baner rio 1

Обявления за конкурси за държавни служители

 

23.08.2023 г.
Национален инспекторат по образованието обявява конкурс за експертни длъжности:
 - длъжност "старши инспектор" - 1 щатана бройка в дирекция "Инспектиране"
 - длъжност "главен инспектор" - 3 щатана бройка в дирекция "Инспектиране"
 - длъжност "държавен инспектор" - 1 щатана бройка в дирекция "Инспектиране"

05.04.2023 г.

Обявление на конкурс за   длъжността „старши експерт по чужд език и по майчин език“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието (РУО) – Варна

24.03.2023 г.

Обявление на конкурс за длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Варна

17.02.2023 г.

Списък за допуснатите кандидати за длъжността "началник отдел", отдел "Организационно-методическа дейност и контрол" (ОМДК), РУО - Варна

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността "началник отдел", отдел "Организационно-методическа дейност и контрол" (ОМДК), РУО - Варна

31.01.2023 г.  
Обява за длъжността "Началник на отдел", отдел "Органзационно-методическа дейност и контрол в РУО - Варна
 
03.05.2022 г.
Списък с допуснати кандидати за конкурс за длъжността "Главен юрисконсулт". Система за оценяване
Списък с допуснати кандидати за конкурс за длъжността "Старши експерт по анализ на информацията". Система за оценяване
 
14.04.2022 г.
Обява за конкурс за длъжността "Старши експерт по чужд език и по майчин език"
Обява за конкурс за длъжността "Главен юрисконсулт"
Обява за конкурс за длъжността "Старши експерт по анализ на информацията"

21.10.2021 г.

Списък за допуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „началник на отдел“ „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – Варна

Списък за допуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – Варна

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието – Варна

21.10.2021 г.

Конкурс за длъжността "Главен инспектор" в дирекция "Инспектиране"

04.10.2021 г.

Заповед № РД09-2552/29.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Варна

Заповед № РД09-2554/29.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на конкурс за длъжността „началник на отдел“, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Варна

19.07.2021 г.

Списък за допуснатите кандидати за длъжността „началник на регионално управление на образованието”, Регионално управление на образованието – Варна

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „началник на регионално управление на образованието“, Регионално управление на образованието – Варна

01.07.2021 г.

Заповед № РД 09 – 1367/01.07.2021 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на конкурс за длъжността „началник на регионално управление на образованието”, Регионално управление на образованието – Варна

22.02.2021 г.

Заповед № РД 09 – 433 / 17.02.2021 г. на министъра на образованието и науката за обяване на конкурс за длъжността „началник на регионално управление на образованието”, Регионално управление на образованието – Варна.

01.02.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт“ отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – гр.Варна

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „старши експерт по физическо възпитание“ в отдел „Организационно -методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – гр.Варна

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „главен счетоводител“ отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионално управление на образованието – гр.Варна

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „главен счетоводител“ в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионално управление на образованието – гр.Варна

15.01.2021 г.

Заповед № РД 09 – 123/13.01.2021 г. на министъра на образованието и науката за обяване на конкурс за длъжността „главен счетоводител” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Варна

Заповед № РД 09 – 122/13.01.2021 г. на министъра на образованието и науката за обяване на конкурс за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Варна

Търси

шаблоны joomla
baner116111 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева