baner rio 1

Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ

Приложение №2
Към заповед № РД 06-539/17.05.2018 г.
на Началника на РУО-Варна

Р Е Г И С Т Ъ Р

№ по ред

Вх.№/дата

Вид на декларацията по чл.35 от ЗПКОНПИ

Име, презиме, фамилия

Длъжност

1

52/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Гинка Ангелова Колева

Директор

2

72/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Емилия Симеонова Иванова

Директор

3

78/26.02.019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Ирина Георгиева Рангелова

Директор

4

38/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Катя Петрова Костова

Директор

5

39/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Николай Райчев Савов

Директор

6

200/14.05.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Дарина Гинчева Димитрова

Директор

220/16.10.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Татяна Грозданова Асенова-Георгиева

ВрИД

7.

87/27.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Веска Петрова Донева

Директор

8.

46/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Марияна Мирчева Йорданова

Директор

9.

198/14.05.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Галина Георгиева Кулева

Директор

10.

59/26.02.2019г

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Маргарита Петрова   Калчева-Шабанова

Директор

11.

161/10.05.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Мариела Йорданова Петрова

Директор

12.

36/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Марина Илиева Семова

Директор

13.

68/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Веска Чернева Вълканова-Данева

Директор

14.

222/13.12.2019г

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Диляна Атанасова Стоименова-Кацова

Директор

15.

28/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Ивана Апостолова Николова

Директор

16.

76/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Красимира Димитрова Грудева

Директор

17.

98/07.03.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Стойчо Андонов Стоев

Директор

18.

63/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Господин Петров Шейтанов

Директор

19.

  4/13.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Дилян Иванов Дончев

Директор

20.

93/27.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Александрина Георгиева Величкова

Директор

21.

7/25.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Ана Алексиева Янкова

Директор

22.

69/26.02.2019г

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Веселин Димитров Михалев

Директор

23.

11/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Веселина Петрова Манолова

Директор

24.

99/17.04.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Виктория Михайлова Шереметова

Директор

25.

    133/08.05.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Димитър Василев Димитров

Директор

26.

9/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Димитър Стоянов Димитров

Директор

27.

16/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Емилия Стоянова Дончева

Директор

28.

10/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Иванка Радославова Николова

Директор

29.

50/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Ивелина Петрова Георгиева

Директор

30.

25/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Ирина Георгиева Петрова

Директор

31.

84/27.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Йорданка Стоянова Маринова

Директор

32.

47/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Красимир Тодоров Димитров

Директор

33.

62/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Марионела Николова Дуцолова

Директор

34.

44/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Нели Георгиева Касабова

Директор

35.

53/26.02.019г. 

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Нели Павлова Иванова

Директор

36.

77/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Павлина Василева Мандажиева

Директор

37.

67/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Петранка Атанасова Захос

Директор

38.

1/14.01.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Севдалина Александрова Жекова

Директор

39.

80/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Силвия Димитрова Григорова

Директор

40.

106/07.05.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Сияна Филипова Власева

Директор

41.

23/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Соня Станчева Стоянова

Директор

42.

75/26.02.2019г

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Стела Петрова Христова - Колева

Директор

43.

83/27.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Стоянка Андреева Дукова

Директор

44.

61/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Стоянка Иванова Велянова

Директор

45.

37/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Татяна Стефкова Гайдарова

Директор

46.

73/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Тодорка Димитрова Колева

Директор

47.

12/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Янка Петрова Котларова

Директор

48.

14/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Албена Тодорова Павлова

Директор

49.

49/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Даниела Николаева Игнатова

Директор

50.

79/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Даринка Михова Божинова

Директор

51.

26/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Димитринка Вълова Георгиева

Директор

52.

86/27.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Донка Николова Иванова

Директор

53.

118/07.05.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Емил Красимиров Груев

Директор

54.

51/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Калина   Николаева Нушева

Директор

55.

20/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Мария Иванова Нестерова

Директор

56.

45/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Петко Кирилов Петков

Директор

57.

18/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Светлан Великов Илиев

Директор

58.

40/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Ася Василева Чилингирян

Директор

59.

33/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Веселин Иванов Василев

Директор

60.

65/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Веселина Йорданова Тотева

Директор

61.

97/05.03.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Галина Веселинова Германова

Директор

62.

174/13.05.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Марийка Димитрова Георгиева

Директор

63.

74/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Павлин Панов Петков

Директор

64.

218/30.08.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Ирена Василева Михова

Директор

65.

22/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Жени Георгиева Кръстева

Директор

66.

8/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Свежина Кирилова Димитрова

Директор

67.

219/01.10.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Офелия Юлиян Николова

Директор

68.

21/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Виолета Илиева Шишкова

Директор

69.

32/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Гергана Иванова Япаджиева

Директор

70.

58/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Жечка Добрева Георгиева

Директор

71.

27/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Живка Москова Тотева

Директор

72.

19/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Ирма Христова Дукова-Тачева

Директор

73.

85/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Людмила Стефанова Начева

Директор

74.

6/20.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Мария Димитрова Петрова -Драганова

Директор

75.

66/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Руслан Костов Скулев

Директор

76.

94/28.02.2019г

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Светлана Ангелова Петрова

Директор

77.

170/10.05.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Антония Кръстева Пенчева

Директор

78.

 35/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Евелина Богданова Николова

Директор

79.

213/15.05.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Илхан Муса Алибрям

Директор

80.

 91/27.02.2019г..

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Марияна Иванова Митева

Директор

81.

164/10.05.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Пепа Петрова Пенчева

Директор

81а.

221/09.12.2019г

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Стилиян Ангелов Тончев

ВриД

82.

60/26.02.2019г

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Георги Петков Петков

Директор

83.

48/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Юркия Исмаил Мюмюн

Директор

84.

153/09.05.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Вълко Дончев Вълков

Директор

85.

88/27.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Добрин Димитров Златев

Директор

86.

140/08.05.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Златка Николова Иванова

Директор

87.

96/28.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Мария Великова Христова

Директор

88.


151/09.05.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Милена Иванова Вителова

Директор

89.


135/08.05.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Таня Григорова   Михалева

Директор

90.


167/10.05.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Тодорка Димитрова Стефанова

Директор

91.


197/14.05.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Юлияна Йорданова Янакиева

Директор

92.

13/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Александър Неделчев Александров

Директор

93.

89/27.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Борислав Благоев Николов

Директор

94.

95/28.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Васил Радославов Василев

Директор

95.

15./26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Джемиле Адем Инджева

Директор

96.

247/20.11.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Невин Исмаил Кадир

Директор

96а.

3/29.01.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Никола Петков Николов

ВрИД

97.

90/27.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Халил Адем Адем

Директор

98.

31/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Цвета Николаева Костова

Директор

99.

188/13.05.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Божидар Иванов Станков

Директор

100.

43/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Валерий Иванов Радев

Директор

101.

56/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Валя Драгнева Иванова

Директор

102.

158/10.05.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Виолета Тодорова Станкова

Директор

103.

57/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Гьонюл Азис Юзеир

Директор

104.

24/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Ивелина Петрова Богданова

Директор

105.

54/26.02.2019г..

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Йордан Иванов Михалев

Директор

106.

177/13.05.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Росица Илиева Радушева

Директор

107.

34/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Николай Георгиев Николов

Директор

108.

29/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Стефка Методиева Христова

Директор

109.

30/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Стоян Добрев Гигов

Директор

110.

55/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Тихомир Петров Тодоров

Директор

111.

77/12.05.2021г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Бейти Изетов Ахмедов

Директор

112.

42/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Гергана Георгиева Стойчева

Директор

113.

72/12.05.2021г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Бистра Великова Бойчева

Директор

114.

82/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Марияна Георгиева Великова

Директор

Списък на неподалите в срок декларации по чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ

Декларация по чл.35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ

   Справка за директори на образователни институции, подали декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗПКОНПИ

Декларации по чл. 12 от ЗПРКИ

  • Регистър на декларациите по чл.12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на директорите на общински училища и облужващи звена от област Варна;
  • Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на кариерните консултанти в ЦКО - Варна;
  • Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите работещи на трудово правоотношение в РУО - Варна;

Търси

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева