Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

09.10.2019 г.

Образци на документи по НП "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

Допълнително споразумение

Обучения за прилагане на скрининг тест по НП "АПСПО"

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Указания за изпълнение на дейностите по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

Бланка

Информация от образователните институции, участващи в проекта "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

 

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова