baner rio 1

Проект "Подкрепа за успех"

06.2022 г.

Информация за програма за междуучилищна дейност по проект "Подкрепа за успех" - за месец юни

Място на провеждане:

ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия

ОУ "Добри Войников" с. Каменар

НУ "Христо Ботев" - с. Снежина, общ. Провадия

СУ "Васил Левски" - гр. Девня

Начално училище "Иван Вазов" - гр. Дългопол

СУ "Свети Климент Охридски" - гр. Дългопол

ОУ "Отец Паисий" - гр. Варна

ОУ "Свети Иван Рилски", библиотека - гр. Варна

ОУ "Свети княз Борис I" - гр. Варна

Начално училище "Иван Вазов" - гр. Дългопол

ОбУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Блъсково

ОУ "Христо Ботев" -  с. Чернево

Начално училище "Отец Паисий" - гр. Белослав

ПГСС "Земя" - гр. Провадия

Обединено училище "Добри Войников" - с. Победа

СУ "Свети свети Кирил и Методий" - с. Синдел

Средно училище "Васил Левски" - гр. Долни чифлик

СУ "Елин Пелин" - гр. Варна

ОбУ "Иван Вазов" - с. Любен Каравелово

ОУ "Иван Вазов" - гр.Провадия

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Венелин, общ. Долни Чифлик

СУ "Васил Левски" - гр. Вълчи дол

09.04.2021 г.

Информация във връзка с организиране и провеждане на обучения по проект "Подкрепа за успех"

Линк за електронен формуляр: https://forms.gle/bDi8xSu2HSCEiCXP6

11.04.2019 г.

Съобщение за проект "Подкрепа за успех"

Участие или неучастие на образователната институция  в дейностите по проект BG05M2OP001-2.011 „Подкрепа за успех“ по ОП НОИР

Заповед № РД09-1092 от 11.04.2019 г. на МОН

Приложение 1 към Заповед РД09-1092 от 11.04.2019 г.

Приложение 2 към Заповед РД09-1092 от 11.04.2019 г. 

Указания - проект Подкрепа за успех - актуализиран вариант по ДВ бр. 61 от 2019 г.

Приложения

Заявление за участие в проект - училище

Декларация - конфликт на интереси

Бланка - проект

Указателно писмо 1, 19.04.2019

Указателно писмо 2, 09.05.2019

Подкрепа за успех - Указания 29.07.2019

Проeкт BG05M20P001-2 финансиране

 

 

 

Търси

шаблоны joomla
baner116111 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева