Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ

Приложение №2
Към заповед № РД 06-539/17.05.2018 г.
на Началника на РУО-Варна

Р Е Г И С Т Ъ Р

№ по ред

Вх.№/дата

Вид на декларацията по чл.35 от ЗПКОНПИ

Име, презиме, фамилия

Длъжност

1

106/06.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Гинка Ангелова Колева

Директор

2

192/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Емилия Симеонова Иванова

Директор

3

150/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Ирина Георгиева Рангелова

Директор

4

105/06.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Катя Петрова Костова

Директор

5

220/08.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Николай Райчев Савов

Директор

6

151/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Стела Василева Христова

Директор

238/12.10.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Дарина Гинчева Димитрова

ВрИД

7.

144/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Веска Петрова Донева

Директор

8.

171/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Владимир Костадинов Панев

Директор

8а.

170/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Марияна Мирчева Йорданова

ВрИД

9.

185/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Галина Георгиева Кулева

Директор

10.

138/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Маргарита Петрова   Калчева-Шабанова

Директор

11.

205/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Мариела Йорданова Петрова

Директор

12.

172/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Марина Илиева Семова

Директор

13.

173/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Веска Чернева Вълканова

Директор

14.

193/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Донка Калева Чакалова

Директор

15.

160/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Ивана Апостолова Николова

Директор

16.

143/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Красимира Димитрова Грудева

Директор

17.

225/08.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Стойчо Андонов Стоев

Директор

18.

145/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Господин Петров Шейтанов

Директор

19.

121/06.06.2018г.       4/13.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Дилян Иванов Дончев

Директор

20.

223/08.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Александрина Георгиева Величкова

Директор

21.

190/25.02.2019г.       7/25.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Ана Алексиева Янкова

Директор

22.

217/08.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Веселин Димитров Михалев

Директор

23.

196/07.06.2018г. 11/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Веселина Петрова Манолова

Директор

24.

188/07.06.2018г.     17/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Даниела Цветанова Петкова

Директор

25.

114/06.06.2018г.       187/08.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Димитър Василев Димитров

Директор

26.

130/07.06.2018г.     9/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Димитър Стоянов Димитров

Директор

27.

198/07.06.2018г.       16/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Емилия Стоянова Дончева

Директор

28.

232/11.06.2018г.       10/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Иванка Радославова Николова

Директор

29.

141/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Ивелина Петрова Георгиева

Директор

30.

245/14.11.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Ирина Георгиева Петрова

Директор

31.

107/06.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Йорданка Стоянова Маринова

Директор

32.

154/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Красимир Тодоров Димитров

Директор

33.

174/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Марионела Николова Дуцолова

Директор

34.

181/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Нели Георгиева Касабова

Директор

35.

109/06.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Нели Павлова Иванова

Директор

36.

175/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Павлина Василева Мандажиева

Директор

37.

175/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Павлина Василева Мандажиева

Директор

38.

115/06.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Петранка Атанасова Захос

Директор

39.

1/14.01.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Севдалина Александрова Жекова

Директор

40.

119/06.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Силвия Димитрова Григорова

Директор

41.

227/08.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Сияна Филипова Власева

Директор

42.

210/07.06.2018г. 23/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Соня Станчева Стоянова

Директор

43.

206/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Стела Петрова Христова - Колева

Директор

44.

176/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Стоянка Андреева Дукова

Директор

44.

201/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Стоянка Иванова Велянова

Директор

45.

95/06.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Татяна Стефкова Гайдарова

Директор

46.

159/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Тодорка Димитрова Колева

Директор

47.

221/08.06.2018г.     12/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Янка Петрова Котларова

Директор

48.

197/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Албена Тодорова Павлова

Директор

49.

111/06.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Даниела Николаева Игнатова

Директор

50.

182/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Даринка Михова Божинова

Директор

51.

216/08.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Димитринка Вълова Георгиева

Директор

52.

108/06.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Донка Николова Иванова

Директор

53.

125/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Емил Красимиров Груев

Директор

54.

117/06.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Калина   Николаева Нушева

Директор

55.

211/07.06.2018г.     20/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Мария Иванова Нестерова

Директор

56.

135/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Петко Кирилов Петков

Директор

57.

101/06.06.2018г. 18/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Светлан Великов Илиев

Директор

58.

92/06.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Ася Василева Чилингирян

Директор

59.

235/11.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Веселин Иванов Василев

Директор

60.

209/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Веселина Йорданова Тотева

Директор

61.

157/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Галина Веселинова Германова

Директор

62.

147/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Марийка Димитрова Георгиева

Директор

63.

215/08.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Павлин Панов Петков

Директор

64.

178/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Янка Михова Бакалова

Директор

65.

100/06.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Жени Георгиева Кръстева

Директор

66.

104/06.06.2018г 8/26.02.2019г..

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Свежина Кирилова Димитрова

Директор

67.

142/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Стоянка Георгиева Балашова

Директор

68.

134/07.06.2018г. 21/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Виолета Илиева Шишкова

Директор

69.

202/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Гергана Иванова Япаджиева

Директор

70.

212/08.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Жечка Добрева Георгиева

Директор

71.

126/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Живка Москова Тотева

Директор

72.

139/07.06.2018г. 9/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Ирма Христова Дукова-Тачева

Директор

73.

124/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Людмила Стефанова Начева

Директор

74.

6/20.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Мария Димитрова Петрова -Драганова

Директор

75.

177/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Руслан Костов Скулев

Директор

76.

94/06.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Светлана Ангелова Петрова

Директор

77.

186/07.06.2018г.
233/11.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Антония Кръстева Пенчева

Директор

78.

149/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Евелина Богданова Николова

Директор

79.

88/05.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Илхан Муса Алибрям

Директор

80.

199/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Марияна Иванова Митева

Директор

81.

194/07.06.2018г.
236/12.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Пепа Петрова Пенчева

Директор

82.

161/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Георги Петков Петков

Директор

83.

152/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Юркия Исмаил Мюмюн

Директор

84.

204/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Вълко Дончев Вълков

Директор

85.

163/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Добрин Димитров Златев

Директор

86.

183/07.06.2018г.
229/08.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Златка Николова Иванова

Директор

87.

153/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Мария Великова Христова

Директор

88.

179/07.06.2018г.
228/08.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Милена Иванова Вителова

Директор

89.

99/06.06.2018г.
218/08.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Таня Григорова   Михалева

Директор

90.

180/07.06.2018г.
226/08.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Тодорка Димитрова Стефанова

Директор

91.

169/07.06.2018г.
230/08.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Юлияна Йорданова Янакиева

Директор

92.

213/08.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Александър Неделчев Александров

Директор

93.

231/11.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Борислав Благоев Николов

Директор

94.

127/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Васил Радославов Василев

Директор

95.

222/08.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Джемиле Адем Инджева

Директор

96.

247/20.11.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Невин Исмаил Кадир

Директор

96а.

3/29.01.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Никола Петков Николов

ВрИД

97.

123/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Халил Адем Адем

Директор

98.

129/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Цвета Николаева Костова

Директор

99.

20/28.05.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Божидар Иванов Станков

Директор

100.

113/06.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Валерий Иванов Радев

Директор

101.

167/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Валя Драгнева Иванова

Директор

102.

8/21.05.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Виолета Тодорова Станкова

Директор

103.

166/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Гьонюл Азис Юзеир

Директор

104.

219/08.06.2018г. 24/26.02.2019г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Ивелина Петрова Богданова

Директор

105.

132/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Йордан Иванов Михалев

Директор

106.

15/22.05.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Росица Илиева Радушева

Директор

107.

140/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Николай Георгиев Николов

Директор

108.

165/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Стефка Методиева Христова

Директор

109.

164/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Стоян Добрев Гигов

Директор

110.

156/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Тихомир Петров Тодоров

Директор

111.

208/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Бистра Великова Бойчева

Директор

112.

103/06.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Гергана Георгиева Стойчева

Директор

113.

168/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Димитър Рачков Кирилов

Директор

114.

191/07.06.2018г.

чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Марияна Георгиева Великова

Директор

Списък на неподалите в срок декларации по чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ

Декларация по чл.35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ

   Справка за директори на образователни институции, подали декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗПКОНПИ

Декларации по чл. 12 от ЗПРКИ

  • Регистър на декларациите по чл.12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на директорите на общински училища и облужващи звена от област Варна;
  • Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на кариерните консултанти в ЦКО - Варна;
  • Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите работещи на трудово правоотношение в РУО - Варна;
шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова