baner rio 1

Колективно трудово договаряне

Анекс №Д01-342/07.12.2020 г. към колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование Д01-197/17.08.2020 г.

Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование Д01-197/17.08.2020 г.

 

Търси

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева