baner rio 1

Чужди езици

15.02.2022 г.

Министерството на образованието и науката, община Варна, Фондация "Българска памет" и Първа езикова гимназия - Варна обявяват Национален литературен конкурс за създаване на авторски текстове на английски и немски език "Този безкраен свят" - Регламент

03.10.2019 г.

Подкрепящо писмо за провеждане на Национално състезание по чужди езици, речеви и комуникативни умения за ученици от 7 до 12 клас "Аз мога - тук и сега" 8-10 ноември 2019 г, град Девин

15.11.2018 г.

На 10 ноември 2018г. в гр. Стара Загора се проведе националния кръг на Национално състезание по речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2018/2019 година, организирано от Министерство на образованието и науката. Темата на състезанието тази година е „Технологиите създават повече проблеми, отколкото решават“. От 22 участници във втора възрастова група област Варна бе представена от Катерина Пламеноваученичка от Хб клас на Първа езикова гимназия, с ръководител Тинка Методиева, учител по английски език. Със своята изключително оригинална реч и много добра реакция на зададените от журито въпроси Катерина бе класирана на Първо място.

 

20.10.2018 г.  

Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език– областен кръг

Училище-домакин – Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Варна.

Начало на състезанието за учениците, класирани за участие в областния кръг: 14.00 часа. Учителите, членове на журито, следва да се яват в 13.30 ч. в сградата на Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Варна.

 

20.10.2018 г.

Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език – областен кръг

Училище-домакин Първа езикова гимназия, гр. Варна.

Начало на състезателния ден – 10.00 часа. Учениците следва да се явят в 9.30 часа в сградата на Първа езикова гимназия. Квесторите – в 9.00 часа, а четците – в 9.30 часа.

27.04.2018 г.

Брой на учениците, които ще изучават втори чужд език в IX клас през учебната 2018/2019 година

13.04.2018 г.

Урок по английски език за VI клас

 30.03.2018 г.

Открит урок по английски език - II клас

 06.02.2018 г.

Открит урок по английски език  - VIII клас

 18.12.2017 г.

Попълване на данни за броя на учениците, изучаващи чужди езици

21.11.2017 г.

Протокол от областен кръг на многоезично национално състезание

 14.11.2017 г.

Достойно представяне на националния кръг на Национално състезание по речеви и комуникативни умения на английски език на класираните на областен кръг ученици от Първа езикова гимназия, гр. Варна

На 11.11.2017 г. в гр. Сливен се проведе националният кръг на Националното състезание по речеви и комуникативни умения на английски език. Допуснатите за участие във финалния кръг се състезаваха съгласно регламента в две възрастови групи: I група (VIVIII клас) и II група (IX - XI клас). Състезанието включваше предварително подготвена реч на тема „Correction does much, but encouragement does more” и свободен разговор с 3-членно национално жури.

 Град Варна бе представен от Тони Момчилова – VIII клас и Катерина Пламенова – IX клас, уенички от Първа езикова гимназия, гр. Варна.

 В I възрастова група, измежду 18 участници от 17 области на страната, Тони Момчилова се класира на четвърто място.

 Във II възрастова група, измежду 21 участници от 20 области на страната, Катерина Пламенова се класира на престижното трето място.

 Регионално управление на образованието – Варна поздравява двете момичета и тяхната ръководителка,Тинка Методиева,за отличното представяне на този национален форум за публична реч на английски език и им пожелава нови още по-големи постижения и успехи!

 

09.11.2017 г.

  ПРЕСТИЖНИ НАГРАДИ ОТ III МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ НА РУСКИ ЕЗИК – ДЪБЛИН, ИРЛАНДИЯ     

Диплом за „Най-добър актьорски състав“ и трето място спечели театралната студия на руски език „Синяя птица“ при Средно училище „Гео Милев“, гр. Варна, на III Международен детски театрален фестивал на руски език, който се проведе в гр. Дъблин, Ирландия. Участниците, над 200 деца от Ирландия, България, Германия и Великобритания, са оценявани от професионално жури от Москва и Лондон.

Талантливите млади актьори, ученици от III до XII клас в Средно училище „Гео Милев“ се представиха в конурсната програма със спектакъла „Празник непослушания“ по мотиви от произведения на Сергей Михалков. Те се завърнаха на родна земя с купа и сертификати за участие в престижното състезание за ученици, изучаващи руски език като чужд език.

Регионално управление на образованието – Варна поздравява младите таланти и техните ръководители с престижните награди и им пожелава нови отличия и изяви на национални и международни сцени.

kupa-09112017   na-scenata-09112017

06.11.2017 г.

Регионално управление на образованието – Варна поздравява участниците в областния кръг на националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език, което се проведе на 14.10.2017 г. с любезното съдействие на ръководството на училището-домакин VII СУ „Найден Геров“, гр. Варна.

Компетентно жури от изявени учители по английски език от Първа езикова гимназия, ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ и IV ЕГ „Фр. Жолио-Кюри“ оцени постиженията на участниците в съответствие с приложените критерии към Регламент за провеждане на Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език.

Всички участници, ученици от Първа ЕГ, СУХНИ „К. Преславски“, ГПЧЕ „Й. Екзарх“, IV ЕГ „Фр. Жолио-Кюри“ – гр. Варна, III ПМГ „Акад. М. Попов“, VII СУ „Н. Геров“ и СУ „Хр. Ботев“, с. Ветрино, показаха високи умения за предварително подготвено устно представяне на английски език по тема, формулирана от ученика и вписваща се в мотото на състезанието за 2017-2018 учебна година: „Correction does much, but encouragement does more“, както и за провеждане на свободен разговор с членовете на журито.

За участие в националния кръг се класираха ученици от Първа езикова гимназия, получили най-висок резултат в двете възрастови групи.

Регионално управление на образованието – Варна пожелава още по-високи постижения и успехи на участниците във всички форми на учебни и извънкласни дейности и състезания.

 

07.04.2017 г.

Протокол за класирането на Фестивал на авторска драматургия и театър на английски език

27.03.2017 г.

Презентация на открит урок по немски език - II чужд език, профилирана подготовка, организиран от РУО - Варна и проведен на 15.03.2017 година в Гимназия с преподаване на чужди езици "Йоан Екзарх". Презентацията съдържа подробен план - конспект на учебния час: цели, фази, дейности, методи, форми на работа, критерии за оценяване и съпътстващите ги дидактически материали.

 Учител провел урока и изготвил презентацията с методическата подкрепа на ст. експерт по ЧЕМЕ в РУО - Варна: Благовеста Гинчева, ст. учител по немски език в ГПЧЕ "Йоан Екзарх", гр. Варна.

15.02.2017 г.

На 18.02.2017 г. ще се проведе областният кръг на олимпиадите по чужди езици, както следва:

Областен кръг на националната олимпиада по немски език от 13.00 часа в Гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх“, гр. Варна. Класираните ученици следва да се явят в 12.30 часа за участие в олимпиадата.

Областен кръг на националната олимпиада по испански език от 13.00 часа в IV Езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. Варна. Класираните ученици следва да се явят в 12.30 часа за участие в олимпиадата.

Областен кръг на националната олимпиада по френски език от 09.00 часа в IV Езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. Варна. Класираните ученици следва да се явят в 08.30 часа за участие в олимпиадата.

Областен кръг на националната олимпиада по италиански език от 09.00 часа в СУЕО „А. С. Пушкин“, гр. Варна. Класираните ученици следва да се явят в 08.30 часа за участие в олимпиадата.

16.01.2017 г.

областния кръг на Фестивала на авторската драматургия и театър на английски език през учебната 2016-2017

13.12.2016 г.

22.11.2016 г.

РЕЗУЛТАТИ на участниците в областен кръг на Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски езици – Варна, 22.10.2016 г.

03.11.2016 г.

01.06.2016 г.

Методически семинар по руски език на тема "Специфика преподаването и изучаването на руски език в чуждестранно училище", организиран от Руски център към ВСУ "Черноризец Храбър"

25.05.2016 г.

XIV Международна олимпиада по руски език

16.05.2016 г.

Семинар за споделяне на опит от Европейски образователен проект „Мостове към бъдещето – мотивиране на учениците за изучаване на езици чрез иновационни методи в обучението” по програма Еразъм +

04.05.2016 г.

Открит урок по английски език в Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай   Хайтов“, гр. Варна

21.04.2016 г.

На 19 април 2016 година Н. П. г-н Ксавие Лапер дьо Кабан, Посланик на Република Франция в България, връчи отличителните знаци на Кавалер на Националния орден на Академичните палми на учител от ОУ „Йордан Йовков“, гр. Варна.

18.03.2016 г.

Национален литературен конкурс за създаване на авторски художествени текстове на английски и немски език "Този безкраен свят".

10.03.2016 г.

Примерен тест за национално външно оценяване по немски език - VII клас, 2015/2016 учебна година.

07.03.2016 г.

Примерен тест  по английски език - VI клас, 2015/2016 учебна година. - Ключ с верните отговори.

25.02.2016 г.

Покана XVII Национален конкурс за ученически театър на испански език

24.02.2016 г.

Предложение за обучение в руски университети

12.02.2016 г.

13.07.2015 г.

Призови места на ученици от училищата на област Варна на национални олимпиади, състезания, конкурси и фестивали по/на чужди езици за учебната 2014/2015 г.

04.05.2015 г.

ПРОТОКОЛ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА ФЕСТИВАЛА НА АВТОРСКАТА ДРАМАТУРГИЯ И ТЕАТЪР НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

27.02.2015 г.

Информация за провеждане на майсторски клас на тема: "Театралният урок - диалог между театър и училище в съвременното образование"

Снимки от проведения клас: снимка 1снимка 2снимка 3снимка 4снимка 5.

 

 

 

Търси

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева