baner rio 1

Архив - януари - март 2018 година

 29.03.2018 г.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СТАИ В СГРАДАТА НА МГ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН", ГР. ВАРНА на учениците от IV клас, заявили участие в Пролетно математическо състезание

26.03.2018 г.

Във връзка с националната Кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация 2018 г. под наслов „По-добре информиран отколкото експлоатиран“ и със съдействието на Община Варна и ЦМЕД „Амалипе“ се проведе информационна среща-трениг с фокус група от СУ „Любен Каравелов“. В срещата участваха 15 ученици, определени като уязвима група.

Сесията стартира с лекция на тема „Какво е трафик; Видове трафик; Кои са рисковите групи, рисковите фактори и превантивни мерки” водена от секретарят на МКБТХ – Варна – Димитър Василев. По време на лекцията не беше пропусната темата за доброволчеството. Участниците бяха силно мотивирани и с желание за участие в обсъждането на темите.

Жанна Василева, регионален координатор към ЦМЕД „Амалипе”, посочи ранните бракове и отпадане на ученици от училище, като една от предпоставките за риск от трафик и експлоатация. Групата изгледа филм „Съвременно робство“, след който с помощта на Жанна Василева се посочиха правата на децата, които се нарушават при встъпване в ранните бракове. Беше откроен профилът на ученик в риск. Последваха дискусии на тема: „Как и защо ранните бракове и отпадане от училище стават предпоставка за трафик“ и „По какъв начин и под каква форма информация за трафик може да достигне до повече деца и ученици в техните среди”.

Изведоха се следните идеи:

 • Информацията за рисковете от трафик да бъде по-достъпна, като се разпостранява в социалните мрежи;
 • Да се рекламират горещи телефони, телефони на кризисните центрове и посолства в социалните мрежи;
 • Да има повече филми, информиращи за трафик, сексуална и трудова експлоатация;
 • Да има приложение за операционна система „Андроид”, което да се използва, ако пътуват в чужбина;
 • Да се провеждат подобни информационни дискусии, Фокус-групи в повече училища;

Отново с работа по групи беше обсъждана и темата „Как сами да се предпазим от трафик”. Бяха изведени следните идеи:

 • Да се проучва внимателно фирмата/университета/лицето, при когото отивам, като се свържа с неправителствени организации, полиция, приятели и познати;
 • Да се потърси обстойна информация в интернет;
 • Преди да замина е препоръчително да съгласувам с роднини и приятели фраза/сигнал/изречение, което ще бъде използвано при беда;
 • Преди да замина да се обадя на посолството на България в страната, в която отивам и да питам за актуални данни за условията на пребиване;
 • Никога да не предоставям документите си на друг;

25.03.2018 г.

25032018-bl

23.03.2018 г.

Със заповед №1169/23.03.2018 г. на кмета на община Варна - 26.03.2018 г. е обявен за неучебен ден в ОУ "Хр. Ботев" - Варна

23.03.2018 г. 

БЧК - Варна започва раздаването на продукти от хранителната програма на ЕС

Публикации в медиите от 50-та юбилейна Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда

Видео репортаж от 50та юбилейна Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда

Заповед №РД09-472/23.03.2018 г. на МОН за определяне на 23.03.2018 г. за неучебен ден в ОУ "Отец Паисий" - Бяла и ПГССТ - Бяла

20032018

19.03.2018 г.

logo

От 16.03.2018 г. до 19.03.2018 г. РУО - Варна и ЧСУ "Юрий Гагрин" домакинстваха на 50-та юбилейна Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда. Организатори на събитието са Министерство на образованието и науката и Регионално управление на образованието - Варна. За поредна година като партньори със значителен принос в подготовката и организацията на олимпиадата се включиха предприятията от химическата промишленост в град Девня - "Солвей соди" АД, Девня Цимент и Агрополихим - Девня. Домакини на престижния форум бяха Санитарно оздравителен комплекс "Камчия" и ЧСУ "Юрий Гагарин". В олимпиадата взеха участие 115 ученици от цялата страна, получили най-високите резултати от областния кръг, които бяха придружени от своите учители.

На 16.03.2018 г. се проведе церемония по откриването в Актовата зала на Учебно-възпитателния център „Юрий Гагарин“. Участниците и гостите бяха приветствани от Венцеслава Генова – началник на РУО - Варна, от Пенка Стоева – директор на ЧСУ „Юрий Гагарин“ в „Камчия“ и от ученици на НУИ "Добри Христов" - Варна.

FJ7A4395 FJ7A4399 

FJ7A4404 FJ7A4434 

FJ7A4576 FJ7A4605 FJ7A4718

FJ7A4723 FJ7A5144FJ7A4763 

FJ7A4807 FJ7A4826 FJ7A4860 FJ7A4878

FJ7A4912 FJ7A4942 FJ7A4960 FJ7A4974

FJ7A4993 FJ7A5017 FJ7A5035 FJ7A5053

FJ7A5070 FJ7A5100 FJ7A5105

FJ7A5116 FJ7A4782

FJ7A5152 FJ7A5169 

На 17.03.2018 г. учениците от различните възрастови групи работиха по теоретичния кръг на олимпиадата, след което част от участниците посетиха Солвей Соди, най-големия завод в Европа за производство на синтетична калцинирана сода. Талантите в областта на химията и техните ръководители останаха впечатлени от новаторската, екологична и социално ангажирана политика на компанията, от мащабите на содовото производство и от професионализма на хората, работещи в завода.

FJ7A5191 FJ7A5196

На 18.03.2018 г., използвайки богатата материално-техническа база, предоставена от домакини и спонсори, провокираща творчество и иновативност, учениците от IV състезателна група се включиха в експерименталния кръг на олимпиадата.

FJ7A5256 FJ7A5258

FJ7A5283 FJ7A5285

FJ7A5287 FJ7A5303

Официалното закриване на 50-та Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда се състоя на 19.03.2018 г. Председателят на националната комисия за организиране и провеждане на олимпиадата - доц. д-р Христо Чанев обяви победителите във всяка от възрастовите групи. На първенците и техните ръководители бяха връчени грамоти и награди от спонсорите на събитието - "Солвей соди" АД, Агрополихим - Девня, Девня Цимент, СОК "Камчия"

FJ7A6360 FJ7A6491

FJ7A6518

От област Варна в националния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда участваха ученици от ОУ "П. Р. Славейков" - Варна, Трета ПМГ "Акад. М. Попов" - Варна, МГ "Д-р П. Берон" - Варна, Първа езикова гимназия - гр. Варна.

РУО - Варна поздравява лауреатите и медалистите, благодари на техните учители и семейства и им пожелава успехи!

15.03.2018 г.

Разпределение на учениците за участие в Националното математическо състезание "Европейско кенгуру" 2017/2018 учебна година

12.03.2018 г.

V Регионално състезание по информационни технологии

„България – древна и млада“

„Аз пях за България, защото я обичах . . . аз прославях нейната божествено хубава природа . . . аз се вглъбявах в историята, защото бях пленен от величието на нейния минал живот . . . аз пях за нейните идеали, защото бяха свещени.“  

                                                                                                                                 Иван Вазов

За пета поредна година РУО – Варна със съдействието на ОУ „Цар Симеон I” проведе регионалното състезание, посветено на Националния ни празник България – древна и млада.

Неговата цел е предоставяне възможност на учениците за интелектуална изява, мотивиране на учителите за работа с деца с изявени способности в съответните научни области, чрез използването на компютърни технологии. Приложният характер на разработените презентации и проекти дава възможност за интегриране на информационните технологии в процеса на промяна към устойчиво развитие.

Състезанието премина през два етапа: училищен и регионален. Общият брой участници бе 95 от 14 училища от област Варна. Участниците бяха разпределени в 3 възрастови групи: I и II клас (компютърна рисунка), III и IV клас (компютърна презентация), V- VIII клас (проект с комбиниране на информация).

Финалните щрихи бяха поставени на 07.03.2018 г.с връчването на грамоти и награди от името на Началника на РУО-Варна В. Генова, д.и. чрез старши експерта по математика Лилия Стойчева. Всички присъстващи – ученици и родители бяха поздравени от клуб за художествено слово „Любословие“ към ОУ „Цар Симеон І“ – гр. Варна.

Брой участници:

 • I – IV клас – 47
 • V – VIII клас – 48

Училища:

 • СУ “Гео Милев” - Варна
 • ОУ „Васил Априлов“ - Варна
 • ОУ „Добри Чинтулов“ - Варна
 • ОУ „Д-р Петър Берон“ - Приселци
 • IIОУ „Иван Вазов“ - Провадия
 • СУ „Любен Каравелов“ - Варна
 • ОУ „П. Р. Славейков“ - Варна
 • ОУ „Патриарх Евтимий“ - Варна
 • ОУ „Стефан Караджа“ - Варна
 • ОУ „Цар Симеон I“ - Варна
 • ЧСУ „Юрий Гагарин“ – к.к. Камчия
 • ПГЕ - Варна
 • СУ за ХНИ „Константин Преславски“ - Варна
 • ОУ „Георги Сава Раковски“ - Варна

Учениците създадоха своите проекти по предварително обявени теми:

 • I клас, категория компютърна рисунка, тема: „Природата около нас“
 • II клас, категория компютърна рисунка, тема: „Красотата на сезоните“
 • III клас, категория компютърна презентация, тема: „Забележителности на Варна“
 • IV клас, категория компютърна презентация, тема: „Възход на Второ българско царство“
 • Vклас – Гробници и светилища на траките
 • VI клас – Тервел – спасителят на Европа
 • VII клас – Древна Тракия в Римския свят
 • VIII клас – Български скални феномени

DSC 0457  DSC 0487

08.03.2018 г.

Във връзка с организиране на математическото състезание „Европейско кенгуру“, Ви информираме, че областният кръг ще се проведе на 17.03.2018 г. от 11,00 до 12,30 часа. Състезанието е безплатно. Регламентът е публикуван на сайта на МОН в раздел „Олимпиади и състезания“.

Училища - домакини за провеждане на областния кръг:

За ученици от I до IV клас:

ОУ „Цар Симеон I“ – гр. Варна

ОУ „П. Р. Славейков“ – гр. Варна

ОУ „Васил Априлов“ – гр. Варна

ОУ „Йордан Йовков“ – гр. Варна

СУЕО „Ал. С. Пушкин“ – гр. Варна

СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Варна

ЧОУ „Малкият принц“ –гр. Варна

За ученици от V до XIIклас:

МГ „Д-р Петър Берон“- гр. Варна

Списъците с разпределението на учениците по училища и зали ще бъдат публикувани на сайта на РУО - Варна, секция „Олимпиади и състезания“ и на сайта на съответното училище до 15.03.2018 г.

Учениците следва да се явят до 10,30 ч. в съответното училище-домакин с ученическа карта/бележник или лична карта за заемане на места си и подготовка за състезанието.

08.03.2018 г.

08032018

01.03.2018 г.

Организаторите на традиционната щафетна лекоатлетическа обиколка на радио Варна информират, че състезанието ще се проведе по предварително обявената програма - старт на обиколката - 3 март в 12.00 часа на входа на Морската градина.
РУО- Варна подкрепя традиционната инициатива и насърчава участието в нея.

01.03.2018 г.

3mart-2018

01.03.2018 г.

Във връзка с обявените от Националната комисия резултати от олимпиадата по български език и литература изразявам своята и на РУО – Варна благодарност за достойното представяне и за постигнатите успехи на класиралите се на Национален кръг ученици и техните учители от Първа езикова гимназия, СУ ХНИ „Константин Преславски“, IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“, ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ и им пожелавам здраве, творческо дръзновение и нови успехи.

11. клас

1.Мариян Красимиров Кънчев – СУХНИ „Константин Преславски“

12. клас

Диан Миленов Неделчев – МГ „Д-р Петър Берон“
Ирина Валентинова Илиева – ГПЧЕ „Йоан Екзарх“
Марина Цветанова Цонева – Първа езикова гимназия
Теодора Георгиева Симеонова - Първа езикова гимназия
Алекс Христов Дачев -IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“
Ивелина Атанасова Колева - Първа езикова гимназия

ВЕНЦЕСЛАВА ГЕНОВА, Д. И.
НАЧАЛНИК НА РУО - ВАРНА

01.03.2018 г.

Условия и формуляр за участие в Национален конкурс "Рицарят в мен"

28.02.2018 г.

Във връзка с влошената метеорологична обстановка в област Варна дните, 01.03.2018 г. и 02.03.2018 г. ще бъдат неучебни дни за всички училища от областта (заповед №РД09-347/28.02.2018 г. на МОН)

28.02.2018 г.

 Преустановени учебни занятия в:

1. Община Белослав - всички училища в общината - за 28.02.2018 г. (заповед №148/28.02.2018 г.)

2. Община Провадия - всички училища в общината - за 28.02.2018 г. (заповед №446/28.02.2018 г.)

BabaMarta-uchilishta

27.02.2018 г.

Преустановени учебни занятия в:

1. Община Аксаково:

 • СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Игнатиево - за 27.02.2018 г. и 28.02.2018 г. (заповед №РД09-598/27.02.2018 г.)
 • СУ "Св. Кл. Охридски" - Аксаково - за 27.02.2018 г. и 28.02.2018 г. (заповед №РД-09-943/26.02.2018 г.)
 • ОУ "Иван Вазов" - Любен Каравелово - за 28.02.2018 г.

2. Община Аврен - всички училища на територията на общината - за 27.02.2018 г. и 28.02.2018 г. (заповед №269/27.02.2018 г.)

3. Община Ветрино - СУ "Хр. Ботев" - Ветрино - за 27.02.2018 г. и 28.02.2018 г. (заповеди №54/26.02.2018 г. и №55/27.02.2018 г.)

4. Община Дългопол - всички училища на територията на общината - за 28.02.2018 г. (заповед №166/27.02.2018 г.)

5. Община Аксаково - всички училища на територията на общината - за 01.03.2018 г. и 02.03.2018 г. (заповед №133/27.02.2018 г.)

6. Община Варна - всички училища на територията на общината - за 28.02.2018 г. (заповед №881/27.02.2018 г.)

26.02.2018 г.

Преустановени учебни занятия в:

1. Община Варна - всички училища на територията на община Варна - за 27.02.2018 г. (заповед №840/26.02.2018 г.)

2. Община Аксаково:

 • ОУ "Иван Вазов" - Любен Каравелово - за 27.02.2018 г. (заповед №582-РД-07/26.02.2018 г.)
 • ОУ "Св. Кл. Охридски" - Изворско - за 27.02.2018 г. и 28.02.2018 г. (заповед №РД09-185/26.02.2018 г.)
 • ОУ "Хр. Смирненски" - Въглен - за 27.02.2018 г. и 28.02.2018 г.(заповед №86/26.02.2018 г.)
 • ОУ "Св. Кл. Охридски" - с. Кичево - за 27.02.2018 г. и 28.02.2018 г.(заповед №196-РД-09/26.02.2018 г.)

3. Община Белослав

 • СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Белослав - за 27.02.2018 г. (заповед №РД07-225/26.02.2018 г.)

4. Община Бяла:

 • ПГССТ - Бяла - за 27.02.2018 г. , 28.02.2018 г. и 01.03.2018 г. (заповед №РД0700-65/26.02.2018 г.)
 • ОУ "Отец Паисий" - Бяла - за 27.02.2018 г. , 28.02.2018 г. и 01.03.2018 г. (заповед №РД0700-65/26.02.2018 г.)

5. Община Вълчи дол:

 • СУ "В. Левски" - Вълчи дол - за 27.02.2018 г. и 28.02.2018 г. (заповед №209/26.02.2018 г.)
 • ПГЗГС - Стефан Караджа- за 27.02.2018 г. и 28.02.2018 г. (заповед №209/26.02.2018 г.)
 • ОбУ "В. Левски" - Михалич- за 27.02.2018 г. и 28.02.2018 г. (заповед №209/26.02.2018 г.)
 • ОУ "Кл. Охридски" - Стефан Караджа- за 27.02.2018 г. и 28.02.2018 г. (заповед №209/26.02.2018 г.)
 • ОбУ "Св. Иван Рилски" - Червенци- за 27.02.2018 г. и 28.02.2018 г. (заповед №209/26.02.2018 г.)

6. Община Девня

 • СУ "В. Левски" - Девня - за 27.02.2018 г. и 28.02.2018 г. (заповед №1002-53/26.02.2018 г.)
 • ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Девня- за 27.02.2018 г. и 28.02.2018 г. (заповед №1002-53/26.02.2018 г.)

7. Община Долни чифлик - всички училища на територията на общината - за 27.02.2018 г., 28.02.2018 г. и 01.03.2018 г. (заповед №РД-494-1/26.02.2018 г.)

8. Община Суворово

 • СУ "Н. Й. Вапцаров" - Суворово -  за 27.02.2018 г. и 28.02.2018 г. (заповед №80/26.02.2018 г.)
 • ОУ "Хр. Ботев" - Чернево - за 27.02.2018 г. и 28.02.2018 г. (заповед №80/26.02.2018 г.)
 • ОУ "Хр. Ботев" - Николаевка- за 27.02.2018 г. и 28.02.2018 г. (заповед №80/26.02.2018 г.)

23.02.2018 г.

На 24.02.2018 г. ще се проведе Областният кръг на Национална олимпиада „Знам и мога“ за учениците от IV клас.Училище-домакин на олимпиадата е ОУ „Георги Сава Раковски“ – Варна. НАЧАЛО НА ОЛИМПИАДАТА – 9.00 ЧАСА.  Учениците да се явят до 8.30 часа на 24.02.2018 г.

За предотвратяване на евентуално напрежение при влизане в сградата на голям брой допуснати ученици /240/ е необходимо ученикът да носи в изпитния ден:

 • документ за самоличност /ученическа лична карта/;
 • индивидуалната информацията /№ на зала; имена на ученика; име на училище, населено място/, получена от класния ръководител.

21.02.2018 г.

Стажантски позиции  в РУО - Варна за децентрализирана кампания Програмата за студентски стажове в държавната администрация за месеците май и юни.

 • Студенти от следните направления:

-          Администрация и управление;

-          Икономика;

-          Информатика и компютърни науки;

-          Комуникационна и компютърна техника;

-          Обществени комуникации и информационни науки;

-          Педагогика;

Кандидатстването се извършва чрез специализирания портал на Министерски съвет: http://staj.government.bg/     

 • Кандидатите ще подават документи в периода 16.02.2018 г. – 18.03.2018 г.
 • Интервютата ще се проведат до 27.03.2018 г.
 • Класирането на кандидатите ще се изготви до 30.03.2018 г.
 • Потвърждаване на кандидатите за провеждането на стажа до 10.04.2018 г.
 • Стажовете ще бъдат в два периода: 02.05.2018 г. – 31.05.2018 г. (20 работни дни) и 01.06.2018 г. – 29.06.2018 г. (21 работни дни).

За допълнителна информация: Мариела Янкова – старши експерт по информационно осигуряване – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it и 0884 404 370

13.02.2018 г.

На 30.01.2018, в Дома на Европа в град София се проведе Конференция на Българската мрежа към Глобалния Договор на ООН за представяне на националния план за младежта по Европейския пакт с основна насоченост сътрудничество между бизнес, образователни институции и местни власти с цел развитие на търсените на пазара на труда умения у младите хора и гарантиране на успешен бизнес чрез успешна реализация на младежите.

В събитието взеха участие много компании от България, университети, училища, неправителствени организации, ангажирани в идеята за по-добро бъдеще на младите хора в България. Специален гост на конференцията беше г-н Жан Спелкенс, CSR Europe, който потвърди, че предизвикателствата, свързани с образованието и реализацията на младите хора в България са много близки до тези в Европейския съюз, като в много отношения България дава добър пример за успешни проекти в тази насока.

Проектът за професионалните паралелки в СУ „Васил Левски“ град Девня беше представен в специален панел като добър пример за екипна работа между бизнеса, образованието и местната власт.

Екипът, представил професионалните паралелки пред аудиторията, се състоя от представители на трите спонсора – „Агрополихим“, „Девня Цимент“ и „Солвей Соди“, зам. директорката на СУ „Васил Левски“, г-жа Радкова и кмета на община Девня, г-н Свилен Шитов, който беше приветстван много позитивно като единственият представител на местна власт на форума, ангажиран към младите хора.

Пред избрани гости от цялата страна, девненските компании разказаха за идеята и началото на проекта, започнал по инициатива на “Девня Цимент” и резлизиран с подкрепата и активното участие на “Агрополихим”, “Солвей Соди”, Община Девня и СУ Васил Левски. Бяха представени и бъдещите планове за продължаваща подкрепа към двете паралелки, както и разкриването на нова паралелка от учебната 2018/2019 година –професия „Електротехник“, специалност „Електрообзавеждане на производството”

От своя страна г-н Шитов разясни важността от устойчиво партньорство между бизнеса и местната власт, както и участието на младите жители на град Девня и техните учители в атрактивни обучителни програми и практики.

Кметът на община Девня сподели още, че е щастлив, че бизнесът сам е предложил създаването на професионалните паралелки - нещо, което е било традиция в Девня в миналото, както и че с радост ще подкрепя инициативата и в бъдеще.

„Агрополихим“, „Девня Цимент“ и „Солвей Соди“ потвърдиха ангажимента си да дадат възможност на учениците от двете професионални паралелки да посетят предприятията и да се запознаят със специалистите в професионалната сфера, за която се обучават.

devnya-su

09.02.2018 г.

Заповед №63/06.02.2018 г. на РЗИ - Варна за отменяне на противоепидимични мерки

Заповед №67/09.02.2018 г. на РЗИ - Варна за отменяне на грипна епидемия

06.02.2018 г.

Важно!

07.02.2018 г. (сряда) е учебен ден за всички ученици от училищата на област Варна

 01.02.2018 г.

Важно!

 • Областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе в МГ "Д-р П. Берон" - Варна на 03.02.2018 г. от 09.00 часа.
 • Областният кръг на олимпиадите по български език и литература ще се проведе в СУЕО "Ал. С. Пушкин" - Варна на 04.02.2018 г. от 10.00 часа.

30.01.2018 г.

Със заповед №57/30.01.2018 г. на РЗИ - Варна, за периода 31.01.2018 г. - 06.02.2018 г., се преустановява учебния процес в училищата на територията на област Варна

 29.01.2018 г.

Със заповед №55/29.01.2018 г. на РЗИ - Варна, за периода 30.01.2018 г. - 06.02.2018 г., се преустановява учебният процес в училищата на територията на община Варна

 22.01.2018 г.

Дните 22,23 и 24 януари 2018 г. са обявени за неучебни дни в ПГСС "Св. Г. Победоносец" - Суворово със заповед №30/22.01.2018 г. на кмета на община Суворово

Търси

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева