Детски градини

ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВАРНА

ДЕТСКИ ГРАДИНИ

ОБЩИНА АВРЕН

Име: Детска градина "Пролет"

Адрес: 9126, ул. ,,Свети Климент" 3, с. Дъбравино

Телефон: -

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина "Щурче"

Адрес: 9131, ул. "Централна" №25, с. Приселци

Телефон: 0894497074

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ОБЩИНА АКСАКОВО

Име: Детска градина "Дружба"

Адрес: 9154, ул. "Петър Маринов" №17, гр. Аксаково

Телефон: 052/76 33 91

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Частна детска градина"Вяра,Надежда и Любов"

Адрес: 9551, с.Кичево, общ. Аксаково

Телефон: 052/673 281

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина "Детство мое"

Адрес: 9154, Момина сълза 7а, гр. Аксаково

Телефон: 052/762114

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина "Мир"

Адрес: 9143, ул. "Плиска" № 5, гр. Игнатиево

Телефон: 05119/2114

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина "Детелина"

Адрес: 9154, ул."Хан Aспарух" № 16, с. Изворско

Телефон: 051108/370

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина "Славейче"

Адрес: 9148, с. Любен Каравелово

Телефон: 051103/271

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Име: Частна детска градина "Еко детско селце"

Адрес: с. Зорница

Телефон: 051108/384

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

 

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

Име: Детска градина "Първи юни"

Адрес: 9178 Белослав, кв."Младост",ул."Хан Маламир"9

Телефон: 05112/2577

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина "Щастливо детство"

Адрес: 9178 Белослав, ул."Роза " №2     

Телефон: 05112/2565

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина "Калина Малина"

Адрес: 9178 Белослав, кв. "Акации", ул. "Арда" 2

Телефон: 05112/2531

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина "Незабравка"

Адрес: 9179 Страшимирово

Телефон: 05114/2305

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина "Дора Габе"

Адрес: 9168 Езерово, ул. "Васил Левски" 12

Телефон: 05114/2198

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ОБЩИНА БЯЛА

Име: Детска градина "Първи юни"

Адрес: 9101, ул."Вълчан войвода" №13

Телефон: 0884332316; 05143/2489

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

ОБЩИНА ВАРНА

Име: Детска градина №38 "Маргаритка" (с яслена група)

Адрес: 9023, ж.к."Владислав Варненчик" до блок 20

Телефон: 0882 567 078

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина № 17 "Д-р Петър Берон" (с яслена група)

Адрес: 9002, бул. "Ген. Колев" №92

Телефон: 052/301 077

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина №18 "Чайка" (с яслена група)

Адрес: 9000, к-с "Чайка" до бл. 3

Телефон: 052/983344

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Име: Детска градина №19 "Славейче" (с яслена група)

Адрес: 9010, ул."Студентска" № 7

Телефон: 052/301328

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина №6 "Палечко" (с яслена група)

Адрес: 9000, ул. "Тодор Влайков" №65а

Телефон: 052/613130; 052/613143

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина №34 "Лястовичка" (с яслена група)

Адрес: 9020, Възраждане-1 до бл.3

Телефон: 052/500343

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Име: Детска градина №40"Детски свят" (с яслена група)

Адрес: 9023, ул. "6-ти септември" до бл.9

Телефон: 0882 567 082; 052/510689

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина № 41 "Първи юни" (с яслена група)

Адрес: 9023, до бл.309

Телефон: 052/510491

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина №35 "Детска радост" (с яслена група)

Адрес: 9009, ж.к. "Победа", до бл. 10, вх.а

Телефон: 052/740627

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Име: Детска градина № 14 "Дружба" (с яслена група)

Адрес: 9010, ул."Дубровник " № 56

Телефон: 052/303296

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина №36 "Морска звездица" (с яслена група)

Адрес: 9027, ж.к."Младост" до бл. 153 и бл. 104

Телефон: 052/801095

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина 42 "Българче" (с яслена група)

Адрес: 9023, ж.к. " Владислав Варнечик " до бл.21

Телефон: 0882383825; 052/988665

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина №1 "Светулка"

Адрес: 9000, ул."Парижка комуна" №25

Телефон: 052/613039

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина №37 "Пламъче"

Адрес: 9023, Вл. Варненчик до бл.402

Телефон: 052/988101

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина №24 "Детско градче"

Адрес: 9027, бул.Република 3

Телефон: 0886 383 883; 052/988997

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина № 4 "Теменужка"

Адрес: 9000, Шейново 18

Телефон: 052/460126

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина №5 "Слънчо"

Адрес: 9000, ул. Юрий Венелин №5

Телефон: 052/983983

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина №26 "Изворче"

Адрес: 9009, ул. "Хан Кубрат" №40

Телефон: 052/740102

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина №8 "Христо Ботев"

Адрес: 9008, ул. Средна гора 45

Телефон: 052/614 508

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина № 39 "Приказка"

Адрес: 9023, ж.к."Вл.Варненчик" до бл.208

Телефон: 052/510 436

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Име: Детска градина № 43 "Пинокио"

Адрес: 9003, кв. Аспарухово, к-с Дружба

Телефон: 052/370 697

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина №3 "Звездичка"

Адрес: 9000, ул. " Ж. Кюри " № 14

Телефон: 052/460528

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина №27   "Успех"

Адрес: 9009, ул."Петко Стайнов" №3

Телефон: 052/501074

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина №15 "Гълъбче"

Адрес: 9010, ул."В.Петлешков" , № 33

Телефон: 052/98 33 20; 0888983320

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина №7 "Александър Сергеевич Пушкин"

Адрес: 9000, Варна, ул."Стефан Караджа" 24

Телефон: 052/984858; 052/983828

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина № 44 „Валентина Терешкова“

Адрес: 9003, ул. Кирил Пейчинович № 19

Телефон: 052/370 701; 052/370699

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина №21 "Калина Малина"

Адрес: 9010, к-с "Чайка" до бл.40           

Телефон: 052/302 215

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина № 23 "Иглика" (с яслена група)

Адрес: 9022, Виница ул."Лазур" № 2          

Телефон: 052/342301; 052/342586

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина № 47 "Люляче" (с яслена група)     

Адрес: 9021, гр. Варна, кв. Галата, ул. Адмирал Грейг № 21

Телефон: 052/378392

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина № 10 "Карамфилче"

Адрес: 9010, ул. Карамфил 13

Телефон: 052/303170

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина № 22 "Мечо Пух"

Адрес: 9010, кв. "Чайка" до бл.43

Телефон: 052/983939

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина № 32 "Моряче"

Адрес: 9020, кв."Младост" до бл. 146

Телефон: 052/73 21 44; 052/732120

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина №11 "Незабравка"

Адрес: 9010, Евлоги Георгиев до бл. 25

Телефон: 052/30 32 58; 052/303259

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина № 12 "Ян Бибиян"

Адрес: 9002, ул."Дойран"№ 9

Телефон: 052/650625

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина № 29 "Звънче"

Адрес: 9025, жк "Възраждане" до бл. 56

Телефон: 052/509 744; 052/509743

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина №2 "Щастливо детство"

Адрес: 9000, ул. Барутен Погреб,   бл. 6, вх. 1

Телефон: 052/988336; 052/988224

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина № 13 "Мир"

Адрес: 9002, ул."Никола Михайловски" № 6

Телефон: 052/642 087

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина № 30 "Синчец"

Адрес: 9020, ЖК МЛАДОСТ, до бл.110

Телефон: 052/500 638

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина № 31 Крилатко

Адрес: 9020, ж.к."Възраждане,"до бл.53

Телефон: 052/506084

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина №28 "Пролет"

Адрес: 9009, кв."Трошево",ул."Милосърдие" № 10

Телефон: 052/500-641

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина №46 "Горска Приказка"

Адрес: 9003, кв. Аспарухово, ул. Г. Стаматов №1

Телефон: 052/370 698

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Частна детска градина "Малкият принц"

Адрес: 9026, ул. Васил Друмев, №73

Телефон: 052/302924

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина № 16 "Слънчева дъга"

Адрес: 9010, ул.Уйлям Гладстон №5

Телефон: 052/301636; 052/301637

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Частна детска градина "Цветни песъчинки"

Адрес: 9000, ул. "Възраждане" №12            

Телефон: 052/616132

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина №33 "Делфинче" (с яслена група)

Адрес: 9000, бул."Република"

Телефон: 0882567120

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина №25 "Златно зрънце"     

Адрес: 9020, Варна ж.к. "Младост" до бл.127

Телефон: 052/750-515; 052/750516

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина №45 "Морски свят"     

Адрес: 9003, ул"Народни будители" №8

Телефон: 052/370-209

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Частна детска градина "Аз съм българче"

Адрес: 9000, ул. "Радко Димитриев" 6

Телефон: 052/601771

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Частна детска градина "Д-р Мария Монтесори"

Адрес: 9000, ж.к. Изгрев, УПИ-V-1529, кв. 50

Телефон: 0878 917 708

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Частна детска градина "Мечтатели"

Адрес: 9000, Свети Никола 26, пл.ном. 2054

Телефон: 0878788297

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Частна детска градина "Мелита"     

Адрес: 9000, ул. "Тодор Влайков" бл.7

Телефон:-

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Частна детска градина "Приятели"     

Адрес: 9000, ул. "Пирот" 11

Телефон: 0888148436

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина №9 „Ален мак" (със специални групи)

Адрес: 9005, жк "Чайка" до бл.61, гр. Варна

Телефон: 052/ 988 337

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина №20 "Бриз" (със специални групи)

Адрес: 9005, м-ст"Салтанат"83, гр. Варна

Телефон: 052/988 424

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина  №50 "Зорница"

Адрес: 9103, ул. "Феникс" № 47, с. Звездица

Телефон: 052/379847

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина № 51 "Ран Босилек"     

Адрес: 9180, ул."Васил Левски" 23, с. Константиново

Телефон: 051125/589

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина №48 "Ран Босилек"

Адрес: 9140, ул. Александър Димитров 58, с. Тополи

Телефон: 052/742 042

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Частна детска градина "Чебурашка"

Адрес:

Телефон:

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина №49 "Боров кът" (с яслена група)

Адрес: 9102, село Каменар, парцел 5 , кв. 38

Телефон: 0876162597

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ОБЩИНА ВЕТРИНО

Име: Детска градина   "Щастливо детство"

Адрес: 9230, с.Белоградец

Телефон: 05162/9383

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина "Васил Левски"      

Адрес: 9220, с.Ветрино

Телефон: 05161/2128

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

Име: Детска градина "Здравец"

Адрес: 9280, ул. Родопи 1

Телефон: 0898732446

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина "Надежда Крупская"

Адрес: 9142, с.Генерал Киселово

Телефон: 0895226121

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина "Слънце"

Адрес: 9284, с.Михалич

Телефон: 05132/2330

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина "Звездица"     

Адрес: 9293, с. Стефан Караджа

Телефон: 05135/2288

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ОБЩИНА ДЕВНЯ

Име: Детска градина "Здравец"      

Адрес: 9160, ул. "Славянска" № 2

Телефон: 0519/34445

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина "Незабравка "

Адрес: 9163, Фронтоваци №17              

Телефон: 0519/34443

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК

Име: Детска градина "Здравец"

Адрес: 9119, с. Венелин

Телефон: 0897401865; 05147/2412

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина "Щурче"     

Адрес: 9106, ул. "Гроздьо Желев" 7, с. Гроздьово

Телефон: 05145/22-72

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина "Мечо Пух"

Адрес: 9120, ул "Тича" 37, гр. Долни чифлик

Телефон: 0884661024

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина "Пламъче"

Адрес: 9118, ул.Елешница 4, с. Пчелник

Телефон:05147/2320

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина "Щастливо детство"

Адрес: 9110, ул. "Пирин" № 4, с. Старо Оряхово

Телефон: 0885710150

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

Име: Детска градина   "Детелина"      

Адрес: 9250, гр.Дългопол

Телефон: 0517/22-906

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина "Щастливо детство"

Адрес: 9238, с.Медовец

Телефон: 0517/52-099

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина "Първи юни"

Адрес: 9245, с.Партизани

Телефон: 0517/84-233

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it      

Име: Детска градина "Пролет"

Адрес: 9261, с.Цонево

Телефон: 0517/27316

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

Име: Детска градина "Лиляна Димитрова"

Адрес: 9240, с.Блъсково

Телефон: 05129/325

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина "Щастливо детство"     

Адрес: 9273, с.Бозвелийско

Телефон: 0876110580

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина "Мария Момчева"

Адрес: 9243, с.Градинарово

Телефон: 0879806446

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина "Снежанка"

Адрес: 9200, ул.Сан Стефано №28, гр. Провадия

Телефон: 0518/4 40 59

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Детска градина "Пролет"       

Адрес: 9200, ул.Средна Гора №32, гр. Провадия

Телефон: 0518/4 21- 49

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ОБЩИНА СУВОРОВО

Име: Детска градина "Буратино"       

Адрес: 9170, ул."Снежанка" №9

Телефон: 0893 620 989

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова