baner rio 1

Ivanova

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК – Съобщение до госпожа Галина Иванова, с адрес: с. Блъсково, общ. Провадия, обл. Варна.

Уведомяваме Ви, че има съставено уведомително писмо от Регионално управление на образованието – Варна за ОТСТРАНЯВАНЕ на недостатъци в подадения сигнал, на основание чл. 6, ал. 6 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси.

С настоящото Ви, се дава възможност в 7-дневен срок от публикуването на обявлението, да се явите лично или чрез упълномощено лице в сградата на РУО - Варна на адрес гр. Варна, ул. „Цар Симеон I“, № 32, център за административно обслужване /ЦАО/ за получаване на уведомителното писмо.

Писмото се счита за връчено след изтичането на срока за получаването му.

Търси

шаблоны joomla
baner116111 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева