Свободни работни места

Министерството на образованието и науката предвижда новата учебна година в системата на предучилищното и училищното образование да стартира присъствено. Отчитайки рисковете, свързани с пандемичната обстановка, пред които е изправено учителското съсловие, считаме за целесъобразно и навременно създаването на резерв от кадри, които да се включат при необходимост като учители по различните предмети.
С тази цел се изгражда информационна база от „заместващи учители“, които да се включат в системата на предучилищното и училищното образование, в случай на отсъстващи учители по време на учебните занятия през учебната година.
В информационната база могат да се регистрират:
- специалисти с вече придобита професионална квалификация „учител“  и "учител по.." учебен предмет
- студенти, обучаващите се за придобиване на педагогическа квалификация
Желаещите да се включат в информационната база на „заместващи учители“ е необходимо да попълнят формуляра, за да имат възможност с тях да се свързват директорите на детски градини и училища, в обстоятелства на епидемична обстановка или друга извънредна ситуация и отсъстващ учител.

 линк: https://forms.gle/PmW3D3ohCvUhyeGw6

 Информацията от образователната институция за свободно работно място и документи за кандидатстване по заявените позиции, се предоставят само в учебното заведение, не в РУО - Варна.

  

Длъжност Чл. по  КТ Училище / Детска градина / ЦПЛР Валидност до:
Учител по български език и литература - I - V клас - Международен Френски Лицей Варна - Шарл Перо 10.09.2021 г.
Помощник на учителя - Международен Френски Лицей Варна - Шарл Перо 10.09.2021 г.
Помощник на учителя в клас за деца на 3 години - Международен Френски Лицей Варна - Шарл Перо 10.09.2021 г.
Учител с френски език за ученици на 5 години - Международен Френски Лицей Варна - Шарл Перо 10.09.2021 г.
Учител по английски език - СУ "Назън Хикмет" - Медовец 10.09.2021 г.
Учител по немски език в гимназиален етап - 288 учебни часа - СУ "Назъм Хикмет" - Медовец 10.09.2021 г.
Учител по български език и литература чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГ "Св. Д. Солунски" - Белослав 30.08.2021 г.
Учител практическо обучение по технически дисциплини чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГ "Св. Д. Солунски" - Белослав 30.08.2021 г.
Учител теоритично обучение по технически дисциплини чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГ "Св. Д. Солунски" - Белослав 30.08.2021 г.
Заместник-директор учебна дейност чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГХ и ХВТ "Д. И. Менделеев" - Варна 19.08.2021 г.
Заместник-директор учебно-производствена дейност чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГХ и ХВТ "Д. И. Менделеев" - Варна 19.08.2021 г.
Учител по математика и информационни технологии чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГХ и ХВТ "Д. И. Менделеев" - Варна 19.08.2021 г.
Учител по физическо възпитание и спорт чл.67, ал.1, т.1+ чл.70 ПГХ и ХВТ "Д. И. Менделеев" - Варна 19.08.2021 г.
Учител по български език и литература чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГХ и ХВТ "Д. И. Менделеев" - Варна 19.08.2021 г.
Учител по английски език чл.67, ал.1, т. 1 + чл.70 ПГХ и ХВТ "Д. И. Менделеев" - Варна 19.08.2021 г.
Главен счетоводител чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГХ и ХВТ "Д. И. Менделеев" - Варна 31.08.2021 г.
Учител по български език и литература чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 I ОУ "Христо Смирненски" - Провадия 31.08.2021 г.
Учител по математика в гимназиален етап чл.68, ал.1, т.3 + чл.70 СУ "Васил Левски" - Долни чифлик 31.08.2021 г.
Учител по физика и астрономия чл.68, ал.1, т.3 + чл.70 СУ "Васил Левски" - Долни чифлик 31.08.2021 г.
Учител по математика и информационни технологии чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 СУ "Васил Левски" - Долни чифлик 31.08.2021 г.
Учител в група за целодневна организация на учебния ден - V клас чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 СУ "Васил Левски" - Долни чифлик 31.08.2021 г.
Учител в група за целодневна организация на учебния ден - I - IV клас чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 СУ "Васил Левски" - Долни чифлик 31.08.2021 г.
Общ работник чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Цар Симеон I" - Варна 30.08.2021 г.
Учител по английски език - 144 часа - ПГССТ - Бяла 27.08.2021 г.
Учител по физика и астрономия - 162 часа - ПГССТ - Бяла 27.08.2021 г.
Учител по история и цивилизация - 270 часа - ПГССТ - Бяла 27.08.2021 г.
Учител по химия и опазване на околната среда - ПГССТ - Бяла 27.08.2021 г.
Работник, поддръжка чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 VII СУ "Найден Геров" - Варна 27.08.2021 г.
Учител професионална подготовка - инж. Технолог в направления "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг" и "Хранителни технологии" - 2 щ. бр. чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" - Варна 27.08.2021 г.
Учител по география и икономика чл.68, ал.1, т.3 + чл.70 ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" - Варна 27.08.2021 г.
Учител практическо обучение /готварство и сладкарство/ чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" - Варна 27.08.2021 г.
Учител по български език и литература чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 СУ "Св. Кл. Охридски" - Варна 26.08.2021 г.
Учител по математика чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Варна 25.08.2021 г.
Учител по български език и литература и география и икономика чл67, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "П. Р. Славейков" - Варна 20.08.2021 г.
Учител по религия - 130 часа чл.114 + чл.70 СУ "Св. Кл. Охридски" - Аксаково 20.08.2021 г.
Учител по философия - 209 часа чл.114 + чл.70 СУ "Св. Кл. Охридски" - Аксаково 20.08.2021 г.
Учител по руски език - 216 часа чл.114 + 1л.70 СУ "Св. Кл. Охридски" - Аксаково 20.08.2021 г.
Учител по английски език чл.68, ал.1, т.3 + чл.70 СУ "Св. Кл. Охридски" - Аксаково 20.08.2021 г.
учител по история и цивилизации чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 СУ "Св. Кл. Охридски" - Аксаково 20.08.2021 г.
Учител, начален етап чл.68, ал.1, т.2 + чл.70 СУ "Л. Каравелов" - Варна 20.08.2021 г.
Психолог - 0,5 щ. бр. чл.68, ал.1, т.2 + чл.70 СУ "Л. Каравелов" - Варна 20.08.2021 г.
Учител по български език и литература - ЧПГ "Антоан дьо Сент-Екзюпери" - Варна 15.08.2021 г.
Учител по български език и литература - ЧОУ "Малкият принц" - Варна 15.08.2021 г.
Електротехник, работник поддръжка чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ВМГ "Св. Н. Чудотворец" - Варна 15.08.2021 г.
Учител по информатика - 2 щ. бр. - МГ "Д-р Петър Берон" - Варна 13.08.2021 г.
Учител по български език и литература - ЧОУ "Демократично образование Варна" - Варна 13.08.2021 г.
Учите по английски език - ЧОУ "Демократично образование Варна" - Варна 13.08.2021 г.
Учител по математика - ЧОУ "Демократично образование Варна" - Варна 13.08.2021 г.
Учител по история и цивилизации и география и икономика - ЧОУ "Демократично образование Варна" - Варна 13.08.2021 г.
Учител по биология и здравно образование и човекът и природата - ЧОУ "Демократично образование Варна" - Варна 13.08.2021 г.
Учител по музика - ЧОУ "Демократично образование Варна" - Варна 13.08.2021 г.
Учител, начален етап - 3 щ. бр. - ЧОУ "Демократично образование Варна" - Варна 13.08.2021 г.
Учител по математика чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Захари Стоянов" - Варна 10.08.2021 г.
Учител по музика чл.67, ал.1, + чл.70 СУ за ХНИ "К. Преславски" - Варна 09.08.2021 г.
Учител по класически езици чл.67, ал.1, + чл.70 СУ за ХНИ "К. Преславски" - Варна 09.08.2021 г.
Учител в група за целодневна организация на учебния ден чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Христо Смирненски" - Въглен 09.08.2021 г.
Учител в група за целодневна организация на учебния ден чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Христо Смирненски" - Тополи 06.08.2021 г.
Учител по математика чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Христо Смирненски" - Тополи 06.08.2021 г.
Учител по английски език чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ВМГ "Св. Н. Чудотворец" - Варна 06.08.2021 г.
Учител по математика и физика чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ВМГ "Св. Н. Чудотворец" -Варна 06.08.2021 г.
Учител по професионална подготовка - специалност електрообзавеждане на кораби чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ВМГ "Св. Н. Чудотворец" - Варна 06.08.2021 г.
Учител по английски език чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Христо Ботев" - Варна 06.08.2021 г.
Учител по английски език чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ЧСУ "Монтесори" - Варна 06.08.2021 г.
Специалист, обучение и развитие чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 СУ "Димчо Дебелянов" - Варна 03.08.2021 г.
Учител по математика и информатика чл.68, ал.1, т.1 ОУ "Васил Друмев" - Варна 02.08.2021 г.
Лектор по информационни технологии - 380 часа чл.68, ал.1, т.1 ОУ "Васил Друмев" - Варна 02.08.2021 г.
Учител по технологии и предприемачество - 570 часа чл.68, ал.1, т.1 ОУ "Васил Друмев" - Варна 02.08.2021 г.
Психолог - 0,5 щ. бр. чл.68, ал.1, т.1 ДГ №27 "Успех" - Варна 02.08.2021 г.
Логопед - 0,5 щ. бр. чл.68, ал.1, т.1 ДГ №27 "Успех" - Варна 02.08.2021 г.
Чистач-хигиенист чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Г. С. Раковски" - Варна 31.07.2021 г.
Учител по математика чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Св. Патриарх Евтимий" - Варна 31.07.2021 г.
Детски учител - 4 щ. бр. чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ДГ №19 "Славейче" - Варна 30.07.2021 г.
Учител в начален етап чл.68, ал.1, т.3 + чл.70 СУ "Св. Кл. Охридски" - Аксаково 30.07.2021 г.
Помощник-възпитател чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ДГ №12 "Ян Бибиян" - Варна 30.07.2021 г.
Кинезитерапевт чл.67, ал.1, + чл.70 ЦСОП - Варна 30.07.2021 г.
Учител по математика чл.68, ал.1, т.3 + чл.70 СУ "П. Кр. Яворов" - Варна 30.07.2021 г.
Учител по руски език - 0,5 щ. бр. чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 СУ "П. Кр. Яворов" - Варна 30.07.2021 г.
Учител по физика и астрономия и химия и ООС чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 СУ "П. Кр. Яворов" - Варна 30.07.2021 г.
Помощник-възпитател чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ЧДГ "Д-р Мария Монтесори Варна" ЕООД - Варна 30.07.2021 г.
Психолог чл.68, ал.1, т.1 СУ "Назъм Хикмет" - Медовец 30.07.2021 г.
Библиотекар чл.68, ал.1, т.1 СУ "Назъм Хикмет" - Медовец 30.07.2021 г.
Учител по математика и информационни технологии чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГТМД - Варна 30.07.2021 г.
Учител по английски език чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ЧСУ "Юрий Гагарин" - к.к. Камчия 30.07.2021 г.
Учител по български език и литература чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ЧСУ "Юрий Гагарин" - к.к. Камчия 30.07.2021 г.
Заместник-директор административно-стопанска дейност чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 СУХНИ "К. Преславски" - Варна 29.07.2021 г.
Чистач чл.67, ал.1 + чл.70 ПГГСД "Николай Хайтов" - Варна 29.07.2021 г.
Учител в начален етап чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 СУ "Св. Климент Охридски" - Аксаково 29.07.2021 г.
Главен счетоводител чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 СУ "Гео Милев" - Варна 29.07.2021 г.
Учител по испански език чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри" - Варна 29.07.2021 г.
Учител по български език и литература чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри" - Варна 29.07.2021 г.
Учител по френски език - 2 щ. бр. чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри" - Варна 29.07.2021 г.
Учител по испански език чл.68, ал.1, т.3 + чл.70 IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри" - Варна 29.07.2021 г.
Учител по английски език - 2 щ. бр. чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри" - Варна 29.07.2021 г.
Учител по информатика и информационни технологии чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри" - Варна 29.07.2021 г.
Учител по история и цивилизации чл.68, ал.1, т.3 + чл.70 IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри' - Варна 29.07.2021 г.
Учител по история - 0,5 щ. бр. чл.68, ал.1, т.3 ОУ "Отец Паисий" - Бяла -
Учител по математика чл.68, ал.1, т.3 ОУ "Васил Левски" - Бозвелийско -
Учител по БЕЛ чл.68, ал.1, т.3 + чл.70 СУ "Христо Ботев" - Ветрино -

 

Забележка: Съгласно правната информация на сайта на РУО - Варна, в настоящата страница има само информация.

 

Използвайте НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС - заместване на отсъстващи учители в училища,

РУО - ВАРНА КАНИ ВСИЧКИ УЧИТЕЛИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В БАНКАТА КАДРИ, ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ .

Заявление може да изтеглите от тук

Банка Кадри

 

МЯРКА “БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС” ЦЕЛИ ПОСТИГАНЕ НА ОПТИМАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА УЧИТЕЛ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНО НА ПРОГРАМА .

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Ирена Радева

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ - ОМДК

И.Д. НАЧАЛНИК НА РУО - ВАРНА

/заповед №РД10-1198/28.06.2021 г. на

министъра на образованието и науката/