baner rio 1

Свободни работни места

Министерството на образованието и науката поддържа от 2020 г. информационна база от „заместващи учители“, които да се включат в системата на предучилищното и училищното образование, в случай на отсъстващи учители по време на учебните занятия през учебната година.
В информационната база могат да се регистрират:
- специалисти с вече придобита професионална квалификация „учител“  и "учител по.." учебен предмет
- студенти, обучаващите се за придобиване на педагогическа квалификация
Желаещите да се включат в информационната база на „заместващи учители“ е необходимо да попълнят формуляра, за да имат възможност с тях да се свързват директорите на детски градини и училища, в обстоятелства на епидемична обстановка или друга извънредна ситуация и отсъстващ учител.

 линк: https://forms.gle/PmW3D3ohCvUhyeGw6

Регистрирани за област Варна към януари 2022 г.

 Информацията от образователната институция за свободно работно място и документи за кандидатстване по заявените позиции, се предоставят само в учебното заведение, не в РУО - Варна.

  


Длъжност Училище / Детска градина / ЦПЛР Валидност до:
Учител по математика и компютърно моделиране и информационни технологии ОУ "Св. Кл. Охридски" - Константиново

-

Учител по история и география ЧОУ "Прогресивно образование 2" - гр. Варна

-

Учител по български език и литература ЧОУ "Прогресивно образование 2" - гр. Варна

-

Учител - агроном ПГ по земедeлиe и горско ст-во - с. Стефан Караджа

-

Учител по корейски език Първа езикова гимназия - гр. Варна

02.01.2024 г.

Касиер, счетоводство ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" -  гр. Варна

22.12.2023 г.

Учител по български език и литература ВМГ "Св. Н. Чудотворец" - гр. Варна

20.12.2023 г.

Помощник възпитател ДГ №17 "Д-р Петър Берон"/с яслена - гр . Варна

18.12.2023 г.

Портиер ОУ "Добри Чинтулов" - гр. Варна

18.12.2023 г.

Заместник директор административно-стопанска дейност СУ "Неофит Бозвели" - гр. Варна

17.12.2023 г.

Учител по химия и опазване на околната среда ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" -  гр. Варна

15.12.2023 г.

Учител по математика СУ "Аргира Жечкова" -гр. Сливен, Затвор-гр.Варна

12.12.2023 г.

Учител по математика СУ "Пейо Кр. Яворов" - гр. Варна

11.12.2023 г.

Учител по природни науки ЧСУ ДЕМОКРАТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ - гр. Варна

11.12.2023 г.

Учител по география и икономика ЧСУ ДЕМОКРАТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ - гр. Варна

11.12.2023 г.

Охрана - портиер ЧСУ "Монтесори" - гр. Варна

11.12.2023 г.

Главен счетоводител ДГ №37 "Пламъче" - гр. Варна

08.12.2023 г.

Ресурсен учител ОУ "Иван Вазов" - гр. Варна

08.12.2023 г.

Учител по математика ОУ "Иван Вазов" - гр. Варна

08.12.2023 г.

Учител по български език и литература МГ "Д-р П. Берон" - гр. Варна

08.12.2023 г.

Учител по математика ОУ "Д-р П. Берон" - с. Царевци

08.12.2023 г.

Огняр ДГ № 29 "Звънче" - гр. Варна

07.12.2023 г.

Работник поддръжка ДГ № 29 "Звънче" - гр. Варна

07.12.2023 г.

Работник поддръжка СУ "Неофит Бозвели" - гр. Варна

07.12.2023 г.

Чистач/хигиенист ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна

06.12.2023 г.

Технически сътрудник ПГ "Св .Д. Солунски" - гр. Белослав

06.12.2023 г.

Бюфетчик СУ "Св. Климент Охридски" - гр. Аксаково

06.12.2023 г.

Ръководител учебно-методичен център ПГ "Св .Д. Солунски" - гр. Белослав

06.12.2023 г.

Чистач/хигиенист IV ЕГ "Фредерик Жолио - Кюри" - гр. Варна

05.12.2023 г.

 

Забележка: Съгласно правната информация на сайта на РУО - Варна, в настоящата страница има само информация.

 

Използвайте НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС  - заместване на отсъстващи учители в училища,

РУО - ВАРНА КАНИ ВСИЧКИ УЧИТЕЛИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В БАНКАТА КАДРИ, ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ .

Заявление може да изтеглите от тук

Банка Кадри

 

 

 

Търси

шаблоны joomla
baner116111 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева