baner rio 1

Държавни зрелостни изпити

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2024 ГОДИНА

 

19.09.2023 г.

Заповед № РД09-2046/28.08.2023 г. за определяне дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2023/2024 година 

 

 

 

 

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2023 ГОДИНА

 

13.02.2023 г.

 

Предстои обучение на учители за оценяване в електронна среда (платформата СОФИРА) на писмени работи от държавните зрелостни изпити и от националните външни оценявания, което ще се проведе от „ПСИТ България“ ООД. Във връзка с това желаещите може да се регистрират за участие в срок до 20 февруари 2023 г. на следния линк: http://obuchenie.mon.bg

 

Обучението се организира само за учители, които не са сертифицирани за оценители в електронна средa на писмени работи по:

 

 • Български език и литература и по математика (за учители, които преподават в началния етап);
 • Български език и литература (за учители, които преподават в основната и/или в средната образователна степен);
 • География и икономика (за учители, които преподават във втория гимназиален етап);
 • Изобразително изкуство (за учители, които преподават в средната образователна степен);
 • Информатика (за учители, които преподават в средната образователна степен);
 • Информационни технологии (за учители, които преподават в средната образователна степен);
 • История и цивилизации (за учители, които преподават в средната образователна степен);
 • Математика (за учители, които преподават в основната и/или в средната образователна степен);
 • Музика (за учители, които преподават в средната образователна степен);
 • Чужд език – английски, немски, френски, руски, испански или италиански език (за учители, които преподават в основната и/или в средната образователна степен);
 • Чужд език – иврит, румънски, португалски, японски, китайски, корейски, арабски или латински език (за учители, които преподават във втория гимназиален етап; при заявяване на желание за обучение следва да посочат върху изпитни работи по: английски, немски, френски, руски, испански или италиански език, предпочитат да се обучават);
 • Предприемачество (за учители, които преподават във втория гимназиален етап профилирана подготовка);
 • Философия (за учители, които преподават във втория гимназиален етап профилирана подготовка);
 • Химия и опазване на околната среда (за учители, които преподават във втория гимназиален етап профилирана подготовка).

 

При възникнал проблем с регистрацията съответният учител следва да изпрати съобщение на електронния адрес: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , съдържащо следната информация – трите имена, учебен предмет, телефон, област.

 

Допълнителни указания за времето и начина на провеждане на обучението заявилите желание за участие ще получават по електронен път след изтичане на срока за записване.

 

След приключване на обучението, след обобщаване на данните за работата на всеки от обучените и след преценка на готовността му за участие в реален процес на електронно оценяване ще бъдат издадени сертификати за „Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестови форми“ на тези, които успешно са преминали обучението.

 

 

 

17.10.2022 г.

Заповед № РД09-4063/ 30.08.2022  г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ЗДИППК) за учебната 2022 – 2023 година

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2022 ГОДИНА

 

22.08.2022 г.

Заповед РД 09-3970/22.08.2022 г.  - дати за провеждане на допълнителни държавни зрелостни изпити по желание през август  - септември на учебната 2021 - 2022 г.
 

09.03.2022 г.

Във връзка с обучението на учители за оценяване в електронна среда (платформата СОФИРА) на писмени работи от държавни зрелостни изпити и от национални външни оценявания , проведено от „ПСИТ България“ ООД през месец октомври 2021 г.,Ви уведомяваме, че предстои да бъде проведен стрес-тест за преценка на готовността им за участие в реален процес на електронно оценяване. На успешно преминалите стрес-теста ще бъдат издадени сертификати за „Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестови форми“.

Във връзка с това на 18 март 2022 г. (петък) от 13:00 до 17:00 часа всеки от учителите следва да провери и оцени по 20 писмени работи.

Допълнителни указания за провеждането за заключителния етап ще получат по електронен път от организаторите на обучението.

 

02.02.2022 г.

Заповед РД 09-2115/31.01.2022 г. за утвърждаване на:
ПИС при организацията и провеждането на ДЗИ през учебната 2021-2022 година
Инструктаж за зрелостника
Инструктаж за квестора
Инструктаж за учителя по чужд език
Инструктаж за учителя консултант на зрелостници със СОП
Образци на документи

12.01.2022 г.

Обучения на учители за оценители на писмени работи в електронна среда
 Предстои обучение на учители за оценяване в електронна среда (платформата СОФИРА) на писмени работи от държавните зрелостни изпити и от националните външни оценявания, което ще се проведе от „ПСИТ България“ ООД.
Обучението се организира само за учители, които не са сертифицирани за оценители в електронна среда на писмени работи по:
•български език и литература и по математика (за учители, които преподават в началния етап);
•чужд език – английски, немски, френски, руски, испански или италиански език (за учители, които преподават в прогимназиалния етап и/или в гимназиалната степен);
•чужд език – иврит, румънски, португалски, японски, китайски, корейски, арабски или латински език (за учители, които преподават във втория гимназиален етап; при заявяване на желание за обучение следва да посочат върху изпитни работи по английски, по немски, по френски, по руски, по испански или по италиански език предпочитат да се обучават);
•предприемачество (за учители, които преподават във втория гимназиален етап);
Желаещите учители  за участие в цитираното обучение следва да се регистрират в срок до 24 януари 2022 г. на следния линк: http://obuchenie.mon.bg  
При възникнал проблем с регистрацията съответният учител следва да изпрати съобщение на електронния адрес: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , съдържащо следната информация – трите имена, учебен предмет, телефон, област.
Допълнителни указания за времето и начина на провеждане на обучението заявилите желание за участие ще получават по електронен път след изтичане на срока за записване.

 

09.12.2021 г.

Важно за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021/2022 г. /от минали години/
Съгласно §24, ал.6 от Преходни и Заключителни разпоредби от ЗПУО лицата, които се обучават за придобиване на професионално образование, по тяхно желание МОЖЕ да не полагат втория държавен зрелостен изпит (математика, чужд език, БЗО, ГИ и т.н.) по чл.24, ал.3 от отменения ЗНП, а вместо него в дипломата за средно образование в графата положен втори държавен зрелостен изпит да се впише средноаритметичната оценка от оценките от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация.
Напомням, че преди всяка изпитна сесия лицата могат да правят нов избор за определяне на двата ДЗИ.
Дати за явяване на ДЗИ и срокове за подаване на заявления на лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021/2022 г. /от минали години/ съгласно заповед №РД09-1807/31.08.2021 г. на министъра на образованиетои науката.:
•БЕЛ – 18 май 2022 г. – срок за подаване на заявления 03.02. – 18.02.2022 г.;
•Математика, чужд език, БЗО, ГИ и т.н. в периода 26 май – 3 юни 2022 г. по реда на допълнителните държавни зрелостни изпити по желание – срок за подаване на заявления 03.02. – 18.02.2022 г.;
•Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация /ДИППК/ - срок за подаване на заявления 03.02. – 18.02.2022 г. Лицата се явават  по тема от новите Национални изпитни програми на 20 май 2022 г.

03.12.2021 г.

Модел на задължителен държавен изпит за придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование - тест

Модел на задължителен държавен изпит за придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование - теми

Задание за дипломен проект - модел

22.11.2021 г.

Предстои заключителният етап от обучението на учители за оценяване в електронна среда (платформата СОФИРА) на писмени работи от държавните зрелостни изпити и от националните външни оценявания, до който са допуснати само участниците, проверили и оценили съответния изискан минимален брой писмени работи по време на предходния етап. Във връзка с това допуснатите до заключителния етап на обучението следва да бъдат информирани, че:
1. На 30 ноември 2021 г. (вторник) от 13.00 до 17.00 часа трябва да проверят и да оценят 20 писмени работи.
2. Допълнителни указания за провеждането на заключителния етап ще получат по електронен път от организаторите на обучението.
3. При възможност е необходимо да организират изпълнението на преките си задължения така, че да не се възпрепятства участието в заключителния етап на обучението.
След обобщаване на данните за работата на всеки от обучениет и след преценка на готовността му за участие в реален процес на електронно оценяване ще бъдат издадени сертификати за „Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестови формати“.

 

Търси

шаблоны joomla
baner116111 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева