2017 г.

23.08.2016 г.

Доставяне на учебните помагала в детските градини и на учебниците и учебните помагала в училищата

09.06.2016 г.

Осигуряване на учебници и учебни помагала

22.04.2016 г.

Недостиг на оценители - IV клас

07.04.2016 г.

РИО - Варна поздравява ученика Мартин Яворов Илиев от 3-"а" клас на СОУ "Димчо Дебелянов" - Варна, за получените сребърен и бронзов медали от международния турнир "Математика без граници", в който участие са взели 2659 третокласници от 25 страни на 5 континента.
Пожелаваме на младия математик, от трета възрастова група на престижното международно състезание, където вече е завоювал сребърен медал през октомври 2015 г. на есенния кръг и бронзов медал за зимния през януари 2016, както и сертификат на пролетния през март 2016 г., успех на предстоящия финал през месеците юни-юли 2016г.
Очакваме го с призово постижение от Сингапурско-Азиатската училищна олимпиада на 16.04.2016 г., която ще се проведе за първи път във Варна.
Пожелаваме на него и на неговите учители, стабилната подготовка и любовта към математиката да донесат желаните призови места, и много радост от успехите на Мартин Яворов Илиев

 04.04.2016 г.

 Mетодическа конференция Дигиталният свят в детската градина и начален етап в училище” - 29.03.2016 година

 

kon

 

k

 

22.02.2016 г.

Конкурс "Добри практики за ранна дигитална медийна грамотност"

12.02.2016 г.

08.02.2016 г.

 Картотека  учители в начален етап на основното образование в област Варна

 02.02.2016 г.

21.01.2016 г.

Методически срещи с главни учители в начален етап на основното образование - формуляр.

19.01.2016 г.

Във връзка с писмо с изх. №9105-8/11.01.2016 г. от Министерство на образованието и науката, постъпило с вх. №0200 - 45/11.01.2016 г. в РИО - Варна, относно изпълнението на Национална програма „Училището – територия на учениците“, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап“, е необходимо училищата, спечелили проекти по модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап“,  за 2015 г. да попълнят отчети по приложената таблица на следния електронен адрес

12.01.2016 г.

 Моля, в срок до 25.01.2016 г. заявете участието си в олимпиадата "Знам и мога" на следния електронен адрес: http://goo.gl/forms/PjhaUUTbbH

27.10.2015 г.

Маратон на четенето

 

Търси

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева