Проект BG051РО001-3.1.06 СРЕДИЩНИ

BG051РО001-3.1.06. “Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес

 

Справка за отчитане дейността на директорите на средищни училища: http://goo.gl/forms/tfl2J9mZAb

 Презентация относно проекта за област Варна

I ОУ „Христо Смирненски“ - гр. Провадия 

allday1

 

В I ОУ „Христо Смирненски“ - гр. Провадия целодневната организация на обучение обхваща учениците от всички класове. В училището работят осем възпитатели, които осъществяват различните дейности, свързани с обучението на децата и в съответствие на целите на проекта за целодневно обучение. Всяка група ученици провежда заниманията си в отделна учебна стая, като всички помещения са обозначени с информационни табели. По проекта е предоставено ново обзавеждане с мебели, които създават повече възможности за работа, както и оформят отделните пространства. За дейността си по проекта групите са обезпечени с материали, пособия и съоръжения (канцеларски и други необходими материали, спортни пособия и съоръжения), резултатите от която са оформени в специални кътове.

Повече информация може да прочетете ТУК

 

 

 

 

 

 

 

 07.04.2014 г. СОУ „Васил Левски”- гр.Вълчи дол: дейности, снимка;

10.05.2013 г. “Така се забавляваме и творим ние.” Снимка 1снимка 2.

09.05.2013 гЗа проектa.

              Проектът се реализира на територията на Р. България, в него са включени и училища от област Варна, които отговарят на изискванията. Основната цел на проекта е подпомагане на процеса за ефективно въвеждане на целодневната организация на учебния процес за ученици от първи до осми клас от средищните училища.

              Основните дейности по проекта са насочени към осигуряване и провеждане на целодневна организация на учебния процес за учениците от първи до осми клас, обучение на учители и служители в средищните училища за прилагане на новия модел „Целодневна организация на учебния процес” и осигуряване на средства за целодневно обучение на учениците от средищните училища.

               Проектът стартира през учебната 2011/2012 година, като през учебната 2012/2013 година от област Варна са включени 30 училища с общо 4360 ученици, които са обхванати в 186 групи.

                Най-много групи по проекта има сформирани в СОУ „Св.св. Кирил и Методий” гр. Игнатиево  – 16 групи и СОУ „Васил Левски” гр. Вълчи дол – 13 групи. На територията на гр. Варна има само едно средищно училище – СОУ „Димчо Дебелянов” гр. Варна със 7 групи и 162 включени ученици.

 

 

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова