Профил на купувача

Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки в РУО - Варна - актуализирани на 12.04.2018 г.

Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача - актуализирани на 12.04.2018 г.

Вътрешни правила за поддържането на профил на купувача - отменени

Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки в РУО - Варна - отменени

Обществени поръчки

Публични покани

Други процедури

шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Розета Заркова

СТАРШИ ЕКСПЕРТ ЗА КПС

И.Д. НАЧАЛНИК НА РУО - ВАРНА

/заповед №РД10-1014/01.03.2021 г. на

министъра на образованието и науката/