baner rio 1

Професионално образование

 

13.11.2023 г.

Проучване  и  анализ  подготовката  на предстоящите ДЗИ 2023/2024г. и подобряване на резултатите от обучението по предприемачество и предприемачество и технологии.

31.03.2022 г.

Протоколи от регионален кръг на състезание "Мога и зная как"

Национално състезание "Най-добър техник в машиностроенето - отборно класиране

Национално състезание "Най-добър техник в машиностроенето" - протокол

29.11.2021 г.

Проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение"

29.11.2021 г.

Участие на държавните и общински училища от област Варна в изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.015 "Ученически практики - 2"

 

 

 

Търси

шаблоны joomla
baner116111 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева