Свободни работни места

Министерството на образованието и науката предвижда новата учебна година в системата на предучилищното и училищното образование да стартира присъствено. Отчитайки рисковете, свързани с пандемичната обстановка, пред които е изправено учителското съсловие, считаме за целесъобразно и навременно създаването на резерв от кадри, които да се включат при необходимост като учители по различните предмети.
С тази цел се изгражда информационна база от „заместващи учители“, които да се включат в системата на предучилищното и училищното образование, в случай на отсъстващи учители по време на учебните занятия през учебната година.
В информационната база могат да се регистрират:
- специалисти с вече придобита професионална квалификация „учител“  и "учител по.." учебен предмет
- студенти, обучаващите се за придобиване на педагогическа квалификация
Желаещите да се включат в информационната база на „заместващи учители“ е необходимо да попълнят формуляра, за да имат възможност с тях да се свързват директорите на детски градини и училища, в обстоятелства на епидемична обстановка или друга извънредна ситуация и отсъстващ учител.

 линк: https://forms.gle/PmW3D3ohCvUhyeGw6

 Информацията от образователната институция за свободно работно място и документи за кандидатстване по заявените позиции, се предоставят само в учебното заведение, не в РУО - Варна.

  

Длъжност Чл. по  КТ Училище / Детска градина / ЦПЛР Валидност до:
Технически секретар чл.70 VII СУ "Найден Геров" - Варна 31.05.2021 г.
Библиотекар чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 СУ "Св. Кимент охридски" - Аксаково 26.05.2021 г.
Учител по български език и литература - ЧПГ "Антоан дьо Сент-Екзюпери" - Варна 14.05.2021 г.
Учител по физика и астрономия - ЧПГ "Антоан дьо Сент-Екзюпери" - Варна 14.05.2021 г.
Учител по математика - ЧПГ "Антоан дьо Сент-Екзюпери" - Варна 14.05.2021 г.
Начален учител чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Захари Стоянов" - Варна 12.05.2021 г.
Учител по история - 0,5 щ. бр. чл.68, ал.1, т.3 ОУ "Отец Паисий" - Бяла -
Учител в детска градина чл.68, ал.1, т.3 + чл.70 ДГ №3 "Звездичка" - Варна 10.05.2021 г.
Помощник-възпитател чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ДГ "Калина Малина" - Белослав 07.05.2021 г.
Учител по история и география чл.68, ал.1, т.3 ОУ "Св. Климент Охридски" - Константиново 07.05.2021 г.
Старши учител по физика и астрономия чл.68, ал.1, т.3 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Варна 07.05.2021 г.
Хигиенист чл.67, ал.1 + чл.70 ПГХиХВТ "Д. И. Менделеев" - Варна 07.05.2021 г.
Логопед - 0,5 щ. бр. - СУ "Н. Й. Вапцаров" - Суворово -
Учител по математика чл.68, ал.1, т.3 ОУ "Васил Левски" - Бозвелийско -
Учител по БЕЛ чл.68, ал.1, т.3 + чл.70 СУ "Христо Ботев" - Ветрино -
Учител по математика чл.68, ал.1, т.3 + чл.70 СУ "Н. Й. Вапцаров" - Суворово -

 

Забележка: Съгласно правната информация на сайта на РУО - Варна, в настоящата страница има само информация.

 

Използвайте НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС - заместване на отсъстващи учители в училища,

РУО - ВАРНА КАНИ ВСИЧКИ УЧИТЕЛИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В БАНКАТА КАДРИ, ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ .

Заявление може да изтеглите от тук

Банка Кадри

 

МЯРКА “БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС” ЦЕЛИ ПОСТИГАНЕ НА ОПТИМАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА УЧИТЕЛ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНО НА ПРОГРАМА .

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Розета Заркова

СТАРШИ ЕКСПЕРТ ЗА КПС

И.Д. НАЧАЛНИК НА РУО - ВАРНА

/заповед №РД10-1014/01.03.2021 г. на

министъра на образованието и науката/