baner rio 1

Национално външно оценяване

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2019/2020 ГОДИНА

 

09.03.2022 г.

Във връзка с обучението на учители за оценяване в електронна среда (платформата СОФИРА) на писмени работи от държавни зрелостни изпити и от национални външни оценявания , проведено от „ПСИТ България“ ООД през месец октомври 2021 г.,Ви уведомяваме, че предстои да бъде проведен стрес-тест за преценка на готовността им за участие в реален процес на електронно оценяване. На успешно преминалите стрес-теста ще бъдат издадени сертификати за „Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестови форми“.

Във връзка с това на 18 март 2022 г. (петък) от 13:00 до 17:00 часа всеки от учителите следва да провери и оцени по 20 писмени работи.

Допълнителни указания за провеждането за заключителния етап ще получат по електронен път от организаторите на обучението.

27.03.2020 г.

Уважаеми колеги,
Предстои заключителният етап от обучението за оценяване в електронна среда на изпитните работи от НВО по БЕЛ и по математика в IV, в VII и в X клас.
Информираме всички участници, които са участвали в предходните етапи на обучението, регистрирали са се в електронната среда, проверили са и са оценили съответния изискуем брой писмени работи за съответния клас и предмет, че:
1. На 3 април 2020 г. от 13:00 до 17:00 часа трябва да проверят и оценят определен брой писмени работи.
2. Участниците в стрес – теста следва да организират електронното обучение на учениците си, така че да имат възможност да се включат в последния етап на обучението.
3. Допълнителни указания ще се получат по електронен път от организаторите на обучението.

10.02.2020 г.

Обучения на оценители

10.01.2020 г.

Във връзка с кандидатстването в VІІІ клас на места, определени с държавния план-прием и промяната в чл. 51 а от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, за изпитите по български език и литература и математика могат да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на VІІ клас в България. Учениците, желаещи да се явят на изпитите по български език и литература и математика, подават заявление до 10 януари в деловодството на РУО-Варна  /за учениците от област Варна/.
Документи, постъпили след тази дата няма да се разглеждат!
Изпитът се полага при условията и по реда на националното външно оценяване и регламентиране в НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване
на резултатите от обучението на учениците - в определено от РУО-Варна училище на територията на областта. Училищата, в които ще бъдат разпределени тези ученици се определят от началника на РУО-Варна в определените срокове за провеждане на националното външно оценяване.

09.12.2019 г.

От 9 до 13 декември 2019 г. за пети пореден път Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките ще вземе активно участие в Националната седмица на четенето, която се организира от Министерството на образованието и науката и е част от изпълнението на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността.
Институтът за български език предлага езикови задачи за пети, шести и седми клас, които могат да бъдат решавани както по традиционния начин, така и в интернет. Езиковите задачи „Опознай българския език!“ са формулирани върху кратък откъс от известно произведение или гатанка.
Предназначението на езиковите задачи е да провокират интереса на българските ученици към четенето и българския език, като едновременно с това насърчат любопитството им и стремежа им към придобиване на нови знания.
По време на Националната седмица на четенето през 2018 г. общо 4590 души решиха езикови задачи в интернет, от които задачите за 5 клас – 1844 души; за 6 клас – 1437 души; за 7 клас – 1309 души. Отличните резултати при задачите за пети клас бяха 760, за шести – 499, а за седми – 500.
Езиковите задачи могат да бъдат решавани в интернет на адрес:
Файловете със задачите и техните отговори можете да изтеглите от следните адреси:
Можете да проследите и връзките към тях от съобщението на страницата на Института за български език:
Езиковите задачи са разработени в рамките на проекта на Института за български език „Написаното остава. Пиши правилно!“, част от програмата „Образование с наука“ на Министерството на образованието и науката и Българската академия на науките.

 

 

 

Търси

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева