baner rio 1

Свободни работни места

Министерството на образованието и науката поддържа от 2020 г. информационна база от „заместващи учители“, които да се включат в системата на предучилищното и училищното образование, в случай на отсъстващи учители по време на учебните занятия през учебната година.
В информационната база могат да се регистрират:
- специалисти с вече придобита професионална квалификация „учител“  и "учител по.." учебен предмет
- студенти, обучаващите се за придобиване на педагогическа квалификация
Желаещите да се включат в информационната база на „заместващи учители“ е необходимо да попълнят формуляра, за да имат възможност с тях да се свързват директорите на детски градини и училища, в обстоятелства на епидемична обстановка или друга извънредна ситуация и отсъстващ учител.

 линк: https://forms.gle/PmW3D3ohCvUhyeGw6

Регистрирани за област Варна към януари 2022 г.

 Информацията от образователната институция за свободно работно място и документи за кандидатстване по заявените позиции, се предоставят само в учебното заведение, не в РУО - Варна.

  


Длъжност Училище / Детска градина / ЦПЛР Валидност до:
Огняр и работник поддръжка ДГ № 22 "Мечо Пух" - гр. Варна

-

Начален учител ЧОУ "Прогресивно образование 2" - гр. Варна

-

Учител в професионално направление машинно инженерство ПГКМКС - гр. Варна

-

Учител по немски език ПГКМКС - гр. Варна

-

Учител по история и география ЧОУ "Прогресивно образование 2" - гр. Варна

-

Учител - целодневна организация на учебния ден - I - IV клас и български език и литература ЧОУ "Прогресивно образование 2" - гр. Варна

-

Учител по английски език ЧОУ "Прогресивно образование 2" - гр. Варна

-

Учител по физическо възпитание и спорт ЧОУ "Прогресивно образование 2" - гр. Варна

-

Учител - целодневна организация на учебния ден - I - IV клас и музика ЧОУ "Прогресивно образование 2" - гр. Варна

-

Огняр ДГ №37 "Пламъче" - гр. Варна

-

Учител по история и география ЧОУ "Прогресивно образование 2" - гр. Варна

-

Учител по български език и литература ЧОУ "Прогресивно образование 2" - гр. Варна

-

Учител - агроном ПГ по земедeлиe и горско ст-во - с. Стефан Караджа

-

Учител в детска градина ДГ "Слънце" - с. Михалич

-

Главен счетоводител ПГТ "Проф. д-р А. Златаров" - Варна

15.05.2024 г.

Учител по икономически дисциплини СУ "В. Левски" - Вълчи дол

30.04.2024 г.

Огняр ОУ "Цар Симеон І" - гр. Варна

30.04.2024 г.

Общ работник ОУ "Цар Симеон І" - гр. Варна

30.04.2024 г.

Учител по музика в детска градина ДГ №9 "Ален мак" - Варна

30.04.2024 г.

Помощник възпитател ДГ №37 "Пламъче" - Варна

29.04.2024 г.

Завеждащ административна служба ДГ №13 "Мир" - Варна

26.04.2024 г.

Работник поддръжка ОУ "Ст. Михайловски" - Варна

26.04.2024 г.

Работник поддръжка Второ ОУ "Н.Й.Вапцаров" - гр. Варна

24.04.2024 г.

Хигиенист II ОУ "Никола Й. Вапцаров" - Варна

24.04.2024 г.

Главен счетоводител ДГ № 12"Ян Бибиян" - гр. Варна

19.04.2024 г.

Помощник възпитател ДГ №31" Крилатко" - гр. Варна

19.04.2024 г.

Помощник възпитател ДГ №31" Крилатко" - гр. Варна

19.04.2024 г.

Чистач ОУ "Антон Страшимиров" - гр. Варна

19.04.2024 г.

Главен счетоводител ДГ № 22 "Мечо Пух" - гр. Варна

19.04.2024 г.

Огняр ДГ № 29 "Звънче" - гр. Варна

17.04.2024 г.

Работник поддръжка ДГ № 29 "Звънче" - гр. Варна

17.04.2024 г.

 

Забележка: Съгласно правната информация на сайта на РУО - Варна, в настоящата страница има само информация.

 

Използвайте НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС  - заместване на отсъстващи учители в училища,

РУО - ВАРНА КАНИ ВСИЧКИ УЧИТЕЛИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В БАНКАТА КАДРИ, ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ .

Заявление може да изтеглите от тук

Банка Кадри

 

 

 

Търси

шаблоны joomla
baner116111 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева