Свободни работни места

Министерството на образованието и науката предвижда новата учебна година в системата на предучилищното и училищното образование да стартира присъствено. Отчитайки рисковете, свързани с пандемичната обстановка, пред които е изправено учителското съсловие, считаме за целесъобразно и навременно създаването на резерв от кадри, които да се включат при необходимост като учители по различните предмети.
С тази цел се изгражда информационна база от „заместващи учители“, които да се включат в системата на предучилищното и училищното образование, в случай на отсъстващи учители по време на учебните занятия през учебната година.
В информационната база могат да се регистрират:
- специалисти с вече придобита професионална квалификация „учител“  и "учител по.." учебен предмет
- студенти, обучаващите се за придобиване на педагогическа квалификация
Желаещите да се включат в информационната база на „заместващи учители“ е необходимо да попълнят формуляра, за да имат възможност с тях да се свързват директорите на детски градини и училища, в обстоятелства на епидемична обстановка или друга извънредна ситуация и отсъстващ учител.

 линк: https://forms.gle/PmW3D3ohCvUhyeGw6

 Информацията от образователната институция за свободно работно място и документи за кандидатстване по заявените позиции, се предоставят само в учебното заведение, не в РУО - Варна.

  

Длъжност Чл. по  КТ Училище / Детска градина / ЦПЛР Валидност до:
Учител, начален етап за целодневна организация на учебния ден чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 IIIОУ "Ангел Кънчев" - Варна 02.11.2021 г.
Учител в детска градина чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ДГ №3 "Звездичка" - Варна 02.11.2021 г.
Учител по информационни технологии чл.68, ал.1, т.3 СУ "Димитър Благоев" - Провадия 01.11.2021 г.
Помощник-възпитател чл.68, ал.1, т.3 ДГ №28 "Пролет" - Варна -
Пазач чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Синдел 29.10.2021 г.
Огняр - 0,5 щ. бр. чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 ДГ №12 "Ян Бибиян" - Варна 29.10.2021 г.
Учител по физика и информационни технологии чл.68, ал.1 + чл.70 СУ "Неофит Бозвели" - Варна 29.10.2021 г.
Чистач чл.68, ал.1, т.3 + чл.70 СУ "Неофит Бозвели" - Варна 29.10.2021 г.
Учител начален етап чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ЧСУ "Монтесори" - Варна 29.10.2021 г.
Библиотекар чл.67, ал.1 + чл.70 Втор ОУ "Н. Й. Вапцаров" - Варна 29.10.2021 г.
Учител по химия чл.67, ал.1 + чл.70 ПГХХВТ "Д. И. Менделеев" - Варна 29.10.2021 г.
Портиер чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 ПГХХВТ "Д. И. Менделеев" - Варна 29.10.2021 г.
Огняр чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 ПГХХВТ "Д. И. Менделеев" - Варна 29.10.2021 г.
Огняр - 0,5 щ. бр. чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "П. Р. Славейков" - Варна 29.10.2021 г.
Учител по теория - ел. инженер силнотоков чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГЕ - Варна 29.10.2021 г.
Учител по практика - компютърни науки чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГЕ - Варна 29.10.2021 г.
Учител - агроном - ПГ по ЗГС - Стефан Караджа -
Помощник-възпитател чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ДГ №24 "Детско градче" - Варна 28.10.2021 г.
Учител чл.68, ал.1, т.3 + чл.70 ДГ №24 "Детско градче" - Варна 28.10.2021 г.
Помощник-възпитател - 2 щ. бр. - ДГ №14 "Дружба" - Варна 27.10.2021 г.
Учител в начален етап чл.68, ал.1, т.1 СУ "Назъм Хикмет" - Медовец 27.10.2021 г.
Общ работник чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Г. С. Раковски" - Варна 27.10.2021 г.

 

Забележка: Съгласно правната информация на сайта на РУО - Варна, в настоящата страница има само информация.

 

Използвайте НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС - заместване на отсъстващи учители в училища,

РУО - ВАРНА КАНИ ВСИЧКИ УЧИТЕЛИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В БАНКАТА КАДРИ, ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ .

Заявление може да изтеглите от тук

Банка Кадри

 

МЯРКА “БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС” ЦЕЛИ ПОСТИГАНЕ НА ОПТИМАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА УЧИТЕЛ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНО НА ПРОГРАМА .

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева