Сигнали

Механизъм за предотвратяване на жалби и сигнали, разработен от РУО - Варна                

1 mehanizam

 Подаване на сигнал до Регионално управление на образованието - гр. Варна за:

1. корупция;    

2. агресия в училище;

3. фиктивно записани ученици в училище;

 

 

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Ирена Радева

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ - ОМДК

И.Д. НАЧАЛНИК НА РУО - ВАРНА

/заповед №РД10-1198/28.06.2021 г. на

министъра на образованието и науката/