baner rio 1

Достъп до информация

Административен регистър

 Началникът на Регионално управление на образованието, гр. Варна осъществява своите правомощия и изпълнение на Правилник за устройството и функциите на Регионално управление на образованието /ПУФРУО/

В Регионално управление на образованието заявленията за достъп до обществена информация се подават в звеното за административно обслужване всеки работен ден от 09.00 до 17.30 ч.

Адрес: Варна 9000, ул. "Цар Симеон I" 32, етаж 3

Електронен адрес: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Лице за контакт:

Йордан Петков - главен юрисконсулт
тел.  0884 404 377
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Жечка Гачева –  старши специалист - деловодител  
тел. 052 687 483;  0884 404 371
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Лице за контакт за публикуване на информация на Портала за отворени данни:

Йорданка Христова - старши експерт по организация на средното образование
тел. 052 687 473; 0884 404 359
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Мариела Янкова - старши експерт по информационно осигуряване
тел. 0884 404 370
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2024 година

Годишен отчет на РУО - Варна за постъпили заявления за достъп до обществена информация и за повтроно ползване на информацията за 2023 година (публ. 27.03.2024 г.)

2023 година

Годишен отчет на РУО - Варна за постъпили заявления за достъп до обществена информация и за повтроно ползване на информацията за 2022 година

2022 година

Актуализирани вътрешни прaвила за достъп до информация и за реда и условията за повторно използване (публ. 21.04.2022 г.)

Годишен отчет за работата на РУО - Варна за достъп до обществена информация и за повторно използване на информацията за 2021 година

2021 година

Годишна програма за публикуване на публична информация в портала за отворени данни за 2021 г.

Информация относно предоставянето на достъп до обществена информация и за повторно използване на информацията в Регионално управление на образованието - Варна

Актуализиран списък за 2021 година на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на РУО - Варна

Годишен отчет за работата на РУО - Варна за достъп до обществена информация и за повторно използване на информацията за 2020 година

 2020 година

Актуализирани вътрешни правила за достъп до информация и за реда и условията за повторно използване

Годишна програма за публикуване на публична информация в портала за отворени данни за 2020 г.

Годишен отчет за работата по ЗДОИ на Регионално управление на образованието - Варна за 2019 година

Вътрешни правила за достъп до обществена информация на Регионално управление на образованието - Варна

Информация относно предоставянето на достъп до обществена информация в Регионално управление на образованието - Варна

Списък на категориите информация, подлежащи на публикуване е интернет за сферата на дейност на РУО - Варна, актуализиран на 22.04.2020 г.

2019 година

Годишен отчет за работата по ЗДОИ на Регионално управление на образованието - Варна за 2018 година

Закона за достъп до обществена информация

Вътрешни правила за достъп до обществена информация на Регионално управление на образованието - Варна, актуализирани със заповед № РД 06-2 / 02.01.2019 г.

Вътрешни правила за достъп до обществена информация на Регионално управление на образованието - Варна, актуализирани към 17.01.2018 г.

Информация относно предоставянето на достъп до обществена информация в Регионално управление на образованието - Варна

Вътрешни правила за достъп до обществена информация на Регионално управление на образованието - гр. Варна -отменени

Вътрешни правила за достъп до обществена информация на Регионален инспекторат по образованието - гр. Варна - отменени

Списък за публикуване в интернет страницата на РУО - Варна

Актуализиран план за публикуване в интернет страницата на РУО - Варна, актуализиран на 22.02.2016 г.

Актуализиран план за публикуване в интернет страницата на РУО - Варна, актуализиран на 16.11.2016 г.

 

ЗАЯВЛЕНИЯ

Заявление за достъп до обществена информация

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация за предоставяне на информация за повторно ползване

 

ОТЧЕТИ

Годишен отчет за работата по ЗДОИ на Регионално управление на образованието - Варна за 2019 година

Годишен отчет за работата по ЗДОИ на Регионално управление на образованието - Варна за 2018 година

Годишен отчет за работата по ЗДОИ на РУО - Варна за 2017 година

Годишен отчет за работата по ЗДОИ на РУО - Варна за 2016 година

Годишен отчет за работата по ЗДОИ на РИО - Варна за 2015 година

Годишен отчет за работата по ЗДОИ на РИО - Варна за 2014 година

Годишен отчет за работата по ЗДОИ на РИО - Варна за 2013 година

 

Бюджет на РУО - Варна

Търси

шаблоны joomla
baner116111 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева