baner rio 1

Структура и контакти

 human resources

 Адрес:
 9000 Варна, 
 ул. “Цар Симеон I” №32, ет. 3 и ет. 5
 (вижте къде се намира на картата: alt)

 БУЛСТАТ: 121053217

 факс: 052/ 632 298;
 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ;

сигнали за корупция: корупция;

зелен телефон: 052 687 478

 

 

 

 Работно време:

център за административно обслужване: от понеделник до петък 09.00 - 17.30 часа (без почивка);

експерти и служители в РУО - Варна: от понеделник до петък 09.00 – 17.30 ч. (почивка от 13.00 до 13.30ч.)

 Приемно време на началника: вторник  09.30 – 13.00 ч.  и четвъртък от 14.00 – 17.30 ч.

 

 

НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ГР. ВАРНА

Д-Р ИРЕНА РАДЕВА

стая № 7а, телефон 052/687 480; 0884 404 378

Лице за контакт: Симона Андонова - технически сътрудник, телефон 052/632 243, 0884404366 , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

——————————————————————————————————–

ОТДЕЛ “ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКA ДЕЙНОСТ И КОНТРОЛ”


  НАЧАЛНИК ОТДЕЛ- ОМДК      
Старши експерт по Организация на средното образование етаж III, стая № 8, тел. 687 473 0884 404 359 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Старши експерт по Организация на средното образование етаж. III, стая №4 0884 404 429 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Старши експерт по Организация на средното образование етаж. III, стая №8 0884 404 369 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Старши експерт за Обучение в начален етап етаж V 0884 404 362 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Старши експерт по Български език и литература етаж III, стая № 8, тел. 687 473 0884 404 372 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Старши експерт по Чужд език и майчин език етаж V 0882 524 275 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Старши експерт по Математика етаж III, стая № 8 тел. 687 476 0884 404 373 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Старши експерт по Информатика и информационни технологии етаж III, стая № 8,  0885 577 68 5 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Старши експерт по Обществени науки и гражданско образование и религия
етаж V, тел. 687 472 0884 404 376 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Старши експерт по Природни науки и екология етаж III, стая № 8, тел. 687 476
0884 404 375 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Старши експерт по Професионално образование и обучение етаж. III, стая № 8 0884 404 380 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Старши експерт по Приобщаващо образование етаж  III, стая №6, тел. 687 478
0884 404 379 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Старши експерт за Квалификация на педагогическите специалисти етаж III, стая № 8, тел. 687 474 0884 404 382 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ОТДЕЛ “АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО, 
СТОПАНСКО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ”
  НАЧАЛНИК ОТДЕЛ- АПФСИО етаж III, стая № 4 0884 404 360 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Главен специалист Човешки ресурси етаж III, стая № 5, тел. 687 487
0884 404 364 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  Главен счетоводител етаж III, стая № 5, тел. 687 484
0884 404 361 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  Счетоводител етаж III, стая № 5, тел. 687 485 0884 404 365 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Главен Юрисконсулт етаж III, стая № 4, тел. 687 482
0884 404 377 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Старши експерт по Информационно осигуряване етаж III, стая № 8, тел. 687 476 0884 404 370 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Старши експерт по Анализ на информацията етаж III, стая № 8, тел. 687 476 0882 512 116
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Старши специалист Деловодител (център за административно обслужване) таж III, тел. 687 483 0884 404 371 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  Изпълнител-шофьор етаж III, стая № 7, тел. 687 470 0889 599 066 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

 

Търси

шаблоны joomla
baner116111 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева