baner rio 1

Стратегии, планове, програми отчети за дейността

 

 

21.09.2023 г.

Заповед №РД09-2721/21.09.2023 г. на МОН за утвърждаване на дейността на регионалните управления на образованието за учебната 2023/2024 година

Приложение № 3 към заповед №РД09-2721/21.09.2023 г.

12.09.2023 г.

Отчет за дейността на регионалното управление на образованието за учебната 2022/2023 година

17.10.2022 г.

Заповед №РД09-4686/26.09.2022 г. на МОН за утвърждаване на дейността на регионалните управления на образованието за учебната 2022/2023 година

Приложение № 3 към заповед №РД09-4686/26.09.2022 г.

28.09.2022 г.

Отчет за дейността на регионалното управление на образованието за учебната 2021/2022 година

05.10.2021 г.

Заповед №РД09-2841/05.10.2021 г. на МОН за утвърждаване на годишните планове на  регионалните управления на образованието за учебната 2021/2022 година като териториални администрации за управление и контрол на системата на предучилищното и училищното образование

Приложение №3 към заповед №РД09-2841/05.10.2021 г.

10.09.2021 г.

Отчет за дейността на регионалното управление на образованието за учебната 2020/2021 година

12.10.2020 г.

Заповед № РД 09-2614/28.09.2020 г. на МОН за утвърждаване на годишните планове на  регионалните управления на образованието за учебната 2020/2021 година

Приложение №3 към заповед № РД 09-2614/28.09.2020 г.

14.09.2020 г.

Отчет за дейността на регионалните управления на образованието за учебната 2019/2020 година

30.10.2019 г.

Заповед № РД 09-2549/03.10.2019 г. на МОН за утвърждаване на годишните планове на  регионалните управления на образованието за учебната 2019/2020 година

Приложение №3 към заповед № РД 09-2549/03.10.2019 г.

Заповед №РД 09-684/20.02.2019 г. на МОН 

Заповед №РД09-3723/12.12.2018 г. на МОН за изменение на Задпвед №РД09-2799/05.11.2018 г.

Заповед №РД09-2799/05.10.2018 г. на МОН за утвърждаване на годишните планове на  регионалните управления на образованието за учебната 2018/2019 година

Приложение №3 към заповед №РД09-2799/05.10.2018 г.

Заповед №РД09-727/20.04.2018 г. за изменение на Заповед №РД09-5294/27.09.2017 г.

Заповед №РД09-5861/14.12.2017 г. за изменение на Заповед №РД09-5294/27.09.2017 г.

Заповед № РД 09-5588/06.11.2017 г. за изменение на Заповед № РД 09-5294/27.09.2017 г.

 Заповед №РД09-5294/27.09.2017 г. на МОН за утвърждаване на годишните планове на  регионалните управления на образованието за учебната 2017/2018 година

 Приложение №3 към заповед №РД09-5294/27.09.2017 г. на МОН

План за квалификационна дейност към годишния план на РУО - Варна.

Заповед № РД09-1668/21.02.2017 г. на МОН за изменение на годишен план на РУО - Варна.

Заповед № РД09-1434/26.01.2017 г. на МОН за изменение на годишен план на РУО - Варна.

Заповед № РД09-37/10.01.2017 г. на МОН за изменение на годишен план на РУО - Варна.

Заповед № РД09-2041/20.12.2016 г. на МОН за изменение на годишен план на РУО - Варна.

Заповед № РД09-1456/29.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на годишните планове за учебната 2016/2017 година за дейността на регионалните управления на образованието.

Приложение 3 към заповед № РД09-1456/29.09.2016 г. на министъра на образованието и науката.

План за квалификационна дейност към годишния план на РУО - Варна.

Заповед № РД09-2041/20.12.2016 г. на МОН за изменение на годишния план на РУО - Варна

Заповед № РД09-1353/28.09.2015 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на годишните планове за учебната 2015/2016 година за дейността на регионалните инспекторати по образованието.

Приложение 3 към заповед № РД09-1353/28.09.2015 г. на министъра на образованието и науката.

План за квалификационна дейност към годишния план на РИО - Варна.

Заповед №РД09-1637/05.11.2015 г. на МОН за изменение на годишния план на РИО - Варна.

Заповед №РД09-1460/24.09.2014 г. на Министъра на образованието и науката за утвърждаване на годишните планове за учебната 2014/2015 година за дейността на регионалните инспекторати по образованието.

Приложение 3 към заповед №  РД09-1460/24.09.2014 г. на министъра на образованието и науката.

Tематични направления, по които са  планирани квалификационните дейности за учебната 2014/2015 година

 

Търси

шаблоны joomla
baner116111 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева