baner rio 1

Организация в условия на COVID 19

Учебна 2021/2022 година

 

 

08.02.2022 г.

Във връзка с увеличена заболеваемост от COVID19 на деца, педагогически и непедагогически персонал и вчето решение на заседание на Общинския кризисен щаб се преустановява дейността на филиал "Ален мак" към ДГ "Пролет" за периода 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г. със заповед №386/07.02.2022 г. на община Провадия

07.01.2022 г.

Във връзка с увеличаване на заболеваемостта по справка на РЗИ - Варна, учениците от община Долни чифлик преминават към присъствено обучение от 10.01.2022 г., съгласно  Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа утвърдени със заповед № РД09-4756/30.11.2021 г., изм. със Заповед № РД09-4814/03.12.2021 г., изм. със Заповед № РД09-4982/14.12.2021 г. на МОН.

06.01.2022 г.

Във връзка с увеличаване на заболеваемостта по справка на РЗИ - Варна, учениците от общини Ветрино и Дългопол преминават към присъствено обучение от 07.01.2022 г., съгласно  Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа утвърдени със заповед № РД09-4756/30.11.2021 г., изм. със Заповед № РД09-4814/03.12.2021 г., изм. със Заповед № РД09-4982/14.12.2021 г. на МОН.

04.01.2021 г.

Във връзка с увеличаване на заболеваемостта по справка на РЗИ - Варна, учениците от общини Аврен, Бяла, Суворово преминават към присъствено обучение от 05.01.2022 г., съгласно  Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа утвърдени със заповед № РД09-4756/30.11.2021 г., изм. със Заповед № РД09-4814/03.12.2021 г., изм. със Заповед № РД09-4982/14.12.2021 г. на МОН.

04.01.2022 г.

Във връзка със спад на заболеваемостта по справка на РЗИ - Варна,  всички учениците от училищата на територията на община Дългопол преминават към присъствени учебни занятия от 05.01.2022 г.

20.12.2021 г.

Във връзка със спад на заболеваемостта по справка на РЗИ - Варна,  всички учениците от училищата на територията на община Суворово преминават към присъствени учебни занятия от 20.12.2021 г.

14.12.2021 г.

Във връзка със спад на заболеваемостта по справка на РЗИ - Варна,  всички учениците от училищата на територията на община Аврен преминават към присъствени учебни занятия от 15.12.2021 г.

03.12.2021 г.

Заповед № РД09-4813/ 03.12.2021 г. относно организация на ОРЕС във връзка с въведените от министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа

03.12.2021 г.

Заповед №РД-01-991/02.12.2021 г. на МЗ

01.12.2021 г.

Заповед №РД 09-4755/30.11.2021 г. на МОН

Заповед №РД09-4756/30.11.2021 г. на МОН за утвърждаване на Насоки за обучения и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа

01.12.2021 г.

Във връзка със спад на заболеваемостта по справка на РЗИ - Варна,  учениците от училищата на територията на община Долни чифлик преминават към присъствени учебни занятия от 01.12.2021 г. Учениците на територията на община Вълчи дол преминават към ротационно обучение от разстояние в електронна среда от 01.12.2021 г. Учениците от община Аксаково се обучават на ротационен принцип от 30.11.2021 г.

29.11.2021 г.

Заповед №РД 01-977/26.11.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки относно влизане на лица, пристигащи от други държави, на територията на Република България, считано от 01.12.2021 г. до 31.03.2021 г.

Заповед № РД09-4666/ 26.11.2021 г. за организация на ОРЕС във връзка с въведените от министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки

04.12.2021 г.

Всички училища от област Варна са получили тестове, необходими за започване на присъствено обучение на учениците от първи до дванадесети клас. Училищата стартират присъственото обучение от началото на седмицата, според създадената във всяко от тях организация

01.12.2021 г.

Във връзка със спад на заболеваемостта по справка на РЗИ - Варна,  учениците на територията на община Варна и община Суворово  преминават към ротационно обучение от разстояние в електронна среда от 02.12.2021 г. 

30.11.2021 г.

Във връзка със спад на заболеваемостта по справка на РЗИ - Варна,  учениците от училищата на територията на община Долни чифлик преминават към присъствени учебни занятия от 01.12.2021 г. Учениците от община Вълчи дол се обучават на ротационен принцип от 01.12.2021 г.

29.11.2021 г.

Във връзка с увеличаване на заболеваемостта по справка на РЗИ - Варна,  учениците от училищата на територията на община Суворово преминават към обучение в електронна среда от 30.11.2021 г. Учениците от община Аксаково се обучават на ротационен принцип от 30.11.2021 г.

25.11.2021 г.

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата съгласно Заповед №РД09-4614 от 24.11.2021 г. на МОН и № РД-01-963 от 24.11.2021 г. на МЗ за утвърждаване на Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата (публ. 24.11.2021 г.)

23.11.2021 г.

Във връзка със спад на заболеваемостта по справка на РЗИ - Варна,  учениците от училищата на територията на община Бяла преминават към присъствени учебни занятия от 24.11.2021 г.

23.11.2021 г.

В област Варна, съгласно заповед №РД 09-4554/22.11.2021 г. . на МОН, в общините Аврен и Ветрино обучението на учениците от разстояние в електронна среда е на ротационен принцип

22.11.2021 г.

В област Варна, съгласно заповеди №РД 09-4482/17.11.2021 г. и №РД 09-4523/19.11.2021 г. на МОН, в общините Бяла и Долни чифлик обучението на учениците от разстояние в електронна среда е на ротационен принцип

 18.11.2021 г.

Заповед №РД09-4465/17.11.2021 г. на МОН за организацията на образователния процес на 22.11.2021 г.

13.11.2021 г.

Заповед №РД09-4003/01.11.2021 г. на МОН за организацията на образователния процес на 15.11.2021 г.

09.11.2021 г.

Заповед № на ПОН: РД 09-4247 от 08.11.2021 г. и № на МЗ: РД-01-911 от 08.11.2021 г. за потвърждаване на Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата

08.11.2021 г.

Писмо до началниците на Регионалното управление на образованието за организацията на дейността за възстановяване на образователния процес за учениците от I до IV клас при заболяемост над 500 на 100 000 души

Декларация за съгласие за тестване на ученици от I до IV клас

Декларация за съгласие за тестване на учениците от I до IV клас със специални образователни потребности (СОП)

04.11.2021 г.

Заповед № РД09-4177/04.11.2021 г. на МОН за преминаване към ротационно обучение от разстояние в електронна среда за общинските Долни чифлик, Дългопол и Провадия

01.11.2021 г.

Заповед № РД09-4017/01.11.2021 г. на МОН за преминаване към ротационно обучение от разстояние в електронната среда за общите Аврен и Ветрино

21.10.2021 г.

Заповед №1341/21.10.2021 г. за преустановяване на учебния процес в ОУ "Д-р Петър Берон", с. Царевци, общ. Аврен, обл. Варна

Заповед № РД09-3684/21.10.2021 г. на МОН за преминаване към ротационно обучение от разстояние в електронна среда за общините Девня, Долни чифлик, Дългопол и Провадия

Заповед № РД09-3681/21.10.2021 г. на МОН за преминаване към ротационно обучение от разстояние в електронна среда за общините Варна, Аксаково, Белослав и Бяла

20.10.2021 г.

Заповед № РД09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката за онлайн обучение в общини с повече от 750 болни от COVID-19 на 100 000 население

Заповед №РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 21.10.2021 г.

Насоки

Учебна 2020/2021 година

23.02.2021 г.

1 dg 1.jpg

    Педагогическа ситуация със средства на дигиталните технологии  се проведе  между деца от варненските детски градини - ДГ №44 "Валентина Терешкова" и ДГ №39 "Приказка"

04.01.2021 г.

Раждането на шедьоврите - VII СУ "Найден Геров" - Варна

18.12.2020 г.

Йовков 20

31.05.2020 г.

1 юни - Ден на детето - ОУ "Петко Р. Славейков", гр. Варна

22.05.2020 г.

" Млад репортер " юбилеен номер на СУ "П. Кр, Яворов", гр. Варна

18.05.220 г.

24 май - Ден на славянската писменост и култура - поздравителна картичка от ОУ "Добри Чинтулов", гр. Варна

11.05.2020 г.

11 май - Ден на Св. Св. Кирил и Методий - СУ за ХНИ "Константин Преславски", гр. Варна

11052020       

09.05.2020 г.                

Децата на Европа - ОУ "Христо Ботев" - Варна

09.05.2020 г.

9 май

9 май - ПГСС "Св. Георги Победоносец", гр. Суворово

08.05.2020 г.

"Молитва за децата на България" - тържествен  концерт-спектакъл  - ЦПЛР-ОДК, гр. Варна

"Мисията"тържествен концерт-спектакъл - ЦПЛР-ОДК, гр. Варна

16 май - Международен ден на Светлината - НАОП "Николай коперник", гр. Варна

Виртуална изложба "Учебна среда и учебни пособия - преди и сега" - клуб по интереси "Да се знае и помни" при СУ "Гео Милеве", гр. Варна

Stay HOME, Stay FIT, Stay Strong - ПГСС "Св. Г. Победоносец", гр. Суворово

07.08.2020 г.

9 май - Ден на Европа - ГПЧЕ "Йоан Екзарх", гр. Варна  

04.05.2020 г.

6 май - Ден на храбростта и Гергьов ден  - Създадено от ученици на ОУ "Добри Чинтулов", гр. Варна

Виртуална изложба на СУХНИ 'Константин Преславски", гр. Варна

ПТГ Варна

29.04.2020 г.

Канал на РУО - Варна в YouTube

15.03.2020 г.

Междуинституционална подкрепа в условията на образователно въздействие в електронна среда

График за провеждане на дейности в електронна среда в Област Варна

Община

Населено място

Код на институцията

Име на институцията

График

Аврен

Аврен

400079

ОУ"Христо Бoтев"

График

Аврен

Аврен

403559

ЧСУ "Юрий Гагарин"

График

Аврен

Дъбравино

400081

ОУ "Свети Климент Охридски"

График

Аврен

Приселци

400083

ОУ"Д-р Петър Берон"

График

Аврен

Синдел

400084

СУ " Св.Св.Кирил и Методий"

График

Аврен

Тръстиково

400085

ОУ"Св. св. Кирил и Методий"

График

Аврен

Царевци

400086

ОУ "Д-р П. Берон"

График

Аксаково

Аксаково

400087

СУ "Св. Климент Охридски"

График

Аксаково

Въглен

400089

ОУ "Хр.Смирненски"

График

Аксаково

Игнатиево

400090

СУ "Св. Св. Кирил и Методий"

График

Аксаково

Изворско

400091

ОУ "Св.Кл.Охридски"

График

Аксаково

Кичево

400092

ОУ "Св.Климент Охридски"

График

Аксаково

Любен Каравелово

400093

ОУ "Иван Вазов"

График

Белослав

Белослав

400095

НУ "Отец Паисий"

График

Белослав

Белослав

400096

СУ "Св. св. Кирил и Методий"

График

Белослав

Белослав

400097

ОУ "Св. П. Евтимий"

График

Белослав

Белослав

400098

ПГ "Св.Д.Солунски"

График

Белослав

Езерово

400099

ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

График

Бяла

Бяла

400103

ОУ"Отец Паисий"

График

Бяла

Бяла

400106

ПГССТ

График

Варна

Варна

400001

НУ "Васил Левски"

График

Варна

Варна

400003

ОУ "Антон Страшимиров"

График

Варна

Варна

400005

ОУ "Васил Априлов"

График

Варна

Варна

400006

ОУ "Г. С. Раковски"

График

Варна

Варна

400007

ОУ "Добри Чинтулов"

График

Варна

Варна

400008

ОУ "Захари Стоянов"

График

Варна

Варна

400009

ОУ "Иван Вазов"

График

Варна

Варна

400010

ОУ"Св. Иван Рилски"

График

Варна

Варна

400011

ОУ "Йордан Йовков"

График

Варна

Варна

400012

ОУ "Константин Арабаджиев"

График

Варна

Варна

400015

ОУ "Кап. Петко войвода"

График

Варна

Варна

400017

ОУ "Отец Паисий"

График

Варна

Варна

400018

ОУ "Панайот Волов"

График

Варна

Варна

400019

ОУ "Св. Патриарх Евтимий"

График

Варна

Варна

400020

ОУ "Петко Р. Славейков"

График

Варна

Варна

400022

ОУ"Св.св.Кирил и Методий"

График

Варна

Варна

400023

ОУ "Стефан Караджа"

График

Варна

Варна

400024

ОУ "Стоян Михайловски"

График

Варна

Варна

400026

ОУ "Христо Ботев"

График

Варна

Варна

400028

ОУ "Цар Симеон І"

График

Варна

Варна

400029

ОУ"Черноризец Храбър"

График

Варна

Варна

400030

VІІ СУ "Найден Геров"

График

Варна

Варна

400031

СУЕО "Ал. С. Пушкин"

График

Варна

Варна

400032

ОУ "Васил Друмев"

График

Варна

Варна

400033

СУ "Георги Бенковски"

График

Варна

Варна

400034

СУ "Гео Милев"

График

Варна

Варна

400036

СУ "Елин Пелин"

График

Варна

Варна

400037

СУ "Любен Каравелов"

График

Варна

Варна

400039

СУ "Пейо Кр. Яворов"

График

Варна

Варна

400040

СУ "Св.Климент Охридски"

График

Варна

Варна

400041

III ПМГ "Акад. М. Попов"

График

Варна

Варна

400042

IV ЕГ "Фредерик Жолио - Кюри"

График

Варна

Варна

400043

ГПЧЕ "Йоан Екзарх"

График

Варна

Варна

400044

ПГИ"Д-р Иван Богоров"

График

Варна

Варна

400045

1 ЕГ

График

Варна

Варна

400046

МГ "Д-р П. Берон"

График

Варна

Варна

400047

СУ за ХНИ "К. Преславски"

График

Варна

Варна

400054

СУУНЗ "Проф. д-р Иван Шишманов

График

Варна

Варна

400055

ПТГ

График

Варна

Варна

400058

ПГХиХВТ "Д.И.Менделеев"

График

Варна

Варна

400061

ЧСУ "Аз съм българче"

График

Варна

Варна

400062

ЧПГИТКН

График

Варна

Варна

400063

ПГСАГ "В. Левски"

График

Варна

Варна

400065

ЧОУ"Прогресивно образование 2"

График

Варна

Варна

400070

ЧТГ "Конто Трейд" ЕООД

График

Варна

Варна

400073

ЧПГУТ "Константин Фотинов"

График

Варна

Варна

400074

ЧПГ "Антоан дьо Сент-Екзюпери"

График

Варна

Варна

400075

ЧОУ "Малкият принц"

График

Варна

Варна

400076

ЧЕГИЧЕ "Джордж Байрон"

График

Варна

Варна

402030

ВТГ "Г. С. Раковски"

График

Варна

Варна

402161

ПГТМД

График

Варна

Варна

402172

ПГГСД "Н. Хайтов"

График

Варна

Варна

402183

ВМГ "Св. Н. Чудотворец"

График

Варна

Варна

403531

ПГЕ

График

Варна

Варна

403534

ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров"

График

Варна

Варна

403535

І ОУ " Св. княз Борис І "

График

Варна

Варна

403536

ІІІ ОУ "А. Кънчев"

График

Варна

Варна

403537

СУ "Димчо Дебелянов"

График

Варна

Варна

403538

СУ "Неофит Бозвели"

График

Варна

Варна

403543

Второ ОУ "Н.Й.Вапцаров"

График

Варна

Варна

403558

ЧСУ "Мечтатели"

График

Варна

Варна

403564

ЧОУ "Д-р Мария Монтесори"

График

Варна

Варна

2902106

НУИ "Д.Христов"

График

Варна

Каменар

400014

ОУ "Д. Войников"

График

Варна

Константиново

400100

ОУ "Свети Климент Охридски"

График

Варна

Тополи

400027

ОУ "Христо Смирненски"

График

Варна

Варна

400400

Регионален център -РЦПППО

График

Варна

Варна

400052

ЦСОП-Варна

График

Ветрино

Ветрино

400108

СУ "Христо Ботев"

График

Вълчи дол

Вълчи дол

400112

СУ "В. Левски"

График

Вълчи дол

Михалич

400117

ОбУ "Васил Левски"

График

Вълчи дол

Стефан Караджа

400113

ПГ по земедeлиe и горско ст-во

График

Вълчи дол

Стефан Караджа

400118

ОУ "Климент Охридски"

График 

Вълчи дол

Червенци

400119

ОбУ "Св.И.Рилски"

График

Девня

Девня

400123

СУ "В. Левски"

График

Девня

Девня

400124

ОУ"Св.св.Кирил и Методий"

График

Долни чифлик

Венелин

400128

ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

График

Долни чифлик

Голица

400129

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

График

Долни чифлик

Горен чифлик

400130

ОУ "П.Хилендарски"

График

Долни чифлик

Гроздьово

400131

ОУ "Христо Смирненски"

График

Долни чифлик

Долни чифлик

400126

СУ "В. Левски"

График

Долни чифлик

Долни чифлик

400127

ПГСС "Иван Вл. Мичурин"

График

Долни чифлик

Пчелник

400133

ОУ "Христо Ботев"

График

Долни чифлик

Старо Оряхово

400134

ОУ "Св. св. Кирил и Методий"

График

Дългопол

Дългопол

400136

СУ "Св.Климент Охридски"

График

Дългопол

Дългопол

400137

НУ "Иван Вазов"

График

Дългопол

Лопушна

400141

ОУ "Митко Палаузов"

График

Дългопол

Медовец

400142

СУ "Назъм Хикмет"

График

Дългопол

Партизани

400143

ОУ "Христо Ботев"

График

Дългопол

Поляците

400144

ОУ"Васил Левски "

График

Дългопол

Цонево

400072

ЧЕГИЧЕ-Прогрес

График

Дългопол

Цонево

400145

ОбУ "Христо Ботев"

График

Провадия

Блъсково

400152

ОбУ"Св.Св.Кирил и Методий"

График

Провадия

Бозвелийско

400153

ОУ "Васил Левски"

График

Провадия

Градинарово

400155

ОУ"Св.Св.Кирил и Методий"

График

Провадия

Житница

400156

ОУ "Хр. Ботев"

График

Провадия

Провадия

400146

I ОУ "Христо Смирненски"

График

Провадия

Провадия

400147

II ОУ "Иван Вазов"

График

Провадия

Провадия

400148

СУ "Д.Благоев"

График

Провадия

Провадия

400149

ПГХРТ "Кар Симеон Велики"

График

Провадия

Провадия

400150

ПГСС "Земя"

График

Провадия

Славейково

400159

ОУ "А. Златаров"

График

Провадия

Снежина

400160

НУ "Христо Ботев"

График

Провадия

Кривня

400162

ЦСОП "Св.св Кирил и Методий"

Г рафик

Суворово

Николаевка

400164

ОУ "Хр.Ботев"

График

Суворово

Суворово

400163

СУ "Никола Й. Вапцаров"

График

Суворово

Суворово

400166

ПГСС "Св. Г. Победоносец"

График

Суворово

Чернево

400165

ОУ "Христо Ботев"

График

Търси

шаблоны joomla
baner116111 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева