baner rio 1

Специални училища и ЦПЛР

 СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА

  ОБЩИНА ВАРНА

Име: Средно училище за  ученици с нарушено зрение "Проф. д-р Иван Шишманов", гр. Варна

Адрес: гр. Варна, кв. Аспарухово, местност "Вилите"

Телефон: 052 370416

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: www.suunzvarna.com 

 ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ

ОБЩИНА АКСАКОВО

Име: Център за подкрепа на личностно развитие, Аксаково

Адрес: 9154, Сл.Дойчев №6

Телефон: 052 762063

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: aksakovo.bg/cplr

 ОБЩИНА ВАРНА

Име: Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс

Адрес:9000, ул. "А.С. Пушкин" № 7

Телефон: 052 612102

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: www.odk-varna.com

Име: Център за подкрепа и личностно развитие Средношколско общежитие" Михаил Колони", гр.Варна

Адрес: гр. Варна, бул."Цар Освободител" № 150

Телефон: 052 800205

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: www.so-koloni.com

Име: Център за подкрепа за личностно развитие-Народна Астрономическа Обсерватория и Планетариум "Николай Коперник", гр. Варна

Адрес: гр. Варна, Приморски парк 4

Телефон: 052 684444

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: www.astro-varna.com

Име: Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, гр. Варна

Адрес: гр. Варна, бул. "Сливница" № 187-189

Телефон: 052 641670

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: www.rcvarna.bg

Име: Център за специална образователна подкрепа - Варна

Адрес: гр. Варна, ул. "Петко Стайнов"№7

Телефон: 0878521823

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: www.csop-varna.bg 

Име: Център за подкрепа на личностно развитие - Логопедичен център, гр. Варна       

Адрес: гр. Варна, ул."Дрин" № 31

Телефон: 052 615120

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: www.logoped-varna.com

Име: Център за подкрепа на личностно развитие - Център за кариерно ориентиране, гр.Варна

Адрес: гр. Варна, бул."Цар Освободител" № 27 ет.1, стая 4, Младежки дом

Телефон: 052 988933

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: www.cko-varna.bg

                ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

Име: Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс "Андрей Гeрманов", гр. Дългопол

Адрес: обл. Варна, гр. Дългопол, ул."Георги Димитров" № 103

Телефон: 0517 22168

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: www.odk-dalgopol.com 

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

Име: Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс, гр. Провадия

Адрес: обл. варна, гр. Провадия, ул. "Централен площад" № 1

Телефон: 0884948582

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: www.cplr-odkprovadia.com

 

Име: Център за специална образователна подкрепа "Свети свети Кирил и Методий", с. Кривня

Адрес: обл. Варна,общ. Провадия, с.Кривня   

Телефон: 0878273413

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: csop-krivnya.com

 

 

 

Търси

шаблоны joomla
baner116111 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева