Свободни работни места

 Министерството на образованието и науката предвижда новата учебна година в системата на предучилищното и училищното образование да стартира присъствено. Отчитайки рисковете, свържете се с пандемичната обстановка, която е изпратена за учителското съсловие, счита за целесъобразно и временно създаване на резерв от кадри, който се включва при необходимост като учители по различни предмети. 

С тази цел се изгражда информационна база данни от „заместители на учители“, които да вземат временно назначавани в системата на предучилищното и училищното образование, в случай на отсъствие на учители по време на учебни занятия през учебната година.
В информационната база може да се регистрира:
- специалисти от вечерта придобиват професионална квалификация „учител“ и „учител по ..“ учебен предмет
- студенти в последната година от обучението за придобиване на ОКС „бакалавър“ от професионално изработено „Педагогика“ или „ Педагогика за обучение по ... “, както и обучението се придобива за професионална квалификация по професия, като се обучава за придобиване на професионална квалификация в институция от системи за училищно и предучилищно образование
- студенти, обучаващи се за придобиване на ОКС „магистър“ по професия, като се обучават за придобиване на професионална квалификация в институция от системи за училищно и предучилищно образование, могат да преподават обща, отражателна и специфична подготовка.
Желаете да се включите в информационната база за „заместващи учители“ е необходимо да се допълни формулярът, за да се даде възможност да се свържат директори на детски градини и училища, в случаи на епидемично установяване или друга извънредна ситуация и отсъстващ учител.

 линк: https://forms.gle/PmW3D3ohCvUhyeGw6

 

Информацията се намира от учебното заведение за свободно работно място и документи за кандидатстване по задължителни позиции, които се предоставят в самото учебно заведение, а не в РУО - Варна

  

Длъжност Чл. по  КТ Училище / Детска градина / ЦПЛР Валидност до:
Учител, теория и практика - Геодезия чл.68, ал.1, т.1 + чл.70 ПГСАГ "Васил Левски" - Варна 31.12.2020 г.
Завеждащ административна служба чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ДГ №25 "Златно зрънце" - Варна 27.11.2020 г.
Помощник-възпитател - 2 щ. бр. чл.68, ал.1, т.2 + чл.70 ДГ №26 "Изворче" - Варна 25.11.2020 г.
Учител - детска градина чл.68, т.3 ДГ №17 "Д-р Петър Берон" - Варна 25.11.2020 г.
Огняр чл.67, ал.1, т.1 ОУ "Христо Ботев" - Варна 25.11.2020 г.
Организатор обучение чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ОУ "Стефан Караджа" - Варна 25.11.2020 г.
Учител по математика чл.68, ал.1, т.3 ОУ "Васил Левски" - Бозвелийско -
Учител по БЕЛ чл.68, ал.1, т.3 + чл.70 СУ "Христо Ботев" - Ветрино -
Учител по математика чл.68, ал.1, т.3 + чл.70 СУ "Н. Й. Вапцаров" - Суворово -
Учител за практическо обучение, направление "Компютърни науки" чл.67, ал.1, т.1 + чл.70 ПГЕ - Варна -
Образователен медиатор - 0,5 бр. чл.67, ал.1, т.2 ОУ "Отец Паисий" - Бяла -
Учител, теоретично обучение - лектор чл.114 ПГХХВТ "Д. И. Менделеев" - Варна неопределен

 

Забележка: Съгласно правната информация на сайта на РУО - Варна, настоящата страница има само информация.

 

Използвайте НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС - заместване на отсъстващи учители в училищната,

РУО - ВАРНА КАНИ ВСИЧКИ УЧИТЕЛИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В БАНКАТА КАДРИ, ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ .

Заявление може да изтеглите от тук

Банка Кадри

 

МЯРКА “БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС” ЦЕЛИ ПОСТИГАНЕ НА ОПТИМАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА УЧИТЕЛ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНО НА ПРОГРАМА .

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова