baner rio 1

Проект № BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Указания за изпълнение на дейностите по проект № BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Приложения към Указания по проект № BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Образци по дейности 2, 3, 4, 5

Търси

шаблоны joomla
baner116111 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева