baner rio 1

Архив - януари - юни - 2021

30.06.2021 г.

Заповед №РД 09-1351/30.06.2021 г. на МОН за обявяване на свободни места за учебната 2021/2022 година в Българско средно училище "Д-р Петър Берон" - гр. Прага, както следва:
1. За длъжността "учител, начален етап на основното образование" - 1 място
2. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (български език и литература)" - 1 място
3. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет (английски език)" - 1 място
4. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (история и цивилизации)" - 1 място
5. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (география и икономика с допълване часовете по биология и здравно образование)" - 1 място
Заповед №РД 09-1352/30.06.2021 г. на МОН за обявяване на свободни места за учебната 2021/2022 година в Българско средно училище "Христо Ботев" - гр. Братислава, както следва:
1. За длъжността "учител, начален етап на основното образование" - 1 място
2. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (български език и литература)" - 1 място
3. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда)" - 1 място

03.06.2021 г.

На 31.05.2021г. в сградата на Областна администрация Варна на 16 учители и директори на образователни институции от област Варна бяха връчени почетни отличия "Неофит Рилски" за дългогодишна виоокопрофесионална дейност в системата на предучилищното и училищното образование.
Със Заповед № РД 09-1083/18.05.2021г. на министъра на образованието и науката, с почетно отличие "Неофит Рилски" са удостоени следните педагогически специалисти от област Варна:
1. Жечка Георгиева - директор на ВТГ "Г.С.Раковски"
2. Павлина Мандажиева - директор на ОУ "Стоян Михайловски"
3. Янка Иванова - директор на ДГ "Слънчева дъга"
4. Надежда Илиева - зам.-директор УПД в ПГГСД "Николай Хайтов"
5. Радостина Вълева - Иванова - главен учител в ОУ "Цар Симеон I"
6. Силвия Захариева - главен учител в МГ "Д-р Петър Берон"
7. Анелия Славейкова - старши учител в ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров"
8. Величка Илиева - старши учител в IV EГ "Фредерик Жолио-Кюри"
9. Веска Петрова -старши учител в ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров"
10. Георги Георгиев - старши учител в СУ "Св. Климент Охридски" -гр.Варна
11. Марта Радева - старши учител в I ОУ "Христо Смирненски" - гр. Провадия
12. Станислава Казанджиева - старши учител в СУЕО "Ал.С.Пушкин"
13. Даниела Иванова -учител в ЧСУ "Мечтатели"
14. Петя Симеонова - учител в ДГ "Д-р Петър Берон"
15. Симеон Кулиш - учител в ЧСУ "Юрий Гагарин" -Камчия
16. Ивелина Енчева - ръководител направление ИКТ в ОУ "Панайот Волов"
В обръщението си, като домакин на тържествената церемония, областният управител г-н Марио Смърков поздрави наградените педагогически специалисти.

26.05.2021 г.

Възстановява се присъственото обучение в училищата, считано от 31 май 2021 г., съгласно писмо с изх.№9105-163/26.05.2021 г. на МОН

21.05.2021 г.

Приветствие за най-значимите български  празници, символи на достойнство, традиция и духовност, на който отдаваме почит на великото дело на светите братя Кирил и Методий от министърa на образованието и културата

14.05.2021 г.

Набиране на средства за лечение на ученик с тежко онкологично заболяване

13.05.2021 г.

Обучение за външни инспектори за целите на инспектирането за 2021 г., обявление от директора на Националния инспекторат по образованието. Заявления за участие ще се приемат от 17.05. до 21.06.2021 г.

29.04.2021 г.

Заповед №РД09-1028/29.04.2021 г. на МОН за обучение от разстояние в електронна среда в периода от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г. за учениците от 5 до 12 клас

27.04.2021 г.

Заповед №РД 09-1002/26.04.2021 г. за преминаване в ОРЕС чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии на основание чл. 115а, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование по решение на Общински кризисен - гр. Бяла

23.04.2021 г.

 

09.04.2021 г.

Заповед №РД09-856/09.04.2021 г.  на МОН за обучението на учениците от V до XII клас, записани в дневна, вечерна, индивидуална и комбинирана форма на обучение и в дуална система на обучение в периода от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г.

08.04.2021 г.

Заповед №РД-01-220/08.04.2021 г. на МЗ за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г.

31.03.2021 г.

Заповед №РД09-798/31.03.2021 г. на МОН за преустановяване на посещенията в детските градини и присъствения образователен процес за учениците от 1 до 12 клас в училищата и в центровете за личностно развитие, на територията на цялата страна

19.03.2021 г.

Заповед №РД09-749/19.03.2021 г. за промяна провеждане на национални кръгове на олимпиади и национални състезания за периода от 22.03.2021 г до 31.03.2021 г.

19.03.2021 г.

Заповед № РД09-748/19.03.2021 г. на МОН в периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. обучението на учениците от 1 до 12 клас да се осъществява от разстояние в електронна среда

 19.03.2021 г.

 На 15.03.2021 г. учениците от III клас на ОУ "Отец Паисий", гр. Варна с преподавател Дария Иванова има урок по религия, посветен на Деня на прошката.
Урокът е част от образователна интеграция чрез обучението по Религия – Благонравие в мултиетнически общности, формирането на модели на взаимодействие учител-ученик-родител и извеждане на добри практики.Учениците научиха, че от Сирни заговезни започва Великият пост. От този ден християните ще се въздържат от блажна храна (месо, мляко, яйца), ще се стремят да се въздържат и от всяко лошо дело, дума и мисъл. Преди началото на Великия пост, човек трябва да е простил на ближните си и да е получил прошка от тях. Не бива да пропускаме това събитие. Да отидем и се опростим с всички, които сме обидили.

18.03.2021 г.

Заповед № РД09-723/17.03.2021 г. на МОН за учениците от V-XII клас във всички училища и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на област Варна, да се организира обучение от разстояние в електронна среда в периода от 17.03.2021 г. до 26.03.2021 г.

17.03.2021 г.

Важно за учениците от V клас - решение на областния кризисен щаб във връзка с мерки за ограничаване на вирус COVID-19 на територията на област Варна (заповед № РД01-794/17.03.2021г. на директора на РЗИ Варна): "Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на област Варна за учениците от пети клас, считано от 00:00 часа на 18.03.2021г. до 26.03.2021г."

17.03.2021 г.

Заповед №РД09-706/17.03.2021 г. за провеждане на Математическо състезание "Европейско кенгуру", за учениците от I клас до IV клас на 18.03.2021 г. от 12 часа и за учениците от V клас до XII клас на 15.04.2021 г. от 12.00 часа

12.03.2021 г.

Заповед №РД 09-619/12.03.2021 г. на МОН за преустановяване на присъствения образователен процес от VI до XII клас от 15.03.2021 г. до 26.03.2021 г.

За учениците от пети клас:
Остава в сила заповед №РД-01-52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването за неприсъствени учебни занятия до 17.03.2021 г.
След изтичане на заповед №РД-01-52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването от 18.03.2021 г. до 26.03.2021 г. учениците от пети клас се обучават в присъствени учебни занятия.

11.03.2021 г.

Във връзка с писмо от Министерството на образованието и науката с изх. №9105 – 85/09. 03. 2021 г. Ви уведомявам, че предстои заключителният етап от обучението за оценяване в електронна среда на изпитниге работи в IV клас от НВО по БЕЛ, в VII и в X клас от НВО по математика.
Всички участници, които са участвали в предходните етапи на обучението, регистрирали са се в електронна среда, проверили са и са оценили съответния изискуем брой писмени работи за съответния клас и предмет, следва да бъдат информирани, че:
1. На 19. 03. 2021 г. от 12,00 – 17,00 часа трябва да проверят и да оценят определен брой писмени работи.
2. Участниците да организират преките си задължения в училищата така, че да имат възможност да се включат в последния етап на обучението. Допълнителни указания ще получат по електронен път от организаторите на обучението

11.03.2021 г.

Заповед №РД09-586/11.03.2021 г. за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда на учениците на територията на Община Бяла за периода от 11.03.2021 г. до 02.04.2021 г. включително.

10.03.2021 г.

Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „главен счетоводител” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионално управление на образованието – Варна

03.02.2021 г.

Д-р Венцеслава Генова, началник на РУО - Варна: Обнадеждени сме, че в системата постъпват млади учители

01.02.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт“ отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – гр.Варна

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „старши експерт по физическо възпитание“ в отдел „Организационно -методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – гр.Варна

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „главен счетоводител“ отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионално управление на образованието – гр.Варна

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „главен счетоводител“ в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионално управление на образованието – гр.Варна

15.01.2021 г.

Заповед № РД 09 – 123/13.01.2021 г. на министъра на образованието и науката за обяване на конкурс за длъжността „главен счетоводител” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Варна

Заповед № РД 09 – 122/13.01.2021 г. на министъра на образованието и науката за обяване на конкурс за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Варна

06.01.2021 г.

Управляващият орган на ОПНОИР обявява за кандидатстване процедура чрез подбор на проектни предложения "Ограмотяване на възрастни - 2"

Търси

шаблоны joomla
baner116111 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева