baner rio 1

Център за разрешаване на спорове "Медиация"

04.01.2024 г.

Регистър на медиаторите от центъра за разрешаване на спорове "Медиация" към РУО - Варна за учебната 2023/2024 година

11.12.2022 г.

Закон за медиацията

Правилник за дейността на Център за разрешаване на спорове "Медиация" към РУО - Варна

14.10.2021 г.

Регистър на медиаторите от центъра за разрешаване на спорове "Медиация" към РУО - Варна за учебната 2021/2022 година

15.10.2020 г.

Регистър на медиаторите от центъра за разрешаване на спорове "Медиация" към РУО - Варна за учебната 2020/2021 година

03.01.2020 г.

Закон за медиацията

Наредба №2 от март 2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора

Правилник за дейността на Център за разрешаване на спорове "Медиация" към РУО - Варна

Процедура за провеждане на сесията по медиация

Заявление за стартиране на процедурата по медиация

Декларация на родител

Споразумение за започване на процедурата по медиация

Координатор към Центъра:

Йорданка Христова - старши експерт по организация на средното образование в РУО - Варна, телефон за контакт 0884404359, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Деница Ненова- старши експерт по организация на средното образование в РУО - Варна, телефон за контакт 0884404369, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Контрол по дейността на Центъра се осъществява от д-р Ирена Радева - началник на РУО - Варна, телефон за контакт 0884404378

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Търси

шаблоны joomla
baner116111 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева