baner rio 1

НВО X клас

28.06.2023 г.

Правила за запознаване на учениците с индивидуалните  резултати от проверените и оценени изпитни работи по български език и литература, по математика и по чужд език от национално външно оценяване  за учениците от Х клас  през учебната 2022/2023 г.

17.10.2022 г.

Заповед № РД09-4065/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2022 – 2023 година и на график на дейностите през учебната 2022 – 2023 година

 

30.06.2022 г.

Резултати от НВО на учениците от 10 клас - резултати по учебни предмети и по нива чужд език за учебната 2021/2022 година

 

 

 

Търси

шаблоны joomla
baner116111 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева