Ученически и студентски практики

http://praktiki.mon.bg/

Да кандидатстват имат право всички ученици, обучавани за придобиване на квалификация по професии от средните училища и професионални колежи в Република България.

 

Професионална гимназия "Свети Димитър Солунски” - гр.Белослав

P4080186От месец март 2013 година Професионална гимназия ,,Свети Димитър Солунски” се включи в проекта Ученически практики“ по оперативна програма ,, Развитие на човешките ресурси“ . Това стана възможно със съгласието на дългогодишния партньор на гимназията - фирма МТГ,,Делфин“ АД гр . Варна, която осигури 10 стажантски места за ученици от 12 клас.

Повече информация може да прочетете ТУК.

 

 

 

 

 

 

 

Професионална гимназия по електротехника - гр. Варна

Професионална гимназия по електротехника стартира на 1 март 2013г. участието си в проект „Ученически практики" с 34 ученици, в четири варненски фирми. В тях учениците в рамките на 240 часа усвоиха практически знания и умения по професиите Програмист, Техник на компютърни системи и Електротехник. Повече информация може да прочетете ТУК.

 

Професионална гимназия по дървообработване и горско стопанство "Николай Хайтов" - гр. Варна

В проекта участват ученици от всички професии и специалности, по които се осъществява обучение в нашата гимназия- „Горско и ловно стопанство", „Парково строителство и озеленяване", „Интериорен дизайн", „Мебелно производство". Интересът от страна на учениците е голям. От страна на работодателите- партньори –също. Бяха проведени поредица от работни срещи на екипа за организация и управление на училищно ниво с работодателите от бранша, на които бяха представени целите на проекта и предстоящите дейности. Съвместно бяха изготвени програмите за практика в реални условия и съответните графици за провеждане на практиките. Повече информация може да прочетете ТУК.

Професионална гимназия по селско стопанство "Св. Георги Победоносец" - Суворово

prakt3ПГСС „Св. Георги Победоносец” гр. Суворово за втора поредна година участва в проект „Ученически практики” BG051РО0001-3.307-0001 по инициатива на МОН, финансиран и подкрепян от „РЧР”, съфинансиран от ЕСФ на ЕС с цел подобряване на връзката между бизнеса и образованието. Повече информация може да прочетете ТУК.

 

 

 

 

 

 

 

 Професионална гимназия по текстил и моден дизайн - град Варна

PGTMD- friziori2В проект „Ученически практики“ , финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд. от Професионална гимназия по текстил и моден дизайн до момента са участвували 26 ученика в направленията: фризьорство, козметика и  производство на облекла. Дейностите са осъществени в сътрудничество с  фирмите: кооперация „Галатея Варна“, „Неделник“, ДЗЗД“Магнифик“, Вижън Р ЕООД, ДЗЗД“Магнифик“, Ескейп Козметикс ЕООД,  Ескейп Бюти ООД, ДЗЗД Кулеви. Учениците работят в реална среда, изпълнявайки рутинни дейности в производството или фризьорските салони. Работодателите са удовлетворени от възможността да открият и доразвият таланта на младите хора. Те споделят своите отлични впечатления от много добрата теоретична подготовка на учениците, желанието и амбицията им, както и трудолюбието и старанието при изпълнение на различни по вид дейности. Творчеството и нестандартният подход също са поощрявани в хода на работата им. Проектът  е отлична форма на съчетание на възможност за изява и трупане на опит от страна на учениците и връзка на работодателите с професионалното училище за подбор на бъдещи специалисти.

Професионална гимназия по селско стопанство и туризъм - град Бяла - информация за провеждане на проекта.

Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии "Дм.Ив. Менделеев" - гр. Варна

praktikiПовече информация може да прочетете ТУК.

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева