Център за разрешаване на спорове "Медиация"

15.10.2020 г.

Регистър на медиаторите от центъра за разрешаване на спорове "Медиация" към РУО - Варна за учебната 2020/2021 година

03.01.2020 г.

Закон за медиацията

Наредба №2 от март 2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора

Правилник за дейността на Център за разрешаване на спорове "Медиация" към РУО - Варна

Процедура за провеждане на сесията по медиация

Заявление за стартиране на процедурата по медиация

Декларация на родител

Споразумение за започване на процедурата по медиация

Координатор към Центъра: Йорданка Христова - старши експерт по организация на средното образование в РУО - Варна, телефон за контакт 0884404359, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Контрол по дейността на Центъра се осъществява от д.и. Венцеслава Генова - началник на РУО - Варна, телефон за контакт 0884404366

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Ирена Радева

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ - ОМДК

И.Д. НАЧАЛНИК НА РУО - ВАРНА

/заповед №РД10-1198/28.06.2021 г. на

министъра на образованието и науката/