baner rio 1

Защита на личните данни

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ:

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ВАРНА   /РУО-ВАРНА/, Адрес: гр. Варна, ул. „Цар Симеон І“, № 32

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ:

д-р Ирена Радева, Началник на РУО-ВАРНА

Тел. № 0884 404 378

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

Йорданка Христова, Старши експерт по организация на средното образование

Тел. № 0884 404 359

 

Права на субектите на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)

Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.

Закон за защита на личните данни

Декларация за съответствие с GDPR

 

04.01.2023 г.

Комисията за защита на личните данни е разработила и публикувала на интернет сайта си специализирана секция, посветена на децата и техните лични данни.
Видеоклиповете и брошурите са достъпни на следния линк: https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=65
Създаването на специализираната секция е част от информационно-разяснителната кампания за повишаване информираността на учениците относно неприкосновеността и защитата на личните данни.

Търси

шаблоны joomla
baner116111 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева