baner rio 1

Олимпиади и състезания

ОЛИМПИАДИ И НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ - 2023/2024 г.

 

14.11.2023 г.

Резултати от областния кръг на Националното многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език за учебната 2023-2024 годинаВ изпълнение на заповед № 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 06-895/26.09.2023 г. на началника на РУО – Варна, Ви уведомявам, че резултатите на некласираните ученици за национален кръг на Многоезичното състезание са публикувани на сайта на училището–домакин ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ град Варна, на следния линк:

https://5eg.org/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb-%d0%be%d1%82-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d1%80%d1%8a%d0%b3-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb-3/

08.11.2023 г.

Общинският кръг на олимпиадата по математика в област Варна за възрастови групи IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII класове, ще се проведе на 03.12.2023 г. от  09:00 часа по училища. За участието си в олимпиадата ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава до директора на училището, в което се обучава, декларация за информираност и съгласие (по образец) за публикуване на:
- резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);
- снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.
 Контролът по организиране и провеждане на общински кръг на олимпиадата по математика се осъществява от директора на училището.

07.11.2023 г.

Резултати от областния кръг на националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за 2023-2024 учебна година - област Варна
В изпълнение на заповед № РД09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката, с която се утвърждава График за провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2023-2024 г. и Регламента за организиране и провеждане на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2023-2024 година, Ви уведомявам, че областният кръг на състезанието се проведе на 02.11.2023 г. в определеното със заповед № РД06-895/26.09.2023 г. на началника на РУО – Варна училище-домакин – СУ за ХНИ „Константин Преславски“, град Варна. Класираните за участие в  националния кръг на състезанието, съгласно регламента, са класираните на първо място участници от всяка възрастова група.
Приложение:
Протокол с резултатите от областния кръг на Националнато състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2023-2024 година.

30.10.2023 г.

Областен кръг на националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за 2023-2024 учебна година-област Варна
В изпълнение на заповед № РД09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката, с която се утвърждава График за провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2023-2024 г. и Регламента за организиране и провеждане на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2023-2024 година, Ви уведомявам, че областният кръг на състезанието ще се проведе на 02.11.2023 г. (четвъртък) в определеното със заповед № РД06-895/26.09.2023 г. на началника на РУО – Варна училище-домакин – СУ за ХНИ „Константин Преславски“, град Варна, ул. „Атанас Георгиев“ № 20. Класираните за участие в областния кръг ученици от първа възрастова група (VI–VIII клас, включително) и от втора възрастова група (IX-XI клас включително) следва да се явят съобразно приложения график и да носят документ за самоличност.

График на явяване

26.09.2023 г. 

Заповед за определяне на координаторите и домакините на областните кръгове на олимпиадите и националните състезания през учебната 2023/2024 година.

26.09.2023 г. 

График за провеждане на ученическите олимпиади, утвърден със Заповед №РД09-2049/28.08.2023 г. на МОН

19.09.2023 г. 

Заповед № РД09-639/14.09.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организирне и провеждане на Ученическите игри за ученици от V до ХІІ клас през учебната 2023/2024 година

19.09.2023 г. 

Заповед № РД09-640/14.09.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на  Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2023/2024 година

18.09.2023 г. 

Заповед № РД09-2248/05.09.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на  Национален календар за изяви по интереси през учебната 2023/2024 година

04.09.2023 г. 

Заповед № РД09-2044/28.08.2023 г.на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Национален спортен календар на Министерството на образованието и науката за учебната 2023/2024 година

 

 

ОЛИМПИАДИ И НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ - 2022/2023 г.

 

11.04.2023 г.

Математическо състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас през учебната 2022/2023 година ще се проведе на 13.05.2023 г. от 09:00 часа в МГ „Д-р Петър Берон“, гр. Варна, което е училище - домакин и училище - координатор на състезанието.
В срок до 04.05.2023 г. за участието  в математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ от името на ученика, родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност за ученика, подава до директора на МГ „Д-р П. Берон“ – Варна, чрез директора на училището, в което се обучава ученикът Заявление за участие /по образец/ и декларация за информираност и съгласие /по образец/.
На 11.05.2023г. на сайта на МГ „Д-р П. Берон“ ще бъдат оповестени работните места на учениците.

27.03.2023 г.

РУО - Варна поздравява ПГ "Свети Димитър Солунски" - гр. Белослав за заетото почетно II - ро място в провелото се национално състезание на 24.03 и 25.03.2023 г. -  "Най-добър млад заварчик" в гр. София.

A7195F4F-7EAE-477B-B7C2-8B05F72EE4A4

 

20.03.2023 г.

Със заповед № РД 06-226/20.03.2023 г. на началника на РУО - Варна са определени датите 29 и 30 април 2023 г. за провеждане на областния кръг на Националното състезание по безопасност на движението по пътищата (БДП).

15.03.2023 г.

Национално състезание по компютърни мрежи ще се проведе на 1 април 2023 г. от 10:00 до 17:00 часа в сградата на Факултета по математика и информатика на Софийски университет "Св. Климент Охридски", бул. "Джеймс Баучер", 5 на основание издаден Указ № 28 на президента на Републиката, г-н Румен Радев, датата 2 април 2023 г. е оповестена за провеждане на избори за Народно събрание.
Всички ученици, които желаят да участват в състезанието, трябва да се регистрират в интернет на адрес: http://contest.cisco.uni-sofia.bg до 28 март 2023 г.

08.03.2023 г.

График за провеждане на ученически игри за учебната 2022-2023 г.

10.02.2023 г.

  Областен кръг на олимпиадите по природни науки:

- Астрономия – 17.02.2023 г. от 14,00 ч  в  ОУ „Йордан Йовков“ – гр. Варна

- Физика – 18.02.2023  г. от 14,00 ч в Трета ПМГ „ Акад. М. Попов“ – гр. Варна

- Биология и здравно образование – 19.02.2023 г. от  9,00 ч в Трета ПМГ „ Акад. М. Попов“ – гр. Варна

  Всички ученици класирали се за областен кръг на олимпиадите да се явят в училището – домакин 30 минути преди обявения час, като е необходимо да носят лична карта или ученическа книжка.

07.02.2023 г.

  На 11.02.2023 г. от 14,00 ч. в СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Варна, адрес: ул. „Михаил Колони“ № 10 ще се проведе областен кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда. Всички ученици, които са класирани за областния кръг по химия и опазване на околната среда да се явят в училището в 13,30 ч. като допускане в сградата ще се осъществява срещу представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа книжка.

01.02.2023 г.

  Областен кръг на Национално състезание „Компютърно моделиране“ ще се проведе на 18.02.2023 г. от 10,30 ч. в ОУ „Цар Симеон I“ – Варна

  Всички ученици, които са класирани за Областен кръг на Национално състезание „Компютърно моделиране“ следва да се явят в сградата на ОУ „Цар Симеон I“ – гр. Варна в 9,45 ч., като удостоверят самоличността си с ученическа лична карта или ученическа книжка.

30.01.2023 г.

 Областен кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 12.02.2023 г. от 09:00 часа в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна.

Всички ученици, които са допуснати до областен кръг на олимпиадата по математика следва да се явят в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна на 12.02.2023 г. в 08:20 часа, като ще се допускат в сградата срещу документ за самоличност - лична карта или ученическа книжка.

На 09.02.2023 г. на сайта на МГ „Д-р Петър Берон“ ще бъде публикувана информация за разпределението на учениците по зали.

Проверените и оценени писмени работи на учениците ще се съхраняват в училищата-координатори, както следва:

  • в МГ „Д-р Петър Берон“ – писмените работи на учениците от IV клас и от VII, VIII, IX, X, XI и XII клас (за недопуснатите до национален кръг);
  • в ОУ „Захари Стоянов“ – писмените работи на учениците от V и VI клас.

Редът и начинът за запознаване с проверените и оценени писмени работи на учениците от областния кръг на олимпиадата по математика за учебната 2022/2023 г. се определят от директорите на училищата-координатори и ще бъдат оповестени след приключване на проверката на сайта на съответното училище.

 27.01.2023 г.

Областен кръг на олимпиадата по лингвистика ще се проведе на 10.02.2023 г. от 14:00 часа. Училище – домакин и училище – координатор за област Варна е Първа езикова гимназия.Всички ученици, които са класирани за областен кръг на олимпиадата по лингвистика следва да се явят в Първа езикова гимназия в 13:30 часа, като ще се допускат в сградата срещу документ за самоличност - лична карта или ученическа книжка.

24.10.2022 г.

Конкурс на тема "Зелени и дигитални умения в класната стая" - Green and DIGEDU

17.10.2022 г.

Заповед № РД09-4773/27.09.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на

Национален спортен календар на Министерството на образованието и науката за учебната 2022/2023 година

14.10.2022 г.

 Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици от V до XII клас през учебната 2022/2023 година.

13.10.2022 г.

 Заповед за определяне на координаторите и домакините на областните кръгове на олимпиадите и националните състезания през учебната 2022/2023 година.

 02.09.2022 г.

 Заповед № РД09-4059/ 30.08.2022 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади,  на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2022 – 2023 година

 

 

ОЛИМПИАДИ И НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ - 2021/2022 г.

 

 23.05.2022 г.

 

27.04.2022 г.

Математическо състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас през учебната 2021/2022 година ще се проведе на 14.05.2022 г. от 09:00 часа в МГ „Д-р Петър Берон“, гр. Варна, което е училище - домакин и училище - координатор на състезанието.

В срок до 05.05.2022 г. за участието в математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ от името на ученика, родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност за ученика, подава Заявление за участие /по образец/ до директора на МГ „Д-р П. Берон“ – Варна, чрез директора на училището, в което се обучава ученикът и декларация за информираност и съгласие /по образец/.

На 12.05.2022г. на сайта на МГ „Д-р П. Берон“ ще бъдат оповестени работните места на учениците.

 

11.04.2022 г.

Заповед №РД09-2798/06.04.2022 г. за провеждане на олимпиадите

 

 

31.03.2022 г.

Национален кръг на олимпиадата по лингвистика ще се проведе на 09.04.2022 г. от 09:00 часа в Първа езикова гимназия – Варна.

Всички ученици, които са класирани за национален кръг на олимпиадата по лингвистика от област Варна следва да се явят в Първа езикова гимназия, гр. Варна в 08:15 часа, като ще се допускат в сградата срещу документ за самоличност - лична карта или ученическа книжка.

Национален кръг на олимпиадата по лингвистика ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки.

28.03.2022 г.

Национален кръг на олимпиадата по немски език


Националният кръг на олимпиадата по немски език ще се проведе на 01.04.2022 г. от 09.00 часа в Гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх", гр. Варна.

Класираните за националния кръг ученици трябва да се явят на 01.04.2022 г. от 08.30 часа в ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, гр. Варна.

Необходимо е учениците да носят защитна маска за лице и пособия за писане – химикалка с черен цвят. Допускането ще става с документ за самоличност.

 

 

Национален кръг на олимпиадата по физика


Националният кръг на олимпиадата по физика ще се проведе на 01.04.2022 г. от 14.00 ч. в Трета природоматематическа гимназия „Академик Методий Попов“, гр. Варна.

Допуснатите до национален кръг ученици да се явят в сградата на училището не по късно от 13.30 часа.

Необходимо е учениците да носят документ за самоличност, защитна маска за лице и пособия за писане.

 

23.03.2022 г.

Национален кръг на олимпиадата по испански език

Националният кръг на олимпиадата по испански език ще се проведе на 27.03.2022 г. от 10.00 часа в IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. Варна.

Класираните за националния кръг ученици трябва да се явят на 27.03.2022 г. в 09.00 часа в сградата на IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. Варна.

Провеждането на олимпиадата ще се осъществи при спазване на всички противоепидемични мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице. Допускането ще става с документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

 

Национален кръг на олимпиадата по биология и здравно образование

Националният кръг на олимпиадата по биология и здравно образование ще се проведе на 26.03.2022 г. от 09.00 ч. в Трета природоматематическа гимназия „Академик Методий Попов“, гр. Варна.
Допуснатите до национален кръг ученици да се явят в сградата на училището, както следва:
- тези с валиден документ за ваксинация, преболедуване или изследване не по късно от 08.30 часа.
- тези, които ще бъдат тествани – 08.00 часа.
Провеждането на олимпиадата ще се осъществи при спазване на всички противоепидемични мерки.
Необходимо е учениците да носят документ за самоличност, защитна маска за лице, зелен сертификат (тези, които разполагат с такъв ) и пособия за писане.

Национален кръг на олимпиадата по английски език

Националният кръг на олимпиадата по английски език ще се проведе на 26.03.2022 г. от 10.00 часа в Първа езикова гимназия, гр. Варна.

Класираните за националния кръг ученици трябва да се явят на 26.03.2022 г. в 09.30 часа в Първа езикова гимназия, гр. Варна.

Провеждането на олимпиадата ще се осъществи при спазване на всички противоепидемични мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице.Допускането ще става с документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

 

16.03.2022 г.

Заповед № РД 09-2611/16.03.2022 г. за изменение на Заповед № РД09-1883/02.09.2021 г. за графика за провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2021/2022 година (публ. 16.03.2022 г. г.)

 

08.03.2022 г.

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас през учебната 2021/2022 година ще се проведе на 26.03.2022 г. от 09:00 часа в МГ „Д-р Петър Берон“, гр. Варна, което е училище - домакин и училище - координатор на състезанието.

 В срок до 15.03.2022 г. за участието  в Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас  от името на ученика, родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност за ученика, подава Заявление за участие по образец до директора на МГ „Д-р П. Берон“ – Варна, чрез директора на училището, в което се обучава ученикът, декларация за информираност и съгласие и декларация за съгласие за тестване.

На 24.03.2022 г. на сайта на МГ „Д-р П. Берон“ ще бъдат оповестени работните места на учениците от IV клас.

 

02.03.2022 г.

Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ ще се проведе на 17.03.2022 г. от 12:00 ч. във всяко училище, в което има ученици, изявили желание да се включат в състезанието, чрез заявление до директора на училището, подадено по ред и в срок определени от директора.
Съгласно Регламент за организиране и провеждане на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ през учебната 2021/2022 година в срок до 04.03.2022 г. родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава заявление за участие в състезанието и декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни  /трите имена, училище, клас, населено място, снимка и/или видео с негово участие/ за целите на популяризиране на събитието. Заявлението и декларацията се подават до директора на училището, в което се обучава ученикът. При липса на изрично изразено съгласие, резултатите на ученика се обявяват с идентификационен код. В заявлението за участие в Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“ родителят /настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност, декларира, че е запознат и приема правилата на Регламент за организиране и провеждане на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ през учебната 2021/2022 година.

 

25.02.2022 г.

Областният кръг на олимпиадата по български език и литература ще се проведе на  06.03.2022 г. от 09:00 часа в СУЕО „Александър Сергеевич Пушкин“ – Варна.
Класираните за областен кръг ученици, които имат подадени декларации за съгласие за тестване, следва да се явят на 06.03.2022 г. в 08:00 ч. в сградата на СУЕО „Александър Сергеевич Пушкин“ – Варна.
Класираните за областен кръг ученици, които имат валиден сертификат, следва да се явят на 06.03.2022 г. в 08:30 ч. в сградата на СУЕО „Александър Сергеевич Пушкин“ – Варна.
На 01.03.2022 г. на сайта на СУЕО „Александър Сергеевич Пушкин“  ще бъде публикувана информация за разпределението на учениците по зали.
Провеждането на олимпиадата ще се осъществява при спазване на всички противоепидемични  мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице и документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

25.02.2022 г.

ПРАВИЛА за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, утвърдени със Заповед № РД 09-2784 от 29.10.2019 г., изменена и допълнена със Заповед № РД 09-474 от 25.02.2021 г., допълнена със Заповед № РД 09-1248 от 14.06.2021 г., изменена и допълнена със Заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката

21.02.2022 г.

Заповед №РД09-2418/18.02.2021 г. за изменение и допълнение на заповед №РД09-1883/02.09.2021 г.

Заповед №РД09-2419/18.02.20221 г. за изменение на заповед №РД09-2637/30.09.2021 г.

18.02.2022 г.

Областен кръг на Националното състезание по финансова грамотност ще се проведе на  19.02.2022 г. от 11:00 часа в Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ – Варна.
Заявилите участие ученици, които имат подадени декларации за съгласие за тестване, следва да се явят на 19 февруари 2022 г. в 09:45 ч. в ПГИ „Д-р Иван Богоров“.
Заявилите участие ученици, които имат валиден сертификат, следва да се явят на 19 февруари 2022 г. в 10:00 ч. в ПГИ„Д-р Иван Богоров“.
Провеждането на състезанието ще се осъществява при спазване на всички противоепидемични  мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице и документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

Областен кръг на олимпиадата по английски език
Областният кръг на олимпиадата по английски език ще се проведе на 19.02.2022 г. от 09.00 часа в Първа езикова гимназия, гр. Варна.
Класираните за областния кръг ученици, които имат подадени декларации за съгласие за изследване за COVID-19 с бързи антигенни тестове, трябва да се явят на 19.02.2022 г. в 08.00 часа в Първа езикова гимназия, гр. Варна.
Класираните за областния кръг ученици, които имат валидни документи (сертификат) за ваксинация, преболедуване или изследване, трябва да се явят на 19.02.2022 г. в 08.30 часа в Първа езикова гимназия, гр. Варна.
Провеждането на олимпиадата ще се осъществи при спазване на всички противоепидемични мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице. Допускането ще става с документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

Областен кръг на олимпиадата по физика
Областният кръг на олимпиадата по физика ще се проведе на 19.02.2022 г. от 14.00 часа в III ПМГ „Акад. М. Попов“, гр. Варна.
Класираните за областния кръг ученици, които имат подадени декларации за съгласие за изследване за COVID-19 с бързи антигенни тестове, трябва да се явят на 19.02.2022 г. в 12,45 часа в III ПМГ „Акад. М. Попов“, гр. Варна.
Класираните за областния кръг ученици, които имат валидни документи (сертификат) за ваксинация, преболедуване или изследване, трябва да се явят на 19.02.2022 г. в 13.30 часа в III ПМГ „Акад. М. Попов“, гр. Варна.
Провеждането на олимпиадата ще се осъществи при спазване на всички противоепидемични мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице. Допускането ще става с документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

Областен кръг на олимпиадата по биология и здравно образование
Областният кръг на олимпиадата по биология и здравно образование ще се проведе на 20.02.2022 г. от 09.00 часа в III ПМГ „Акад. М. Попов“, гр. Варна.
Класираните за областния кръг ученици, които имат подадени декларации за съгласие за изследване за COVID-19 с бързи антигенни тестове, трябва да се явят на 20.02.2022 г. в 07,45 часа в III ПМГ „Акад. М. Попов“, гр. Варна.
Класираните за областния кръг ученици, които имат валидни документи (сертификат) за ваксинация, преболедуване или изследване, трябва да се явят на 20.02.2022 г. в 08.30 часа в III ПМГ „Акад. М. Попов“, гр. Варна.
Провеждането на олимпиадата ще се осъществи при спазване на всички противоепидемични мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице. Допускането ще става с документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

 

08.02.2022 г.

Областен кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на  12.02.2022 г. от 09:00 часа в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна.
Класираните за областен кръг ученици, които имат подадени декларации за съгласие за тестване, следва да се явят на 12 февруари 2022 г. в 08:00 ч. в МГ „Д-р Петър Берон“.
Класираните за областен кръг ученици, които имат валиден сертификат, следва да се явят на 12 февруари 2022 г. в 08:30 ч. в МГ „Д-р Петър Берон“.
На 10.02.2022 г. на сайта на гимназията ще бъде публикувана информация за разпределението на учениците по зали.
Провеждането на олимпиадата ще се осъществява при спазване на всички противоепидемични  мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице и документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).
Проверените и оценени писмени работи на учениците ще се съхраняват в училищата-координатори, както следва:

  • в МГ „Д-р Петър Берон“ – писмените работи на учениците от IV клас и от VII, VIII, IX, X, XI и XII клас (за недопуснатите до национален кръг);
  • в ОУ „Захари Стоянов“ – писмените работи на учениците от V и VI клас


Редът и начинът за запознаване с проверените и оценени писмени работи на учениците от областен кръг на олимпиадата по математика за учебната 2021/2022 г. се определят от директорите на училищата-координатори и ще бъдат оповестени след приключване на проверката на сайта на съответното училище.

29.12.2021 г.

Регионално управление на образованието - Варна поздравява победителите в състезанието „Game of Codes“

11 сайт

07.12.2021 г.

Заповед за определяне на училищата и институциите в системата на предучилищното и училищното образование за координатори и домакини на областните кръгове на олимпиадите през учебната 2021-2022 г.

25.11.2021 г.

На 27.11.2021 г. (събота), в сградата на Гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх", гр. Варна, ще се проведе националният кръг на Националното многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език. Учениците, допуснати след областния кръг до националния кръг на състезанието, трябва да се явят на 27.11.2021 г. в 09.30 часа в двора на ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, гр. Варна.

17.11.2021 г.

Общинският кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 11.12.2021 г. от 9.00 часа по училища при спазване на противоепидемичните мерки.
Ученииците следва да се явят в сградата на училището до 8.30 часа.

05.11.2021 г.

Заповед №РД09-397/29.10.2021 г. за график на ученически олимпиади и национални състезания

27.10.2021 г.

Във връзка с Европейската седмица на програмирането, ПГ по компютърно моделиране и компютърни системи - Варна организира събитие "Война на кодове". Участие са взели 33 ученици от ПГЕ , Трета ПМГ "Акад. М. Попов, ПГИ "Д-р Иван Богоров", СУ "Св. Кл. Охридски" и ПГКМКС  град Варна. Класирани са 19 ученици за финалния кръг, който ще се проведе през месец декември по случай "Часът на кода".

22.10.2021 г.

Регламенти на национални олимпиади за учебната 2021/2022 година

01.10.2021 г.

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2021/2022 година - Заповед, Приложение

 

Търси

шаблоны joomla
baner116111 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева