baner rio 1

Регионална комуникационна кампания за разясняване новостите и изисканията на държавен план-прием

Учебна 2019/2020 година

Пътна карта

Училища, заявяващи и реализиращи държавен план-прием за учебната 2019-2020 година

Икономическа обостовка

Държавен план-прием 2019-2020 г. Прогнозни целеви стойности за област Варна - определени от МОН

Какво е STEM?      logo

Постановление №111/25.06.2018 г. за приемане на Списък със защитените от държавата специалности от професии, на критериите за определянето им и на условията и реда за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитените специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда

Възможности за професионална подготовка

Достижения в професионалната подготовка

Търси

шаблоны joomla
baner116111 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева