Начални, основни и обединени училища

НАЧАЛНИ УЧИЛИЩА

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

Име: Начално училище "Отец Паисий", гр. Белослав

Адрес: гр.Белослав, ул.“Св. Св. Кирил и Методий“ №13               

Телефон: 05112 / 36-07

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: nubeloslav.com                     

Финансиране: Общинско

Основаване: 01.09.1936 година

ОБЩИНА ВАРНА

Име: Начално училище "Васил Левски", гр. Варна

Адрес: гр. Варна, ул. „Места“ №27 

Телефон: 052/370693 – директор  052/391453 - канцелария

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: http://nulevski.com                                                         

Финансиране: Община

Основаване: 1950 г.

 

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

Име: Начално училище „Иван Вазов“, гр. Дългопол

Адрес: п.к. 9250 гр. Дългопол, общ. Дългопол, обл. Варна, ул. „Иван Вазов“ № 11

Телефон: 0517 22 283

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: nu-ivanvazov.com

Финансиране: Община

Основаване: 1933 г.

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

Име: Начално училище "Христо Ботев", с. Снежина

Адрес: с.Снежина , общ. Провадия , обл. Варна   

Телефон: 0878158117, 0878 162117

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: www.nu-hristobotev.eu 

Финансиране: Община

Основаване: 1878 г.

 

ОСНОВНИ и ОБЕДИНЕНИ УЧИЛИЩА

ОБЩИНА АВРЕН

Име: Основно училище „Христо Ботев”, с. Аврен

Адрес: с. Аврен, ул. “Йордан Ноев“ №46, общ. Аврен, обл. Варна

Телефон: 0894 422 912

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: www.ouavren.com                                                         

Финансиране: Общинa

Основаване: 1858 г.

Име: Основно училище "Свети Климент Охридски", с. Дъбравино

Адрес: обл. Варна, общ. Аврен, п.к.9126, с.Дъбравино, ул. „Свети Климент“, № 12

Телефон: 051 067 649

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: http://oudybravino.idwebbg.com

Финансиране: Общинa

Основаване: 1885 г.

Име: Основно училище "Д-р Петър Берон", с. Приселци

Адрес: ул.“Централна“ №  40, с.Приселци, общ. Аврен, обл. Варна

Телефон: 05105/20-70                                                          

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: www.oupriselci.info

Финансиране: Общинa

Основаване: 1885 г.

Име:Основно училище   "Свети Свети Кирил и Методий"

Адрес:9134, с Тръстиково

Телефон: -

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Финансиране: Общинско

Основаване: 1885 г.

Име:Основно училище "Д-р Петър Берон"

Адрес:9129, с.Царевци

Телефон: 05100/2215

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Финансиране: Общинско

Основаване: 1938 г.

ОБЩИНА АКСАКОВО

Име: Основно училище „Христо Смирненски“ , с. Въглен

Адрес: село Въглен, община Аксаково, област Варна

Телефон: 0889373792

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: vaglen.com

Финансиране: Общинско

Основаване: 1881 г.

Име:Основно училище "Свети Климент Охридски", с. Изворско    

Адрес: с. Изворско, ул. „Хан Аспарух“ №20               

Телефон: 0878357015

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: http://ouizvorsko.com

Финансиране: Община

Основаване: 1882 г.

Име: Основно училище "Свети Климент Охридски", с. Кичево     

Адрес: с.Кичево, ул.Двадесета, № 1, общ. Аксаково, област Варна

Телефон: 052/673-264

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: https://oukichevo.info

Финансиране: Община

Основаване: 1884 г.

Име: Основно училище "Иван Вазов", с. Любен Каравелово         

Адрес: с.Любен Каравелово, община Аксаково, област Варна 

Телефон: 051103/227, 0885944923

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: http://www.ouivanvazov.eu 

Финансиране: Община

Основаване: 1991 г.

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

Име: Основно училище "Свети Патриарх Евтимий", гр. Белослав

Адрес: град Белослав, община Белослав, северен бряг, кв.“Акации“

Телефон: 05112/4720, 0894704168

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: patriarhevtimii.eu  

Финансиране: Общинa

Основаване: 1979 г.

Име: Основно училище „Свети Свети Кирил и Методий”, с.Езерово      

Адрес:9168, ул."Светлина" №2, с. Езерово

Телефон: 05114 / 20-47

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: ouezerovo.iop.bg

Финансиране: Община

Основаване: 1930 г.

ОБЩИНА БЯЛА

Име: Основно училище „Отец  Паисий", гр. Бяла

Адрес: с. Езерово,ул. „Светлина „ № 2,общ. Белослав ,обл. Варна

Телефон: 05143 2367

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: http://ou-byala.com

Финансиране: Община

Основаване: 1880 г.

ОБЩИНА ВАРНА

Име: Основно училище „Антон Страшимиров”, гр.  Варна

Адрес: гр. Варна, ж.к. „Младост”, ул. „Васил Чекаларов”

Телефон: 052 800 601

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: ttps://oustrashimirov.bg 

Финансиране: Община

Основаване: 1977 г.

Име: Основно училище "Васил Априлов", гр. Варна

Адрес: гр. Варна, ул. братя Миладинови № 130 

Телефон: 052/ 604 29

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: https://ouvasilaprilov.com 

Финансиране: Община

Основаване: 1909 г.

Име: Основно училище „Георги Сава Раковски“, гр. Варна   

Адрес:  град. Варна, район Приморски, ж.к. Чайка, п.к. 9010

Телефон: +359(0)52-302-358

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: https://ourakovski.com

Финансиране: Община

Основаване: 1968 г.

Име:Основно училище "Добри Чинтулов"

Адрес:9009, ул. "Милосърдие" №12

Телефон: 052/745819

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Финансиране: Общинско

Основаване: 1970 г.

Име: Основно училище „Захари Стоянов“, гр. Варна    

Адрес: гр. Варна, кв. Чайка

Телефон: 052/ 301895;  052/ 301897; 052/ 301338

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: www.ou-zaharistoyanov.com 

Финансиране: Община

Основаване: 1969 г.

Име: Основно училище „Иван Вазов“,  гр. Варна            

Адрес: гр. Варна,  ул. „Върба“ № 24

Телефон: 052 744 349;   0878 867750

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  ,      This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: https://ivazovvarna.wixsite.com/varna 

Финансиране: Община

Основаване: 1975 г.

Име: Основно училище „Свети Иван Рилски“, гр.Варна                 

Адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 225

Телефон: 052/740659, 052/745980, 052/741959, 052/741477            

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Интернет страница: ivanrilski-varna.com 

Финансиране: Община

Основаване: 1921 г.

Име: Основно училище „Йордан Йовков“, гр. Варна     

Адрес: 9000, гр. Варна, ул. "Екатерина Симитчиева" № 8

Телефон: 052/64 01 09 

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Интернет страница: www.yovkovschoolvarna.bg

Финансиране: Община

Основаване: 1939 г.

Име:Основно училище "Константин Арабаджиев"

Адрес:9000, ул."Ангел Кънчев" 1

Телефон: 052/64 88 60

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Финансиране: Общинско

Основаване: 1911 г.

Име: Основно училище „Капитан Петко войвода“, гр. Варна

Адрес: 9021, кв.Галата, ул. "Капитан I-ви ранг Г.Купов" №36-38

Телефон: 052 378434

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: http://ou-kap-petko.com 

Финансиране: Община

Основаване: 1884 г.

Име: Основно училище „Отец Паисий“, гр. Варна    

Адрес: гр. Варна, ул. „Козница“ № 1

Телефон: 052/ 74 16 42

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: http://ou-paisii.com 

Финансиране: Община

Основаване: 1953 г.

Име: Основно училище "Панайот Волов", гр. Варна    

Адрес: ул. „ Свети Димитър Солунски“ №4, гр. Варна

Телефон: 0882 567019; 0895 646767; 052 46 99 91; 052 46 99 92; 052 46 99 90; 052 46 05 01

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Интернет страница: oupvolov.com

Финансиране: Община

Основаване: 1881 г.

Име: Основно училище ,,Свети Патриарх Евтимий“, гр.Варна

Адрес: гр.Варна, жк Владислав Варненчик”,  ул. ,,Димитър Дончев-Доктора№10 

Телефон: 052/510 690, 052/510 692

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Интернет страница: patriarha.com

Финансиране: Община

Основаване: 1885 г.

Име: Основно училище „ Петко Р. Славейков“, гр. Варна     

Адрес: гр. Варна, бул. „ Владислав Варненчик“, №80

Телефон: 052/460 550

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: http://www.slaveykov.net

Финансиране: Община

Основаване: 1990 г.

Име: Основно училище "Свети Свети Кирил и Методий", гр. Варна

Адрес: гр. Варна ул. „Братя Миладинови“ 19              

Телефон: 052/612085; 052/620471; 052/620487          

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: https://ousvsvkirilimetodii.com 

Финансиране: Община

Основаване: 1862 г.

Име:Основно училище "Стефан Караджа "   

Адрес:9000, кв." Приморски ", ул. " Братя Бъкстон "№11

Телефон: 052/63-59-67

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Финансиране: Общинско

Основаване: 1935 г.

Име: Основно училище „Стоян Михайловски“, гр. Варна         

Адрес: гр. Варна, кв. „Владислав Варненчик” II микро район 

Телефон: 052/510-607, 052/510-357

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: http://oustmihaylovski.org 

Финансиране: Община

Основаване: 1988 г.

Име: Основно училище „Христо Ботев“, гр. Варна

Адрес: гр. Варна 9003, ул. „Кирил и Метдий“, №8 

Телефон: 052 370 696, 052 370 694, 052 370 695 

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: http://hristobotev-varna.eu  

Финансиране: Община

Основаване: 1927 г.

Име: Основно училище "Цар Симеон І", гр. Варна

Адрес: гр. Варна  9000,  ул.“Неофит Бозвели” № 33  

Телефон: 052/62 22 50;    0879/ 940 800      

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: ousimeon.com

Финансиране: Община

Основаване: 1931 г.

Име: Основно училище "Черноризец Храбър", гр. Варна   

Адрес:9010, град Варна, улица „Студентска“ №1, клон 10, п.к. 78  

Телефон: 052303230; 052303284        

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it    

Интернет страница: https://www.chernorizets.com 

Финансиране: Община

Основаване: 1973 г.

Име: Частно основно училище "Малкият принц", гр. Варна    

Адрес: гр. Варна, ул. „Васил Друмев“ № 73 

Телефон: 052/300 514; 052/302 924

E-mail: office@exupery.org     

Интернет страница: www.thelittleprinceschool.com 

Финансиране: Частно

Основаване: 1995 г.

Име: Първо основно училище „Свети княз Борис І“ , гр. Варна

Адрес: гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“                

Телефон: 052-510-317          

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: www.1ou-varna.com 

Финансиране: Община

Основаване: 1982 г.

Име: III Основно училище „Ангел Кънчев“, гр. Варна

Адрес: град Варна, ул. „Роза“ № 23

Телефон: 052/303 639;  052/303 638

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: https://3ou-akanchev-vn.com 

Финансиране: Община

Основаване: 1975 г.

Име:Второ основно училище "Никола Йонков Вапцаров"  

Адрес:9020, ж.к."Възраждане"-ІІ

Телефон: 052/50-67-96

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Финансиране: Общинско

Основаване: 1984 г.

Име: Основно училище „Васил Друмев“, гр. Варна

Адрес: гр.Варна,  ул. “Любен Каравелов“ №60А

Телефон: 052655593; 052655592

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Интернет страница: oudrumev.com 

Финансиране: Община

Основаване: 1953 г. 

Име: Основно училище „Добри Войников”, с.Каменар          

Адрес: ул.”Софроний Врачански” , 9102, с.Каменар, общ. Варна       

Телефон: 0877837260

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: http://oudobrivoinikov-kamenar.com 

Финансиране: Община

Основаване: 1896 г.

Име: Основно училище"Свети Климент Охридски ", с. Константиново

Адрес: с. Константиново, ул. " Борис І " № 1

Телефон: 0876125233, 0882567025            

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: www.ou-kliment.co 

Финансиране: Община

Основаване: 1882 г.

Име: Основно училище „Христо Смирненски“, с.Тополи

Адрес: с.Тополи, ул. „Райко Панчелиев“ № 3а

Телефон: 052742487, 052742485

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: www.smirnenski1882.com 

Финансиране: Община

Основаване: 1882 г.

 Име: Частно основно училище "Д-р Мария Монтесори"

 Адрес: 9010, ж.к. Изгрев, УПИ-VIII-4262, кв.121

 Телефон: 0893630065

 E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 Финансиране: Частно

 Основаване: 2015 г. 

Име: Частно Основно Училище „Прогресивно образование 2 – Варна“, гр.Варна

Адрес: гр. Варна, ул. "Димитър Икономов" 36, вх. В 

Телефон: +359 884 195 699

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Интернет страница: https://school2.transform.bg 

Финансиране: Частно

Основаване: 2018 г.

  ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

Име: Обединено училище „Васил Левски“, с. Михалич

Адрес: с. Михалич, общ. Вълчи дол, обл. Варна                   

Телефон: 05132 22 29, 087 820 4252      

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it            

Интернет страница: http://www.daskalo.com/oumihalich 

Финансиране: Община

Основаване: 1894 г., Заповед №РД-14-143/06.06.2017 г.  на МОН за преобазуване на основно училище в обединено

Име: Основно училище „Климент Охридски“ , с. Стефан Караджа 

Адрес: с. Стефан Караджа, общ. Вълчи дол, обл. Варна            

Телефон: 0888749616

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: http://nulaedno.com/ou_kliment_ohridski 

Финансиране: Община

Основаване: 1922 г.

Име: Обединено училище „Свети Иван Рилски”, с. Червенци     

Адрес: с. Червенци, общ. Вълчи дол, обл. Варна

Телефон: 0878637174 

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: http://www.ou-chervenci.nulaedno.com 

Финансиране: Община

Основаване: 1845 г.

ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК

Име: Основно училище „Свети Свети Кирил и Методий“, с. Венелин

Адрес: село Венелин, община Долни чифлик, област Варна

Телефон: 05147/ 23 88

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: http://ou-venelin.com 

Финансиране: Община

Основаване: 1997 г.

Име:Основно училище "Свети Свети Кирил и Методий"

Адрес:9114, с. Голица, общ. Долни чифлик, обл. Варна

Телефон: 05149/22 66

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Финансиране: Общинско

Основаване: 1864 г.

Име: Основно училище „Паисий Хилендарски“, с.Горен чифлик    

Адрес: с.Горен чифлик, ул. „Орловец“ № 2, общ.Долни чифлик, обл.Варна

Телефон: 0885908841

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: www.ou_gorenchiflik.com 

Финансиране: Община

Основаване: 1937 г.

Име:Основно училище   "Христо Смирненски"

Адрес:9106, ул. Ленин   № 10, Гроздьово

Телефон: 05145/2262

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Финансиране: Община

Основаване: 1961 г.

Име: Основно училище „Христо Ботев“, с. Пчелник     

Адрес: с. Пчелник, общ. Долни чифлик, обл. Варна, ул. „Паисий Хилендарски” № 19

Телефон: 0885908842

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: https://ouhrbotev.wixsite.com/pchelnik

Финансиране: Община

Основаване: 1894 г.

Име:Основно училище "Св. св. Кирил и Методий"   

Адрес: 9110, ул. " Кирил и Методий" №36, Старо Оряхово

Телефон:05141/2346

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Финансиране: Общинско

Основаване: 1866 г.

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

Име: Основно училище „Митко  Палаузов“, с.Лопушна 

Адрес: с. Лопушна, общ.Дългопол, обл.Варна, п.к.9237, ул.Първа №32 

Телефон: 0517-82201, 0882446551

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: www.ou-lopushna.com 

Финансиране: Община

Основаване: 1970 г.

Име: Основно училище „Христо Ботев“с.Партизани 

Адрес: с. Партизани, ул.15 №11 п.к.9245 общ. Дългопол,  обл. Варна

Телефон: 0887377641

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: http://www.ou-partizani.com/admin.php 

Финансиране: Община

Основаване: 1905 г.

Име: Основно училище „Васил Левски”, с.Поляците   

Адрес: с. Поляците, общ.Дългопол,  обл.Варна ,ул.”Първа „№21              

Телефон: 0517-72-2560899679039   

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: ou-poliacite.com     

Финансиране: Община

Основаване: 1961 г.

Име: Обединено училище „Христо Ботев“, с. Цонево

Адрес: с. Цонево, общ. Дългопол, обл. Варна, ул. „Христо Трендафилов“ № 52                   

Телефон: 0517/27226

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: ouconevo.com                                                                

Финансиране: Община

Основаване: Възрожденско училище

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

Име: Обединено училище „Св.Св.Кирил и Методий“, с.Блъсково   

Адрес: с.Блъсково, ул.Седма 2, общ. Провадия, обл. Варна 

Телефон: 0878 128901; 0878 128904

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: ou-blaskovo.com         

Финансиране: Община

Основаване: 1857 Г.

Име: Основно училище "Васил Левски"     

Адрес:9273, с. Бозвелийско

Телефон: 05120/2327

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Финансиране: Общинско

Основаване: 1894 г.

Име: Основно училище "Св.Св.Кирил и Методий", с.Градинарово

Адрес: с.Градинарово, общ.Провадия, обл.Варна

Телефон: 0878170086, 0878170085

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: scoolgradinarovo.iweb.bg 

Финансиране: Община

Основаване: 1865 г.

Име:Основно училище "Христо Ботев"    

Адрес:9278, с. Житница

Телефон: 05128/2331

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Финансиране: Общинско

Основаване: 1928 г.

Име: Първо основно училище „Христо Смирненски“, гр. Провадия 

Адрес: гр. Провадия, ул. „ Св. Св. Кирил и Методий“ № 82а

Телефон: 0518/44039

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: 1ouprovadia.weebly.com 

Финансиране: Община

Основаване: 1867 г.

Име: Второ основно училище „Иван Вазов“, гр. Провадия                    

Адрес: ул.“Дунав“ № 17, гр. Провадия. общ. Провадия, обл. Варна

Телефон:  0518/43078 ; 0518/42968

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: 2ouprovadia.alle.bg     

Финансиране: Община

Основаване: 1964 г.

Име: Основно училище „Асен Златаров“ с. Славейково         

Адрес: с. Славейково, общ. Провадия, обл. Варна           

Телефон:  05122/ 22 11; 0876225564       

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: http://ou-asenzlatarov.com  

Финансиране: Община

Основаване: 1960 г.

ОБЩИНА СУВОРОВО

Име: Основно  училище „Христо Ботев“,  с. Николаевка    

Адрес: с.Николаевка, общ.Суворово, обл.Варна

Телефон: 0889430930

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: www.ou-nikolaevka.com 

Финансиране: Община

Основаване: 1847 г.

Име: Основно училище „Христо Ботев“, с. Чернево                  

Адрес: с. Чернево, общ. Суворово, обл. Варна, ул. „Георги Бенковски“ №2

Телефон: 051537/ 515; 0879295425    

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: www.ouchernevo.org 

Финансиране: Община

Основаване: 1836 г.

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева