baner rio 1

Начални, основни и обединени училища

НАЧАЛНИ УЧИЛИЩА

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

Име: Начално училище "Отец Паисий", гр. Белослав

Адрес: гр.Белослав, ул.“Св. Св. Кирил и Методий“ №13

Телефон: 0894 622269

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница:  nubeloslav.com

ОБЩИНА ВАРНА

Име: Начално училище "Васил Левски", гр. Варна

Адрес: гр. Варна, ул. „Места“ №27

Телефон: 0882 567013

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: nu-levski.com

 

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

Име: Начално училище „Иван Вазов“, гр. Дългопол

Адрес: п.к. 9250 гр. Дългопол, общ. Дългопол, обл. Варна, ул. „Иван Вазов“ № 11

Телефон: 0882 521361

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: nu-ivanvazov.com

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

Име: Начално училище "Христо Ботев", с. Снежина

Адрес: с.Снежина , общ. Провадия , обл. Варна   

Телефон: 0878 158117

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: www.nu-hristobotev.eu 

 

 

ОСНОВНИ и ОБЕДИНЕНИ УЧИЛИЩА

ОБЩИНА АВРЕН

Име: Основно училище „Христо Ботев”, с. Аврен

Адрес: с. Аврен, ул. “Йордан Ноев“ №46

Телефон: 05106 2240

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: www.ouavren.com                                                         

Име: Основно училище "Свети Климент Охридски", с. Дъбравино

Адрес: с.Дъбравино, ул. „Свети Климент“, № 12

Телефон: 05106 7649

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: http://oudybravino.idwebbg.com

Име: Основно училище "Д-р Петър Берон", с. Приселци

Адрес: ул.“Централна“ №  40, с.Приселци

Телефон: 0894 422910                                                  

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: www.oupriselci.info

Име:Основно училище   "Свети Свети Кирил и Методий"

Адрес:9134, с Тръстиково

Телефон: 0894 422996

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: outrastikovo.alle.bg

Име:Основно училище "Д-р Петър Берон"

Адрес:9129, с.Царевци, ул. "Незабравка" №5

Телефон: 0888 583090

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: ou-carevci.com

ОБЩИНА АКСАКОВО

Име: Основно училище „Христо Смирненски“ , с. Въглен

Адрес: село Въглен, община Аксаково, област Варна

Телефон: 052 671282

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: vaglen.com

Име:Основно училище "Свети Климент Охридски", с. Изворско    

Адрес: с. Изворско, ул. „Хан Аспарух“ №20               

Телефон: 0878 357015

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: http://ouizvorsko.com

Име: Основно училище "Свети Климент Охридски", с. Кичево     

Адрес: с.Кичево, ул.Двадесета, № 1, общ. Аксаково, област Варна

Телефон: 052 673264

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: https://oukichevo.info

Име: Обединено училище "Иван Вазов", с. Любен Каравелово         

Адрес: с.Любен Каравелово, община Аксаково, област Варна 

Телефон: 0885 944923

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: http://www.ouivanvazov.eu 

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

Име: Основно училище "Свети Патриарх Евтимий", гр. Белослав

Адрес: град Белослав, община Белослав, северен бряг, кв.“Акации“

Телефон: 05112 4720

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: patriarhevtimii.eu  

Име: Основно училище „Свети Свети Кирил и Методий”, с.Езерово       

Адрес:9168, ул."Светлина" №2, с. Езерово

Телефон: 05114 2047

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: ouezerovo.iop.bg

ОБЩИНА БЯЛА

Име: Основно училище „Отец  Паисий", гр. Бяла

Адрес: гр. Бяла, ул. "Андрей Премянов", №12, общ. Бяла, обл. Варна

Телефон: 0897983685

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: http://ou-byala.com

ОБЩИНА ВАРНА

Име: Основно училище „Антон Страшимиров”, гр.  Варна

Адрес: гр. Варна, ж.к. „Младост”, ул. „Васил Чекаларов”

Телефон: 052 800601

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: oustrashimirov.bg 

Име: Основно училище "Васил Априлов", гр. Варна

Адрес: гр. Варна, ул. братя Миладинови № 130 

Телефон: 052 604299

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: https://ouvasilaprilov.com 

Име: Основно училище „Георги Сава Раковски“, гр. Варна   

Адрес:  град. Варна, район Приморски, ж.к. Чайка, п.к. 9010

Телефон: 052 302358

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: https://ourakovski.com

Име:Основно училище "Добри Чинтулов"

Адрес:9009, ул. "Милосърдие" №12

Телефон: 052 745819

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: dobri-chintulov-varna.eu

Име: Основно училище „Захари Стоянов“, гр. Варна    

Адрес: гр. Варна, кв. Чайка

Телефон: 052 301895

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: www.ou-zaharistoyanov.com 

Име: Основно училище „Иван Вазов“,  гр. Варна            

Адрес: гр. Варна,  ул. „Върба“ № 24

Телефон: 052 744349

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: ivazov.wix.com/varna

Име: Основно училище „Свети Иван Рилски“, гр.Варна                 

Адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 225

Телефон:   052 745980

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: ivanrilski-varna.com 

Име: Основно училище „Йордан Йовков“, гр. Варна     

Адрес: 9000, гр. Варна, ул. "Екатерина Симитчиева" № 8

Телефон: 052 640109

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: www.yovkovschoolvarna.bg

Име:Основно училище "Константин Арабаджиев"

Адрес:9000, ул."Ангел Кънчев" 1

Телефон: 052 648860

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: ouconstantinarabadjiev.com

Име: Основно училище „Капитан Петко войвода“, гр. Варна

Адрес: 9021, кв.Галата, ул. "Капитан I-ви ранг Г.Купов" №36-38

Телефон: 052 378434

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: http://ou-kap-petko.com 

Име: Основно училище „Отец Паисий“, гр. Варна    

Адрес: гр. Варна, ул. „Козница“ № 1

Телефон: 0886 460046

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: http://ou-paisii.com 

Име: Основно училище "Панайот Волов", гр. Варна    

Адрес: ул. „ Свети Димитър Солунски“ №4, гр. Варна

Телефон: 0895 646767

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: oupvolov.com

Име: Основно училище ,,Свети Патриарх Евтимий“, гр.Варна

Адрес: гр.Варна, жк Владислав Варненчик”,  ул. ,,Димитър Дончев-Доктора№10 

Телефон: 052 510690

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: patriarha.com

Име: Основно училище „ Петко Р. Славейков“, гр. Варна     

Адрес: гр. Варна, бул. „ Владислав Варненчик“, №80

Телефон: 052 460550

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: http://www.slaveykov.net

Име: Основно училище "Свети Свети Кирил и Методий", гр. Варна

Адрес: гр. Варна ул. „Братя Миладинови“ 19              

Телефон: 052 620471

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: https://ousvsvkirilimetodii.com 

Име:Основно училище "Стефан Караджа "   

Адрес:9000, кв." Приморски ", ул. " Братя Бъкстон "№11

Телефон: 0878 663551

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: stefankaradja.com

Име: Основно училище „Стоян Михайловски“, гр. Варна         

Адрес: гр. Варна, кв. „Владислав Варненчик” II микро район 

Телефон: 052 510 607

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: http://oustmihaylovski.org 

Име: Основно училище „Христо Ботев“, гр. Варна

Адрес: гр. Варна 9003, ул. „Кирил и Метдий“, №8 

Телефон: 052 370696

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: http://hristobotev-varna.eu  

Име: Основно училище "Цар Симеон І", гр. Варна

Адрес: гр. Варна  9000,  ул.“Неофит Бозвели” № 33  

Телефон: 052 622250

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: ousimeon.com

Име: Основно училище "Черноризец Храбър", гр. Варна   

Адрес:9010, град Варна, улица „Студентска“ №1, клон 10, п.к. 78  

Телефон: 052 303284

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: www.chernorizets.com 

Име: Частно основно училище "Малкият принц", гр. Варна    

Адрес: гр. Варна, ул. „Васил Друмев“ № 73 

Телефон: 052 300514

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   

Интернет страница: www.thelittleprinceschool.com 

Име: Първо основно училище „Свети княз Борис І“ , гр. Варна

Адрес: гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“                

Телефон: 0882 567039       

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: www.1ou-varna.com 

Име: III Основно училище „Ангел Кънчев“, гр. Варна

Адрес: град Варна, ул. „Роза“ № 23

Телефон: 0876 885023

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: https://3ou-akanchev-vn.com 

Име:Второ основно училище "Никола Йонков Вапцаров"  

Адрес:9020, ж.к."Възраждане"-ІІ

Телефон: 052 506272

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: vtoroouvapcarov.com/new/

Име: Основно училище „Васил Друмев“, гр. Варна

Адрес: гр.Варна,  ул. “Любен Каравелов“ №60А

Телефон: 052 655593

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: oudrumev.com 

Име: Основно училище „Добри Войников”, с.Каменар          

Адрес: ул.”Софроний Врачански” , 9102, с.Каменар, общ. Варна       

Телефон: 0889 430930

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: http://oudobrivoinikov-kamenar.com 

Име: Основно училище"Свети Климент Охридски ", с. Константиново

Адрес: с. Константиново, ул. " Борис І " № 1

Телефон: 0877 043229            

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: www.ou-kliment.com

Име: Основно училище „Христо Смирненски“, с.Тополи

Адрес: с.Тополи, ул. „Райко Панчелиев“ № 3а

Телефон: 052 742487

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: www.smirnenski1882.com 

 Име: Частно основно училище "Д-р Мария Монтесори"

 Адрес: 9010, ж.к. Изгрев, УПИ-VIII-4262, кв.121

 Телефон: 0889 902739

 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 Интернет страница: montessorischoolvarna.eu

Име: Частно основно училище „Прогресивно образование 2 – Варна“, гр.Варна

Адрес: гр. Варна, ул. "Димитър Икономов" 36, вх. В 

Телефон: 0877194835

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: https://school2.transform.bg 

Име: Частно основно училище „Феникс 2020“, гр.Варна

Адрес: гр. Варна, ж.к. Чайка бл. 128

Телефон: 0878 860155

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница:  fenix-park.eu

  ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

Име: Обединено училище „Васил Левски“, с. Михалич

Адрес: с. Михалич, общ. Вълчи дол, обл. Варна                   

Телефон: 0878 204252

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: http://www.daskalo.com/oumihalich 

Име: Основно училище „Климент Охридски“ , с. Стефан Караджа 

Адрес: с. Стефан Караджа, общ. Вълчи дол, обл. Варна            

Телефон: 0888 749616

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: ou-ohridski.com

Име: Обединено училище „Свети Иван Рилски”, с. Червенци     

Адрес: с. Червенци, общ. Вълчи дол, обл. Варна

Телефон: 0877 765539

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: obuchervenci.com

ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК

Име: Основно училище „Свети Свети Кирил и Методий“, с. Венелин

Адрес: село Венелин, ул. Бреза №1

Телефон: 0885 908843

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: http://ou-venelin.com 

Име:Основно училище "Свети Свети Кирил и Методий"

Адрес:9114, с. Голица, общ. Долни чифлик, обл. Варна

Телефон: 05149 2266

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: ou-golica.com

Име: Основно училище „Паисий Хилендарски“, с.Горен чифлик    

Адрес: с.Горен чифлик, ул. „Орловец“ № 2, общ.Долни чифлик, обл.Варна

Телефон: 0885 908841

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: www.ou_gorenchiflik.com 

Име:Основно училище   "Христо Смирненски"

Адрес:9106, ул. Ленин   № 10, Гроздьово

Телефон: 05145 2262

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: ou-grozdyovo.com

Име: Основно училище „Христо Ботев“, с. Пчелник     

Адрес: с. Пчелник, общ. Долни чифлик, обл. Варна, ул. „Паисий Хилендарски” № 19

Телефон: 0885 908842

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: https://ouhrbotev.wixsite.com/pchelnik

Име:Основно училище "Св. св. Кирил и Методий"   

Адрес: 9110, ул. " Кирил и Методий" №36, Старо Оряхово

Телефон: 05141 2346

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: oustorqhovo.com

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

Име: Основно училище „Митко  Палаузов“, с.Лопушна 

Адрес: с. Лопушна, общ.Дългопол, обл.Варна, п.к.9237, ул.Първа №32 

Телефон: 0517 82201

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: www.ou-lopushna.com 

Име: Основно училище „Христо Ботев“ с.Партизани 

Адрес: с. Партизани, ул.15 №11 п.к.9245 общ. Дългопол,  обл. Варна

Телефон: 0887 377641

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: http://www.ou-partizani.com/

Име: Основно училище „Васил Левски”, с. Поляците   

Адрес: с. Поляците, общ.Дългопол,  обл.Варна ,ул.”Първа „№21              

Телефон: 0517 72256

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: ou-poliacite.com     

Име: Обединено училище „Христо Ботев“, с. Цонево

Адрес: с. Цонево, общ. Дългопол, обл. Варна, ул. „Христо Трендафилов“ № 52                   

Телефон: 0517 27226

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: obuhristobotev.com                                                             

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

Име: Обединено училище „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Блъсково   

Адрес: с.Блъсково, ул.Седма 2, общ. Провадия, обл. Варна 

Телефон: 0877717949

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: ou-blaskovo.com         

Име: Основно училище "Васил Левски"     

Адрес:9273, с. Бозвелийско

Телефон: 0878 128745

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: ou-vlevski.com

Име: Основно училище "Св.Св.Кирил и Методий", с. Градинарово

Адрес: с.Градинарово, общ.Провадия, обл.Варна

Телефон: 0878170086

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: scoolgradinarovo.iweb.bg 

Име:Основно училище "Христо Ботев"    

Адрес:9278, с. Житница

Телефон: 0878128797

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: ou-hbotev.idwebbg.com

Име: Първо основно училище „Христо Смирненски“, гр. Провадия  

Адрес: гр. Провадия, ул. „ Св. Св. Кирил и Методий“ № 82а

Телефон: 0518 44039

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: 1ouprovadia.weebly.com

Име: Второ основно училище „Иван Вазов“, гр. Провадия                    

Адрес: ул.“Дунав“ № 17, гр. Провадия. общ. Провадия, обл. Варна

Телефон:  0518 43078

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: 2ouprovadia.alle.bg     

Име: Основно училище „Асен Златаров“ с. Славейково         

Адрес: с. Славейково, общ. Провадия, обл. Варна           

Телефон: 05122 2211

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: http://ou-asenzlatarov.com  

ОБЩИНА СУВОРОВО

Име: Основно училище „Христо Ботев“, с. Чернево                  

Адрес: с. Чернево, общ. Суворово, обл. Варна, ул. „Георги Бенковски“ №2

Телефон: 051537 515

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: www.ouchernevo.org 

Търси

шаблоны joomla
baner116111 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева