baner rio 1

Архив - юли - септември - 2018

17.09.2018 г.

В отговор на постъпили в МОН голям брой молби и запитвания от ученици и техните родители относно възможността учениците, които не са положили успешно поправителните изпити за учебната 2017/2018 година, министърът на образованието и науката разрешава в интерес на учениците по изключение да се организира и проведе трета поправителна сесия за учебната 2017/2018 година в срок до 10 октомври 2018 г. Разрешението се отнася за получилите слаби оценки на поправителните сесии на не повече от два учебни предмета от задължителните, избираемите учебни часове или задължителната, задължително избираемата или профилираната/професионалната подготовка.

14.09.2018 г.

 15.09.18

Поздравителен адрес от Милена Дамянова, Председател на Комисията по образованието и науката в 44-то Народно събрание на Република България

Поздравителен адрес от Народните представители от ПГ на ПП ГЕРБ в 44-то НС, 3-ти МИР- Варна

Конкурс за длъжността "директор" на Българско средно училище "Д-р Петър Берон" - Прага, Чешка република

01.09.2018 г.

Откъс от брой 35/2018 г. на вестник "АзБуки"

26.08.2018 г.

27.08.2018 година - Национален траур
lenta-1404
Екипът на Регионално управление на образованието - Варна поднася своите най-искрени и сърдечни съболезнования на роднини и близки на загиналите в тежката катастрофа край Своге на 25.08.2018 година.
 
20.08.2018 г.

Регионално управление на образованието – Варна поздравява удостоените със заповед № РД09-1630/09.08.2018 г. носители на Почетното отличие на Министерство на образованието и науката - „Национална диплома“ зрелостници от випуск 2017/2018 г.:

  • Адриана Ушева – завършила Математическа гимназия „Д-р П. Берон“, гр. Варна;
  • Елица Ганева – завършила Първа езикова гимназия , гр. Варна;
  • Жасмина Стоянова – завършила Първа езикова гимназия , гр. Варна;
  • Иван Иванов – завършил Първа езикова гимназия , гр. Варна;
  • Радина Славова - – завършила Първа езикова гимназия , гр. Варна.

Почетното отличие „Национална диплома“ се присъжда за общ успех от дипломата за средно образование отличен (6.00) и за изявени способности в областта на науката, техниката, културата и спорта. Пожелаваме на тези изявени млади хора много бъдещи успехи и реализирани мечти, да бъдат гордост за своите родители, учители, за своите съграждани и сънародници.
Дипломите ще бъдат връчени на 21.08.2018 г. (вторник) от 10.00 часа в Арт салон – голяма зала  на Радио Варна от началника на Регионално управление на образованието, град Варна – Венцеслава Генова д.и.н..
Каним учители, родители, приятели и всички, които желаят да подравят тези млади хора на церемонията.

За учебна 2018/2019 година

Свободни места за ученици, завършили основно образование 

26.07.2018 г.

Резултатите от трето класиране могат да бъдат проверени на адрес: priem.mon.bg

Проверката се извършва с входящия номер на ученика и кода за достъп от служебната бележка.

Статистика за минимален и максимален бал

19.07.2018 г.

Свободни места за трети етап на класиране по паралелки след завършено основно образование

17.07.2018 г.

Обява за свободни места за учители в:

- БСУ "Д-р П. Берон" - Прага

- БСУ "Хр. Ботев" - Братислава

13.07.2018 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

На основание чл. 38, ал. 11 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и във връзка с докладна записка с вх. № 0603-1169/19.06.2018 г. от директора на СУ „Неофит Бозвели“, гр. Варна, информирам, че през учебната 2018/2019 г. в СУ „Неофит Бозвели“, гр. Варна, ще се извършва обучение в дистанционна форма.

Съгласно чл. 38, ал. 4 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование тази форма се организира за обучение в класовете от V до ХІІ включително за:

1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;

2. ученици със специални образователни потребности;

3. ученици с изявени дарби;

4. ученици, които поради семейни причини пребивават трайно на територията на друга държава и не могат да посещават училище на нейната територия.

Съгласно чл. 38, ал. 5 от Наредба № 10/01.09.2016 г. по изключение, когато ученикът е на лечение в чужбина за период над 30 дни, дистанционна форма може да се организира за обучение и в класовете от І до ІV клас включително.

В дистанционна форма не може да се организира обучение за придобиване на професионално образование - чл. 38, ал. 8 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

12.07.2018 г.

Резултатите от второ класиране могат да бъдат проверени на адрес: priem.mon.bg

Проверката се извършва с входящия номер на ученика и кода за достъп от служебната бележка.

Статистика за минимален и максимален бал от второ класиране

11.07.2018 г.

Конкурс за заемане на длъжността "Директор" на ДГ "Калина Малина" - гр. Белослав

03.07.2018 г.

Резултатите от първо класиране могат да бъдат проверени на адрес: priem.mon.bg

Проверката се извършва с входящия номер на ученика и кода за достъп от служебната бележка.

Търси

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева