baner rio 1

Архив - октомври - декември - 2018

28.12.2018 г.

чнг2019

21.12.2018 г.

Коледа 18

Коледа

Koledari 2018

21.12.2018 г.

2412018

Благодарствено писмо от екипът и ръководството на СУ "Васил Левски" - гр. Девня

20.12.2018 г.

1

Регламент за провеждане на конкурс за написване на есе "Ученическа библиотека - място за изграждане на култура на избора"

Регламент на конкурса "Как да направим училищния двор по-привлекателен"

18.12.2018 г.

Заповед №РД09-3824/13.12.2018 г. на МОН за обявяването на свободно място за учител по история и цивилизации в Българското средно училище "Д-р Петър Берон" в Прага, Чехия

17.12.2018 г.

На 15.12.2018 г. в област Варна се проведе общински кръг на олимпиадата по математика. Явиха се 3 614 ученици от четвърти до дванадесети клас, готови да покажат знания и да постигнат желаните резултати. Отчитаме високата мотивация за съизмерване на постигнатото при учениците, на прехода между етапите и степените на образование. Най-масово е участието на ученици от IV клас - 1 168.

Регионално управление на образованието – Варна пожелава успех!

11.12.2018 г.

Важно за завършващите VII клас и кандидатстващи за заемане на места в държавния план прием за учебната 2019-2020 година!

Във връзка с кандидатстването в VІІІ клас на места, определени с държавния план-прием и промяната в чл. 51 а от НАРЕДБА № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, за изпитите по български език и литература и математика могат да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на VІІ клас в България.Учениците, желаещи да се явят на изпитите по български език и литература и математика, подават заявление до 10 януари 2019 година в деловодството на РУО-Варна /за учениците от област Варна/.

Документи, постъпили след тази дата няма да се разглеждат!

Изпитът се полага при условията и по реда на националното външно оценяване и регламентиране в НАРЕДБА № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - в определено от РУО-Варна училище на територията на областта. Училищата, в които ще бъдат разпределени тези ученици се определят от началника на РУО-Варна в определените срокове за провеждане на националното външно оценяване.

10.12.2018 г.

На 08.12.2018 година в област Варна стартира Календар на МОН за провеждане на ученически олимпиади и състезания за учебната 2018-2019 година с общинския кръг на олимпиадата по български език и литература. Явиха се 2006 ученици от пети до дванадесети клас, мотивирани и емоционално подготвени, вглъбени, готови да покажат знания и да постигнат желаните резултати в благородно състезание с връстниците си.

За учениците и техните учители, включването в първия, най-масов и нестресов кръг на състезанието е и нещо повече от извънкласна изява. То е и проява на отношение към родния език, градиво на национална гордост.
Регионално управление на образованието в град Варна пожелава успех!

05.12.2018 г.

05122018 Provadia

На 26.11.2018 г. в СУ „Димитър Благоев” се проведе тържество- възстановка с възпроизвеждане на обичаи и традиции в семейството под надслов „Етноси - празници и обичаи”. Мероприятието е включено в празничната програма на РУО - Варна за честване на 21 ноември - Въведение Богородично. На него присъстваха Румяна Лазарова – старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия от РУО - Варна, г-жа Милена Полизанова – заместник кмет на Община Провадия, директори на училища и детски градини, преподаватели по обществени науки, родители и ученици.

Участниците направиха възстановка на три народни обичая - Сирни Заговезни, Рамазан и Банго Васил при три етноса - българи, турци и роми, като акцентираха върху мотива за прошката. В края на програмата всички си тръгнаха с убеждението, че трябва да бъдем добри и да си прощаваме.

30.11.2018 г.

30112018 Botev

 „170 г. от рождението на Христо Ботев – 170 г. път към свободата, път към безсмъртието”

nagr botev 06122018jpg

29.11.2018 г.

Съобщение!

Във връзка с опазване живота и здравето на децата и учениците и очакваното понижение на температурите Регионално управление на образованието - Варна е информирало директорите на училищата от област Варна, че при необходимост могат да предприемат действия относно промяна на началото и края на учебния ден за 30.11.2018 г. (петък). За допълнителна информация родителите следва да се обръщат към директорите на съответната образователната институция.

Венцеслава Генова

Началник на РУО - Варна

28.11.2018 г.

Важно за родителите!

Във връзка с влошените метеорологични условия и грижата за запазване живота и здравето на учениците, РУО-Варна и директорите на училищата са създали организация за своевреминно за приключване на учебния ден до 17.30 ч. на 28.11.2018 г.

28.11.2018 г.

28112018

На 23 ноември 2018 г. членовете на Детски и младежки парламент – Варна участваха в младежки дебат „Накъде отива Европа?“, организиран от Бюрото на Европейския парламент в България и Икономическия университет във Варна. 

 23.11.2018 г.

покана Ботев

Програма за награждаване на участниците в  Национален исторически конкурс  „170 години от рождението на Христо Ботев – 170 години път към свободата, път към безсмъртието“ и Национална историческа конференция, 29-30 ноември 2018 г. Варна

Покана

Плакат

21.11.2018 г.

21.11.18

Yvorov

Денят на Християнското семейство беше отбелязан в СУ "П. Кр. Яворов"- гр. Варна с училищно тържество. По този повод беше открита изложба с над 100 експоната, посветени на празника. Същите са изработени от децата с помощта на техните родители. Най-активни са малките ученици от начален етап. Изложбата е традиционна за училището и е инициирана от Училищната комисия за ХТЕД. Посланието, което се разчита чрез експонатите е олицетворението на семейния дом!

20.11.2018 г.

Класирани ученици от Национален исторически конкурс „170 години от рождението на Христо Ботев – 170 години път към свободата, път към безсмъртието“

19.11.2018 г.

kolaj-snimki-arhangel-mihail

Школа „Православни християнски традиции и ценности“ при ЦПЛР-Общински детски комплекс, тържествено отбеляза Деня на християнското семейство“

16.11.2018 г.

programa 21112018

15.11.2018 г.

Дацата на Варна изразяват обичта към близките си, научават най-ценните житейски уроци, усвояват важни знания за света и изграждат своя характер. Въведение Богородично събра на една сцена ученици от Общински детски комплекс и младежи със специални образователни потребности.

15.11.2018 г.

На 10 ноември 2018г. в гр. Стара Загора се проведе националния кръг на Национално състезание по речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2018/2019 година, организирано от Министерство на образованието и науката. Темата на състезанието тази година е „Технологиите създават повече проблеми, отколкото решават“. От 22 участници във втора възрастова група област Варна бе представена от Катерина Пламенова, ученичка от Хб клас на Първа езикова гимназия, с ръководител Тинка Методиева, учител по английски език. Със своята изключително оригинална реч и много добра реакция на зададените от журито въпроси Катерина бе класирана на Първо място.

1.11.2018 г.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ ПО СЛУЧАЙ 1 НОЕМВРИ - ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

01112018

Програма на Националния музей на образованието за месец ноември 

123

 ПЛАНИРАНИ ИНИЦИАТИВИ В РАМКИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО

26 октомври 2018 г.

В областта се осъществиха дейности като срещи и споделяне на опит при обучението на възрастни и ползите от грамотността.

Център на изявата беше ОУ ,,Васил Левски“, село Бозвелийскообщина Провадия, участвало в проект ,,Нов шанс за успех“ със следните инициативи:

Конкурси и състезания за изразително четене с участието на ученици, учители, бивши възпитаници, участници в проект ,,Нов шанс за успех“, автори и публични личности.

Място: сградата на училището. Закриване на Националната седмица на четенето.

25 октомври 2018 г.

В региона се осъществиха дейности като ,,Четене на текстове от библиотеката на мама и татко“, ,,За чист български език“, като основни участници бяха учениците от гимназиалния етап на средното образование. Център на изявата ще бъде СУЕО ,,Александър с. Пушкин“, град Варна със следните инициативи: 

Конкурс за проект на книга и есе на тема ,,Свободата“.

Място: актова зала на училището

Организирано посещение на Регионалната библиотека ,,П. Славейков“, град Варна.

 24 октомври 2018 г.

В областта  се осъществеха дейности като състезание за най-добър разказвач, рецитация на любима поезия, като основни участници ще бъдат учениците от прогимназиалния етап на основното образование. Център на изявата беше ОУ ,,Цар Симеон I”, град Варна и училищата от община Аксаковосъс следните инициативи:

ОУ ,,Цар Симеон I”, град Варна

1.На рождения ден на Райна Пенева – разговор за „Красивите хора на майка България” – с ученици от пети клас: рецитал по стихове на поетесата; четене на любими стихотворения; да препишем вярно и красиво стихотворението „Цар Симеон”, посветено на патрона на училището.Място: в училищната библиотека

2.Разговор за силата на словото и смисъла да се чете – с ученици от шести клас: изразителен прочит на произведения от творчеството на Йордан Йовков.Място: в стая № 310 в училището

3.„Никой не е по-силен от словото” – среща с писателя Мариан Желев за Добруджа и Йовков, за творчеството му и любимите занимания – разговор с ученици от седми клас.  Място: в училищната библиотека

Седмица на четенето в ОУ "Йордан Йовков"- Варна

Училища от община Аксаково

,,В света на книгите" - драматизации на древногръцки митове с ученици от V клас.

 Място: НЧ ,,Просвета 1905“, град Аксаково.

ОУ 'Иван Вазов", с. Любен Каравелово, общ. Аксаково

23 октомври 2018 г.

В региона редица училища осъществиха Маратон на четенето, драматизация на любими произведения, детски и училищен театър с масово участие на ученици от началния етап на основното образование. Център на изявата бяха училищата от община Дългопол със следните инициативи:

НУ ,,Иван Вазов“, град Дългопол и ОУ ,,Митко Палаузов“, село Лопушна

„Познат приказен герой“ – дефиле на приказни герои.

Маратон на четенето с участие на ученици, които имат проблеми в езиковото развитие, учители и родители.

Изложба на тетрадки на ученици от 2 клас.

Да сглобим приказен пъзел и да прочетем приказката по роли.

Посещение на градската библиотека – съвместно мероприятие с ОУ „Митко Палаузов“ – с. Лопушна.

Среща с поетесата Найденка Янчева.

22 октомври 2018 г.

Откриване на Националната седмица на четенето, като инициативите са насочени към децата в предучилищна възраст. В областта се осъществиха дейности като четене на текстове от любими автори и от любими произведения. Приказни герои гостуват на най-малките. Център на изявата бяха детските градини от община Долни чифлик със следните инициативи:

ДГ”Мечо Пух” гр.Долни чифлик

1.Откриване на Националната седмица на четенето с ,,Приказен маратон”- четене на приказки и произведения за деца от бивши възпитаници на детската градина.

2.Дарителска кампания „Дари книжка в детската градина”

3. Посещение на ІV ПГ Б група „Златна рибка” в библиотеката на НЧ”Изгрев -1919”

4.”Моят любим приказен герой” - изложба на детски рисунки с илюстрации от приказки – ПГ -5г.”Слънчо”

5.Педагогическа ситуация по ОН – БЕЛ –„Разказваме приказки любими” ПГ/6г/ „Рунтавелка”

6.Изработване на брошура с избрани моменти от проведените инициативи.

ДГ”Щастливо детство” с.Старо Оряхово

„На гости в библиотеката” – ПГ – 6г.

ДГ”Щурче” с.Гроздьово

Оформяне на кът "Моята приказна библиотека"

20.10.2018 г.  

Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език– областен кръг

Училище-домакин – Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Варна.

Начало на състезанието за учениците, класирани за участие в областния кръг: 14.00 часа. Учителите, членове на журито, следва да се яват в 13.30 ч. в сградата на Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Варна.

20.10.2018 г.

Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език – областен кръг

Училище-домакин  Първа езикова гимназиягр. Варна.

Начало на състезателния ден – 10.00 часа. Учениците следва да се явят в 9.30 часа в сградата на Първа езикова гимназия. Квесторите – в 9.00 часа, а четците – в 9.30 часа.

Търси

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева