baner rio 1

Национално външно оценяване

Информация за:

Национално външно оценяване в IV клас

Национално външно оценяване в VII клас

Национално външно оценяване в X клас

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2022/2023 ГОДИНА

17.10.2022 г.

Заповед № РД09-4065/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2022 – 2023 година и на график на дейностите през учебната 2022 – 2023 година

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2021/2022 ГОДИНА

19.05.2022 г. 

График на дейностите от националното външно оценяване в VII клас

09.03.2022 г.

Във връзка с обучението на учители за оценяване в електронна среда (платформата СОФИРА) на писмени работи от държавни зрелостни изпити и от национални външни оценявания , проведено от „ПСИТ България“ ООД през месец октомври 2021 г.,Ви уведомяваме, че предстои да бъде проведен стрес-тест за преценка на готовността им за участие в реален процес на електронно оценяване. На успешно преминалите стрес-теста ще бъдат издадени сертификати за „Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестови форми“.

Във връзка с това на 18 март 2022 г. (петък) от 13:00 до 17:00 часа всеки от учителите следва да провери и оцени по 20 писмени работи.

Допълнителни указания за провеждането за заключителния етап ще получат по електронен път от организаторите на обучението.

 

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2019/2020 ГОДИНА

 

27.03.2020 г.

Уважаеми колеги,
Предстои заключителният етап от обучението за оценяване в електронна среда на изпитните работи от НВО по БЕЛ и по математика в IV, в VII и в X клас.
Информираме всички участници, които са участвали в предходните етапи на обучението, регистрирали са се в електронната среда, проверили са и са оценили съответния изискуем брой писмени работи за съответния клас и предмет, че:
1. На 3 април 2020 г. от 13:00 до 17:00 часа трябва да проверят и оценят определен брой писмени работи.
2. Участниците в стрес – теста следва да организират електронното обучение на учениците си, така че да имат възможност да се включат в последния етап на обучението.
3. Допълнителни указания ще се получат по електронен път от организаторите на обучението.

10.02.2020 г.

Обучения на оценители

10.01.2020 г.

Във връзка с кандидатстването в VІІІ клас на места, определени с държавния план-прием и промяната в чл. 51 а от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, за изпитите по български език и литература и математика могат да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на VІІ клас в България. Учениците, желаещи да се явят на изпитите по български език и литература и математика, подават заявление до 10 януари в деловодството на РУО-Варна  /за учениците от област Варна/.
Документи, постъпили след тази дата няма да се разглеждат!
Изпитът се полага при условията и по реда на националното външно оценяване и регламентиране в НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване
на резултатите от обучението на учениците - в определено от РУО-Варна училище на територията на областта. Училищата, в които ще бъдат разпределени тези ученици се определят от началника на РУО-Варна в определените срокове за провеждане на националното външно оценяване.

09.12.2019 г.

От 9 до 13 декември 2019 г. за пети пореден път Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките ще вземе активно участие в Националната седмица на четенето, която се организира от Министерството на образованието и науката и е част от изпълнението на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността.
Институтът за български език предлага езикови задачи за пети, шести и седми клас, които могат да бъдат решавани както по традиционния начин, така и в интернет. Езиковите задачи „Опознай българския език!“ са формулирани върху кратък откъс от известно произведение или гатанка.
Предназначението на езиковите задачи е да провокират интереса на българските ученици към четенето и българския език, като едновременно с това насърчат любопитството им и стремежа им към придобиване на нови знания.
По време на Националната седмица на четенето през 2018 г. общо 4590 души решиха езикови задачи в интернет, от които задачите за 5 клас – 1844 души; за 6 клас – 1437 души; за 7 клас – 1309 души. Отличните резултати при задачите за пети клас бяха 760, за шести – 499, а за седми – 500.
Езиковите задачи могат да бъдат решавани в интернет на адрес:
Файловете със задачите и техните отговори можете да изтеглите от следните адреси:
Можете да проследите и връзките към тях от съобщението на страницата на Института за български език:
Езиковите задачи са разработени в рамките на проекта на Института за български език „Написаното остава. Пиши правилно!“, част от програмата „Образование с наука“ на Министерството на образованието и науката и Българската академия на науките.

 

 

 

Търси

шаблоны joomla
baner116111 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева