Проект BG051PO001-4.2.05-0001 “Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти”

alt——————————————————————————————————————-

 Електронна страница на проекта – http://uspeh.mon.bg/

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – ВАРНА

   РИО Варна работи по проект „УСПЕХ” от  учебната 2011/2012 година. Проектът се реализира с помощта на Европейския социален фонд и Европейския Съюз и дейностите му са предвидени  за период от три последователни учебни години на територията на цялата страна, включително и област Варна. В проекта могат да участват училища, които да отговарят едновременно на следните изисквания: Училището да е държавно или общинско и да няма статут на средищно; Включени са ученици с идентифицирани нужди от подкрепа; Директорът разработва и представя тригодишна програма за развитието на извънучилищните и извънкласни дейности с учениците от съответното  в училище.

             Областите, в които се развива извънкласната и извънучилищната дейност с учениците са: Природоматематически науки; Хуманитарни науки; Здравно образование; Здравословен начин на живот; Комуникативни умения на роден език; Комуникативни умения на чужд език; Математическа грамотност и базови познания в областта на науките и технологиите; Умения за самостоятелно учене и събиране на информация; Граждански компетентности  – форми на поведение за успешно участие в социалния живот, разрешаване на конфликти; Предприемачество; Културни компетентности – изразяване на идеи, творчество, емоционално и естетическо съпреживяване чрез литература, музика и други  изкуства; Дигитални компетентности – използване на дигитални устройства и мултимедийни технологии, обработка на информация

              През учебната 2012/2013 година по проект „УСПЕХ” от област Варна работят също 79 начални, основни и средни училища, като в  тези училища са сформирали 1097 групи по извънучилищни и извънкласни дейности, в които са включени 13202 ученици. Съгласно рамката на проекта и предвиденото финансиране на един ученик се полагат по 215 лева годишно, тази сума следва да се разходва за администриране на проекта,  заплащане труда на учителите и закупуване на материали за дейностите с ученици по проекта.

             Най-голям брой сформирани групи по извънучилищна и извънкласна дейност има в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон”, гр. Варна и Първа езикова гимназия гр. Варна – по 43 групи.

 

 Втора национална конференция за обмяна на добри практики в областта на извънкласните и извънучилищните дейности по проект BG05PO001 – 4.2.05. „ Да направим училището привлекателно за младите хора – Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти - УСПЕХ", ден втори и ден трети.

 

07.05.2014 г. Представителна изява на ОУ "Добри Чинтулов" и III ПМГ "Акад. Методий Попов" 

 VІІ СОУ „НАЙДЕН ГЕРОВ" – ВАРНА

4

 През трите учебни години, в които се реализира проект „УСПЕХ" , в училището бяха сформирани общо 63 клуба с 825 участници, разпределени във всички области на ИИД.
І. В хода на изпълнение дейностите по проекта бяха постигнати следните цели:
- Приета тригодишна стратегия за развитието на ИИД в училището;
- Включени в ИИД ученици с идентифицирани нужди, деца в риск и СОП;
- Повишен интерес към учебната дейност и мотивация за учене у учениците;
- Осмислено свободното им време;
- Развити допълнителни умения и компетентности;
- Ограничен броят на учениците с прояви на деструктивно поведение.
ІІ. Реализирани добри практики:
- Въведена система за предложения относно промени в графика и състава на групите;
- Въведена система за отразяване на промените в дневниците на групи;
- Създадена система за електронно оповестяване на ръководителите на ИИД;
- Създадена инструкция за ръководителя на ИИД;
- Обособени пространства за представяне на експонати от дейността на клубовете.

 

 

 

ВМГ “Свети Николай Чудотворец” - Варна

CIMG0750  В училището има 14 клуба, за които може да прочетете ТУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV ЕГ „Фредерик Жолио –Кюри

bg folklor   ИНФОРМАЦИЯ за представителните изяви и открити занятия по Проект УСПЕХ в ІV ЕГ „Фредерик Жолио –Кюри" през учебната 2013-2014 година може да прочетете ТУК.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Първо основно училище - гр.Варна

 

DSC05793Първо основно училище  гр.Варна работи вече три години по проект BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора, Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти „УСПЕХ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

 

 

 

 

 

 

 

Професионална гимназия по икономика "Д-р Иван Богоров" - гр. Варна

IMG 5783

София – 31.03-01.04.2014г. група ученици от ПГИ „Д-р Иван Богоров“ – Варна, клубовете „Дебати“ и „Здраве“ с ръководители Мария Добрева и Ирена Михова по проект УСПЕХ, посетиха Президентството и Министерския съвет на Република България.

Повече информация може да прочетете ТУК.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Професионална гимназия по селско стопанство "Св. Георги Победоносец" - гр. Суворово

uspeh1На 19 декември 2013 година в ПГСС „Св.Георги Победоносец” гр.Суворово се проведе Коледно тържество, на което блестящо представиха своята дейност няколко от клубовете, работещи по проект BG 051РО001 – 4.2.05 „ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА” УСПЕХ. Повече информация може да прочетете ТУК.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снимки и разкази от живота на учениците в клубовете и школите по Проект УСПЕХ в III ПМГ "Акад. Методий Попов" - гр. Варна;

Информация за клубовете по проекта на ПГССТ - гр. Бяла

09.05.2013 гЗа проект “Успех”.

08.05.2013 г. Информация за изяви в училищата на територията на област Варна по УСПЕХ.

Това правим ние, младите предприемачи в ОУ “Антон Страшимиров”-гр. Варна.

16.10.2012 г Покана от РИО – Варна за изпълняващи мониторинг по програма “Успех”

22.06.2012 г. На 22.06.2012 г. от 19.00 часа в Младежки дом се състоя второто представление на пиесата „Албена“ от Йордан Йовков. На 21.06.2012 година на сцената на Младежки дом – Варна ученици от VIII СОУПЧЕ „Ал. С. Пушкин“ поставиха първото представление на пиесата . Постановката е дело на младата варненска режисьорка Диана Христова, която е ръководител на театралната група в училището, сформирана по програма „Успех“, а музикалното оформление е на Людмил Божков. На премиерата присъства г- жа Йорданка Атанасова, началник РИО Варна. В ролите взеха участие: Йоана, Деница, Елена, Миглена, Божидар, Михаела, Ния, Роман, Моника, Красимир, Николета, Даниел и Виктория.

21.06.2012 г.  На 13.06.2012 година от 13 часа в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия (ПГСАГ)   -Варна се проведе представяне на работата на училището по проект „Успех”. Гости на мероприятието бяха г-жа Йорданка Атанасова, началник РИО гр. Варна, Даниела Петкова, началник отдел „ИОМД“  в  РИО гр. Варна,  родители, учители и ученици. В училището се провеждат 22 извънкласни и извънучилищни дейности, които обхващат 242 ученика, като във всяка група има от 7 до 15 ученици.

15.06.2012 г. От 24.05.2012 г. ОУ “Добри Чинтулов” има нов електронен сайт – dobri-chintulov-varna.eu, изработен  от  ученици, участващи  в  ИИД  клуб  “Електронен пътеводител на училището” по проект “УСПЕХ”

 

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова