Проекти и програми

Проект BG05M20P001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

Проект Ученически практики

Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

Проект "Подкрепа за успех"

НП "Иновации в действие"

 

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова