Специални училища и ЦПЛР

 СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА

  ОБЩИНА ВАРНА

Име: Средно училище   за  ученици с нарушено зрение "Проф. д-р Иван Шишманов"

Адрес:9003, кв. Аспарухово м. Вилите

Телефон: 052/370416

Интернет страница: www.varnaschoolfortheblind.org

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ

ОБЩИНА АКСАКОВО

Име: Център за подкрепа на личностно развитие

Адрес: 9154, Сл.Дойчев №6

Телефон: 052/762063

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
 

ОБЩИНА ВАРНА

Име: Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс

Адрес:9000, ул. "А.С. Пушкин" № 7

Телефон: 052/612-102

Интернет страница: www.odk-varna.com

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Център за подкрепа и личностно развитие Средношколско общежитие" Михаил Колони"- гр.Варна

Адрес: 9004, бул."Цар Освободител" 150

Телефон: 052/800205

Интернет страница: www.so-koloni.com

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Център за подкрепа за личностно развитие-Народна Астрономическа Обсерватория и Планетариум "Николай Коперник"

Адрес:9000, Приморски парк 4

Телефон: 052/684440

Интернет страница: www.astro-varna.com

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Име: Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Адрес:9000, бул. Сливница 113

Телефон: 052/641 670

Интернет страница: www.resource-centre-varna.com

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Център за специална образователна подкрепа - Варна

Адрес:9004, Бул. "Сливница" 113

Телефон: 052/619-456

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Център за подкрепа на личностно развитие - Логопедичен център       

Адрес:9000, ул."Дрин"31

Телефон: 052/615-120

Интернет страница: www.logoped-varna.com

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Център за подкрепа на личностно развитие - Център за кариерно ориентиране - Варна      

Адрес:9000, бул."Цар Освободител" 27, Младежки дом - Варна

Телефон: 052/988 933

Интернет страница: www.cko-varna.bg

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

                ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

Име:Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс "Андрей Гeрманов"

Адрес: 9250, ул."Георги Димитров"103

Телефон: 0517/2-21-68

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

Име: Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс

Адрес: 9200, Центр.площад 1

Телефон: 0518/4 20-26

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Център за специална образователна подкрепа "Свети свети Кирил и Методий"   

Адрес: 9217, с.Кривня

Телефон: 0518/41312

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ КОЛЕЖИ

Име: Частен професионален колеж по туризъм   "Константин Фотинов"

Адрес: 9000, ул. "Драган Цанков" №14

Телефон: 611 091

Интернет страница: www.kfotinov.com

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име: Частен професионален колеж Бизнес и култура       

Адрес:9002, бул."Сливница, №: 2

Телефон: 494433

Интернет страница: http://virtsys.net/college_BC

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова