Проекти и програми

Проект BG05M20P001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

Проект Ученически практики

Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

Проект "Подкрепа за успех"

НП "Иновации в действие"

Проект № BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Национална програма на Министерството на образованието и науката и Министерството на отбраната "Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия"

 

 

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева