baner rio 1

Свободни работни места

Министерството на образованието и науката поддържа от 2020 г. информационна база от „заместващи учители“, които да се включат в системата на предучилищното и училищното образование, в случай на отсъстващи учители по време на учебните занятия през учебната година.
В информационната база могат да се регистрират:
- специалисти с вече придобита професионална квалификация „учител“  и "учител по.." учебен предмет
- студенти, обучаващите се за придобиване на педагогическа квалификация
Желаещите да се включат в информационната база на „заместващи учители“ е необходимо да попълнят формуляра, за да имат възможност с тях да се свързват директорите на детски градини и училища, в обстоятелства на епидемична обстановка или друга извънредна ситуация и отсъстващ учител.

 линк: https://forms.gle/PmW3D3ohCvUhyeGw6

Регистрирани за област Варна към януари 2022 г.

 Информацията от образователната институция за свободно работно място и документи за кандидатстване по заявените позиции, се предоставят само в учебното заведение, не в РУО - Варна.

  


Длъжност Училище / Детска градина / ЦПЛР Валидност до:
Учител по български език и литература в начален етап Международен френски лицей Варна - Шарл Перо

-

Помощник на учителя в начален етап Международен френски лицей Варна - Шарл Перо

-

Помощник на учителя в детска градина Международен френски лицей Варна - Шарл Перо

-

Огняр и работник поддръжка ДГ № 22 "Мечо Пух" - гр. Варна

-

Начален учител ЧОУ "Прогресивно образование 2" - гр. Варна

-

Учител в професионално направление машинно инженерство ПГКМКС - гр. Варна

-

Учител по немски език ПГКМКС - гр. Варна

-

Учител по история и география ЧОУ "Прогресивно образование 2" - гр. Варна

-

Учител по български език и литература ЧОУ "Прогресивно образование 2" - гр. Варна

-

Учител - агроном ПГ по земедeлиe и горско ст-во - с. Стефан Караджа

-

Учител в детска градина ДГ "Слънце" - с. Михалич

-

Начален учител ОУ "Свети Климент Охридски" - с. Константиново

01.09.2024 г.

Учител по химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование и човекът и природата ОУ "Свети Климент Охридски" - с. Константиново

01.09.2024 г.

Учител по история и география ОУ "Свети Климент Охридски" - с. Константиново

01.09.2024 г.

Учител по български език и литература ОУ "Свети Климент Охридски" - с. Константиново

01.09.2024 г.

Учител по музика в детска градина ДГ №9 " Ален мак" - гр. Варна

31.08.2024 г.

Чистач ОУ "Антон Страшимиров" - гр. Варна

30.08.2024 г.

Завеждащ административна служба ЧДГ "Аз съм българче" - Варна

30.08.2024 г.

Заместник директор административно-стопанска дейност ЧДГ "Аз съм българче" - Варна

30.08.2024 г.

Учител по музика СУ "Никола Й. Вапцаров" - гр. Суворово

30.08.2024 г.

Учител по математика ЧСУ "Аз съм българче" - гр. Варна

30.08.2024 г.

Хигиенист ІІІ ОУ "А. Кънчев" - гр. Варна

23.08.2024 г.

Учител по информационни технологии и математика ІІІ ОУ "А. Кънчев" - гр. Варна

23.08.2024 г.

Учител - целодневна организация на учебния ден - I - IV клас - 5 бр. НУ "Васил Левски" - гр. Варна

16.08.2024 г.

Ръководител направление информационни и комуникационни технологии ОУ "Св. Иван Рилски" - гр. Варна

09.08.2024 г.

Учител по английски език, учител по немски език - 72 часа, учител по испански език - 72 часа, учител по физика и астрономия - 216 часа, учител по химия и ООС - 216 часа, учител по география и икономика - 370 часа, учител по български език за чужденци - 340 часа ЧСУ "Демократично образование Варна" - Варна

02.08.2024 г.

Учител по английски език СУ "В. Левски" - гр.  Вълчи дол

02.08.2024 г.

Учител по икономически дисциплини СУ "В. Левски" - гр.  Вълчи дол

02.08.2024 г.

Учител по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда СУ "В. Левски" - гр.  Вълчи дол

02.08.2024 г.

Психолог СУ "В. Левски" - гр.  Вълчи дол

02.08.2024 г.

Ресурсен учител СУ "В. Левски" - гр.  Вълчи дол

02.08.2024 г.

Учител - целодневна организация на учебния ден - V - VII клас - 2 щ. бр. СУ "В. Левски" - гр.  Вълчи дол

02.08.2024 г.

Общ работник ОУ "Цар Симеон І" - гр. Варна

01.08.2024 г.

Огняр ОУ "Цар Симеон І" - гр. Варна

01.08.2024 г.

Огняр - 0,5 щ. бр. ДГ №31 "Крилатко" - Варна

31.07.2024 г.

Работник поддръжка - 0,5 щ. бр. ДГ №31 "Крилатко" - Варна

31.07.2024 г.

Учител по физическо възпитание и спорт IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри" - Варна

30.07.2024 г.

Учител по френски език IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри" - Варна

30.07.2024 г.

Учител по математика СУ "Пейо Кр. Яворов" - гр. Варна

30.07.2024 г.

Учител - целодневна организация на учебния ден - I - IV клас СУ "Пейо Кр. Яворов" - гр. Варна

30.07.2024 г.

Учител по български език и литература СУ "Пейо Кр. Яворов" - гр. Варна

30.07.2024 г.

Учител по информатика и информационни технологии СУ "Пейо Кр. Яворов" - гр. Варна

30.07.2024 г.

Начален учител ЧОУ "Малккият принц" - Варна

26.07.2024 г.

Учител по английски език ПГСС "Св. Г. Победоносец" - Суворово

26.07.2024 г.

Учител по руски език ПГСС "Св. Г. Победоносец" - Суворово

26.07.2024 г.

Учител по музика ПГСС "Св. Г. Победоносец" - Суворово

26.07.2024 г.

Лектор по професионална подготовка ПГСС "Св. Г. Победоносец" - Суворово

26.07.2024 г.

Работник поддръжка ДГ №14"Дружба" - гр. Варна

26.07.2024 г.

Чистач/хигиенист ОУ "Стефан Караджа" - гр. Варна

25.07.2024 г.

Учител по математика ОУ "Черноризец Храбър" - гр. Варна

24.07.2024 г.

Учител по география и природни науки / история и природни науки ОУ "Черноризец Храбър" - гр. Варна

24.07.2024 г.

Учител по математика и информатика ОУ "Черноризец Храбър" - гр. Варна

24.07.2024 г.

Общ работник ГПЧЕ "Йоан Екзарх" - гр. Варна

24.07.2024 г.

Портиер ГПЧЕ "Йоан Екзарх" - гр. Варна

24.07.2024 г.

Учител по математика и информационни технологии ГПЧЕ "Йоан Екзарх" - гр. Варна

24.07.2024 г.

Библиотекар ГПЧЕ "Йоан Екзарх" - гр. Варна

24.07.2024 г.

Учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда ОУ "Добри Чинтулов" - гр. Варна

24.07.2024 г.

Огняр СУ "Димчо Дебелянов" - гр. Варна

22.07.2024 г.

Технически секретар СУ "Димчо Дебелянов" - гр. Варна

22.07.2024 г.

Учители по изобразително изкуство и технологии и предприемачество СУ "Димчо Дебелянов" - гр. Варна

22.07.2024 г.

Учител по руски език СУ "Димчо Дебелянов" - гр. Варна

22.07.2024 г.

Учител по професионална подготовка в областта на видеонаблюдението ПГКМКС "Академик Благовест Сендов" - гр. Варна

22.07.2024 г.

Учител по електроника и микропроцесорна техника ПГКМКС "Академик Благовест Сендов" - гр. Варна

22.07.2024 г.

Учител по икономически дисциплини ПГКМКС "Академик Благовест Сендов" - гр. Варна

22.07.2024 г.

Начален учител в група за целодневна организация на учебния ден ОУ "Захари Стоянов" - Варна

19.07.2024 г.

Учител по математика ОУ "Захари Стоянов" - Варна

19.07.2024 г.

Заместник-директор учебна дейност ПГЕ - Варна

19.07.2024 г.

Учител теоретично обучение по икономически дисциплини ПГИ "Д-р Иван Богоров" - Варна

19.07.2024 г.

Учител в група за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап СУ "Васил Левски" - Девня

19.07.2024 г.

Учител по английски език СУ "Д.Благоев" - гр. Провадия

19.07.2024 г.

Учител по физическо възпитание ОУ "Антон Страшимиров" - гр. Варна

19.07.2024 г.

Учител практическо обучение - ел.инженер - слаботоков ПГЕ - гр. Варна

19.07.2024 г.

Учител по теоретично обучение - ел. инженер, силнотоков ПГЕ - гр. Варна

19.07.2024 г.

Учител практическо обучение - инженер електротехник ПГЕ - гр. Варна

19.07.2024 г.

Учител практическо обучение - компютърни науки ПГЕ - гр. Варна

19.07.2024 г.

Учител теоретично обучение - машинен инженер ПГЕ - гр. Варна

19.07.2024 г.

Помощник възпитател ДГ №14"Дружба" - гр. Варна

19.07.2024 г.

Огняр ДГ №14"Дружба" - гр. Варна

19.07.2024 г.

Учител по български език и литература и английски език ОУ "Добри Чинтулов" - гр. Варна

19.07.2024 г.

Учител - целодневна организация на учебния ден - I - IV клас ОУ "Добри Чинтулов" - гр. Варна

19.07.2024 г.

Помощник възпитател ДГ №7"А.С.Пушкин"

17.07.2024 г.

Работник поддръжка  ОУ "Стоян Михайловски" - гр. Варна

17.07.2024 г.

 Учител - теоретична механика  ПГХиХВТ "Д.И.Менделеев" - гр. Варна

17.07.2024 г.

Учител по български език и литература Второ ОУ "Н.Й.Вапцаров" - гр. Варна

16.07.2024 г.

Огняр ІІІ ОУ "А. Кънчев" - гр. Варна

16.07.2024 г.

Учител по български език и литература СУ за ХНИ "К. Преславски" - гр. Варна

16.07.2024 г.

Учител по информатика и информационни технологии - 2 раб. места МГ "Д-р П. Берон" - гр. Варна

16.07.2024 г.

Заместник директор по учебна дейност МГ "Д-р П. Берон" - гр. Варна

16.07.2024 г.

Заместник директор административно-стопанска дейност МГ "Д-р П. Берон" - гр. Варна

16.07.2024 г.

Учител по философия МГ "Д-р П. Берон" - гр. Варна

16.07.2024 г.

Учител по математика - 2 раб. места МГ "Д-р П. Берон" - гр. Варна

16.07.2024 г.


Учител по български език и литература - 2 раб. места
МГ "Д-р П. Берон" - гр. Варна

16.07.2024 г.

 

Забележка: Съгласно правната информация на сайта на РУО - Варна, в настоящата страница има само информация.

 

Използвайте НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС  - заместване на отсъстващи учители в училища,

РУО - ВАРНА КАНИ ВСИЧКИ УЧИТЕЛИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В БАНКАТА КАДРИ, ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ .

Заявление може да изтеглите от тук

Банка Кадри

 

 

 

Търси

шаблоны joomla
baner116111 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева