Свободни места за ученици след завършено основно образование

Община Населено място Име на училище Професия/специалност
Профил
Тип Брой свободни места Заповед
Аврен Синдел СУ " Св.Св.Кирил и Методий" Готвач/ Производство на кулинарни изделия и напитки професионална 17     Заповед
Бяла Бяла ПГССТ Готвач/ Производство на кулинарни изделия и напитки професионална 9      Заповед
Варна Варна ПГГСД "Н. Хайтов" Дизайнер/ Интериорен дизайн професионална 8      Заповед
Варна Варна ПГГСД "Н. Хайтов" Техник-технолог в дървообработването/ Мебелно производство професионална 2     Заповед
Варна Варна ПГГСД "Н. Хайтов" Техник-озеленител/ Парково строителство и озеленяване професионална 14     Заповед
Варна Варна ПГГСД "Н. Хайтов" Техник-лесовъд/ Горско и ловно стопанство професионална 4     Заповед
Варна Варна ПГИ"Д-р Иван Богоров" Финансист/ Застрахователно и осигурително дело професионална 1     Заповед
Варна Варна ПГИ"Д-р Иван Богоров" Офис-мениджър/ Бизнес - администрация професионална 2     Заповед
Варна Варна СУ "Гео Милев" Чужди езици (РЕ) профилирана 2     Заповед
Варна Варна СУ "Гео Милев" Чужди езици (АЕ) профилирана 7     Заповед
Варна Варна СУ "Димчо Дебелянов" Предприемачески профилирана 7     Заповед
Варна Варна СУ "Неофит Бозвели" Софтуерни и хардуерни науки профилирана 13    Заповед
Варна Варна СУ "Пейо Кр. Яворов" Софтуерни и хардуерни науки профилирана 5     Заповед
Варна Варна СУХНИ "Константин Преславски" Музика профилирана 5    Заповед
Варна Варна VІІ СУ "Найден Геров" Софтуерни и хардуерни науки профилирана 1    Заповед
Варна Варна СУ "Елин Пелин" Танцьор/ Български танци професионална 3     Заповед
Ветрино Ветрино СУ"Христо Ботев" Агроеколог/ Агроекология професионална 4    Заповед
Вълчи дол Вълчи дол СУ "В. Левски" Търговски представител/ Търговия на едро и дребно професионална 8    Заповед
Вълчи дол Вълчи дол СУ "В. Левски" Обществени науки профилирана 7    Заповед
Вълчи дол Михалич ОУ "Васил Левски" Снабдител/ Снабдител професионална 10    Заповед
Вълчи дол Стефан Караджа ПГ по земедeлиe и горско стопанство Агроеколог/ Агроекология професионална 12    Заповед
Вълчи дол Червенци ОУ "Св.И.Рилски" Работник в растениевъдството / Трайни насаждения професионална 12    Заповед
Долни чифлик Долни чифлик ПГСС "Иван Вл. Мичурин" Сътрудник в малък и среден бизнес     / Малък и среден бизнес професионална 16     Заповед
Долни чифлик Долни чифлик ПГСС "Иван Вл. Мичурин" Техник на селскостопанска техника / Механизация на селското стопанство професионална 6     Заповед
Долни чифлик Долни чифлик СУ "В. Левски" Икономическо развитие профилирана 2     Заповед
Дългопол Дългопол СУ "Св.Климент Охридски" Оператор информационно осигуряване/ Икономическо информационно осигуряване професионална 15    Заповед
Дългопол Дългопол СУ "Св.Климент Охридски" Обществени науки профилирана 6     Заповед
Дългопол Дългопол СУ "Св.Климент Охридски" Хуманитарни науки профилирана 7    Заповед
Дългопол Медовец СУ "Назъм Хикмет" Хуманитарни науки профилирана 10     Заповед
Дългопол Цонево ОУ "Христо Ботев" Оператор на компютър/ Текстообработване професионална 18    Заповед
Провадия Провадия ПГСС "Земя" Икономист/ Земеделско стопанство професионална 16   Заповед
Провадия Провадия ПГСС "Земя" Монтьор на транспортна техника/ Автотранспортна техника професионална 5    Заповед
Провадия Провадия ПГСС "Земя" Агроеколог/ Агроекология професионална 5    Заповед
Провадия Провадия ПГХРТ "Цар Симеон Велики" Хотелиер/ Организация на хотелиерството професионална 6    Заповед
Суворово Суворово ПГСС"Св. Г. Победоносец" Монтьор на селскостопанска техника/ Механизация на селското стопанство професионална 8     Заповед
Суворово Суворово ПГСС"Св. Г. Победоносец" Ветеринарен техник/ Ветеринарен техник професионална 9    Заповед
Суворово Суворово СУ "Никола Й. Вапцаров" Организация на хотелиерството професионална 4    Заповед
Провадия Блъсково ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" Трайни насаждения професионална 1    Заповед
Варна Варна ВМГ "Св. Н. Чудотворец", ГР.ВАРНА, ГР.ВАРНА Електротехник/ Електрообзавеждане на кораби професионална 8    Заповед
Варна Варна ВМГ "Св. Н. Чудотворец" Корабен техник/ Корабни машини и механизми професионална 8    Заповед
Варна Варна ВМГ "Св. Н. Чудотворец" Корабоводител/ Корабоводене - морско професионална 2   Заповед
Варна Варна ВМГ "Св. Н. Чудотворец" Организатор по експлоатация на пристанищата и флота/ Експлоатация на пристанищата и флота професионална 10   Заповед
Варна Варна ПГЕ Техник на енергийни съоръжения и инсталации/ Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна професионална 4    Заповед
Варна Варна ПГСАГ "В. Левски" Брокер / Недвижими имоти професионална 7   Заповед
Варна Варна ПГСАГ "В. Левски" Геодезист   / Геодезия професионална 13   Заповед
Варна Варна ПГСАГ "В. Левски" Техник-реставратор/ Архитектурна реставрация професионална 8   Заповед
Варна Варна ПГСАГ "В. Левски" Строителен техник/ Строителство и архитектура професионална 4   Заповед
Варна Варна ПГТМД Дизайнер/ Моден дизайн професионална          4 Заповед
Варна Варна ПГТМД Фризьор/ Фризьорство професионална 3   Заповед
Варна Варна ПГТМД Фризьор/ Организация и технология на фризьорските услуги професионална 10    Заповед
Варна Варна ПГТМД Козметик/ Организация и технология на козметичните услуги професионална 10    Заповед
Варна Варна ПГХиХВТ "Д.И.Менделеев" Лаборант     /Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства професионална 3     Заповед
Варна Варна ПГХиХВТ "Д.И.Менделеев" Техник по очна оптика/ Очна оптика професионална 12    Заповед
Варна Варна ПГХиХВТ "Д.И.Менделеев" Техник-технолог по качеството на храни и напитки /Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки професионална 3    Заповед
Варна Варна ПТГ Компютърен график/ Компютърна графика професионална           2 Заповед
Варна Варна ПТГ Мехатроника/ Мехатроника професионална 2   Заповед
Варна Варна ПТГ Техник по транспортна техника/ Електрически превозни средства професионална Заповед
Провадия Провадия СУ "Димитър Благоев" Предприемачески - АЕ  профилирана          2 Заповед
Девня Девня СУ "Васил Левски" Електротехник/ Електрообзавеждане на производството -АЕ професионална         1 Заповед
Белослав Белослав ПГ "Свети Димитър Солунски" Корабостроителен техник/ Корабостроене професионална 1 Заповед
Варна Варна ВТГ "Георги Стойков Раковски" Оперативен схетоводител/Оперативно счетоводство професионална 1 Заповед
шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева