baner rio 1

Олимпиади и състезания

ОЛИМПИАДИ И НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ - 2023/2024 г.

 

ПРАВИЛА за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на  Република България 

 

17.05.2024 г.
Заповед, след обществено обсъждане, за изменение на график за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2023 – 2024 година във връзка с избори за Народно събрание на 9 юни 2024 г.
 
17.05.2024 г.
  Съгласно заповед №  РД09-1270/16.05.2024 г.  на министъра на образованието и науката за изменение на заповед № РД09-2049/28.08.2023 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2023-2024 година, МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ IV КЛАС „МАТЕМАТИКА ЗА ВСЕКИ“ ще се проведе на 01.06.2024 г. от 09:00 часа.
  Разпределението на учениците по зали ще бъде публикувано на сайта на МГ „Д-р Петър Берон“, гр. Варна до 31.05.2024 г.
 
13.05.2024 г.
  Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ през учебната 2023/2024 година ще се проведе в МГ „Д-р Петър Берон“, гр. Варна. 
  В срок до 20.05.2024 г. за участието в математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава до директора на училището, в което ученикът се обучава, заявление за участие (по образец) и декларация за информираност и съгласие (по образец).   
 
07.05.2024 г.
  Резултатите от областния кръг на Националното състезание по безопасност на движението за първа и втора възрастови групи са публикувани на електронната страница на СУ "Гео Милев", гр. Варна.
 
02.05.2024 г.
IMG 20240428 132513 1
 
РУО – Варна поздравява учениците от ЦПЛР-НАОП "Н.Коперник", гр. Варна за отличното представяне в XXVII Национална олимпиада по астрономия.

Олимпиадата се проведе в периода 26 - 28 април в гр. Плевен. Варненският отбор бе от 23 ученици от НАОП "Николай Коперник" от кръжоците по астрономия на д-р Ева Божурова, Валентин Иванов и Антоанета Аврамова-Бончева, които са и ученици от МГ "Д-р Петър Берон", III ПМГ "Акад. Методий Попов", ОУ "Цар Симеон I" и ОУ "Христо Ботев". Всички ученици от отбора се представиха отлично и заеха челни позиции в най-силното астрономическо национално състезание, като 9 от тях ще участват в подборния кръг за Международна олимпиада.

Светослав Арабов - МГ "Д-р Петър Берон", спечели безапелационно златният медал във възрастова група 7-8 клас със 67,75 т. от възможни 70. Антон Стоянов - МГ "Д-р Петър Берон" зае почетното четвърто място, а Валентин Пеев -  ОУ "Цар Симеон I" шесто място в тази възрастова група, като той бе единствения седмокласник сред първите десет.

Ярослав Басков - 9 кл. МГ "Д-р Петър Берон" заслужи бронзовия медал във възрастова група  9-10 клас, като той бе с най-висок резултат на теоретичния кръг. Само на 1,25 т. след него, четвъртото място зае Александър Желязков - III ПМГ "Акад. Методий Попов".

Сред най-добре представилите се участници от тазгодишната XXVII Национална олимпиада по астрономия са и: Александър Иванов, Миглена Меркулова, Теодора Желязкова и Дона Димова - МГ "Д-р Петър Берон".

24.04.2024 г.
 Ключът на музиката 2  Ключът на музиката  Ключът на музиката 3
РУО – Варна поздравява екипите на ОУ „Добри Чинтулов“ и Второ основно училище „Никола Йонков Вапцаров“, град Варна за достойното представяне в Националното състезание „Ключът на музиката“ за учебната 2023/2024 година. На националния кръг на състезанието, който се проведе на 22 – 23.03.2024 в град Пловдив, учениците от Варна завоюваха призовите места:
 
Първо място: Йоана Радкова Муевска, IV клас - ОУ „Добри Чинтулов“ с ръководител Христина Ковачева
 
Второ място: Мария Христова Георгиева, VII клас и Николета Илиева Пиронкова, V клас– Второ ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ с ръководители Любов Германова и Живко Михов
 
Трето място: Давид Борисов Николов,  VII клас и Боян Дойчинов Доцински, VII клас – Второ ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ с ръководители Любов Германова и Живко Михов

18.04.2024 г.

На 28.03.2024 г. се проведе Регионално състезание по информационни технологии "Дигитален свят", организирано от РУО - Варна в партнъорство със СУ „Димчо Дебелянов“, гр. Варна. Участваха ученици от СУ „Неофит Бозвели“, МГ „Д-р Петър Берон“, VII СУ „Найден Геров“, СУ „П. Кр. Яворов“, СУ „Димчо Дебелянов“, гр. Варна, разпределени в 10 отбора.
Класиране на състезателите:
I място: СУ „Димчо Дебелянов“. гр. Варна – отбор 1 с ментор Полина Коцева
Янислав Дойчев, Теодор Асенов, Пламен Киров
II място: МГ „Д-р Петър Берон“, гр. Варна – отбор 2 с ментор Боян Боянов
Александър Петров, Александър Костадинов, Никола Иванчев
III място: СУ „Димчо Дебелянов“. гр. Варна – отбор 2 с ментор Дияна Тодорова    
Борислав Смирнов, Мартин Христов, Мерая Дончева

11.04.2024 г.

Протокол с резултати от Национален кръг на Национално състезание по компютърно моделиране за III и IV клас.

10.04.2024 г.

Резултати от Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас.

29.03.2024 г.

Разпределение на учениците от IV клас по стаи в МГ "Д-р Петър Берон", гр. Варна за Пролетно математическо състезание.

28.03.2024 г.

Резултати от областен кръг на олимпиадата по математика за учениците от VII до XII клас.

26.03.2024 г.

Протокол на допуснатите ученици до националния кръг на олимпиадата по математика за учебна 2023/2024 година.

25.03.2024 г.

Резултати от областния кръг на олимпиадата по немски език

19.03.2024 г.

Протокол на учениците от IV клас, класирани до участие на Национална олимпиада "Знам и мога" за учебната 2023/2024 година

18.03.2024 г.

Резултати на недопуснатите, до националния кръг на олимпиадата по български език и литература

Резултатите на учениците, допуснати до националния кръг на олимпиадата по български език и литература са публикувани на сайта на МОН.

18.03.2024 г.

Резултати от областния кръг на олимпиадата по френски език
Резултати от областния кръг на олимпиадата по английски език

15.03.2024 г.

Резултати от областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование

Резултати от областния кръг на олимпиадата по физика

11.03.2024 г.

Резултати от областен кръг на олимпиадата по астрономия

07.03.2024 г.

Допуснати състезатели до Национален кръг на Национално състезание по Компютърно моделиране 2023/2024 година.

06.03.2024 г.

Протоколи с резултатите на предложените за допускане до национален кръг проекти от областния кръг на националната олимпиадата по ИТ.

05.03.2024 г.

Резултати от областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда.

01.03.2024 г.

Резултатите от областния кръг на Националното състезание по компютърно моделиране за III и IV клас са публикувани в сайта на ОУ "Цар Симеон I" - Варна.

01.03.2024 г.

Резултати на учениците от областния кръг на националната олимпиада по италиански език през 2023-2024 учебна година.

01.03.2024 г.

Резултати на учениците от областния кръг на националната олимпиада по испански език през 2023-2024 учебна година.

01.03.2024 г.

Резултати от областен кръг на олимпиадата по математика за учениците от IV, V и VI клас.

01.03.2024 г.

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас през учебната 2023/2024 година ще се проведе на 30.03.2024 г.
В срок до 15.03.2024 г. за участието в Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава до директора на училището, в което ученикът се обучава, заявление за участие и декларация за информираност и съгласие (по образец).  
На 28.03.2024 г. на сайта на МГ „Д-р Петър Берон“ ще бъдат оповестени работните места на учениците.

29.02.2024 г.

На 24.02.2024 г в Професионална гимназия по електротехника, гр. Варна се проведе Регионално състезание по „Компютърни технологии в мрежа 2024“. В него участваха ученици от ПГ по електротехника и ПГКМКС „Акад. Благовест Сендов“, гр. Варна, разпределени в 5 отбора.

27.02.2024 г.

Заповед за определяне на домакин на регионалните и /или националните кръгове на националните състезания по професиите  за учебната 2023-2024 година.

22.02.2024 г.

Резултати на учениците от областния кръг на националната олимпиада по руски език през 2023-2024 учебна година.

21.02.2024 г.

Информация за резултати от областен кръг на олимпиадата по руски език.

20.02.2024 г.

Областният кръг на ученическата олимпиада по български език и литература за учебната 2023/2024 година ще се проведе на 24.02.2024 г. от 09:00 часа в СУЕО „Александър Сергеевич Пушкин“ – Варна.

Класираните за областния кръг на олимпиадата ученици трябва да се явят не по-късно от 8:30 часа на 24.02.2024 г. в СУЕО „Александър Сергеевич Пушкин“ – Варна, като ще се допускат в сградата срещу документ за самоличност – лична карта или ученическа карта.Учениците да носят химикалка, пишеща със син цвят.

Информация за разпределение на учениците по зали

20.02.2024 г.

Областният кръг на националната олимпиада „Знам и мога“ ще се проведе на 24.02.2024 г. /събота/  от 09:00 часа.

Учениците, които са допуснати до областен кръг на Националната олимпиада „Знам и мога“ следва да се явяват в сградата на VII СУ „Найден Геров“, гр. Варна и да са заели местата си в определената зала не по-късно от 8:45 часа.

Необходимо е да носят: документ за самоличност; химикал, молив, гума, линия или триъгълник.Разпределението на учениците по зали е публикувано на интернет страницата на VII СУ „Найден Геров“, гр. Варна.

16.02.2024 г.

Областен кръг на Национално състезание по финансова грамотност

15.02.2024 г.

Областен кръг на олимпиадите по:

- Астрономия – 25.02.2024 г. от 14,00 ч  в  ОУ „Йордан Йовков“ – гр. Варна

- Физика – 18.02.2024  г. от 14,00 ч в Трета ПМГ „ Акад. М. Попов“ – гр. Варна

- Биология и здравно образование – 17.02.2024 г. от  9,00 ч в Трета ПМГ „ Акад. М. Попов“ – гр. Варна

Всички ученици класирали се за областен кръг на олимпиадите да се явят в училището 30 минути преди обявения час, като е необходимо да носят лична карта или ученическа книжка.

15.02.2024 г.

Заповед за определяне на домакин на регионалния кръг на националното състезание по приложна електроника (НСПЕ) „Мога и зная  как“  през учебната 2023/2024 година.

14.02.2024 г.

Областен кръг на олимпиадата по география и икономика ще се проведе на 17.02.2024 г. от 14:00 часа в ОУ „Г. С. Раковски", гр. Варна. Всички ученици, които са допуснати до областен кръг на олимпиадата по география следва да се явят в ОУ „Г. С. Раковски", гр. Варна на 17.02.2024 г. в 13:20 часа, като ще се допускат в сградата срещу документ за самоличност  - лична карта или ученическа книжка.

14.02.2024 г.

Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ ще се проведе на 21.03.2024 г. от 12:00 ч.  във всяко училище, в което има ученици, изявили желание да се включат в състезанието чрез заявление до директора на училището в което се обучават.
В срок до 05.03.2024 г. родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава заявление за участие в състезанието и декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни  /трите имена, училище, клас, населено място, снимка и/или видео с негово участие/ за целите на популяризиране на събитието. Заявлението и декларацията се подават до директора на училището, в което се обучава ученикът. При липса на изрично изразено съгласие, резултатите на ученика се обявяват с идентификационен код. В заявлението за участие в Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“ родителят /настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност, декларира, че е запознат и приема правилата на Регламент за организиране и провеждане на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ през учебната 2023/2024 година.

31.01.2024 г.

Областен кръг на олимпиадата по философия ще се проведе на 10.02.2024 г. от 09:00 часа в СУ „Димчо Дебелянов", гр. Варна. Всички ученици, които са допуснати до областен кръг на олимпиадата по философия следва да се явят в СУ „Димчо Дебелянов" – Варна на 10.02.2024 г. в 08:20 часа, като ще се допускат в сградата срещу документ за самоличност  - лична карта или ученическа книжка.

31.01.2024 г.

Областният кръг на Националното състезание по Компютърно моделиране за учениците от III и IV клас ща се проведе в училището-координатор – ОУ "Цар Симеон I", гр. Варна, на 17.02.2024 г., с начало 10,30 ч. Класираните за областен кръг ученици от III и IV клас следва да се явят в училището в 09:45 ч., като удостоверят самоличността си с документ за самоличност - ученическа лична карта.Разпределението на учениците по зали ще бъде публикувано на сайта на ОУ "Цар Симеон I", гр. Варна на 06.02.2024 година.Редът и начинът за запознаване с резултатите на учениците от областния кръг на националното състезание по Компютърно моделиране за учебната 2023/2024 г. се определя от директора на училището-координатор и ще бъдат оповестени на сайта на училището след приключване на проверката.

18.01.2024 г.

Областен кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на  11.02.2024 г. от 09:00 часа в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, гр. Варна.
Всички ученици, които са допуснати до областен кръг на олимпиадата по математика следва да се явят в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна на 11.02.2024 г. в 08:20 часа, като ще се допускат в сградата срещу документ за самоличност  - лична карта или ученическа книжка.
На 08.02.2024 г. на сайта на МГ „Д-р Петър Берон“ ще бъде публикувана информация за разпределението на учениците по зали.
Проверените и оценени писмени работи на учениците ще се съхраняват в училищата-координатори, както следва:

  •    в МГ „Д-р Петър Берон“ – писмените работи на учениците от IV клас и от VII, VIII, IX, X, XI и XII клас (за недопуснатите до национален кръг);
  •   в ОУ „Захари Стоянов“ – писмените работи на учениците от V и VI клас.

Редът и начинът за запознаване с проверените и оценени писмени работи на учениците от областния кръг на олимпиадата по математика за учебната 2023/2024 г. се определят от директорите на училищата-координатори и ще бъдат оповестени след приключване на проверката на сайта на съответното училище.

17.01.2024 г.

Областен кръг на олимпиадата по лингвистика ще се проведе на  03.02.2024 г. от 09:00 часа. Училище – домакин и училище – координатор за област Варна е Първа езикова гимназия, гр. Варна.
Всички ученици, които са класирани за областен кръг на олимпиадата по лингвистика следва да се явят в Първа езикова гимназия в 08:30 часа, като ще се допускат в сградата срещу документ за самоличност  - лична карта или ученическа книжка.

14.11.2023 г.

Резултати от областния кръг на Националното многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език за учебната 2023-2024 годинаВ изпълнение на заповед № 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 06-895/26.09.2023 г. на началника на РУО – Варна, Ви уведомявам, че резултатите на некласираните ученици за национален кръг на Многоезичното състезание са публикувани на сайта на училището–домакин ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ град Варна, на следния линк:

https://5eg.org/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb-%d0%be%d1%82-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d1%80%d1%8a%d0%b3-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb-3/

08.11.2023 г.

Общинският кръг на олимпиадата по математика в област Варна за възрастови групи IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII класове, ще се проведе на 03.12.2023 г. от  09:00 часа по училища. За участието си в олимпиадата ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава до директора на училището, в което се обучава, декларация за информираност и съгласие (по образец) за публикуване на:
- резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);
- снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.
 Контролът по организиране и провеждане на общински кръг на олимпиадата по математика се осъществява от директора на училището.

07.11.2023 г.

Резултати от областния кръг на националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за 2023-2024 учебна година - област Варна
В изпълнение на заповед № РД09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката, с която се утвърждава График за провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2023-2024 г. и Регламента за организиране и провеждане на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2023-2024 година, Ви уведомявам, че областният кръг на състезанието се проведе на 02.11.2023 г. в определеното със заповед № РД06-895/26.09.2023 г. на началника на РУО – Варна училище-домакин – СУ за ХНИ „Константин Преславски“, град Варна. Класираните за участие в  националния кръг на състезанието, съгласно регламента, са класираните на първо място участници от всяка възрастова група.
Приложение:
Протокол с резултатите от областния кръг на Националнато състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2023-2024 година.

30.10.2023 г.

Областен кръг на националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за 2023-2024 учебна година-област Варна
В изпълнение на заповед № РД09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката, с която се утвърждава График за провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2023-2024 г. и Регламента за организиране и провеждане на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2023-2024 година, Ви уведомявам, че областният кръг на състезанието ще се проведе на 02.11.2023 г. (четвъртък) в определеното със заповед № РД06-895/26.09.2023 г. на началника на РУО – Варна училище-домакин – СУ за ХНИ „Константин Преславски“, град Варна, ул. „Атанас Георгиев“ № 20. Класираните за участие в областния кръг ученици от първа възрастова група (VI–VIII клас, включително) и от втора възрастова група (IX-XI клас включително) следва да се явят съобразно приложения график и да носят документ за самоличност.

График на явяване

26.09.2023 г. 

Заповед за определяне на координаторите и домакините на областните кръгове на олимпиадите и националните състезания през учебната 2023/2024 година.

26.09.2023 г. 

График за провеждане на ученическите олимпиади, утвърден със Заповед №РД09-2049/28.08.2023 г. на МОН

19.09.2023 г. 

Заповед № РД09-639/14.09.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организирне и провеждане на Ученическите игри за ученици от V до ХІІ клас през учебната 2023/2024 година

19.09.2023 г. 

Заповед № РД09-640/14.09.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на  Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2023/2024 година

18.09.2023 г. 

Заповед № РД09-2248/05.09.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на  Национален календар за изяви по интереси през учебната 2023/2024 година

04.09.2023 г. 

Заповед № РД09-2044/28.08.2023 г.на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Национален спортен календар на Министерството на образованието и науката за учебната 2023/2024 година

 

 

ОЛИМПИАДИ И НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ - 2022/2023 г.

 

11.04.2023 г.

Математическо състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас през учебната 2022/2023 година ще се проведе на 13.05.2023 г. от 09:00 часа в МГ „Д-р Петър Берон“, гр. Варна, което е училище - домакин и училище - координатор на състезанието.
В срок до 04.05.2023 г. за участието  в математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ от името на ученика, родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност за ученика, подава до директора на МГ „Д-р П. Берон“ – Варна, чрез директора на училището, в което се обучава ученикът Заявление за участие /по образец/ и декларация за информираност и съгласие /по образец/.
На 11.05.2023г. на сайта на МГ „Д-р П. Берон“ ще бъдат оповестени работните места на учениците.

27.03.2023 г.

РУО - Варна поздравява ПГ "Свети Димитър Солунски" - гр. Белослав за заетото почетно II - ро място в провелото се национално състезание на 24.03 и 25.03.2023 г. -  "Най-добър млад заварчик" в гр. София.

A7195F4F-7EAE-477B-B7C2-8B05F72EE4A4

 

20.03.2023 г.

Със заповед № РД 06-226/20.03.2023 г. на началника на РУО - Варна са определени датите 29 и 30 април 2023 г. за провеждане на областния кръг на Националното състезание по безопасност на движението по пътищата (БДП).

15.03.2023 г.

Национално състезание по компютърни мрежи ще се проведе на 1 април 2023 г. от 10:00 до 17:00 часа в сградата на Факултета по математика и информатика на Софийски университет "Св. Климент Охридски", бул. "Джеймс Баучер", 5 на основание издаден Указ № 28 на президента на Републиката, г-н Румен Радев, датата 2 април 2023 г. е оповестена за провеждане на избори за Народно събрание.
Всички ученици, които желаят да участват в състезанието, трябва да се регистрират в интернет на адрес: http://contest.cisco.uni-sofia.bg до 28 март 2023 г.

08.03.2023 г.

График за провеждане на ученически игри за учебната 2022-2023 г.

10.02.2023 г.

  Областен кръг на олимпиадите по природни науки:

- Астрономия – 17.02.2023 г. от 14,00 ч  в  ОУ „Йордан Йовков“ – гр. Варна

- Физика – 18.02.2023  г. от 14,00 ч в Трета ПМГ „ Акад. М. Попов“ – гр. Варна

- Биология и здравно образование – 19.02.2023 г. от  9,00 ч в Трета ПМГ „ Акад. М. Попов“ – гр. Варна

  Всички ученици класирали се за областен кръг на олимпиадите да се явят в училището – домакин 30 минути преди обявения час, като е необходимо да носят лична карта или ученическа книжка.

07.02.2023 г.

  На 11.02.2023 г. от 14,00 ч. в СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Варна, адрес: ул. „Михаил Колони“ № 10 ще се проведе областен кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда. Всички ученици, които са класирани за областния кръг по химия и опазване на околната среда да се явят в училището в 13,30 ч. като допускане в сградата ще се осъществява срещу представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа книжка.

01.02.2023 г.

  Областен кръг на Национално състезание „Компютърно моделиране“ ще се проведе на 18.02.2023 г. от 10,30 ч. в ОУ „Цар Симеон I“ – Варна

  Всички ученици, които са класирани за Областен кръг на Национално състезание „Компютърно моделиране“ следва да се явят в сградата на ОУ „Цар Симеон I“ – гр. Варна в 9,45 ч., като удостоверят самоличността си с ученическа лична карта или ученическа книжка.

30.01.2023 г.

 Областен кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 12.02.2023 г. от 09:00 часа в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна.

Всички ученици, които са допуснати до областен кръг на олимпиадата по математика следва да се явят в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна на 12.02.2023 г. в 08:20 часа, като ще се допускат в сградата срещу документ за самоличност - лична карта или ученическа книжка.

На 09.02.2023 г. на сайта на МГ „Д-р Петър Берон“ ще бъде публикувана информация за разпределението на учениците по зали.

Проверените и оценени писмени работи на учениците ще се съхраняват в училищата-координатори, както следва:

  • в МГ „Д-р Петър Берон“ – писмените работи на учениците от IV клас и от VII, VIII, IX, X, XI и XII клас (за недопуснатите до национален кръг);
  • в ОУ „Захари Стоянов“ – писмените работи на учениците от V и VI клас.

Редът и начинът за запознаване с проверените и оценени писмени работи на учениците от областния кръг на олимпиадата по математика за учебната 2022/2023 г. се определят от директорите на училищата-координатори и ще бъдат оповестени след приключване на проверката на сайта на съответното училище.

 27.01.2023 г.

Областен кръг на олимпиадата по лингвистика ще се проведе на 10.02.2023 г. от 14:00 часа. Училище – домакин и училище – координатор за област Варна е Първа езикова гимназия.Всички ученици, които са класирани за областен кръг на олимпиадата по лингвистика следва да се явят в Първа езикова гимназия в 13:30 часа, като ще се допускат в сградата срещу документ за самоличност - лична карта или ученическа книжка.

24.10.2022 г.

Конкурс на тема "Зелени и дигитални умения в класната стая" - Green and DIGEDU

17.10.2022 г.

Заповед № РД09-4773/27.09.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на

Национален спортен календар на Министерството на образованието и науката за учебната 2022/2023 година

14.10.2022 г.

 Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици от V до XII клас през учебната 2022/2023 година.

13.10.2022 г.

 Заповед за определяне на координаторите и домакините на областните кръгове на олимпиадите и националните състезания през учебната 2022/2023 година.

 02.09.2022 г.

 Заповед № РД09-4059/ 30.08.2022 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади,  на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2022 – 2023 година

 

 

ОЛИМПИАДИ И НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ - 2021/2022 г.

 

 23.05.2022 г.

 

27.04.2022 г.

Математическо състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас през учебната 2021/2022 година ще се проведе на 14.05.2022 г. от 09:00 часа в МГ „Д-р Петър Берон“, гр. Варна, което е училище - домакин и училище - координатор на състезанието.

В срок до 05.05.2022 г. за участието в математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ от името на ученика, родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност за ученика, подава Заявление за участие /по образец/ до директора на МГ „Д-р П. Берон“ – Варна, чрез директора на училището, в което се обучава ученикът и декларация за информираност и съгласие /по образец/.

На 12.05.2022г. на сайта на МГ „Д-р П. Берон“ ще бъдат оповестени работните места на учениците.

 

11.04.2022 г.

Заповед №РД09-2798/06.04.2022 г. за провеждане на олимпиадите

 

 

31.03.2022 г.

Национален кръг на олимпиадата по лингвистика ще се проведе на 09.04.2022 г. от 09:00 часа в Първа езикова гимназия – Варна.

Всички ученици, които са класирани за национален кръг на олимпиадата по лингвистика от област Варна следва да се явят в Първа езикова гимназия, гр. Варна в 08:15 часа, като ще се допускат в сградата срещу документ за самоличност - лична карта или ученическа книжка.

Национален кръг на олимпиадата по лингвистика ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки.

28.03.2022 г.

Национален кръг на олимпиадата по немски език


Националният кръг на олимпиадата по немски език ще се проведе на 01.04.2022 г. от 09.00 часа в Гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх", гр. Варна.

Класираните за националния кръг ученици трябва да се явят на 01.04.2022 г. от 08.30 часа в ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, гр. Варна.

Необходимо е учениците да носят защитна маска за лице и пособия за писане – химикалка с черен цвят. Допускането ще става с документ за самоличност.

 

 

Национален кръг на олимпиадата по физика


Националният кръг на олимпиадата по физика ще се проведе на 01.04.2022 г. от 14.00 ч. в Трета природоматематическа гимназия „Академик Методий Попов“, гр. Варна.

Допуснатите до национален кръг ученици да се явят в сградата на училището не по късно от 13.30 часа.

Необходимо е учениците да носят документ за самоличност, защитна маска за лице и пособия за писане.

 

23.03.2022 г.

Национален кръг на олимпиадата по испански език

Националният кръг на олимпиадата по испански език ще се проведе на 27.03.2022 г. от 10.00 часа в IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. Варна.

Класираните за националния кръг ученици трябва да се явят на 27.03.2022 г. в 09.00 часа в сградата на IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. Варна.

Провеждането на олимпиадата ще се осъществи при спазване на всички противоепидемични мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице. Допускането ще става с документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

 

Национален кръг на олимпиадата по биология и здравно образование

Националният кръг на олимпиадата по биология и здравно образование ще се проведе на 26.03.2022 г. от 09.00 ч. в Трета природоматематическа гимназия „Академик Методий Попов“, гр. Варна.
Допуснатите до национален кръг ученици да се явят в сградата на училището, както следва:
- тези с валиден документ за ваксинация, преболедуване или изследване не по късно от 08.30 часа.
- тези, които ще бъдат тествани – 08.00 часа.
Провеждането на олимпиадата ще се осъществи при спазване на всички противоепидемични мерки.
Необходимо е учениците да носят документ за самоличност, защитна маска за лице, зелен сертификат (тези, които разполагат с такъв ) и пособия за писане.

Национален кръг на олимпиадата по английски език

Националният кръг на олимпиадата по английски език ще се проведе на 26.03.2022 г. от 10.00 часа в Първа езикова гимназия, гр. Варна.

Класираните за националния кръг ученици трябва да се явят на 26.03.2022 г. в 09.30 часа в Първа езикова гимназия, гр. Варна.

Провеждането на олимпиадата ще се осъществи при спазване на всички противоепидемични мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице.Допускането ще става с документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

 

16.03.2022 г.

Заповед № РД 09-2611/16.03.2022 г. за изменение на Заповед № РД09-1883/02.09.2021 г. за графика за провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2021/2022 година (публ. 16.03.2022 г. г.)

 

08.03.2022 г.

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас през учебната 2021/2022 година ще се проведе на 26.03.2022 г. от 09:00 часа в МГ „Д-р Петър Берон“, гр. Варна, което е училище - домакин и училище - координатор на състезанието.

 В срок до 15.03.2022 г. за участието  в Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас  от името на ученика, родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност за ученика, подава Заявление за участие по образец до директора на МГ „Д-р П. Берон“ – Варна, чрез директора на училището, в което се обучава ученикът, декларация за информираност и съгласие и декларация за съгласие за тестване.

На 24.03.2022 г. на сайта на МГ „Д-р П. Берон“ ще бъдат оповестени работните места на учениците от IV клас.

 

02.03.2022 г.

Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ ще се проведе на 17.03.2022 г. от 12:00 ч. във всяко училище, в което има ученици, изявили желание да се включат в състезанието, чрез заявление до директора на училището, подадено по ред и в срок определени от директора.
Съгласно Регламент за организиране и провеждане на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ през учебната 2021/2022 година в срок до 04.03.2022 г. родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава заявление за участие в състезанието и декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни  /трите имена, училище, клас, населено място, снимка и/или видео с негово участие/ за целите на популяризиране на събитието. Заявлението и декларацията се подават до директора на училището, в което се обучава ученикът. При липса на изрично изразено съгласие, резултатите на ученика се обявяват с идентификационен код. В заявлението за участие в Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“ родителят /настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност, декларира, че е запознат и приема правилата на Регламент за организиране и провеждане на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ през учебната 2021/2022 година.

 

25.02.2022 г.

Областният кръг на олимпиадата по български език и литература ще се проведе на  06.03.2022 г. от 09:00 часа в СУЕО „Александър Сергеевич Пушкин“ – Варна.
Класираните за областен кръг ученици, които имат подадени декларации за съгласие за тестване, следва да се явят на 06.03.2022 г. в 08:00 ч. в сградата на СУЕО „Александър Сергеевич Пушкин“ – Варна.
Класираните за областен кръг ученици, които имат валиден сертификат, следва да се явят на 06.03.2022 г. в 08:30 ч. в сградата на СУЕО „Александър Сергеевич Пушкин“ – Варна.
На 01.03.2022 г. на сайта на СУЕО „Александър Сергеевич Пушкин“  ще бъде публикувана информация за разпределението на учениците по зали.
Провеждането на олимпиадата ще се осъществява при спазване на всички противоепидемични  мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице и документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

25.02.2022 г.

ПРАВИЛА за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, утвърдени със Заповед № РД 09-2784 от 29.10.2019 г., изменена и допълнена със Заповед № РД 09-474 от 25.02.2021 г., допълнена със Заповед № РД 09-1248 от 14.06.2021 г., изменена и допълнена със Заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката

21.02.2022 г.

Заповед №РД09-2418/18.02.2021 г. за изменение и допълнение на заповед №РД09-1883/02.09.2021 г.

Заповед №РД09-2419/18.02.20221 г. за изменение на заповед №РД09-2637/30.09.2021 г.

 

 

Търси

шаблоны joomla
baner116111 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева