baner rio 1

Начален етап

27.02.2024 г.

На 24.01.2024 г. в СУ „Любен Каравелов“, гр. Варна се проведе открита педагогическа практика по български език и литература в IV „а“ клас на тема "Членуване на  думите – урок за нови знания". Използваните методи и средства предизвикаха интереса у учениците към учебното съдържание и подпомогнаха вътрешната мотивация за учене. Присъстваха 15 учители от региона. Заложи се мултиплициране на представената педагогическа практика в работата на учителите.

26.02.2024 г.

На 25.01.2024 г. в ОУ „Патриарх Евтимий“, гр. Варна се проведе проведе открита педагогическа практика в III „б“ клас на тема: „Природни богатства на България“ – урок за упражнение, интердисциплинарен урок по човекът и обществото, математика, технологии и предприемачество. Използваната платформа Mozabook, част от Дигитална раница на МОН, работните листове, разработените проекти на учениците, видео материалите за визуално обогатяване на информацията и включването на родителите по време на урока, пренесоха учениците и гостите във виртуално пътешествие Варна – Перперикон.

23.02.2024 г.

На 25.01.2024 г. в ОУ „Патриарх Евтимий“, гр. Варна се проведе проведе открита педагогическа практика STEAМ урок в два последователни часа – съвместни часове с групи за целодневна организация на учебния ден с ученици и родители от I и III клас в час по занимания по интереси на тема: „Малкият Леонардо – калейдоскоп на времето“. Интердисциплинарен урок, който включва: български език и литература, математика, технологии и предприемачество, изобразително изкуство, родинознание, човекът и обществото, човекът и природата. Използваните дигитални инструменти и иновативни методи с активното участие на родители от I и от III клас допринесоха за формирането и изграждането на компетентности от учебната програма.

23.02.2024 г.

На 30.01.2024 г. в СУ "Димчо Дебелянов", гр. Варна се проведе открита педагогическа практика - STEАM урок в IV „г“ клас на тема: „Бъдещето на Земята. Енергия и околна среда“. Обучението чрез практическо приложение и преживяване на наученото по човекът и природата, математика, технологии и предприемачество, компютърно моделиране, с активното участие на родители, улесни придобиването на компетентности и активира вътрешната мотивация за учене на учениците.

22.02.2024 г.

На 21.02.2024 г. в СУ „Гео Милев“, гр. Варна се проведе открита педагогическа практика - интердисциплинарен урок в III „д“ клас на тема: „Разнообразието в живата природа“, урок за упражнение. Използвани бяха активни дейности с учениците и с техни родители чрез екипна работа, включване на технологии, мултидисциплинарен подход,  активно участие и обмяна на мнения.

 - Снимки от урока

15.12.2023 г.

В ОУ „Йордан Йовков“, гр. Варна бе проведена кръгла маса на тема: "Организиране и провеждане на кръгла маса за споделяне на ефективни форми и иновативни методи на работа с деца и родители за осигуряване на плавен преход на детето от детската градина към училище".

 - Материалите от споделени педагогически практики

06.11.2023 г.

Регистрация за присъствие на открити педагогически практики по математика в СУ "Васил Левски", гр. Долни чифлик на 15.11.2023 г. от 10.00 ч. и от 10.55 ч.

28.08.2023 г.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ВАРНА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЧАСТНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ВАРНА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

06.07.2023 г.

Формуляр за Общините в област Варна за дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2023-2024 година

06.07.2023 г.

Формуляр за частните детски градини и частните училища в област Варна за дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2023-2024 година

10.04.2023 г.

Електронна платформа "Книговище"

30.03.2023 г.

Образователна платформа, създадена от екип учители от СУ „Свети Климент Охридски“ – град Варна за  повишаване на функционалната грамотност, подходяща за учители, ученици и родители - Грамотност.bg

29.03.2023 г.

Инициативи, свързани с четенето

28.03.2023 г.

Открита педагогическа практика в ЧСУ "Мечтатели"

21.03.2023 г.

Формуляр за участие в открита педагогическа практика на 06.04.2023 г. в IV клас в ОУ "Цар Симеон I".

07.03.2023 г.
  На 06.03.2023 г. в  IV а клас в ОУ "Христо Ботев", гр. Варна се проведе открита педагогическа практика на тема - "Деление на многоцифрено число с едноцифрено". Върбинка Петрова представи метода МАтеатър в урока по математика. Използването на познати герои в съвременен вариант от произведението на Ран Босилек "Патиланско царство" в урока дава възможност за развиване на компетентности, мотивира учениците към решаване на задачи и проблемни житейски ситуации, използвайки математически знания.
 https://youtu.be/BhL5KGrs4CQ

02.03.2023 г.

  На 28.02.2023 г. в ОУ "Христо Ботев", гр. Варна се проведе урок по Родолюбие във втори клас - "145 години от Освобождението на България", с учител Юлия Янакиева. Интердисциплинарен урок, включващ знания от учебното съдържание и развиващ ключови и специфични компетенции у учениците.
 https://youtu.be/Jt3KoxFxHbQ

28.02.2023 г. 

Формуляр за открита присъствена педагогическа практика в ЧСУ "Мечтатели"


Формуляр за открита педагогическа практика (чрез видеовръзка) в ЧСУ "Мечтатели"

17.02.2023 г.

Формуляр за участие в открита практика в ОУ "Христо Ботев" - Варна на 06.03.2023 г.

03.01.2023 г.

Формуляр за олимпиадата "Знам и мога"

15.07.2022 г.

За общините в област Варна - график на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на
учебници по учебен предмет компютърно моделиране и информационни
технологии за V клас и за VI клас за учебната 2022/2023 година

15.07.2022 г.

График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на учебници по учебен предмет компютърно моделиране и информационни технологии за V клас и за VI клас за учебната 2022/2023 година

30.06.2022 г.

График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2022/2023 година.

13.01.2022 г.

Национална олинпиада "Знам и мога" - 2022 г.

05.11.2021 г.

Оптимизиране на документи, свързани с провеждане на Национално външно оценяване в края на четвърти клас

29.04.2021 г.

График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2021/2022 година.

19.04.2021 г.

Заповед № РД09-905/14.04.2021 г. на МОН за провеждане на национален кръг на олимпиадата "Знам и мога на 24.04.2021 г., вместо на "15.05.2021 г.", начало 9.00 часа.

03.02.2021 г.

Резултати на учениците от приключения първи учебен срок на учебната 2020/2021 г.

 

Търси

шаблоны joomla
baner116111 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева