baner rio 1

Харта на клиента

slize

 

Харта на клиента, актуализирана на 27.05.2022 г.

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите относно административното обслужване в Регионално управление на образованието - Варна

Вашите предложения за подобряване на административното обслужване

Хартата на клиента е поставена на информационните табла в сградата на РУО – Варна и в интернет страницата на администрацията – http://ruo-varna.bg.

 
Удоволетвореност на потребителите на административни услуги в РУО - Варна за 2020 година
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Търси

шаблоны joomla
baner116111 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева