baner rio 1

Олимпиади и състезания

ОЛИМПИАДИ И НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ - 2022/2023 г.

 

 

 

29.05.2023 г.

Резултати от състезанието "Математика за всеки" за ученици от 4 клас

12.05.2023 г.

Разпределение на учениците по зали за математическо състезание "Математика за всеки"

11.04.2023 г.

Математическо състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас през учебната 2022/2023 година ще се проведе на 13.05.2023 г. от 09:00 часа в МГ „Д-р Петър Берон“, гр. Варна, което е училище - домакин и училище - координатор на състезанието.
В срок до 04.05.2023 г. за участието  в математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ от името на ученика, родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност за ученика, подава до директора на МГ „Д-р П. Берон“ – Варна, чрез директора на училището, в което се обучава ученикът Заявление за участие /по образец/ и декларация за информираност и съгласие /по образец/.
На 11.05.2023г. на сайта на МГ „Д-р П. Берон“ ще бъдат оповестени работните места на учениците.

06.04.2023 г.

Резултати от Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас

05.04.2023 г.

Окончателни резултати НМС "Европейско кенгуру"

31.03.2023 г.

Резултати от Национално математическо състезание "Европейско кенгуру"

30.03.2023 г.

Резултати от областния кръг на олимпиадата по математика за ученици от VII до XII клас

27.03.2023 г.

РУО - Варна поздравява ПГ "Свети Димитър Солунски" - гр. Белослав за заетото почетно II - ро място в провелото се национално състезание на 24.03 и 25.03.2023 г. -  "Най-добър млад заварчик" в гр. София.

A7195F4F-7EAE-477B-B7C2-8B05F72EE4A4

22.03.2023 г.

Информация за Пролетни математически състезания за ученици от V-VII клас

22.03.2023 г.

Информация за Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас

21.03.2023 г.

Резултати от областния кръг на олимпиадата по физика - 2023 г.

20.03.2023 г.

Със заповед № РД 06-226/20.03.2023 г. на началника на РУО - Варна са определени датите 29 и 30 април 2023 г. за провеждане на областния кръг на Националното състезание по безопасност на движението по пътищата (БДП).

20.03.2023 г.

Резултати от областния кръг на Национално състезание "Компютърно моделиране" за 2022-2023 г.

20.03.2023 г.

Резултати от областния кръг на олимпиадата "Знам и мога" 2022-2023 г.

16.03.2023 г.

Протокол с резултатите на учениците, допуснати до националния кръг на олимпиадата по български език и литература

Резултати от областния кръг на националната олимпиада по български език и литератута за учебната 2022/2023 година

16.03.2023 г.

Протокол за лауреатите и за класирането на националния кръг на Националната олимпиада по информатика
Протокол за класиране на национален кръг на Националната олимпиада по информатика, момичета

16.03.2023 г.

Резултати от областния кръг на oлимпиадата по лингвистика.

15.03.2023 г.

Резултати от областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование  - 2023 г.

15.03.2023 г.

Национално състезание по компютърни мрежи ще се проведе на 1 април 2023 г. от 10:00 до 17:00 часа в сградата на Факултета по математика и информатика на Софийски университет "Св. Климент Охридски", бул. "Джеймс Баучер", 5 на основание издаден Указ № 28 на президента на Републиката, г-н Румен Радев, датата 2 април 2023 г. е оповестена за провеждане на избори за Народно събрание.
Всички ученици, които желаят да участват в състезанието, трябва да се регистрират в интернет на адрес: http://contest.cisco.uni-sofia.bg до 28 март 2023 г.

09.03.2023 г.

Резултати от областния кръг на национално състезание "Ключът на музиката"- 2023 г.

08.03.2023 г.

Резултати от областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда за учебната 2022-2023 година.

08.03.2023 г.

График за провеждане на ученически игри за учебната 2022-2023 г.

07.03.2023 г.

Резултати от областния кръг на олимпиадата по астрономия за учебната 2022-2023 г.

06.03.2023 г.

Резултати от областния кръг на олимпиадата по математика за учениците от IV, V и VI клас за учебната 2022-2023 г..

02.03.2023 г.

Резултати от областния кръг на олимпиадата по английски език за учебната 2022-2023 г.

23.02.2023 г.

Резултати на явилитe се учениците от III и IV клас от областния кръг на олимпиадата по компютърно моделиране.

22.02.2023 г.

Резултати на явилите се на областен кръг проекти в Националната олимпиадата по информационни технологии област Варна, проведен на 19.02.2023 г

20.02.2023 г.

Областният кръг на националната олимпиадата по български език и литература ще се проведе на 25.02.2023 г. от 09:00 часа в СУЕО „Александър Сергеевич Пушкин“ – Варна. Класираните ученици за областния кръг на олимпиадата трябва да се явят не по-късно от 8:30 часа на 25.02.2023 г. в СУЕО „Александър Сергеевич Пушкин“ – Варна , като ще се допускат в сградата срещу документ за самоличност – лична карта или ученическа книжка.
Разпределение по зали на учениците

17.02.2023 г.

Списък на класираните ученици за Националния кръг на Национална олимпиада по информатика, 10-12 март 2023 г.

17.02.2023 г.

Областен кръг на олимпиада „Знам и мога“
Областният кръг на олимпиадата „Знам и мога“ за учениците от IV клас ще се проведе в VII СОУ „Найден Геров“ – Варна, на 25.02.2023 г., с начало 9,00 ч. и времетраене 80 минути.

Разпределението на учениците по зали е публикувано в сайта на VII СОУ „Найден Геров“ – Варна, секция „Състезания/олимпиади“.

Класираните ученици за областния кръг на олимпиадата „Знам и мога“ трябва да се явят не по-късно от 8,30 ч. в сградата на VII СОУ „Найден Геров“ – Варна, като удостоверят самоличността си с ученическа лична карта. Учениците да носят син химикал, графитен молив, гума, линия или триъгълник.

10.02.2023 г.

  Областен кръг на олимпиадите по природни науки:

- Астрономия – 17.02.2023 г. от 14,00 ч  в  ОУ „Йордан Йовков“ – гр. Варна

- Физика – 18.02.2023  г. от 14,00 ч в Трета ПМГ „ Акад. М. Попов“ – гр. Варна

- Биология и здравно образование – 19.02.2023 г. от  9,00 ч в Трета ПМГ „ Акад. М. Попов“ – гр. Варна

  Всички ученици класирали се за областен кръг на олимпиадите да се явят в училището – домакин 30 минути преди обявения час, като е необходимо да носят лична карта или ученическа книжка.

07.02.2023 г.

  На 11.02.2023 г. от 14,00 ч. в СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Варна, адрес: ул. „Михаил Колони“ № 10 ще се проведе областен кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда. Всички ученици, които са класирани за областния кръг по химия и опазване на околната среда да се явят в училището в 13,30 ч. като допускане в сградата ще се осъществява срещу представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа книжка.

01.02.2023 г.

  Областен кръг на Национално състезание „Компютърно моделиране“ ще се проведе на 18.02.2023 г. от 10,30 ч. в ОУ „Цар Симеон I“ – Варна

  Всички ученици, които са класирани за Областен кръг на Национално състезание „Компютърно моделиране“ следва да се явят в сградата на ОУ „Цар Симеон I“ – гр. Варна в 9,45 ч., като удостоверят самоличността си с ученическа лична карта или ученическа книжка.

30.01.2023 г.

 Областен кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 12.02.2023 г. от 09:00 часа в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна.

Всички ученици, които са допуснати до областен кръг на олимпиадата по математика следва да се явят в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна на 12.02.2023 г. в 08:20 часа, като ще се допускат в сградата срещу документ за самоличност - лична карта или ученическа книжка.

На 09.02.2023 г. на сайта на МГ „Д-р Петър Берон“ ще бъде публикувана информация за разпределението на учениците по зали.

Проверените и оценени писмени работи на учениците ще се съхраняват в училищата-координатори, както следва:

  • в МГ „Д-р Петър Берон“ – писмените работи на учениците от IV клас и от VII, VIII, IX, X, XI и XII клас (за недопуснатите до национален кръг);
  • в ОУ „Захари Стоянов“ – писмените работи на учениците от V и VI клас.

Редът и начинът за запознаване с проверените и оценени писмени работи на учениците от областния кръг на олимпиадата по математика за учебната 2022/2023 г. се определят от директорите на училищата-координатори и ще бъдат оповестени след приключване на проверката на сайта на съответното училище.

 

 27.01.2023 г.

Областен кръг на олимпиадата по лингвистика ще се проведе на 10.02.2023 г. от 14:00 часа. Училище – домакин и училище – координатор за област Варна е Първа езикова гимназия.Всички ученици, които са класирани за областен кръг на олимпиадата по лингвистика следва да се явят в Първа езикова гимназия в 13:30 часа, като ще се допускат в сградата срещу документ за самоличност - лична карта или ученическа книжка.

 

10.11.2022 г.

Общинският кръг на олимпиадата по математика в област Варна за IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII класове, ще се проведе на 10.12.2022 г. от 09:00 часа по училища. Учениците следва да се явят в училището в което се обучават до 08:30 ч.

 

10.11.2022 г.

Протокол за резултатите на явилите се ученици на областния кръг на състезанието за речеви и комуникативни умения на английски език

 

24.10.2022 г.

Конкурс на тема "Зелени и дигитални умения в класната стая" - Green and DIGEDU

 

17.10.2022 г.

Заповед № РД09-4773/27.09.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на

Национален спортен календар на Министерството на образованието и науката за учебната 2022/2023 година

 

14.10.2022 г.

 Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици от V до XII клас през учебната 2022/2023 година.

 

13.10.2022 г.

 Заповед за определяне на координаторите и домакините на областните кръгове на олимпиадите и националните състезания през учебната 2022/2023 година.

 

 02.09.2022 г.

 Заповед № РД09-4059/ 30.08.2022 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади,  на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2022 – 2023 година

 

 

ОЛИМПИАДИ И НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ - 2021/2022 г.

 01.06.2022 г.

Резултатите от проведеното на 14.05.2022 г. състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас

 23.05.2022 г.

13.05.2022 г.

Разпределение на учениците от IV клас по зали за състезанието "Математика за всеки" за ученици от IV клас на 14.05.2022 г.

 

27.04.2022 г.

Протоколи за резултатите на учениците от Пролетни математически състезания за V- VII клас и VIII - XII клас

 

27.04.2022 г.

Математическо състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас през учебната 2021/2022 година ще се проведе на 14.05.2022 г. от 09:00 часа в МГ „Д-р Петър Берон“, гр. Варна, което е училище - домакин и училище - координатор на състезанието.

В срок до 05.05.2022 г. за участието в математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ от името на ученика, родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност за ученика, подава Заявление за участие /по образец/ до директора на МГ „Д-р П. Берон“ – Варна, чрез директора на училището, в което се обучава ученикът и декларация за информираност и съгласие /по образец/.

На 12.05.2022г. на сайта на МГ „Д-р П. Берон“ ще бъдат оповестени работните места на учениците.

 

13.04.2022 г.

 

Резултати от областния кръг на олимпиадата по математика за учениците от 7. до 12. клас, които областната комисия не предлага за участие в националния кръг

 

11.04.2022 г.

Заповед №РД09-2798/06.04.2022 г. за провеждане на олимпиадите

 

11.04.2022 г.

Резултатите от Пролетно математическо състезание за ученици от 4 клас

 

05.04.2022 г.

Резултати от Европейско кенгуру

 

31.03.2022 г.

Национален кръг на олимпиадата по лингвистика ще се проведе на 09.04.2022 г. от 09:00 часа в Първа езикова гимназия – Варна.

Всички ученици, които са класирани за национален кръг на олимпиадата по лингвистика от област Варна следва да се явят в Първа езикова гимназия, гр. Варна в 08:15 часа, като ще се допускат в сградата срещу документ за самоличност - лична карта или ученическа книжка.

Национален кръг на олимпиадата по лингвистика ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки.

28.03.2022 г.

Национален кръг на олимпиадата по немски език


Националният кръг на олимпиадата по немски език ще се проведе на 01.04.2022 г. от 09.00 часа в Гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх", гр. Варна.

Класираните за националния кръг ученици трябва да се явят на 01.04.2022 г. от 08.30 часа в ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, гр. Варна.

Необходимо е учениците да носят защитна маска за лице и пособия за писане – химикалка с черен цвят. Допускането ще става с документ за самоличност.

 

 

Национален кръг на олимпиадата по физика


Националният кръг на олимпиадата по физика ще се проведе на 01.04.2022 г. от 14.00 ч. в Трета природоматематическа гимназия „Академик Методий Попов“, гр. Варна.

Допуснатите до национален кръг ученици да се явят в сградата на училището не по късно от 13.30 часа.

Необходимо е учениците да носят документ за самоличност, защитна маска за лице и пособия за писане.

 

25.03.2022 г.

Разпределение на учениците по зали на Пролетно математическо състезание за учениците на 26.03.2022 г. (събота) от 09:00 часа в сградата на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, гр. Варна

23.03.2022 г.

Национален кръг на олимпиадата по испански език

Националният кръг на олимпиадата по испански език ще се проведе на 27.03.2022 г. от 10.00 часа в IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. Варна.

Класираните за националния кръг ученици трябва да се явят на 27.03.2022 г. в 09.00 часа в сградата на IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. Варна.

Провеждането на олимпиадата ще се осъществи при спазване на всички противоепидемични мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице. Допускането ще става с документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

 

Национален кръг на олимпиадата по биология и здравно образование

Националният кръг на олимпиадата по биология и здравно образование ще се проведе на 26.03.2022 г. от 09.00 ч. в Трета природоматематическа гимназия „Академик Методий Попов“, гр. Варна.
Допуснатите до национален кръг ученици да се явят в сградата на училището, както следва:
- тези с валиден документ за ваксинация, преболедуване или изследване не по късно от 08.30 часа.
- тези, които ще бъдат тествани – 08.00 часа.
Провеждането на олимпиадата ще се осъществи при спазване на всички противоепидемични мерки.
Необходимо е учениците да носят документ за самоличност, защитна маска за лице, зелен сертификат (тези, които разполагат с такъв ) и пособия за писане.

Национален кръг на олимпиадата по английски език

Националният кръг на олимпиадата по английски език ще се проведе на 26.03.2022 г. от 10.00 часа в Първа езикова гимназия, гр. Варна.

Класираните за националния кръг ученици трябва да се явят на 26.03.2022 г. в 09.30 часа в Първа езикова гимназия, гр. Варна.

Провеждането на олимпиадата ще се осъществи при спазване на всички противоепидемични мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице.Допускането ще става с документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

18.03.2022 г.

Резултати на учениците от областния кръг по английски език, проведен на 19.02.2022 г. (Протокол №2)

17.03.2022 г.

Резултатите от областния кръг на олимпиадата по физика може да видите на сайта на III ПМГ "Акад. М. Попов", гр. Варна - рубрика Олимпиади

Резултати от областния кръг на олимпиадата по биология

16.03.2022 г.

Заповед № РД 09-2611/16.03.2022 г. за изменение на Заповед № РД09-1883/02.09.2021 г. за графика за провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2021/2022 година (публ. 16.03.2022 г. г.)

14.03.2022 г.

Резултатите на учениците от областния кръг на НО "Знам и мога", които областната комисия Не предлага за допускане на национален кръг

09.03.2022 г.

Резултатите от областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда.

08.03.2022 г.

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас през учебната 2021/2022 година ще се проведе на 26.03.2022 г. от 09:00 часа в МГ „Д-р Петър Берон“, гр. Варна, което е училище - домакин и училище - координатор на състезанието.

 В срок до 15.03.2022 г. за участието  в Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас  от името на ученика, родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност за ученика, подава Заявление за участие по образец до директора на МГ „Д-р П. Берон“ – Варна, чрез директора на училището, в което се обучава ученикът, декларация за информираност и съгласие и декларация за съгласие за тестване.

На 24.03.2022 г. на сайта на МГ „Д-р П. Берон“ ще бъдат оповестени работните места на учениците от IV клас.

 

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE

07.03.2022 г.

Резултати от областен кръг на олимпиада по френски език

Резултати от областен кръг на олимпиада по испански език

 

05.03.2022 г.

Резултати от областния кръг на олимпиадата по математика за област Варна за учениците от IV, V и VI клас

02.03.2022 г.

Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ ще се проведе на 17.03.2022 г. от 12:00 ч. във всяко училище, в което има ученици, изявили желание да се включат в състезанието, чрез заявление до директора на училището, подадено по ред и в срок определени от директора.
Съгласно Регламент за организиране и провеждане на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ през учебната 2021/2022 година в срок до 04.03.2022 г. родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава заявление за участие в състезанието и декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни  /трите имена, училище, клас, населено място, снимка и/или видео с негово участие/ за целите на популяризиране на събитието. Заявлението и декларацията се подават до директора на училището, в което се обучава ученикът. При липса на изрично изразено съгласие, резултатите на ученика се обявяват с идентификационен код. В заявлението за участие в Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“ родителят /настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност, декларира, че е запознат и приема правилата на Регламент за организиране и провеждане на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ през учебната 2021/2022 година.

01.03.2022 г.

Информация за разпределението на учениците по зали на областния кръг на олимпиадата по български език и литература

01.03.2022 г.

Резултати от конкурс за есе "Дали мишката ще изяде книжката, или мишката ще ни води към книжката"

25.02.2022 г.

Областният кръг на олимпиадата по български език и литература ще се проведе на  06.03.2022 г. от 09:00 часа в СУЕО „Александър Сергеевич Пушкин“ – Варна.
Класираните за областен кръг ученици, които имат подадени декларации за съгласие за тестване, следва да се явят на 06.03.2022 г. в 08:00 ч. в сградата на СУЕО „Александър Сергеевич Пушкин“ – Варна.
Класираните за областен кръг ученици, които имат валиден сертификат, следва да се явят на 06.03.2022 г. в 08:30 ч. в сградата на СУЕО „Александър Сергеевич Пушкин“ – Варна.
На 01.03.2022 г. на сайта на СУЕО „Александър Сергеевич Пушкин“  ще бъде публикувана информация за разпределението на учениците по зали.
Провеждането на олимпиадата ще се осъществява при спазване на всички противоепидемични  мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице и документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

25.02.2022 г.

ПРАВИЛА за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, утвърдени със Заповед № РД 09-2784 от 29.10.2019 г., изменена и допълнена със Заповед № РД 09-474 от 25.02.2021 г., допълнена със Заповед № РД 09-1248 от 14.06.2021 г., изменена и допълнена със Заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката

21.02.2022 г.

Заповед №РД09-2418/18.02.2021 г. за изменение и допълнение на заповед №РД09-1883/02.09.2021 г.

Заповед №РД09-2419/18.02.20221 г. за изменение на заповед №РД09-2637/30.09.2021 г.

18.02.2022 г.

Областен кръг на Националното състезание по финансова грамотност ще се проведе на  19.02.2022 г. от 11:00 часа в Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ – Варна.
Заявилите участие ученици, които имат подадени декларации за съгласие за тестване, следва да се явят на 19 февруари 2022 г. в 09:45 ч. в ПГИ „Д-р Иван Богоров“.
Заявилите участие ученици, които имат валиден сертификат, следва да се явят на 19 февруари 2022 г. в 10:00 ч. в ПГИ„Д-р Иван Богоров“.
Провеждането на състезанието ще се осъществява при спазване на всички противоепидемични  мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице и документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

Областен кръг на олимпиадата по английски език
Областният кръг на олимпиадата по английски език ще се проведе на 19.02.2022 г. от 09.00 часа в Първа езикова гимназия, гр. Варна.
Класираните за областния кръг ученици, които имат подадени декларации за съгласие за изследване за COVID-19 с бързи антигенни тестове, трябва да се явят на 19.02.2022 г. в 08.00 часа в Първа езикова гимназия, гр. Варна.
Класираните за областния кръг ученици, които имат валидни документи (сертификат) за ваксинация, преболедуване или изследване, трябва да се явят на 19.02.2022 г. в 08.30 часа в Първа езикова гимназия, гр. Варна.
Провеждането на олимпиадата ще се осъществи при спазване на всички противоепидемични мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице. Допускането ще става с документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

Областен кръг на олимпиадата по физика
Областният кръг на олимпиадата по физика ще се проведе на 19.02.2022 г. от 14.00 часа в III ПМГ „Акад. М. Попов“, гр. Варна.
Класираните за областния кръг ученици, които имат подадени декларации за съгласие за изследване за COVID-19 с бързи антигенни тестове, трябва да се явят на 19.02.2022 г. в 12,45 часа в III ПМГ „Акад. М. Попов“, гр. Варна.
Класираните за областния кръг ученици, които имат валидни документи (сертификат) за ваксинация, преболедуване или изследване, трябва да се явят на 19.02.2022 г. в 13.30 часа в III ПМГ „Акад. М. Попов“, гр. Варна.
Провеждането на олимпиадата ще се осъществи при спазване на всички противоепидемични мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице. Допускането ще става с документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

Областен кръг на олимпиадата по биология и здравно образование
Областният кръг на олимпиадата по биология и здравно образование ще се проведе на 20.02.2022 г. от 09.00 часа в III ПМГ „Акад. М. Попов“, гр. Варна.
Класираните за областния кръг ученици, които имат подадени декларации за съгласие за изследване за COVID-19 с бързи антигенни тестове, трябва да се явят на 20.02.2022 г. в 07,45 часа в III ПМГ „Акад. М. Попов“, гр. Варна.
Класираните за областния кръг ученици, които имат валидни документи (сертификат) за ваксинация, преболедуване или изследване, трябва да се явят на 20.02.2022 г. в 08.30 часа в III ПМГ „Акад. М. Попов“, гр. Варна.
Провеждането на олимпиадата ще се осъществи при спазване на всички противоепидемични мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице. Допускането ще става с документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

 

11.02.2022 г.

Разпределение на учениците по зали за провеждане на областния кръг на олимпиада по математика

08.02.2022 г.

Областен кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на  12.02.2022 г. от 09:00 часа в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна.
Класираните за областен кръг ученици, които имат подадени декларации за съгласие за тестване, следва да се явят на 12 февруари 2022 г. в 08:00 ч. в МГ „Д-р Петър Берон“.
Класираните за областен кръг ученици, които имат валиден сертификат, следва да се явят на 12 февруари 2022 г. в 08:30 ч. в МГ „Д-р Петър Берон“.
На 10.02.2022 г. на сайта на гимназията ще бъде публикувана информация за разпределението на учениците по зали.
Провеждането на олимпиадата ще се осъществява при спазване на всички противоепидемични  мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице и документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).
Проверените и оценени писмени работи на учениците ще се съхраняват в училищата-координатори, както следва:

  • в МГ „Д-р Петър Берон“ – писмените работи на учениците от IV клас и от VII, VIII, IX, X, XI и XII клас (за недопуснатите до национален кръг);
  • в ОУ „Захари Стоянов“ – писмените работи на учениците от V и VI клас


Редът и начинът за запознаване с проверените и оценени писмени работи на учениците от областен кръг на олимпиадата по математика за учебната 2021/2022 г. се определят от директорите на училищата-координатори и ще бъдат оповестени след приключване на проверката на сайта на съответното училище.

29.12.2021 г.

Регионално управление на образованието - Варна поздравява победителите в състезанието „Game of Codes“

11 сайт

07.12.2021 г.

Заповед за определяне на училищата и институциите в системата на предучилищното и училищното образование за координатори и домакини на областните кръгове на олимпиадите през учебната 2021-2022 г.

25.11.2021 г.

На 27.11.2021 г. (събота), в сградата на Гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх", гр. Варна, ще се проведе националният кръг на Националното многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език. Учениците, допуснати след областния кръг до националния кръг на състезанието, трябва да се явят на 27.11.2021 г. в 09.30 часа в двора на ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, гр. Варна.

 

17.11.2021 г.

Общинският кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 11.12.2021 г. от 9.00 часа по училища при спазване на противоепидемичните мерки.
Ученииците следва да се явят в сградата на училището до 8.30 часа.

 

12.11.2021 г.

Класирани ученици от V Национален ученически конкурс за историческа памет "Будител"

05.11.2021 г.

Заповед №РД09-397/29.10.2021 г. за график на ученически олимпиади и национални състезания

28.10.2021 г.

Протокол за резултатите на явилите се ученици на областен кръг на състезанието за речеви и комуникативни умения по английски език област Варна

27.10.2021 г.

Във връзка с Европейската седмица на програмирането, ПГ по компютърно моделиране и компютърни системи - Варна организира събитие "Война на кодове". Участие са взели 33 ученици от ПГЕ , Трета ПМГ "Акад. М. Попов, ПГИ "Д-р Иван Богоров", СУ "Св. Кл. Охридски" и ПГКМКС  град Варна. Класирани са 19 ученици за финалния кръг, който ще се проведе през месец декември по случай "Часът на кода".

22.10.2021 г.

Регламенти на национални олимпиади за учебната 2021/2022 година

01.10.2021 г.

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2021/2022 година - Заповед, Приложение

 ОЛИМПИАДИ И НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ - 2020/2021 г.

28.05.2021 г.

Резултати от състезанието „Математика за всеки“ за ученици от IV клас, проведено на 15.05.2021 г.

20.05.2021 г.

Резултати от Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас, проведено на 08.05.2021 г.

14.05.2021 г.

Математическо състезание за ученици от IV клас "Математика за всеки" на 15.05.2021 г.

10.05.2021 г.

Резултати и статистика от провеждането на Националното средношколско състезание "Енергетиката и ние", 2021 г.

Протокол с резултати от провеждането на Националното средношколско състезание "Енергетиката и ние", 2021 г.

07.05.2021 г.

Информация за Пролетното математическо състезание за ученици от VII-XII клас, което ще се проведе на 9 май 2021 г. в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна.

05.05.2021 г.

Разпределение на учениците по стаи за Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас, което ще се проведе на 8 май 2021 г. в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна. В състезанието участват ученици, които предварително са подали заявки за участие.

29.04.2021 г.

Протокол за вписване на резултатите от крайно отборно класиране на регионален кръг на националното състезание "Млад фермер"

28.04.2021 г.

Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ през учебната 2020/2021 година ще се проведе на 15.05.2021 г. от 09:00 часа в МГ „Д-р Петър Берон“, гр. Варна, което е училище - домакин и училище - координатор на състезанието.
За участие  в математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ от името на ученика, родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност за ученика, до 10.05.2021 г. подава Заявление за участие /по образец/ до директора на МГ „Д-р П. Берон“ – Варна, чрез директора на училището, в което се обучава ученикът и декларация за информираност и съгласие /по образец/.
На 13.05.2021г. на сайта на МГ „Д-р П. Берон“ ще бъдат оповестени работните места на учениците

20.04.2021 г.

І място - "Аз и моите 100 лева в условията на пазарна икономика и световна пандемия"
ВТГ „Г. С. Раковски“, гр. Варна
ІІ място - "Аз и моите 100 лева в условията на пазарна икономика и световна пандемия"
ПГСАГ „Васил Левски“, гр. Варна
ІІІ място – "Аз и моите 100 лева в условията на пазарна икономика и световна пандемия"
ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Варна
Най-приложима идея за "Аз и моите 100 лева в условията на пазарна икономика и световна пандемия"
СУ „П. Кр. Яворов“, гр. Варна
Най-успешно взаимодействие между ученици и родители при "Аз и моите 100 лева в условията на пазарна икономика и световна пандемия"
ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Белослав - наградата ще се връчи на директора на училището, поради отказ на родителите да я получат

20.04.2021 г.

Провеждането на предстоящи изяви от Националния календар за изяви по интереси за учебната 2020/2021 година

14.04.2021 г.

Промени в Националния календар за изяви по интереси на МОН за учебната 2020/2021 година.

07.04.2021 г.

Заповед №РД09-827/05.04.2021 г. на МОН за възможна промяна на датите за провеждане на спортни инициативи в Националния спортен календар до края на учебната 2020/2021 година

05.04.2021 г.

Заповед № РД 09-823/05.04.2021 г. за изменение на Заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2020 - 2021 година, изменена със Заповед № РД 09-2998/30.10.2020

05.04.2021 г.

Резултати от областния кръг на олимпиадата по математика за учениците от 7. до 12. клас

31.03.2021 г.

Протокол с допуснатите до национален кръг на олимпиадата по лингвистика за учебната 2020-2021 г.

26.03.2021 г.

Резултати от областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации за учебната 2020-2021 г.

22.03.2021 г.

Резултати от областния кръг на олимпиадата по БЗО за учебната 2020-2021 г.

Резултати от областния кръг на олимпиадата по физика за учебната 2020/2021 година.

17.03.2021 г.

Протокол за резултатите на учениците, допуснати до национален кръг по астрономия

12.03.2021 г.

Резултати от областния кръг на олимпиадата по география и икономика за V и VI клас

10.03.2021 г.

Допуснати ученици за участие в Национален кръг на Националната олимпиада по информатика

 

 

Търси

шаблоны joomla
baner116111 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева