baner rio 1

Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ

Приложение №2
Към заповед № РД 06-539/17.05.2018 г.
на Началника на РУО-Варна

 

Р Е Г И С Т Ъ Р

№ по ред Вх.№/дата Вид на декларацията по чл.35 от ЗПКОНПИ Име, презиме, фамилия Длъжност
1 63/12.05.2021г.
чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Елена Георгиева Лазарова
Директор
2 72/26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Емилия Симеонова Иванова Директор
3 78/26.02.019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Ирина Георгиева Рангелова Директор
4 38/26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Катя Петрова Костова Директор
5 39/26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Николай Райчев Савов Директор
6 114/19.08.2020г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Светла Стефанова Стойкова
Директор
7. 87/27.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Веска Петрова Донева Директор
8. 117/27.08.2020г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Димитър Живков Димитров
Директор
9. 198/14.05.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Галина Георгиева Кулева Директор
10. 59/26.02.2019г чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Маргарита Петрова   Калчева-Шабанова Директор
11. 161/10.05.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Мариела Йорданова Петрова Директор
12. 36/26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Марина Илиева Семова Директор
13. 68/26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Веска Чернева Вълканова-Данева Директор
14. 222/13.12.2019г чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Диляна Атанасова Стоименова-Кацова Директор
15. 28/26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Ивана Апостолова Николова Директор
16. 76/26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Красимира Димитрова Грудева Директор
17. 98/07.03.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Стойчо Андонов Стоев Директор
18. 63/26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Господин Петров Шейтанов Директор
19.   120/11.10.2021г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Мария Николова Костадинова
Директор
20. 93/27.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Александрина Георгиева Величкова Директор
21. 7/25.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Ана Алексиева Янкова Директор
22. 69/26.02.2019г чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Веселин Димитров Михалев Директор
23. 11/26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Веселина Петрова Манолова Директор
24. 119/03.09.2020г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Виктория Михайлова Шереметова Директор
25.     48/10.05.2021г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ  Юлияна Божидарова Иванова Директор
26. 9/26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Димитър Стоянов Димитров Директор
27. 16/26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Емилия Стоянова Дончева Директор
28. 10/26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Иванка Радославова Николова Директор
29. 50/26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Ивелина Петрова Георгиева Директор
30. 25/26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Ирина Георгиева Петрова Директор
31. 84/27.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Йорданка Стоянова Маринова Директор
32. 47/26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Красимир Тодоров Димитров Директор
33. 62/26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Марионела Николова Дуцолова Директор
34. 44/26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Нели Георгиева Касабова Директор
35. 2/10.03.2022г.  чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Нели Николова Никова
Директор
36. 77/26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Павлина Василева Мандажиева Директор
37. 67/26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Петранка Атанасова Захос Директор
38. 112/12.08.2020г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Севдалина Александрова Жекова Директор
39. 80/26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Силвия Димитрова Григорова Директор
40. 116/27.08.2020г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Дарина Герова Димитрова
Директор
41. 23/26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Соня Станчева Стоянова Директор
42. 75/26.02.2019г чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Стела Петрова Христова - Колева Директор
43. 5/25.03.2022г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Дафинка Тодорова Димитрова
Директор
44. 61/26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Стоянка Иванова Велянова Директор
45. 37/26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Татяна Стефкова Гайдарова Директор
46. 73/26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Тодорка Димитрова Колева Директор
47. 109/17.05.2021г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Костадин Иванов Дюлгеров
Директор
48. 14/26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Албена Тодорова Павлова Директор
49. 51/10.05.2021г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Даринка Йорданова Стоянова
Директор
50. 79/26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Даринка Михова Божинова Директор
51. 26/26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Димитринка Вълова Георгиева Директор
52. 86/27.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Донка Николова Иванова Директор
53. 118/07.05.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Емил Красимиров Груев Директор
54. 51/26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Калина   Николаева Нушева Директор
55. 20/26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Мария Иванова Нестерова Директор
56. 45/26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Петко Кирилов Петков Директор
57. 18/26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Светлан Великов Илиев Директор
58. 40/26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Ася Василева Чилингирян Директор
59.
118/28.08.2021г.
чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Ангел Атанасов Митев
Директор
60. 65/26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Веселина Йорданова Тотева Директор
61. 97/05.03.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Галина Веселинова Германова Директор
62. 174/13.05.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Марийка Димитрова Георгиева Директор
63. 74/26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Павлин Панов Петков Директор
64. 69/12.05.2021г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Деан Гочев Василев
Директор
65. 22/26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Жени Георгиева Кръстева Директор
66. 8/26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Свежина Кирилова Димитрова Директор
67. 85/14.05.2021г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Светлана Божинова Иванова
Директор
68. 21/26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Виолета Илиева Шишкова Директор
69. 32/26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Гергана Иванова Япаджиева Директор
70. 58/26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Жечка Добрева Георгиева Директор
71. 27/26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Живка Москова Тотева Директор
72. 19/26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Ирма Христова Дукова-Тачева Директор
73. 85/26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Людмила Стефанова Начева Директор
74. 6/20.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Мария Димитрова Петрова -Драганова Директор
75. 66/26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Руслан Костов Скулев Директор
76. 94/28.02.2019г чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Светлана Ангелова Петрова Директор
77. 170/10.05.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Антония Кръстева Пенчева Директор
78.  35/26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Евелина Богданова Николова Директор
79. 213/15.05.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Илхан Муса Алибрям Директор
80.  91/27.02.2019г.. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Марияна Иванова Митева Директор
81. 164/10.05.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Пепа Петрова Пенчева Директор
81а. 221/09.12.2019г чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Стилиян Ангелов Тончев ВриД
82. 1/22.01.2021г чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Станислава Шидерова Налбантова
Директор
83. 108/17.05.2021г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Вяра Генчева Дукова Директор
84. 153/09.05.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Вълко Дончев Вълков Директор
85. 88/27.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Добрин Димитров Златев Директор
86. 140/08.05.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Златка Николова Иванова Директор
87. 96/28.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Мария Великова Христова Директор
88.
151/09.05.2019г.
чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Милена Иванова Вителова Директор
89.
135/08.05.2019г.
чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Таня Григорова   Михалева Директор
90.
167/10.05.2019г.
чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Тодорка Димитрова Стефанова Директор
91.
197/14.05.2019г.
чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Юлияна Йорданова Янакиева Директор
92. 13/26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Александър Неделчев Александров Директор
93. 89/27.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Борислав Благоев Николов Директор
94. 95/28.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Васил Радославов Василев Директор
95. 15./26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Джемиле Адем Инджева Директор
96. 247/20.11.2018г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Невин Исмаил Кадир Директор
97. 90/27.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Халил Адем Адем Директор
98. 31/26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Цвета Николаева Костова Директор
99. 188/13.05.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Божидар Иванов Станков Директор
100. 49/26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Даниела Николаева Игнатова Директор
101. 56/26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Валя Драгнева Иванова Директор
102. 158/10.05.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Виолета Тодорова Станкова Директор
103. 57/26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Гьонюл Азис Юзеир Директор
104. 24/26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Ивелина Петрова Богданова Директор
105. 54/26.02.2019г.. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Йордан Иванов Михалев Директор
106. 112/17.05.2021г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Валерий Иванов Радев
Директор
106а. 116/17.05.2021г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Сирма Сталинова Цанева ВрИД
107. 34/26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Николай Георгиев Николов Директор
108. 99/15.06.2020г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Антон Бисеров Златев
Директор
109. 30/26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Стоян Добрев Гигов Директор
110. 55/26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Тихомир Петров Тодоров Директор
111. 42/26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Гергана Георгиева Стойчева Директор
113. 82/26.02.2019г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Марияна Георгиева Великова Директор
114. 113/19.08.2020г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Ирена Динева Митева Директор

 

Списък на неподалите в срок декларации по чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ

Декларация по чл.35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ

   Справка за директори на образователни институции, подали декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗПКОНПИ

Декларации по чл. 12 от ЗПРКИ

  • Регистър на декларациите по чл.12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на директорите на общински училища и облужващи звена от област Варна;
  • Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на кариерните консултанти в ЦКО - Варна;
  • Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите работещи на трудово правоотношение в РУО - Варна;

Търси

шаблоны joomla
baner116111 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
ruo@ruo-varna.bg
rio_varna@mon.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Д-р Ирена Радева