baner rio 1

Безплатни учебници и познавателни книжки

Формуляр за общините от област Варна за изпълнение на графици за дейностите за осигуряване на безвъзмездно ползване на познавателни книжки за децата от първа, втора, трета и четвърта възрастова група, на учебници и на учебни комплекти за учениците от I до XII  клас

Формуляр за държавните и общинските детски градини/ училища за дейностите за осигуряване на безвъзмездно ползване на познавателни книжки за децата от първа, втора, трета и четвърта възрастова група, на учебници и на учебни комплекти за учениците от I до XII  клас

Формуляр за частните детски градини/ училища за дейностите за осигуряване на безвъзмездно ползване на познавателни книжки за децата от първа, втора, трета и четвърта възрастова група, на учебници и на учебни комплекти за учениците от I до XII  клас

 

Търси

шаблоны joomla
baner116111 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева