Професионално образование

Презентации за професионалното образование

 

03.06.2019 г.

Заповед № РД09-1466/31.05.2019 г. на МОН за определяне на 06.06.2019 г. за неучебен ден з учениците от всички училища, които провеждат държавни изпити за придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация по теория на професията и специалността

05.02.2019 г.

STEM урок по Учебна практика по вградени управляващи системи в Професионална гимназия по електротехника

18.12.2018 г.

На 14.12.2018 г. Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ беше домакин на открития урок по Предприемачество за ученици от 8 клас. По темата „Колкото и да притежаваш, винаги можеш да останеш беден“

29.03.2018 г.

На 22.03.2018 г. и 23.03.2018 г. в ПГСАГ - гр. Шумен се проведе Регионалния кръг на Национално състезание по професионално направление "Строителство" - "Най-добър млад строите", в което се състезаваха участници в четири състезателни дисциплини от професионални гимназии по строителство от градовете - Варна, Шумен, Русе, Силистра и Търговище. Учениците от ПГСАГ "В. Левски" - Варна се класираха в съответните състезателни дисциплини както следва:

  • Състезателна дисциплина "Мазилки, шпакловки и бояджийски работи" - I място за ученик от XI клас;
  • Състезателна дисциплина "Зидария" - II място за двама ученици от XI клас;
  • Състезателна дисциплина "Облицовки и настилки" - III място за ученик от XI клас;

IMG 20180323 133136 IMG 20180323 134129

27.03.2018 г.

Протокол от Регионален кръг на състезанието по приложна електроника "Мога и зная как"

Информация за провеждането на "Мога и зная как"

23.11.2017 г.

Информация от проведена Световна седмица ан предприемачеството в СУ "Св. Кл. Охридски" - Аксаково

12.06.2017 г.

Резултат от участие на ученици от ПГХХВТ "Дм. Ив. менделеев" -Варна в Национално състезание за най-добра учебна компания

03.04.2017 г.

На 31 март, в Електротехническия факултет на ТУ – Варна, се проведе финалният кръг на ІІ Национално средношколско състезание "Енергетиката и ние", организирано от Община Варна, Регионалното управление по образованието – Варна и Технически университет – Варна, посветено на 55-годишния му юбилей.

 

21.03.2017 г.

НС "Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС"

02.03.2017 г.

Национално състезание по професионално направление "Строител" - "Най - добър млад строител"

21.02.2017 г.

Най- големият урок - Глобално образование - ПТГ - Варна

16.11.2016 г.

СВЕТОВНА СЕДМИЦА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

03.10.2016 г.

ЦСМП - Варна търси младежи до 29г. за парамедици

27.06.2016 г.

Професионална техническата гимназия приключи проекта „17 стъпки”, организиран съвместно от Дружество за ООН в България и АИЕСЕК - България с официалната подкрепа на МОН

14.05.2016 г.

Не шофирай, ако си пил! - Професионална техническа гимназия - Варна

13.05.2016 г.

ПГГСД „ Н. Найтов“ взе участие в три състезания на Панорамата на Професионалното образование.

04.05.2016 г.

03.05.2016 г.

Международна научно - техническа конференция "Електроенергетика 2016"

28.04.2016 г.

На 21.04.и 22.04. 2016г. в гр.Пловдив се проведе заключителният етап по проект „Аз мога да строя”. Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски“  гр. Варна бе представена с екип от 9 ученика от 12 и 11 клас под ръководството на Ростислав Златев в категорията „Съвременна модерна къща”. Екипът на ПГСАГ „Васил Левски” се класира на второ място, а за успешното представяне и защита на проекта, учениците бяха удостоени с грамоти.

pgsag-28042016

 

18.04.2016 г.

01.04.2016 г.

Национално състезание "Най-добър автомонтьор и водач на МПС"

24.03.2016 г.

Ден на отворени врати в ТУ - Варна

16.03.2016 г.

Национален младежки конкурс "Като майсторите", организиран от ЧПК "Богоя"

22.02.2016 г.

Комбиниран урок

Информатика - ЗП, Информационни технологии - ЗП и Електротехника -ЗПП

В Професионална гимназия по електротехника гр. Варна с учениците от IXБ клас, професия „Системен програмист“, специалност „Системно  програмиране“ се проведе комбиниран урок на тема „КОМПЮТЪРНО ОПРЕДЕЛЯНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕРИГИ“.

Основна цел - прилагане на получените знания по предметите Информатика и Информационни технологии в часовете по Електротехника. В хода на урока се използват следните иновативни методи: създаване на мисловна карта, формулиране на алгоритми по конкретни задачи и решаването им с помощта на компютър. Правилността на създадените алгоритми се демонстрира чрез опитни постановки. Учениците работят самостоятелно и в групи по предварително зададени работни листи.

Чрез фронтална беседа се прави обратна връзка за степента на възможностите на учениците за прилагане на знанията по предметите в конкретни ситуации. Проведеният online тест потвърждава високото ниво на усвоения материал. 81% от учениците демонстрират високо ниво на развитие на уменията за откриване, селектиране и подреждане на нужната информация; 19% - демонстрират много добро ниво.

Използването на комбинираните уроци в процеса на обучение създават условия за:

. развиване на умения за решаване на казуси, свързани с проблемни ситуации;
. формиране на умения за работа в екип;
. повишаване на мотивацията за учене;
. развиване на отговорност, ангажираност, самоорганизираност, комуникативност;
. развиване на съобразителност и логическо мислене, личностни качества като доброта, трудолюбие и др.;
. подобряване на уменията за разработване на чертежи с използване на специализиран софтуер;
. разкриват пряко междупредметните връзки.


Комбираният урок прави часа по-различен и по-интересен за учениците.

18.02.2016 г.

ABLE Ментор

17.02.2016 г.

16.02.2016 г.

Кампания "Моето първо работно място" - ВТГ "Г.С.Раковски" - Варна.

15.02.2016 г.

Състезание по счетоводство:

12.02.2016 г.

11.02.2016 г.

Състезание "Най-добър млад машиностроител":

Професионално образование и обучение през 2013/2014 година

07.05.2014 г.

  • Участие на ученици от Варненска морска гимназия в регатата Tall Ships 2014 г. на ветрохода Калиакра.
  • Ученици от ПТГ- Варна участваха в Националния кръг на състезанието "Мога и зная как" 2014, където се класираха на първо и второ индивидуално и и първо отборно място.

 

 

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева