Гимназии

ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ

ОБЩИНА ВАРНА

Име: Трета природоматематическа  гимназия "Академик Методий Попов", гр. Варна   

Адрес: бул. „Владислав Варненчик ” №80, гр. Варна

Телефон: 052/620-289, 052/620-291

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: www.pmg3-varna.org

Финансиране: Община

Основана: 1950 г.

Име: Четвърта езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“ , гр. Варна                    

Адрес: ул. „ Д-р Василаки Пападопулу“  № 54, спирка Почивка, 9010 гр. Варна           

Телефон: 052/385 321; 052/385 326; :  052/ 385 322; 052/385 325; 052/385 324; 052/385 320               

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: www.4egvarna.com

Финансиране: Община

Основана: 1958 г.

Име: Гимназия с преподаване на чужди езици "Йоан Екзарх", гр. Варна

Адрес: кв. "Чайка", гр. Варна

Телефон: +359 52 30 23 73

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Интернет страница: www.5eg.org

Финансиране: Община

Основана: 1956 г.

Име: Първа езикова гимназия, гр. Варна        

Адрес: ул. "Подвис" №29, гр. Варна

Телефон: 052 301-235

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Интернет страница: www.1eg.eu

Финансиране: Община

Основана: 1965 г.

Име: Математическа гимназия  "Д-р Петър Берон", гр. Варна

Адрес: кв."Чайка", гр. Варна

Телефон: 052 302 106

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Интернет страница: www.mgberon.com

Финансиране: Община

Основана: 1971 г.

Име: Частна профилирана гимназия „Антоан дьо Сент-Екзюпери“, гр. Варна

Адрес: ул. "Васил Друмев" №73, гр. Варна

Телефон: 052/302924; 052 300514

E-mail: office@exupery.net 

Интернет страница: www.exupery.net 

Финансиране: Частно

Основана: 2001 г.

Име: Частна езикова гимназия с изучаване на чужди езици "Джордж Байрон", гр. Варна    

Адрес: 9000, ул."Д-р Борис Божков" №1

Телефон: 052 630 808;  +359 888 628 305;   +359 888 324 244

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Интернет страница: www.byronschool-varna.com

Финансиране: Частно

Основана: 1998 г.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

Име: Професионална гимназия  "Свети Димитър Солунски", гр. Белослав

Адрес: гр.Белослав, кв."Акации"

Телефон: 05112/25-69

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Интернет страница: www.pg-beloslav.com

Финансиране: Община

Основана: 1949 г.

ОБЩИНА БЯЛА

Име: Професионална гимназия  по селско стопанство и туризъм, гр. Бяла

Адрес: гр. Бяла, обл. Варна, ул. „Йордан Ноев“ № 75 

Телефон: 05143 23 63

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: pgsst-byala.idwebbg.com  

Финансиране: Община

Основана: 1959 г.

ОБЩИНА ВАРНА

Име: Професионална гимназия по икономика "Д-р Иван Богоров", гр. Варна

Адрес: гр. Варна, ж.к. "Младост"-2, ул. "Иван Церов"

Телефон: 052 74 78 30

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: http://pgi-varna.com  

Финансиране: Община

Основана: 1991 г.

Име: Професионална техническа гимназия, гр. Варна

Адрес: гр. Варна, бул."Сливница" 158А

Телефон: 052/74 13 63; 051/75 50 77

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Интернет страница: www.ptgvarna.com

Финансиране: Държавно

Основана: 1949 г.

Име: Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии "Дм.Ив.Менделеев", гр. Варна

Адрес: гр. Варна, ул."Д-р Василаки Пападопулу" №52

Телефон: 052/303-665

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Интернет страница: www.pghhvt.com

Финансиране: Държавно

Основана: 1949 г.

Име: Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Васил Левски", гр. Варна

Адрес: гр. Варна, бул. "Сливница" № 189                                                             

Телефон: 052 756756

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Интернет страница: i.pgsag-varna.com 

Финансиране: Държавно

Основана: 1942 г.

Име: Частна Търговска Гимназия, гр. Варна

Адрес: гр. Варна, ул. "Преспа" №1

Телефон: 052/656740

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: www.tradescl.com

Финансиране: Частно

Основана: 1995 г.

Име: Варненска търговска гимназия "Георги  Стойков Раковски", гр. Варна      

Адрес: гр. Варна, бул."Княз Борис I" №55

Телефон: 052/620414

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: www.vtg-rakovski.eu

Финансиране: Държавно

Основана: 1904 г.

Име: Професионална гимназия по текстил и моден дизайн, гр. Варна      

Адрес: гр. Варна, бул. "Осми приморски полк" 113

Телефон: 052/30-24-30; 0896846255

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: http://pgtmd-varna.com

Финансиране: Държавно

Основана: 1897 г.

Име: Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов", гр. Варна

Адрес: гр. Варна, ул."Орех" №11

Телефон: 052 500937; 052 745991; 0877600855

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Интернет страница: http://pggsd-varna.com/

Финансиране: Община

Основана: 1924 г.

Име: Варненска морска гимназия "Свети Николай Чудотворец", гр. Варна

Адрес: гр. Варна, ул. "Народни будители" №4

Телефон: 052 370 433; 052 370 437; 052 370 436

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Интернет страница: www.vmg.bg

Финансиране: Държавно

Основана: 1948 г.

Име: Професионална гимназия по електротехника, гр. Варна

Адрес: гр, Варна, ул. "Върба" № 24

Телефон: 052 50 34 24; 052 74 58 75

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Интернет страница: http://pgevarna.com

Финансиране: Държавно

Основана: 1962 г.

Име: Професионална гимназия по туризъм "Професор д-р Асен Златаров", гр. Варна

Адрес: гр. Варна, ул. "Найден Геров" №1

Телефон: 052/64 26 71

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Интернет страница: http://pgtvarna.com

Финансиране: Държавно

Основана: 1952 г.

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

Име: Професионална гимназия по земеделие и горско стопанство, с. Стефан Караджа      

Адрес: с. Стефан Караджа, общ. Вълчи дол, обл. Варна

Телефон: +359877958211

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: http://pgzgs.org 

Финансиране: Община

Основана: 1959 г.

 ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК

Име: Професионална гимназия по селско стопанствo "Иван Владимирович Мичурин", гр. Долни чифлик

Адрес: ул. "Сокачев" №4, гр. Долни Чифлик

Телефон: 05142/2510

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Интернет страница: http://pgss-michurin.iweb.bg 

Финансиране: Община

Основана: 1958 г.

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

Име: Професионална гимназия по хотелиерство, ресторантьорство и туризъм  "Цар Симеон Велики", гр. Провадия

Адрес: гр. Провадия, ул."Св.Св.Кирил и Методий" №82А

Телефон: 0518/45174

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: http://pghrt.idwebbg.com 

Финансиране: Община

Основана: 2007 г.

Име: Професионална гимназия  по селско стопанство "Земя", гр. Провадия

Адрес: обл. Варна, гр. Провадия, кв."Север"

Телефон: 051842954, 051842995, 051847279

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: www.pgsszemia.weebly.com

Финансиране: Община

Основана: 1988 г.

ОБЩИНА СУВОРОВО

Име: Професионална гимназия по селско стопанство "Св. Георги Победоносец", гр. Суворово

Адрес: гр. Суворово

Телефон: 051 53 22 50, 088 980 0852

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: www.pgss-suvorovo.com

Финансиране: Община

Основана: 1925 г.

УЧИЛИЩА КЪМ ММС И МК

ОБЩИНА ВАРНА

Име: Специализирано спортно училище   "Георги Бенковски", гр. Варна

Адрес: гр. Варна, кв."Чайка", ул."Рупи" №1

Телефон: 052 301891

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: www.sportno-varna.com

Финансиране: Държавно

Основана: 1971

Име: Национално училище по изкуствата"Добри Христов", гр. Варна

Адрес: гр. Варна, ул. "Стефан Караджа"№34

Телефон: 052620725; 052620719

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Интернет страница: www.artschool-varna.com 

Финансиране: Държавно

Основана: 1944 г.

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева