Средни училища

СРЕДНИ УЧИЛИЩА

 ОБЩИНА АВРЕН 

Име: Средно училище  "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: 9125, с.Синдел

Телефон: 05100/2222

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Финансиране: Общинско

Основаване: 1887 г.

Име: Частно средно училище „Юрий Гагарин“, к.к. Камчия

Адрес:  к. к. „Камчия“, общ. Аврен, обл. Варна 

Предлага дистанционна форма на обучение по смисъла на чл.38 от наредба №10/2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Телефон: 0877 665 635

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: www.gagarin-kamchia.bg                                                      

Финансиране: Частно

Основаване: 2013 г.

  ОБЩИНА АКСАКОВО 

Име:  Средно училище „Свети Климент Охридски“, гр. Аксаково       

Адрес: обл. Варна, общ. Аксаково, гр. Аксаково, ул. „Митко Палаузов“ № 27а 

Телефон: 052 763281, 052 762081

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: www.souaksakovo.com 

Финансиране: Община

Основаване: 1886 г.

Име: Средно училище   "Свети Свети Кирил и Методий"        

Адрес: 9143, ул."Плиска"11, Игнатиево

Телефон: 05119/2229

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Финансиране: Общинско

Основаване: 1882 г.

 ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ 

Име: Средно училище   "Св. св. Кирил и Методий"        

Адрес: 9178, ул. "Трети март" №62, гр. Белослав

Телефон: 05112/24 12

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Финансиране: Общинско

Основаване:1861 г.

  ОБЩИНА ВАРНА 

Име:  Седмо Средно училище  „Найден Геров“, гр. Варна         

Адрес: гр. Варна, ул. „Царевец“ № 1          

Телефон: 052 302 228; 052 302 923; 052 302 423          

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it         

Интернет страница: www.7suvarna.com 

Финансиране: Община

Основаване: 1964 г.

Име: Средно училище с езиково обучение „Александър Сергеевич Пушкин“, гр. Варна

Адрес: гр. Варна, ул. „Проф. Н. Державин“ 12

Телефон: 052609696

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: http://www.sueovarna.com 

Финансиране: Община

Основаване: 1974 г.

Име: Средно училище за хуманитарни науки и изкуства "Константин Преславски", гр. Варна

Адрес: ул. "Атанас Георгиев" № 20, гр. варна

Телефон: 052/622303

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Интернет страница: https://www.nghni-varna.com

Финансиране: Община

Основана: 1988 г.

Име:  Средно училище „Гео Милев“, гр. Варна

Адрес: гр. Варна, бул. „Република“ № 124 а

Телефон: 052/75 11 20             

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: www.geomilev.info 

Финансиране: Община

Основаване: 1980 г.

Име: Средно училище „Елин Пелин“, гр. Варна      

Адрес: гр. Варна, ул. „Тодор Влайков“ № 18  

Телефон: 052 613156; 052 613129  

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: https://elinpelin-varna.com 

Финансиране: Община

Основаване: 1961 г.

Име: Средно училище „Любен Каравелов”, гр. Варна         

Адрес: гр. Варна, ул. „Народни будители”№17А 

Телефон: 052/370 424; 052/370 423

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Интернет страница: www.soukaravelov.com                                                           

Финансиране: Община

Основаване: 1961 г.

Име: Средно училище    "Пейо  Крачолов  Яворов"

Адрес: 9023, жк. "Вл. Варненчик"

Телефон: 052/510543

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Финансиране: Общинско

Основаване: 1980 г.

Име: Средно училище  "Свети Климент Охридски"       

Адрес: 9000, ул. "Михаил Колони" №10

Телефон: 052/620 533

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Финансиране: Общинско

Основаване: 1883 г.

Име: Средно училище „Димчо Дебелянов”, гр. Варна

Адрес: гр. Варна, ул. Русе № 2

Телефон: 052/612-964; 0877/331-569; 0879/283-468; 0879/099-686

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Интернет страница: sou-ddeb.com                                                          

Финансиране: Община

Основаване: 1958 г.

Име: Средно училище „Неофит Бозвели“, гр. Варна       

Адрес: гр. Варна, жк. Младост, ул. "Любчо Патронов" №3

Телефон: 052751052

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Интернет страница: www.neofit-bozveli.bg 

Финансиране: Община

Основаване: 1981 г.

Име:  Частно средно училище „Мечтатели“, гр. Варна   

Адрес: гр. Варна, ул. "Евлоги Георгиев" 24 

Телефон: 0879 810 740,   0879 810 730   

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Интернет страница: www.mechtateli.eu 

Финансиране: Частно

Основаване: 2014г.  

Име: Частно средно училище "Аз съм българче", гр. Варна

Предлага дистанционна форма на обучение по смисъла на чл.38 от наредба №10/2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Адрес: гр. Варна, местност "Траката", ул. "6-та", № 41

Телефон: 0896 612 095; 0897 477 340   

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it g

Интернет страница: https://balgarche.eu 

Финансиране: Частно

Основаване: 2018г.  

Име: Частно средно училище "Демократично образование Варна", гр. Варна

Адрес: гр. Варна, местност "Ален мак", ул. "Янко Славчев", № 84

Телефон: 0886238101

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: https://www.demokratichno.com

Финансиране: Частно

Основаване: 2020г. 

    ОБЩИНА ВЕТРИНО 

Име: Средно училище  "Христо Ботев"

Адрес: 9220, с.Ветрино

Телефон: 05161/2140

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Финансиране: Общинско

Основаване: 1871 г.

 ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ 

Име: Средно училище "Васил Левски", гр. Вълчи дол     

Адрес: гр. Вълчи дол, обл. Варна,  ул."Г. Димитров" №1

Телефон: 05131 2248

E-mail: su_v.levski@abv.bg  

Интернет страница: http://souvalchidol.com  

Финансиране: Община

Основаване: 1880 г.

  ОБЩИНА ДЕВНЯ 

Име: Среднo училище  "Васил Левски"

Адрес: 9160, Капитан Петко 26, гр. Девня                     

Телефон: 0519/98181

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Финансиране: Общинско

Основаване: 1962 г.

  ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК 

Име: Средно училище „Васил Левски“, град Долни чифлик     

Адрес: Област Варна, Община Долни чифлик, град Долни чифлик, ул. „Трети март“ № 15

Телефон: 05142/27-65  

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   

Интернет страница: www.sou-dolnichiflik.com 

Финансиране: Община

Основаване: 1885 г.

  ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ 

Име: Средно училище „Св.Климент Охридски“ гр.Дългопол

Адрес: 9250, ул.Цар Симеон №50, гр. Дългопол

Телефон: 0517 22093; 0887932867; 0517 22853; 0517 22155

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: su-dalgopol.com 

Финансиране: Община

Основаване: 1854 г.

Име: Средно училище "Назъм Хикмет", с. Медовец         

Адрес:  улица Първа №22, с.Медовец, община Дългопол, област Варна                

Телефон: 0517/52081; 0889339406

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: www.su-n.hikmet.com   

Финансиране: Община

Основаване: 1956 г.

 ОБЩИНА ПРОВАДИЯ 

Име: Средно училище "Димитър Благоев", гр. Провадия

Адрес: ул.Дунав №72, гр. Провадия, обл. Варна

Телефон: 0518/42921

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: http://s.souprovadia.info

Финансиране: Община

Основаване: 1946 г.

ОБЩИНА СУВОРОВО

Име: Средно училище "Никола Й. Вапцаров", гр. Суворово

Адрес: гр. Суворово, област Варна, бул. „Възраждане“  № 11 

Телефон: 05153/2501

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: http://su-suvorovo.bg 

Финансиране: Община

Основаване: 1856 г.

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева