Обявления за конкурси за държавни служители

21.12.2020 г.

На вниманието на допуснатият кандидат до участие в конкурса за длъжността „старши експерт по организация на средното образование”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието (РУО) – Варна

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – гр.Варна

 10.11.2020 г.

Заповед № РД 09 – 302003.11.2020 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование”, в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Варна.

Заповед № РД 09-3036/04.11.2020г. на министъра на образованието и науката за обявяване на конкурс за длъжността „старши експерт по природни науки и екология” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Варна.

23.10.2020 г.

Заповед № РД 09 - 2905 / 22.10.2020г. на министър на образованието и науката за обявяване на конкурса за длъжност „старши експерт по чужд език и майчин език” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) - Варна

Заповед № РД 09 - 2908 / 22.10.2020 г. на министър на образованието и науката за обявяване на конкурса за длъжност „старши експерт по информатика и информационни технологии” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) - Варна.

28.08.2020 г.

Заповед №РД09-1974/25.08.2020 г. на министъра на образованието и науката за обявление на конкурс за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Варна

16.06.2020 г.

Със Заповед № РД09- 1319/11.06.2020 г. на министъра на образованието и науката е обявен конкурс за заемане на длъжността „главен експерт” в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в Министерството на образованието и науката.

Обявлението за конкурса е публикувано на интернет страницата на Министерството на образованието и науката раздел „Конкурси“, рубрика „Държавни служители, директори на училища и специализирани обслужващи звена“ на посочения линк: https://www.mon.bg/bg/100124

29.01.2020 г.

Свободно място за длъжността "главен счетоводител" в Българското средно училище "Христо Ботев" - гр. Братислава, Словакия

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова