Охрана и сигурност

Договор за организиране на туристическо пътуване с детски и ученически туристически пакети и свързани туристически услуги

Форма за попълване на информация при организирано пътуване на ученици извън училище, в изпълнение на ПМС №165/2003 година

**************************

Програма на обучителен семинар на тема "Тероризмът - заплаха за човешката сигурност, мерки за училищата", организиран от СБУ;

Писмо №910611-81/15.03.2016 г. относно обучителен семинар "Тероризмът - заплаха за човешката сигурност, мерки за училищата".

**************************

На 29.02.2016 г. се проведе традиционното съвещание на началникът на РИО - Варна - Венцеслава Генова с директорите на училища и обслужващи звена от област Варна. На съвещанието присъстваха и представители на ОД на МВР - Варна и беше разяснен План за прилагане на споразумение за реализация на Стратегията за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система 2013-2020 г. и изграждане на механизми за взаимодействие между РИО – Варна и ОДМВР – Варна за опазване живота и здравето на учениците.

  

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева