Проект 521362-LLP-1-2011-1-BG-KA1-KA1ECETA1-“NELLII“

РЕГИОНАЛЕН  ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – ВАРНА

09.05.2013 г. За проект NELLII”.

           РИО Варна е включен в проект „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ИНИЦИАТИВИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” от началото на 2012 година. Проектът се реализира по програма „Обучение през целия живот” от Министерството на образованието, младежта и науката.

           Партньори по проекта са Министерството на образованието, младежта и науката, Фондация на бизнеса за образование и националният седмичник за образование и наука „Аз буки”.

           Проектът може да се формулира с три ключови думи: Мрежа от Съвети за учене през целия живот в 28 града, включително и в гр. Варна; Вдъхновение – празници на ученето в 6 региона, популяризиране на ученето и Устойчивост – Форуми на местно ниво за планиране на ежегодни празници, с подкрепата и участието на партньори и институции на местно ниво.

           Целите на проекта са свързани с изграждане на  устойчива и ефективна мрежа в цялата страна за инициативи и информация в областта на ученето през целия живот и създаване на капацитет, интерес и подкрепа за провеждане на празници на ученето в цялата страна.

            В изпълнение на целите на проекта деца, ученици и студенти от област Варна участваха в регионалния празник за учене през целия живот в гр. Шумен на 27.10.2012 г.

            Местният празник за учене през целия живот се проведе в гр. Варна на 23.11.2012 г. от 10.00 ч. до  14.00 ч. в Пленарна зала на Община Варна. На празника ще представят своите знания и умения деца, ученици и студенти от: ЦДГ № 38 «Ян Бибиян», ОУ «Антон Страшимиров» гр. Варна, Варненска търговска гимназия «Г.Раковски», гр. Варна, ПГХРТ «Цар Симеон Велики», гр. Провадия, Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии «Д. Менделеев», гр. Варна, Професионална гимназия по селско стопанство  «Иван Вл. Мичурин», гр. Долни чифлик, област Варна, Професионална гимназия по текстил и моден дизайн, гр. Варна, Професионална гимназия по туризъм «Проф. д-р Асен Златаров», гр. Варна, Професионална гимназия по икономика «Д-р Иван Богоров», гр. Варна и ЦПО «Зенит», гр. Варна.

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова